Положення про лісовий заказник місцевого значення «Андріївський ліс»

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Положення про лісовий заказник місцевого значення «Андріївський ліс» (2001
 Завантажити у Завантажити роботу у форматі PDFЗавантажити роботу у форматі ePubЗавантажити роботу у форматі TXTЗавантажити роботу у форматі MOBI

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник державного управління
екології та природних ресурсів в
Дніпропетровській області

____________ М.В. Шпак
«06»  04  2001 року
ПОЛОЖЕННЯ
про лісовий заказник
місцевого значення
«Андріївський ліс» 
1. Загальні засади

1.1. Лісовий заказник місцевого значення «Андріївський ліс» (далі — заказник) оголошено рішенням облвиконкому від 17.12.1990 р. №469.

1.2. Заказник входить до складу природно-заповідного фонду України.

1.3. Заказник розташований біля північної околиці с. Андріївка Покровського району Дніпропетровської області.

1.4. Загальна площа заказника — 10,0га.

1.5. Земельна ділянка, оголошена заказником, представляє собою лісовий масив з природними та штучно створеними лісонасадженнями. В насадженнях переважають берестова діброва з ясенем, кленом польовим, липою. Зростають цінні лікарські рослини: кропива двудомна, чистотіл великий, звіробій звичайний, алтей лікарський та інш.

1.6. Заказник включає землекористування Андріївської сільської ради Покровського району.

1.7. Територія, оголошена заказником, не вилучається із землекористування Андріївської сільської ради, яка здійснює на ній свою діяльність у відповідності з Конституцією України, Законом України «Про природно-заповідний фонд України», іншими законодавчими і нормативними актами та цим Положенням. Поштова адреса підприємства-землекористувача: с. Андріївка Покровського району.

1.8. Підприємство-землекористувач звільняється від плати за землі. включені до складу заказника.

1.9. Землекористувач несе повну відповідальність за належне утримання території заказника та додержання встановленого режиму. Забезпечення режиму заказника здійснюється за рахунок його власних коштів, а також цільових коштів державного фонду охорони навколишнього середовища.

1.10. Межі заказника виносяться в натуру з встановленням державних інформаційно-охоронних та інформаційно-межових знаків затвердженого зразка.

1.11. Межі заказника наносяться на планово-картографічні матеріали землекористувача та органів Держкомзему на місцях.

2. Мета створення і завдання

2.1. Заказник оголошено з метою збереження і відтворення цінного ландшафту.

2.2. Основними завданнями заказника є:

 • збереження і відтворення цінного лісового масиву;
 • збереження і підтримання біорізноманіття флори та фауни заказника, в тому числі видів, занесених до Червоної книги України;
 • підтримка загального екологічного балансу та забезпечення фонового моніторингу навколишнього природного середовища;
 • поширення еколого-освітніх знань.
3. Режим території та охорона

3.1. На території заказника забороняється будь-яка діяльність, що суперечить його цільовому призначенню і загрожує збереженню природного комплексу, а саме:

 • будь-яке будівництво;
 • меліоративні та будь-які інші роботи, що можуть призвести до зміни гідрологічного режиму заказника, розвідувальні, підривні роботи, розробка всіх видів корисних копалин, будь-яке порушення грунтового покриву, рельєфу і геологічних відслонень;
 • будь-яке порушення природного стану водойм;
 • знищення та пошкодження дерев, чагарників і трав'янистої рослинності;
 • розорювання земель;
 • прогін худоби;
 • випасання худоби;
 • мисливство;
 • випалювання сухої рослинності, збір рідкісних, декоративних і лікарських рослин;
 • використання хімічних засобів боротьби із шкідниками і хворобами рослин;
 • зберігання на території заказника і у двохкілометровій зоні всіх видів отрутохімікатів;
 • турбування, знищення та відлов всіх видів тварин, розорення їх гнізд, нір, інших сховищ та жител, збір яєць;
 • всі види діяльності, що можуть призвести до погіршення стану кормової бази тварин і умов їх існування (всі види рубок, за винятком санітарних і рубок догляду, знищення окремих дерев, чагарників, трав'янистого покриву, збір і заготівля ягід, грибів, дикорослих плодів та інш);
 • будь-яке засмічення та забруднення території і акваторії заказника;
 • стихійний відпочинок, автомобільні стоянки, розведення вогнищ, за винятком місць, спеціально відведених для цих цілей;
 • проїзд всіх видів транспорту, окрім службового транспорту державних природоохоронних та інспекційних служб;
 • пересування людей за межами доріг, стежок і просік в період гніздування птахів і розмноження інших видів тварин (з березня по червень включно);
 • надання земельних ділянок під забудову, інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв'язків та ходу природних процесів, втрати наукової, господарської, естетичної цінності природного комплексу заказника.

3.2. Господарська та інша діяльність, що не суперечить цілям і завданням заказника, проводиться з додержанням загальних вимог щодо охорони навколишнього середовища, в тому числі:

 • виконання відновлювальних робіт та здійснення заходів по запобіганню змін природних комплексів внаслідок негативного антропогенного впливу або стихійного лиха;
 • здійснення протипожежних та санітарних заходів;
 • проведення наукових досліджень та виробничої практики студентів (з умовою надання результатів досліджень органам Мінекобезпеки по закінченню робіт).

3.3. Режим території заказника враховується при розробці районних схем землевпорядкування.

3.4. Порушення законодавства України про природно-заповідний фонд тягне за собою відповідальність, що встановлюється згідно з діючим законодавством України.

3.5. Юридичні і фізичні особи зобов' язані в установленому порядку відшкодувати шкоду, заподіяну порушенням режиму території заказника, в розмірах, визначених спеціальними таксами, затвердженими Кабінетом Міністрів України.

3.6. Державний контроль за додержанням природоохоронного режиму заказника здійснюється Міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, його органами на місцях та іншими спеціально уповноваженими державними органами.


ПОГОДЖЕНО


Голова Покровської сільської ради
Покровського району


___________________
« ?? »     05    2001 року


Ця робота перебуває у суспільному надбанні згідно зі статтею 10 Закону України від 23 грудня 1993 року № 3792-XII «Про авторське право і суміжні права» де зазначається, що не є об'єктом авторського права:

 • твори народної творчості (фольклор);
 • видані органами державної влади у межах їх повноважень офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного характеру (закони, укази, постанови, судові рішення, державні стандарти тощо) та їх офіційні переклади;
 • розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності і на які поширюється право sui-generis (своєрідне право, право особливого роду).