Положення про ландшафтний заказник місцевого значення «Отченашкові наділи»

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Положення про ландшафтний заказник місцевого значення «Отченашкові наділи»
2004
ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Державного управління екології та природних ресурсів Дніпропетровської області

/Підпис/ О.О. Молчанов

22.06. 2004 рокуПОЛОЖЕННЯ
про ландшафтний заказник місцевого значення


“ОТЧЕНАШКОВІ НАДІЛИ”
 
1. Загальні засади

1.1. Ландшафтний заказник місцевого значення “Отченашкові наділи” (далі — заказник) оголошено розпорядженням голови облдержадміністрації від 19.12.1995 р. № 50-р.

1.2. Заказник входить до складу природно-заповідного фонду України.

1.3. Заказник розташований біля м. Підгородне Дніпропетровського району Дніпропетровської області.

1.4. Загальна площа заказника — 400,0 га.

1.5. Земельна ділянка, оголошена заказником, представляє собою унікальні залишки третинної солонцево-солончакової тераси річки Самари. Являється місцезнаходженням рідкісних та зникаючих видів тварин та рослин.

1.6. Заказник включає землекористування Підгородненської міської ради Дніпропетровського району.

1.7. Територія, оголошена заказником, не вилучається із землекористування Підгородненської міської ради, яка здійснює на ній свою діяльність у відповідності з Конституцією України, Законом України “Про природно-заповідний фонд України”, іншими законодавчими і нормативними актами та цим Положенням. Поштова адреса підприємства-землекористувача: м. Підгородне Дніпропетровського району.

1.8. Підприємство-землекористувач звільняється від плати за землі, включені до складу заказника.

1.9. Землекористувач несе повну відповідальність за належне утримання території заказника та додержання встановленого режиму. Забезпечення режиму заказника здійснюється за рахунок його власних коштів, а також цільових коштів державного фонду охорони навколишнього середовища.

1.10. Межі заказника виносяться в натуру з встановленням державних інформаційно-охоронних та інформаційно-межових знаків затвердженого зразка. Зміна меж, категорії та скасування статусу території заказника проводяться відповідно до природоохоронного законодавства України.

1.11. Межі заказника наносяться на планово-картографічні матеріали землекористувача та органів Держкомзему на місцях.

2. Мета створення і завдання

2.1. Заказник оголошено з метою збереження і відтворення цінного природного ландшафту.

2.2. Основними завданнями заказника є:

 • збереження і відтворення унікальних залишків третинної солонцево-солончакової тераси річки Самари;
 • збереження і підтримання біорізноманіття флори та фауни заказника, в тому числі видів, занесених до Червоної книги України;
 • підтримка загального екологічного балансу та забезпечення фонового моніторингу навколишнього природного середовища;
 • поширення еколого-освітніх знань.
  3. Режим території та охорона

3.1. На території заказника забороняється будь-яка діяльність, що суперечить його цільовому призначенню і загрожує збереженню природного комплексу, а саме:

 • будь-яке будівництво;
 • меліоративні та будь-які інші роботи, що можуть призвести до зміни гідрологічного режиму заказника, розвідувальні, підривні роботи, розробка всіх видів корисних копалин, будь-яке порушення грунтового покриву, рельєфу і геологічних відслонень;
 • будь-яке порушення природного стану водойм;
 • знищення та пошкодження дерев, чагарників і трав'янистої рослинності;
 • розорювання земель;
 • прогін худоби;
 • випасання худоби;
 • мисливство;
 • випалювання сухої рослинності, збір рідкісних, декоративних і лікарських рослин;
 • використання хімічних засобів боротьби із шкідниками і хворобами рослин;
 • зберігання па території заказника і у двохкілометровій зоні всіх видів отрутохімікатів;
 • турбування, знищення та відлов всіх видів тварин, розорення їх гнізд, нір, інших сховищ та жител, збір яєць;
 • всі види діяльності, що можуть призвести до погіршення стану кормової бази тварин і умов їх існування (всі види рубок, за винятком санітарних і рубок догляду, знищення окремих дерев, чагарників, трав'янистого покриву, збір і заготівля ягід, грибів, дикорослих плодів та інш);
 • будь-яке засмічення та забруднення території і акваторії заказника;
 • стихійний відпочинок, автомобільні стоянки, розведення вогнищ, за винятком місць, спеціально відведених для цих цілей;
 • проїзд всіх видів транспорту, окрім службового транспорту державних природоохоронних та інспекційних служб;
 • пересування людей за межами доріг, стежок і просік в період гніздування птахів і розмноження інших видів тварин (з березня по червень включно);
 • надання земельних ділянок під забудову, інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв'язків та ходу природних процесів, втрати наукової, господарської, естетичної цінності природного' комплексу заказника.

3.2. Господарська та інша діяльність, що не суперечить цілям і завданням заказника, проводиться з додержанням загальних вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, в тому числі:

 • сінокосіння згідно лімітів, затверджених облрадою;
 • виконання відновлювальних робіт по здійсненню заходів по запобіганню змін природних комплексів, внаслідок негативного антропогенного впливу або стихійного лиха;
 • здійснення протипожежних та санітарних заходів;
 • проведення наукових досліджень та виробничої практики студентів (з умовою надання результатів досліджень органам Мінприроди України по закінченню робіт).

3.3. Режим території заказника враховується при розробці районних схем землевпорядкування.

3.4. Порушення законодавства України про природно-заповідний фонд тягне за собою відповідальність, що встановлюється згідно з діючим законодавством України.

3.5. Юридичні і фізичні особи зобов'язані в установленому порядку відшкодувати шкоду, заподіяну порушенням режиму території заказника, в розмірах, визначених спеціальними таксами, затвердженими Кабінетом Міністрів України.

3.6. Державний контроль за додержанням природоохоронного режиму заказника здійснюється Міністерством охорони навколишнього природного середовища України, його органами на місцях та іншими спеціально уповноваженими державними органами.


ПОГОДЖЕНО


Голова Підгородненської міської ради
Дніпропетровського району

(підпис) П. Ф. Дудка

“__” _________ 2004 року

Ця робота перебуває у суспільному надбанні відповідно до статті 8 Закону України від 1 грудня 2022 року № 2811-IX «Про авторське право і суміжні права», де зазначається, що не є об'єктами авторського права:

 • вираження народної творчості (фольклор);
 • акти органів державної влади, органів місцевого самоврядування, офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного і судового характеру (закони, укази, постанови, рішення, державні стандарти тощо), а також їх проекти та офіційні переклади;
 • розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності і на які поширюється право особливого роду (sui generis).