Положення про комплексну пам'ятку природи загальнодержавного значення «Урочище «Лелія»

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Положення про комплексну пам'ятку природи загальнодержавного значення «Урочище «Лелія»
Міністерство екології та природних ресурсів України
Київ: Міністерство екології та природних ресурсів України, 2012
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів
12.12.2012 № 640


ПОЛОЖЕННЯ
ПРО КОМПЛЕКСНУ ПАМ'ЯТКУ ПРИРОДИ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ
"УРОЧИЩЕ "ЛЕЛІЯ"


2012

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комплексну пам'ятку природи загальнодержавного значення "Урочище "Лелія" (далі — Пам'ятка природи) створено розпорядженням Ради Міністрів Української РСР від 14.10.1975 № 780-р.

1.2. Пам'ятка природи входить до складу природно-заповідного фонду України, охороняється як національне надбання, щодо якої встановлюється особливий режим охорони, відтворення й використання.

1.3. Пам'ятка природи площею 30 гектарів розташована між с. Турово та с. Тарасівка Царичанського району Дніпропетровської області і перебуває у віддані Царичанської районної державної адміністрації (далі — Землекористувач).

1.4. Територія, якій надано статус Пам'ятки природи, не вилучається з користування Землекористувача, який здійснює на ній свою діяльність згідно з цим Положенням.

1.5. Землекористувач на території Пам'ятки природи у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про природно-заповідний фонд України", іншими законодавчими і нормативно-правовими актами та цим Положенням, забезпечує і несе відповідальність за належний стан території Пам'ятки природи та додержання встановленого режиму території.

1.6. Межі Пам'ятки природи встановлюються у натурі, оформляються відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на планово-картографічні матеріали територіальних органів Держземагентства та Землекористувача, відображаються у відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма № 6-зем) та землевпорядній документації, обов'язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.

1.7. Адреса Землекористувача: 51000, Дніпропетровська область, смт Царичанка, вул. Театральна, 17.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ

2.1. Пам'ятка природи оголошена з метою збереження степової ділянки з цінною різнотравно-типчаково-ковиловою рослинністю на залишках Української укріпленої лінії, побудованої у XVIII столітті, та заплави річки Оріль з лісовою та лучно-болотною рослинністю з рідкісними видами рослин і тварин. Урочище являє собою своєрідний мальовничий ландшафт із дубовим гаєм, який простягнувся вздовж озерець наче острів посеред широких лучистих просторів Орельської долини, де зберігаються рідкісні види рослин (синявець Мелеагр, сколія степова, стоколос прибережний, типчак борознистистий тощо) та занесені до Червоної книги України (ковила Лессінга, ковила волосиста, пирій ковилолистий, сон чорніючий, тюльпан дібровний тощо) та тварини занесені до Червоної книги України (бражник мертва голова, сколія-гігант, Поліксена тощо).

2.2. Основними завданнями Пам'ятки природи є:

 • збереження у природному стані цінної екосистеми;
 • збереження характерного даному ландшафту генетичного фонду тварин і рослин, особливо рідкісних та зникаючих;
 • підтримка загального екологічного балансу у регіоні;
 • поширення еколого-освітніх знань тощо.
3. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ

3.1. Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" на території Пам'ятки природи забороняється будь-яка діяльність, що суперечить меті та завданням Пам'ятки природи, передбаченим цим Положенням, і загрожує збереженню або призводить до деградації чи зміни її первісного стану, у тому числі:

 • будівництво споруд, шляхів, лінійних та інших об'єктів транспорту і зв'язку, що може вплинути на зміну характеру місцевості, ландшафтів, які не пов'язані з охороною території Пам'ятки природи та надання земельних ділянок під забудову чи у господарське використання;
 • розведення вогнищ, влаштування місць відпочинку населення, стоянка транспорту, прогін свійських тварин та улаштування загонів, пересування механічних транспортних засобів (крім службового транспорту Землекористувача) за винятком шляхів загального користування;
 • геологорозвідувальні і підривні роботи, розробка корисних копалин, порушення ґрунтового покриву, гідрологічного і гідрохімічного режимів, руйнування геологічних відслонень, меліоративні роботи;
 • застосування хімічних засобів боротьби зі шкідниками та хворобами рослин і лісу без відповідного наукового обґрунтування;
 • засмічення території Пам'ятки природи, зберігання отрутохімікатів, твердих побутових та інших відходів;
 • усі види лісокористування (за винятком вибірково-санітарних рубок і рубок догляду), заготівля кормових трав, лікарських та інших рослин, квітів, насіння, очерету, випалювання лучно-степової рослинності, відлов і знищення диких тварин, порушення умов їх оселення, гніздування, інші види користування рослинним і тваринним світом, що призводять до порушення природних комплексів і ландшафтів;
 • збір рідкісних та занесених до Червоної книги України видів рослин, їх квітів та плодів;
 • інтродукція нових видів рослин і тварин;
 • розорювання земель за винятком заходів з обмеження розповсюдження лісових пожеж;
 • мисливство;
 • знищення та пошкодження дерев, чагарників, трав'яної рослинності;
 • будь-яке порушення природного стану водойм;
 • перебування на території Пам'ятки природи з усіма видами вогнепальної зброї (крім осіб, що відносяться до служби державної охорони), знаряддями лову тварин та недозволенними до використання знаряддями лову риби;
 • проведення заходів з метою збільшення чисельності окремих видів тварин понад допустиму науково обґрунтовану ємність угідь, збирання
 • колекційних та інших матеріалів, за винятком матеріалів, необхідних для виконання наукових досліджень;
 • пересування людей за межами доріг, стежок, просік у період гніздування птахів і розмноження інших видів тварин (з березня по червень включно);
 • інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв'язків і ходу природних процесів, втрати наукової, естетичної цінності природного комплексу, що охороняється.

3.2. На території Пам'ятки природи дозволяється в установленому порядку:

 • використання її в освітньо-виховних цілях, проведення науково-дослідних робіт та обмежена господарська діяльність з додержанням встановленого цим положенням режиму території;
 • виконання відновлювальних робіт по здійсненню заходів щодо запобігання змін природних комплексів внаслідок негативного антропогенного впливу або стихійного лиха;
 • здійснення протипожежних та санітарних заходів, що не порушують режиму Пам'ятки природи;
 • збереження і відтворення природних комплексів та об'єктів Пам'ятки природи.

3.3. Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Пам'ятки природи здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими на те органами державної влади, у порядку, передбаченому законодавством, у межах лімітів, установлених Мінприроди.

3.4. Пам'ятка природи охороняється Землекористувачем і утримується на його кошти.

3.5. Забезпечення режиму території земельних ділянок у межах Пам'ятки природи здійснюється Землекористувачем.

3.6. На Землекористувача у межах Пам'ятки природи оформляється охоронне зобов'язання щодо додержання встановленого режиму території.

У разі зміни форми власності на землю, на якій розташована Пам'ятка природи, Землекористувача або його назви, Землекористувач зобов'язаний повідомити про це орган виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища з метою переоформлення охоронного зобов'язання.

3.7. Режим території Пам'ятки природи враховується при розробці регіональних та інших планів, проектів будівництва, схем з розвитку, землевпорядкуванні тощо.

3.8. Державний контроль за додержанням режиму території Пам'ятки природи здійснюється Державною екологічною інспекцією України.

3.9. Громадський контроль за додержанням режиму охорони території Пам'ятки природи здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

4.1. Порушення законодавства України про охорону навколишнього природного середовища у межах Пам'ятки природи тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.

5. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ

5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Пам'ятки природи проводяться відповідно до законодавства України про охорону навколишнього природного середовища.


Директор Департаменту заповідної справи

В. Канцурак

(підпис)


Ця робота перебуває у суспільному надбанні згідно зі статтею 10 Закону України від 23 грудня 1993 року № 3792-XII «Про авторське право і суміжні права» де зазначається, що не є об'єктом авторського права:

 • твори народної творчості (фольклор);
 • видані органами державної влади у межах їх повноважень офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного характеру (закони, укази, постанови, судові рішення, державні стандарти тощо) та їх офіційні переклади;
 • розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності і на які поширюється право sui-generis (своєрідне право, право особливого роду).