Перейти до вмісту

Про Закарпатську Україну/Протокол до Договору між СРСР і Чехословацькою Республікою про Закарпатську Україну

Матеріал з Вікіджерел
Про Закарпатську Україну
Протокол до Договору між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Чехословацькою Республікою про Закарпатську Україну
Київ: Українське державне видавництво, 1945
ПРОТОКОЛ
ДО ДОГОВОРУ МІЖ СОЮЗОМ РАДЯНСЬКИХ
СОЦІАЛІСТИЧНИХ РЕСПУБЛІК
І ЧЕХОСЛОВАЦЬКОЮ РЕСПУБЛІКОЮ
ПРО ЗАКАРПАТСЬКУ УКРАЇНУ

При підписанні Договору про Закарпатську Україну Сторони умовились про таке:

Стаття 1.

Проведення кордонів на місцевості, передбачених у статті 1-й Договору, буде зроблено Демаркаційною Комісією, до якої кожна з Високих Договірних Сторін призначать по три представники, що матимуть право залучати до переговорів необхідну кількість експертів.

Витрати по утриманню Демаркаційної Комісії будуть у рівній мірі покриватися обома державами, які беруть участь.

Стаття 2.

Особи української та російської національностей, які проживають на території Чехословаччини (в районах Словакії) , мають право оптації громадянства Союзу Радянських Соціалістичних Республік протягом часу до 1 січня 1946 року. Оптація відбувається відповідно до існуючого законодавства Союзу РСР і стає дійсною тільки за згодою властей Радянського Союзу.

Особи словацької та чеської національностей, які проживають (мають постійне місце проживання) на території Закарпатської України, мають право оптації громадянства Чехословацької Республіки протягом часу до 1 січня 1946 року. Оптація відбувається відповідно до існуючого законодавства Чехословацької Республіки і стає дійсною тільки за згодою чехословацьких властей.

Особи, що користуються згаданим правом оптації, протягом 12 місяців після одержання згоди відповідного уряду на оптацію, переселяються до держави, громадянство якої вони мають намір набути, при чому можуть взяти з собою все своє рухоме майно. Це майно не підлягатиме ніяким митним оподаткуванням. За нерухоме майно вони одержать винагороду.

Винагороджені будуть також за нерухоме майно, що залишилося, особи чеської і словацької національностей, які в наслідок ворожої окупації повинні були залишити територію Закарпатської України. До цих осіб дорівнюються юридичні особи, яких з точки зору національного складу їх правових органів, що існували до окупації, слід розглядати як чехів і словаків.

Стаття 3.

Для проведення статті 1 Договору від цього дня і статті 2 цього Протоколу, оскільки мова йде про питання юридичного, майнового і фінансового порядку, засновується Ліквідаційна Комісія, до складу якої кожна з Високий Договірних Сторін виділить своїх представників, за якими буде залишено право залучати до роботи необхідних експертів.

До компетенції цієї Комісії входить безоплатне переведення державного майна в Закарпатській Україні з власності Чехословацької Республіки у власність Союзу Радянських Соціалістичних Республік.

Стаття 4.

Винагорода згідно з статтею 2 абзаци 3 і 4 буде проведена на підставі принципів, вироблених Ліквідаційною Комісією, відповідно Радянським і Чехословацьким Урядами. Високі Договірні Сторони обміняються списками оплачених винагород, після чого буде врегульовано оплату заборгованості. Ліквідація всіх винагород і оплата різниці буде зроблена протягом 18 місяців від дня ратифікації Договору.

Стаття 5.

Цей Протокол, що є складовою частиною Договору, підлягає ратифікації, яка відбудеться на тих же умовах, що і ратифікація основного договірного акта.

За уповноваженням Президії Верховної Ради
Союзу Радянських Соціалістичних Республік
В. МОЛОТОВ.

За уповноваженням Президента
Чехословацької Республіки
Зд. ФІРЛІНГЕР,
В. КЛЕМЕНТІС.


Ця робота перебуває у суспільному надбанні відповідно до статті 8 Закону України від 1 грудня 2022 року № 2811-IX «Про авторське право і суміжні права», де зазначається, що не є об'єктами авторського права:

  • вираження народної творчості (фольклор);
  • акти органів державної влади, органів місцевого самоврядування, офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного і судового характеру (закони, укази, постанови, рішення, державні стандарти тощо), а також їх проекти та офіційні переклади;
  • розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності і на які поширюється право особливого роду (sui generis).