Постанова ПВР УРСР про виконання Указу ПВР СРСР від 8.7.1944 «Про збільшення державної допомоги вагітним жінкам, багатодітним і одиноким …»

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
ВВР/1947/11
Президія Верховної Ради Української РСР
Київ: 1946
Про збільшення державної допомоги вагітним жінкам, багатодітним і одиноким матерям, посилення охорони материнства і дитинства, заснування ордена «Материнська слава» і медалі «Медаль материнства»
Відомості Верховної Ради УРСР, 1947, № 11, с. 3–6
ПОСТАНОВА
Президії Верховної Ради УРСР
про виконання Указу Президії Верховної Ради Союзу РСР від 8 липня 1944 року «Про збільшення державної допомоги вагітним жінкам, багатодітним і одиноким матерям, посилення охорони материнства і дитинства, заснування ордена «Материнська слава» і медалі «Медаль материнства»

Заслухавши і обговоривши доповіді Міністра Фінансів УРСР тов. Г. Л. Сахновського, Міністра Охорони здоров'я УРСР тов. І. П. Кононенка, Міністра Торгівлі УРСР тов. І. Т. Дрофи і заступника Міністра Освіти УРСР тов. О. М. Філіпова про виконання Указу Президії Верховної Ради Союзу РСР від 8 липня 1944 року, Президія Верховної Ради Української РСР відмічає, що внаслідок установленого Указом нового порядку виплати державної допомоги багатодітним і одиноким матерям по Українській РСР значно збільшилась кількість матерів, які одержують матеріальну допомогу, а також збільшився і сам розмір державної допомоги, яку одержують багатодітні й одинокі матері.

Так, за два роки, що минули з часу видання Указу, по Українській РСР призначена державна допомога 451.095 багатодітним і одиноким матерям і видано за цей час державної допомоги на суму 660,3 мільйона карбованців.

Внаслідок виконання Указу значно поліпшена справа охорони материнства і дитинства.

За цей час по Українській РСР відкрито нових 592 дитячих й жіночих консультацій, кількість місць по лікарнях і пологових будинках зросла на 8.368 ліжок. Кількість місць у дитячих яслах збільшилась на 43.875, у будинках дитини — на 2.910 місць, у дитячих садках на 26.000 місць і в дитячих будинках на 35.000 місць.

Значно зросла також і кількість медичних робітників та вихователів у дитячих садках, консультаціях і пологових будинках.

З дня видання Указу по Українській РСР присвоєно почесне звання «Мати-героїня» 734 матерям і 98.525 багатодітних матерів нагороджено орденами «Материнська слава» та медалями «Медаль материнства».

Поруч з цим Президія Верховної Ради Української РСР відмічає наявність хиб і серйозних недоліків у справі практичного здійснення міроприємств, передбачених Указом Президії Верховної Ради СРСР від 8 липня 1944 року.

В окремих областях (Київській, Чернігівській, Вінницькій, Львівській) ще й до цього часу не закінчено облік багатодітних та одиноких матерів. Не рідкі випадки, коли внаслідок тяганини з видачею довідок та бюрократичного ставлення місцевих Рад до оформлення справ, зволікається призначення та видача державної допомоги багатодітним та одиноким матерям, а також представлення багатодітних матерів до нагороди орденами та медалями (Запорізька, Харківська, Ворошиловградська, Чернівецька, Житомирська, Одеська, Дніпропетровська області та м. Київ).

Мають місце випадки безпідставної затримки, або ж зарахування без згоди матерів призначеної їм державної допомоги на вклад до ощадних кас або видачі в рахунок державної допомоги облігацій державних позик (Київська, Вінницька, Херсонська, Ровенська, Ізмаїльська, Кіровоградська, Ворошиловградська області).

В багатьох місцях торговельною мережею Міністерства Торгівлі та Вукоопспілки порушуються норми і асортимент продуктів та промислових товарів, встановлених для постачання дитячих закладів і вагітних жінок, особливо по молочних продуктах, жирах і м'ясу.

Несвоєчасно і не повністю забезпечують матерів комплектами білизни для новонароджених, особливо по Сталінській, Дніпропетровській, Житомирській і Чернігівській областях.

Міністерство Охорони здоров'я і деякі обласні Ради депутатів трудящих ще й до цього часу не розгорнули повністю визначену їм по плану мережу дитячих ясел. Із встановлених планом на 1946 рік 13.000 ліжок розгорнуто лише 2.200 ліжок і особливо незадовільно іде розгортання пологових ліжок, зокрема на селі. З числа 2.000 ліжок, встановлених планом, розгорнуто лише 400 ліжок.

Міністерство Освіти не забезпечило відкриття встановлених йому по плану 5.000 місць у дитячих будинках і 1.000 місць у дитячих садках.

Будівництво дитячих і пологових закладів по Українській РСР проходить незадовільно. Міністерство Житлово-цивільного будівництва УРСР з 18 об'єктів, визначених йому по плану, провадить будівництво лише по 10 об'єктах і то надзвичайно повільними темпами.

Міністерство Охорони здоров'я УРСР та Міністерство Освіти УРСР не виконали встановленого їм плану капітального будівництва. Річний план капітального будівництва по системі Міністерства Охорони здоров'я виконано лише на 39 %, по системі Міністерства Освіти — на 14 %.

Міністерство Харчової промисловості УРСР, Міністерство М'ясомолочної промисловості УРСР та Міністерство Місцевої промисловості УРСР не тільки не поширили мереж дитячих садків, а навіть зменшили її. По Міністерству Харчової промисловості УРСР кількість ліжок зменшено з 1.093 до 814; по Міністерству М'ясомолочної промисловості УРСР — з 518 до 390 і по Міністерству Місцевої промисловості УРСР — з 496 до 226.

Наявні дитячі і пологові установи не забезпечені повністю меблями, обладнанням та господарчим інвентарем.

Міністерство Лісової промисловості УРСР, Міністерство Місцевої промисловості УРСР та Укрліспромсоюз не виконали встановленого їм планом виготовлення меблів, обладнання та господарчого інвентаря для пологових та дитячих установ, а виконкоми обласних Рад депутатів трудящих не проявили належної ініціативи і не розгорнули виробництва меблів з місцевих матеріалів.

Виходячи з цього, Президія Верховної Ради Української РСР звертає увагу всіх державних органів і громадських організацій Української РСР на те, що турботи і піклування за дітей і матерів, за зміцнення сім'ї завжди були і є одним з важливіших завдань Радянської Держави і що зараз, після переможного закінчення війни і переходу до мирного будівництва, у нашій країні відкрились нові можливості для практичного здійснення цих турбот і піклування, і вимагає від Міністерства Фінансів, Міністерства Охорони здоров'я, Міністерства Освіти, Міністерства Торгівлі, а також від місцевих Рад депутатів трудящих протягом найближчого часу ліквідувати відмічені недоліки і вжити конкретних заходів до безумовного виконання всіх міроприємств, передбачених Указом Президії Верховної Ради СРСР від 8 липня 1944 року.

Президія Верховної Ради Української РСР зобов'язує голів виконкомів обласних, районних і міських Рад депутатів трудящих до 15 жовтня б. р. звільнити всі приміщення дитячих і рододопоміжних закладів, які використовуються не за прямим призначенням.

Міністерству Державного контролю Української РСР прослідкувати за виконанням цього пункту постанови і 15-го жовтня б. р. доповісти Президії Верховної Ради.

Прийняти до відома заяву Міністра Торгівлі Української РСР тов. Дрофи про те, що Міністерство Торгівлі УРСР протягом вересня місяця б. р. повністю ліквідує заборгованість по забезпеченню матерів встановленими комплектами білизни для новонароджених дітей.

Відмічаючи, що по Українській РСР нагороджено лише біля 43 % багатодітних матерів, які мають право на одержання відповідних орденів та медалей і що виконкоми обласних, районних і міських Рад депутатів трудящих надзвичайно повільно оформляють документи і представляють багатодітних матерів до нагороди орденами і медалями, а також недозволенно зволікають вручення орденів та медалей уже нагородженим матерям, Президія Верховної Ради Української РСР зобов'язує виконкоми обласних, районних і міських Рад депутатів трудящих прискорити підготовку документів, своєчасний розгляд їх та представлення Президії Верховної Ради Української РСР до нагороди багатодітних матерів орденами «Материнська слава» та медалями «Медаль материнства», а також забезпечити своєчасне вручення орденів та медалей нагородженим матерям.

Президія Верховної Ради Української РСР зобов'язує виконкоми обласних, районних і міських Рад депутатів трудящих на протязі жовтня місяця б. р. заслухати на своїх засіданнях доповіді про хід призначення і виплати державної допомоги багатодітним матерям, про представлення багатодітних матерів до нагород встановленими орденами та медалями, про виконання заходів по розширенню мережі дитячих закладів, поліпшення медичного та побутового обслуговування матерів і дітей, вжити конкретних заходів до повного виконання накреслених Указом міроприємств і до 15 жовтня б. р. виконкомам обласних Рад депутатів трудящих надіслати до Президії Верховної Ради Української РСР повний звіт про виконання цієї постанови.

Вважати за необхідне до початку грудня б. р. заслухати на Президії Верховної Ради доповіді окремих міністерств та виконкомів обласних Рад депутатів трудящих про виконання ними міроприємств, передбачених Указом Президії Верховної Ради СРСР від 8 липня 1944 року.

Президія доручає Секретаріату Президії Верховної Ради Української РСР разом з доповідачами опрацювати пропозиції, які надійшли від міністерств та під час обговорення цього питання на Президії, і передати їх на вирішення Ради Міністрів Української РСР.


Голова Президії Верховної Ради Української РСР

Секретар Президії Верховної Ради Української РСР

м. Київ

31 серпня 1946 р.


Ця робота перебуває у суспільному надбанні згідно зі статтею 10 Закону України від 23 грудня 1993 року № 3792-XII «Про авторське право і суміжні права» де зазначається, що не є об'єктом авторського права:

  • твори народної творчості (фольклор);
  • видані органами державної влади у межах їх повноважень офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного характеру (закони, укази, постанови, судові рішення, державні стандарти тощо) та їх офіційні переклади;
  • розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності і на які поширюється право sui-generis (своєрідне право, право особливого роду).