Постанова ПВР УРСР від 6.5.1947 «Про хід представлення до нагородження багатодітних … орденами і медалями та вручення їм нагород по УРСР»

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
ПОСТАНОВА
Президії Верховної Ради Української РСР
Про хід представлення до нагородження багатодітних матерів орденами і медалями та вручення їм нагород по Українській РСР

Заслухавши і обговоривши доповідь Секретаря Президії Верховної Ради Української РСР тов. Нижника В. Є. про хід представлення багатодітних матерів до присвоєння почесного звання «Мати-героїня», нагородження орденами «Материнська слава», медалями «Медаль материнства» та вручення орденів і медалей нагородженим, Президія Верховної Ради Української РСР відзначає, що з дня видання Указу Президії Верховної Ради СРСР в областях, містах і селах проведено велику роботу по виявленню і представленню до нагород багатодітних матерів. Тільки за останні чотири місяці додатково виявлено і взято на облік понад 60 тисяч багатодітних матерів. По стану на 1.IV.1947 року загальна кількість матерів, які мають право на нагородження, становлять понад 360 тисяч чоловік, з яких нагороджено 185.061 матір.

Значно покращала робота в справі виявлення та обліку багатодітних матерів, а також по своєчасному і якісному оформленню документів до нагородження. Набагато зменшилась кількість недоброякісно оформлених справ.

Поряд з цим Президія Верховної Ради Української РСР відзначає, що в справі представлення до нагородження багатодітних матерів мають місце істотні недоліки.

Ще не у всіх областях Республіки закінчено виявлення та облік багатодітних матерів, які повинні бути представлені до нагород орденами та медалями.

Особливо погано провадиться робота в цій галузі у Волинській, Львівській, Одеській, Вінницькій, Ровенській та Закарпатській областях.

Голови виконкомів деяких обласних Рад депутатів трудящих пустили справу виявлення і представлення до нагород багатодітних матерів на самоплив, не аналізують ходу представлення матерів до нагород, не вимагають від виконкомів районних і міських Рад депутатів трудящих посиленої роботи й акуратного оформлення документів, не допомагають матерям в одержанні довідок від райвійськоматів, міліції та сільських Рад. Внаслідок чого ще й до цього часу є такі села, де не представлено до нагород ні одної багатодітної матері (Полтавська, Ровенська, Волинська, Одеська, Закарпатська області), нерідко трапляються випадки формально-бюрократичного ставлення до оформлення матеріалів і представлення до нагородження багатодітних матерів.

Особливо незадовільно організована робота по своєчасному врученню орденів і медалей нагородженим матерям. По стану на 1 квітня 1947 року з числа нагороджених 185.061 матері вручено тільки 110.287 орденів і медалей, або 59,6%.

Зокрема, найбільш незадовільно провадиться вручення орденів і медалей у Волинській області — 19%, Закарпатській — 20,2%, Сталінській — 40%, Житомирській — 43,1%, Київській — 46,2%.

Великим недоліком є й те, що звітність про вручення одержаних орденів і медалей в деяких областях занедбана. Так, за одержані ще в 1945 році 2.996 та в 1946 році 15.033 орденів і медалей деякі облвиконкоми досі не подали звітів. Зокрема виконком Полтавської обласної Ради не відчитався за 5.436 орденів і медалей, Сталінської — за 4.029, Ворошиловградської — за 1.094, Волинської — за 967.

В Херсонській, Миколаївській, Волинській та Львівській областях по 6-7 і більше місяців голови виконкомів райрад не звітуються за одержані нагородні знаки. А голови виконкомів обласних Рад цих областей не контролюють роботи районних і міських Рад і не керують цією роботою.

Є чимало випадків у Харківській, Полтавській, Чернігівській та Житомирській областях, коли нагороди матерям вручають такі особи, які не мають на це повноважень.

Незадовільно висвітлює хід представлення до нагород республіканська, обласна та місцева преса.

Президія Верховної Ради Української РСР постановляє:

1. Зобов'язати голів виконкомів обласних, окружних, міських, районних і сільських Рад депутатів трудящих до 1-го червня ц. р. закінчити облік всіх багатодітних матерів, які мають право на урядові нагороди, згідно з Указом Президії Верховної Ради СРСР від 18.VIII 1944 року, і подати остаточні відомості про них до Секретаріату Президії Верховної Ради Української РСР не пізніше 15 червня ц. р.

2. Рекомендувати виконкомам обласних Рад протягом травня місяця біжучого року детально перевірити стан роботи в областях по обліку, представленню до нагород багатодітних матерів і врученню їм орденів і медалей і про наслідки заслухати на засіданнях виконкомів обласних Рад.

3. Звернути увагу голів виконкомів обласних Рад депутатів трудящих на недопустимість будь-якого зволікання з врученням орденів та медалей багатодітним матерям і передоручення тим особам, які не мають на це повноважень.

Вручення орденів і медалей нагородженим матерям в областях, округах, районах і містах від імені Президії Верховної Ради СРСР повинні провадити тільки особисто голови виконкомів або їх заступники і тільки в окремих випадках, за дорученням виконкомів, члени виконкому.

Вважати доцільним доручати вручення орденів і медалей нагородженим багатодітним матерям також і депутатам Верховної Ради СРСР та УРСР за їх згодою.

Встановити, що вручення нагород багатодітним матерям повинно відбуватись не пізніше 2-х тижнів з дня одержання знаків, в урочистій обстановці і з висвітленням у місцевій пресі.

4. Запропонувати головам виконкомів обласних Рад депутатів трудящих встановити суворий контроль за звітністю виконкомів районних і міських Рад по обліку матерів, оформленню справ і врученню орденів і медалей нагородженим. Періодично заслуховувати на засіданнях звіти голів виконкомів міських і районних Рад про хід представлення матерів до нагород та вручення їм орденів і медалей.

5. Вважати доцільним провести протягом ближчого часу інструктивні наради секретарів виконкомів обласних Рад в Києві, міських і районних — в областях, сільських Рад — в районах, для інструктування і детального розгляду всіх організаційних і технічних питань, які стосуються до поліпшення роботи по нагородженню багатодітних матерів.

6. Відділу обліку і реєстрації нагороджених при Секретаріаті Президії Верховної Ради Української РСР розглядати одержані справи про нагородження не пізніше як в тижневий строк, не допускаючи будь-якої затримки з надсилкою областям орденів, медалей і документів до них.

7. Просити командуючих Київського, Прикарпатського й Одеського воєнних округів дати розпорядження всім військоматам про обов'язкову і своєчасну видачу багатодітним матерям довідок про їх дітей, які мобілізовані в ряди Збройних Сил СРСР протягом 1939—1944 років.

8. Зобов'язати Міністра Внутрішніх Справ Української РСР т. Строкача Т. А. дати належні вказівки органам міліції про своєчасну видачу багатодітним матерям потрібних довідок, видача яких входить до компетенції органів міліції.

9. Рекомендувати виконкомам обласних, міських, районних і сільських Рад депутатів трудящих для прискорення оформлення справ до нагороджень всебічно сприяти багатодітним матерям в одержанні потрібних їм документів від військоматів, міліції та сільрад на тих дітей, які живуть окремо від матері.

10. Виконкомам обласних Рад депутатів трудящих надіслати до Президії Верховної Ради Української РСР повний звіт про виконання цієї постанови не пізніше 15 червня ц. р.


Голова Президії Верховної Ради Української РСР

Секретар Президії Верховної Ради Української РСР

м. Київ.
6 травня 1947 року.Ця робота перебуває у суспільному надбанні згідно зі статтею 10 Закону України від 23 грудня 1993 року № 3792-XII «Про авторське право і суміжні права» де зазначається, що не є об'єктом авторського права:

  • твори народної творчості (фольклор);
  • видані органами державної влади у межах їх повноважень офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного характеру (закони, укази, постанови, судові рішення, державні стандарти тощо) та їх офіційні переклади;
  • розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності і на які поширюється право sui-generis (своєрідне право, право особливого роду).