Про Правила дорожнього руху (Україна)

Матеріал з Вікіджерел
Про Правила дорожнього руху (Україна)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
         від 10 жовтня 2001 р. N 1306
               Київ
         Про Правила дорожнього руху
     { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 16 ( 16-2005-п ) від 06.01.2005
      N 538 ( 538-2005-п ) від 30.06.2005
      N 263 ( 263-2007-п ) від 21.02.2007 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

 1. Затвердити Правила дорожнього руху (додаються).
 2. Міністерству внутрішніх справ забезпечити видання Правилдорожнього руху та через засоби масової інформації довести їхзміст до учасників дорожнього руху.

  Установити, що видання Правил дорожнього руху та коментарівдо них може здійснюватися лише за погодженням з Науково-досліднимцентром безпеки дорожнього руху Міністерства внутрішніх справ, авідповідних навчальних посібників з питань безпеки дорожнього рухутакож з Міністерством освіти і науки.

 3. Центральним і місцевим органам виконавчої влади сприятививченню громадянами Правил дорожнього руху.
 4. Визнати такими, що втратили чинність, постанови КабінетуМіністрів України згідно з переліком (додається).
 5. Міністерству внутрішніх справ та іншим центральним органамвиконавчої влади привести свої нормативно-правові акти увідповідність із цією постановою.
 6. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2002 року.
  Прем'єр-міністр України                А.КІНАХ
  Інд. 21 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
              постановою Кабінету Міністрів України
                 від 10 жовтня 2001 р. N 1306
          ПРАВИЛА ДОРОЖНЬОГО РУХУ 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ[ред.]

 1. Ці Правила відповідно до Закону України "Про дорожній рух" (3353-12) встановлюють єдиний порядок дорожнього руху навсій території України. Інші нормативні акти, що стосуютьсяособливостей дорожнього руху (перевезення спеціальних вантажів, експлуатація транспортних засобів окремих видів, рух на закритійтериторії тощо), повинні ґрунтуватися на вимогах цих Правил.
 2. В Україні установлено правосторонній рух транспортнихзасобів.
 3. Учасники дорожнього руху зобов'язані знати й неухильновиконувати вимоги цих Правил, а також бути взаємно ввічливими.
 4. Кожний учасник дорожнього руху має право розраховуватина те, що й інші учасники виконують ці Правила.
 5. Дії або бездіяльність учасників дорожнього руху та іншихосіб не повинні створювати небезпеку чи перешкоду для руху, загрожувати життю або здоров'ю громадян, завдавати матеріальнихзбитків.

  Особа, яка створила такі умови, зобов'язана негайно вжитизаходів до забезпечення безпеки дорожнього руху на цій ділянцідороги та вжити всіх можливих заходів до усунення перешкод, а якщоце неможливо, попередити про них інших учасників дорожнього руху, повідомити підрозділ міліції, власника дороги або уповноваженийним орган.

 6. Використовувати дороги не за їх призначеннямдозволяється з урахуванням вимог статей 36-38 Закону України "Проавтомобільні дороги (2862-15). { Пункт 1.6 в редакції Постанови КМ N 263 (263-2007-п) від21.02.2007 }
 7. Водії, пішоходи та пасажири зобов'язані бути особливо уважними до таких категорій учасників дорожнього руху, як діти, люди похилого віку та особи з явними ознаками інвалідності.
 8. Обмеження в дорожньому русі, крім передбачених цими Правилами, можуть бути запроваджені в установленому законодавствомпорядку.
 9. Особи, які порушують ці Правила, несуть відповідальністьзгідно із законодавством.
 10. Терміни, що наведені у цих Правилах, мають таке значення:
  • автобус - автомобіль з кількістю місць для сидіння більше дев'яти з місцем водія включно, який за своєю конструкцією таобладнанням призначений для перевезення пасажирів та їхньогобагажу із забезпеченням необхідного комфорту та безпеки;
  • автомагістраль - автомобільна дорога, початок і кінець якоїпозначаються дорожніми знаками 5.1, 5.2 (див. додаток 1)(306а-2001-п), має для кожного напрямку руху окремі проїзні частини, розділені розділювальною смугою, не має перехрещень наодному рівні з іншими дорогами, залізничними і трамвайними коліями, пішохідними чи велосипедними доріжками;
  • автомобільна дорога, вулиця (дорога) - частина території, втому числі в населеному пункті, призначена для руху транспортних засобів і пішоходів, з усіма розташованими на ній спорудами(мостами, шляхопроводами, естакадами, надземними і підземнимипішохідними переходами) та засобами організації дорожнього руху, іобмежена по ширині зовнішнім краєм тротуарів чи краєм смугивідводу. Цей термін включає також спеціально побудовані тимчасовідороги, крім довільно накатаних доріг (колій);
  • безпечна дистанція - відстань до транспортного засобу, щорухається попереду по тій самій смузі, яка у разі його раптовогогальмування або зупинки дасть можливість водієві транспортногозасобу, що рухається позаду, запобігти зіткненню без здійсненнябудь-якого маневру;
  • безпечний інтервал - відстань між боковими частинамитранспортних засобів, що рухаються, або між ними та іншимиоб'єктами, за якої гарантована безпека дорожнього руху;
  • безпечна швидкість - швидкість, за якої водій має змогубезпечно керувати транспортним засобом та контролювати його рух уконкретних дорожніх умовах;
  • буксирування - переміщення одним транспортним засобом іншоготранспортного засобу, яке не належить до експлуатації транспортнихсоставів на жорсткому чи гнучкому зчепленні або способомчасткового навантаження на платформу чи на спеціальне опорнепристосування;
  • вантажний автомобіль - автомобіль, який за своєю конструкцієюта обладнанням призначений для перевезення вантажів;
  • велосипед - транспортний засіб, крім інвалідних колясок, щоприводиться в рух мускульною силою людини, яка знаходиться наньому;
  • велосипедна доріжка - виконана в межах дороги чи поза неюдоріжка з покриттям, що призначена для руху на велосипедах тамопедах і позначена дорожнім знаком 4.12 (див. додаток 1)(306а-2001-п);
  • видимість у напрямку руху - максимальна відстань, на якій змісця водія можна чітко розпізнати межі елементів дороги тарозміщення учасників руху, що дає змогу водієві орієнтуватися підчас керування транспортним засобом, зокрема для вибору безпечноїшвидкості та здійснення безпечного маневру;
  • вимушена зупинка - припинення руху транспортного засобу черезйого технічний стан або небезпеку, що створюється вантажем, якийперевозиться, станом водія (пасажира) або перешкодою на дорозі;
  • випередження - рух транспортного засобу із швидкістю, щоперевищує швидкість попутного транспортного засобу, що рухаєтьсяпоряд по суміжній смузі;
  • власник транспортного засобу - фізична або юридична особа, яка володіє майновими правами на транспортний засіб та має на цевідповідні документи;
  • водій - особа, яка керує транспортним засобом. Вершник, візник, погонич тварин, який веде їх за повід, прирівнюється доводія. Водієм є також особа, яка навчає керуванню, знаходячисьбезпосередньо у транспортному засобі;
  • гальмовий шлях - відстань, що проходить транспортний засібпід час екстреного гальмування з початку здійснення впливу наорган керування гальмовою системою (педаль, рукоятку) до місцяйого зупинки;
  • головна дорога - дорога з покриттям відносно грунтової абота, що позначається знаками 1.22, 1.23.1-1.23.4 і 2.3 (див.додаток 1) (306а-2001-п). Наявність на другорядній дорозіпокриття безпосередньо перед перехрестям не прирівнює її зазначенням до перехрещуваної;
  • дати дорогу - вимога до учасника дорожнього руху непродовжувати або не відновлювати рух, не здійснювати будь-якихманеврів (за винятком вимоги звільнити займану смугу руху), якщоце може примусити інших учасників дорожнього руху, які маютьперевагу, змінити напрямок руху або швидкість;
  • дозволена максимальна маса - маса спорядженого транспортногозасобу з вантажем, водієм і пасажирами, що встановлена технічноюхарактеристикою транспортного засобу як максимально допустима. Дозволена максимальна маса автопоїзда - це сума дозволеноїмаксимально допустимої маси кожного транспортного засобу, щовходить до складу автопоїзда;
  • дорожньо-транспортна пригода - подія, що сталася під час рухутранспортного засобу, внаслідок якої загинули або поранені люди чизавдані матеріальні збитки;
  • дорожні умови - сукупність факторів, що характеризують (зурахуванням пори року, періоду доби, атмосферних явищ, освітленості дороги) видимість у напрямку руху, стан поверхніпроїзної частини (чистота, рівність, шорсткість, зчеплення), атакож її ширину, величину похилів на спусках і підйомах, віражів ізаокруглень, наявність тротуарів або узбіч, засобів організаціїдорожнього руху та їх стан;
  • дорожня обстановка - сукупність факторів, що характеризуютьсядорожніми умовами, наявністю перешкод на певній ділянці дороги,інтенсивністю і рівнем організації дорожнього руху (наявністьдорожньої розмітки, дорожніх знаків, дорожнього обладнання, світлофорів та їх стан), які повинен ураховувати водій під часвибору швидкості, смуги руху та прийомів керування транспортнимзасобом;
  • експлуатація транспортного состава - транспортування тягачемпричепа згідно з інструкцією щодо його використання (відповідністьпричепа тягачу, наявність страхового з'єднання, єдиної системисигналізації, освітлення тощо);
  • естакада - інженерна споруда для руху транспортних засобів та(або) пішоходів, підняття однієї дороги над іншою у місці їхперетину, а також для створення дороги на певній висоті, яка немає з'їздів на іншу дорогу;
  • житлова зона - дворові території, а також частини населенихпунктів, позначені дорожнім знаком 5.31 (див. додаток 1) (306а-2001-п);
  • залізничний переїзд - перехрещення дороги із залізничнимиколіями на одному рівні;
  • засліплення - фізіологічний стан водія внаслідок дії світлана його зір, коли водій об'єктивно не має можливості виявитиперешкоди чи розпізнати межі елементів дороги на мінімальнійвідстані;
  • зупинка - припинення руху транспортного засобу на час до 5хвилин або більше, якщо це необхідно для посадки (висадки)пасажирів чи завантаження (розвантаження) вантажу, виконання вимогцих Правил (надання переваги в русі, виконання вимогрегулювальника, сигналів світлофора тощо);
  • колона пішоходів - організована група людей, які рухаються попроїзній частині в одному напрямку;
  • колона транспортних засобів - організована група з трьох ібільше транспортних засобів, що разом рухаються в одному напрямкубезпосередньо один за одним з постійно увімкненим ближнім світломфар;
  • край проїзної частини (для нерейкових транспортних засобів) -видима умовна чи позначена дорожньою розміткою лінія на проїзнійчастині в місці її прилягання до узбіччя, тротуару, газону, розділювальної смуги, смуги для руху трамваїв, велосипедної абопішохідної доріжки;
  • крайнє положення на проїзній частині - положеннятранспортного засобу на відстані від краю проїзної частини(середини проїзної частини або розділювальної смуги), яка не даєможливості рухатися попутному транспортному засобу (у тому числідвоколісному) ще ближче до краю проїзної частини (серединипроїзної частини або розділювальної смуги);
  • легковий автомобіль - автомобіль з кількістю місць длясидіння не більше дев'яти, з місцем водія включно, який за своєюконструкцією та обладнанням призначений для перевезення пасажирівта їхнього багажу із забезпеченням необхідного комфорту табезпеки;
  • маршрутні транспортні засоби (транспортні засоби загальногокористування) - автобуси, мікроавтобуси, тролейбуси, трамваї ітаксі, що рухаються за встановленими маршрутами та мають визначенімісця на дорозі для посадки (висадки) пасажирів;
  • механічний транспортний засіб - транспортний засіб, щоприводиться в рух з допомогою двигуна. Цей термін поширюється натрактори, самохідні машини і механізми (крім транспортних засобів, робочий об'єм двигуна яких не перевищує 50 куб. см), а такожтролейбуси та транспортні засоби з електродвигуном потужністюпонад 3 кВт;
  • мікроавтобус - одноповерховий автобус з кількістю місць длясидіння не більше сімнадцяти з місцем водія включно;
  • міст - споруда, призначена для руху через річку, яр та іншіперешкоди, межами якої є початок і кінець пролітних споруд;
  • мопед - двоколісний транспортний засіб, що має двигун зробочим об'ємом до 50 куб.см;
  • мотоцикл - двоколісний механічний транспортний засіб збоковим причепом або без нього, що має двигун з робочим об'ємом 50куб.см і більше. До мотоциклів прирівнюються моторолери, мотоколяски, триколісні та інші механічні транспортні засоби, дозволена максимальна маса яких не перевищує 400 кг;
  • населений пункт - забудована територія, в'їзди на яку івиїзди з якої позначаються дорожніми знаками 5.45, 5.46, 5.47,5.48 (див. додаток 1) (306а-2001-п);
  • небезпека для руху - зміна дорожньої обстановки (у тому числіпоява рухомого об'єкта, який наближається до смуги рухутранспортного засобу чи перетинає її) або технічного станутранспортного засобу, яка загрожує безпеці дорожнього руху ізмушує водія негайно зменшити швидкість або зупинитися. Окремимвипадком небезпеки для руху є рух у межах смуги транспортногозасобу іншого транспортного засобу назустріч загальному потоку;
  • недостатня видимість - видимість дороги в напрямку руху менше300 м у сутінках, в умовах туману, дощу, снігопаду тощо;
  • обгін - випередження одного або кількох транспортних засобів, пов'язане з виїздом на смугу зустрічного руху;
  • обмежена оглядовість - видимість дороги в напрямку руху, якаобмежена геометричними параметрами дороги, придорожнімиінженерними спорудами, насадженнями та іншими об'єктами, а такожтранспортними засобами;
  • оглядовість - об'єктивна можливість бачити дорожню обстановкуз місця водія;
  • пасажир - особа, яка користується транспортним засобом ізнаходиться в ньому, але не причетна до керування ним;
  • перевага - право на першочерговий рух стосовно іншихучасників дорожнього руху;
  • перешкода для руху - нерухомий об'єкт у межах смуги рухутранспортного засобу або об'єкт, що рухається попутно в межах цієїсмуги (за винятком транспортного засобу, що рухається назустрічзагальному потоку транспортних засобів) і змушує водія маневруватиабо зменшувати швидкість аж до зупинки транспортного засобу;
  • перехрестя - місце перехрещення, прилягання або розгалуженнядоріг на одному рівні, межею якого є уявні лінії між початкомзаокруглень країв проїзної частини кожної з доріг. Не вважаєтьсяперехрестям місце прилягання до дороги виїзду з прилеглоїтериторії;
  • пішохід - особа, яка бере участь у дорожньому русі позатранспортними засобами і не виконує на дорозі будь-яку роботу. Допішоходів прирівнюються також особи, які рухаються в інваліднихколясках без двигуна, ведуть велосипед, мопед, мотоцикл, везутьсанки, візок, дитячу чи інвалідну коляску;
  • пішохідний перехід - ділянка проїзної частини або інженернаспоруда, призначена для руху пішоходів через дорогу. Пішохідніпереходи позначаються дорожніми знаками 5.35.1-5.37.2 (див.додаток 1), дорожньою розміткою 1.14.1-1.14.3 (див. додаток 2)(306а-2001-п), пішохідними світлофорами. За відсутностідорожньої розмітки межі пішохідного переходу визначаютьсявідстанню між дорожніми знаками або пішохідними світлофорами, а наперехресті за відсутності пішохідних світлофорів, дорожніх знаківта розмітки - шириною тротуарів чи узбіч.
  • Регульованим вважається пішохідний перехід, рух по якомурегулюється світлофором чи регулювальником, нерегульованим -пішохідний перехід, на якому немає регулювальника, світлофоривідсутні або вимкнені чи працюють у режимі миготіння жовтогосигналу;
  • пішохідна доріжка - доріжка з покриттям, призначена для рухупішоходів, виконана в межах дороги чи поза нею і позначена знаком4.13 (див. додаток 1);
  • прилегла територія - територія, що прилягає до краю проїзноїчастини та не призначена для наскрізного проїзду, а лише дляв'їзду до дворів, на стоянки, автозаправні станції, будівельнімайданчики тощо або виїзду з них;
  • причіп - транспортний засіб, призначений для руху тільки вз'єднанні з іншим транспортним засобом. До цього виду транспортнихзасобів належать також напівпричепи і причепи-розпуски;
  • проїзна частина - елемент дороги, призначений для рухунерейкових транспортних засобів. Дорога може мати декількапроїзних частин, межами яких є розділювальні смуги;
  • регулювальник - працівник міліції, військової інспекціїбезпеки дорожнього руху, дорожньо-експлуатаційної служби, черговийна залізничному переїзді, поромній переправі, які мають відповіднепосвідчення та екіпіровку (формений одяг або розпізнавальний знак, нарукавна пов'язка, жезл, диск з червоним сигналом чисвітлоповертачем, червоний ліхтар або прапорець) і регулюютьдорожній рух;
  • рейковий транспортний засіб - трамвай та платформи ізспеціальним обладнанням, що рухаються трамвайними коліями. Усіінші транспортні засоби, що беруть участь у дорожньому русі,вважаються нерейковими;
  • розділювальна смуга - виділений конструктивно або задопомогою суцільних ліній дорожньої розмітки 1.1 або 1.2 (див.додаток 2) (306а-2001-п) елемент автомобільної дороги, якийрозділяє суміжні проїзні частини. Розділювальна смуга непризначена для руху або стоянки транспортних засобів. За наявностіна розділювальній смузі тротуару по ньому дозволяється рухпішоходів;
  • смуга руху - поздовжня смуга на проїзній частині завширшкищонайменше 2,75 м, що позначена або не позначена дорожньоюрозміткою і призначена для руху нерейкових транспортних засобів;
  • стоянка - припинення руху транспортного засобу на час, більший ніж 5 хвилин, з причин, не пов'язаних з необхідністювиконання вимог цих Правил, посадкою (висадкою) пасажирів, завантаженням (розвантаженням) вантажу;
  • темна пора доби - частина доби від закінчення вечірніх (30 хвпісля заходу сонця) до початку ранкових сутінків (30 хв до сходусонця);
  • транспортний засіб - пристрій, призначений для перевезеннялюдей і (або) вантажу, а також встановленого на ньому спеціальногообладнання чи механізмів;
  • трамвайна колія - елемент дороги, призначений для рухурейкових транспортних засобів, який обмежується по шириніспеціально виділеним вимощенням трамвайної лінії або дорожньоюрозміткою. По трамвайній колії допускається рух нерейковихтранспортних засобів відповідно до розділу 11 цих Правил;
  • тротуар - елемент дороги, призначений для руху пішоходів, який прилягає до проїзної частини або відокремлений від неїгазоном;
  • узбіччя - виділений конструктивно або суцільною лінієюдорожньої розмітки елемент автомобільної дороги, який прилягаєбезпосередньо до зовнішнього краю проїзної частини, розташований знею на одному рівні та не призначений для руху транспортнихзасобів, крім випадків, передбачених цими Правилами. Узбіччя можевикористовуватися для зупинки і стоянки транспортних засобів, рухупішоходів, мопедів, велосипедів (за відсутності тротуарів, пішохідних, велосипедних доріжок або у разі неможливостіпересуватися по них), гужових возів (саней);
  • учасник дорожнього руху - особа, яка бере безпосередню участьу процесі руху на дорозі як пішохід, водій, пасажир, погоничтварин;
  • шляхопровід - інженерна споруда мостового типу над іншоюдорогою (залізницею) в місці їх перетину, що забезпечує рух по нійна різних рівнях та дає можливість з'їзду на іншу дорогу.

2. ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА ВОДІЇВ МЕХАНІЧНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ[ред.]

 1. Водій механічного транспортного засобу повинен мати при собі:
  1. посвідчення на право керування транспортним засобом відповідної категорії і талон, що додається до посвідчення;
  2. реєстраційний документ на транспортний засіб (для транспортних засобів Збройних Сил - технічний талон), а у разі відсутності в транспортному засобі його власника, крім того, -свідоцтво про право спільної власності на цей транспортний засібчи тимчасовий реєстраційний талон;
  3. у разі встановлення на транспортних засобах проблисковихмаячків і (або) спеціальних звукових сигнальних пристроїв -дозвіл, виданий Державтоінспекцією МВС, у разі розміщенняреклами, - погодження, що видається підрозділами ДержавтоінспекціїМВС;
  4. у встановлених законодавством випадках дорожній лист ідокументи на вантаж, що перевозиться; на маршрутних транспортнихзасобах додатково - схему маршруту та розклад руху; натранспортних засобах, що здійснюють перевезення великогабаритнихчи великовагових вантажів, - дозвіл на рух; на транспортнихзасобах, що здійснюють перевезення небезпечних вантажів, -технічні умови на перевезення, свідоцтво про допуск водія і допусктранспортного засобу до перевезення небезпечного вантажу та дозвілна дорожнє перевезення;
  5. поліс (сертифікат) обов'язкового страхуванняцивільно-правової відповідальності власників наземних транспортнихзасобів. Водії, які відповідно до законодавства звільняються відобов'язкового страхування цивільно-правової відповідальностівласників наземних транспортних засобів на території України,повинні мати при собі відповідні підтвердні документи(посвідчення). ( Підпункт "ґ" пункту 2.1 в редакції Постанови КМN 16 ( 16-2005-п ) від 06.01.2005 )
 2. Власник транспортного засобу, а також особа, яка маєтимчасовий реєстраційний талон, можуть передавати у своїйприсутності керування транспортним засобом іншій особі, що має присобі посвідчення на право керування транспортним засобомвідповідної категорії, а також особі, яка навчається водіннютранспортним засобом відповідно до вимог цих Правил.
 3. Для забезпечення безпеки дорожнього руху водійзобов'язаний:
  1. перед виїздом перевірити і забезпечити технічно справнийстан і комплектність транспортного засобу, правильність розміщеннята кріплення вантажу;
  2. бути уважним, стежити за дорожньою обстановкою, відповіднореагувати на її зміну, стежити за правильністю розміщення такріплення вантажу, технічним станом транспортного засобу і невідволікатися від керування цим засобом у дорозі;
  3. на автомобілях, обладнаних засобами пасивної безпеки(підголовники, ремені безпеки), користуватися ними і не перевозитипасажирів, не пристебнутих ременями безпеки. Дозволяється непристібатися особі, яка навчає водінню, якщо за кермом учень, а внаселених пунктах, крім того, водіям-інвалідам, водіям і пасажирамоперативних та спеціальних транспортних засобів і таксі;
  4. під час руху на мотоциклі бути в застебнутому мотошоломі іне перевозити пасажирів без застебнутих мотошоломів;
  5. не забруднювати проїзну частину та смугу відведенняавтомобільних доріг; { Пункт 2.3 доповнено підпунктом "ґ" згідно зПостановою КМ N 263 ( 263-2007-п ) від 21.02.2007 }
  6. не створювати своїми діями загрози безпеці дорожньогоруху; { Пункт 2.3 доповнено підпунктом "д" згідно з Постановою КМN 263 ( 263-2007-п ) від 21.02.2007 }
  7. повідомляти дорожньо-експлуатаційним організаціям абоДержавтоінспекції про виявлені факти створення перешкод длядорожнього руху; { Пункт 2.3 доповнено підпунктом "е" згідно зПостановою КМ N 263 ( 263-2007-п ) від 21.02.2007 }
  8. не вчиняти дій, внаслідок яких може бути пошкодженоавтомобільні дороги та їх складові, а також завдано шкодикористувачам. { Пункт 2.3 доповнено підпунктом "є" згідно зПостановою КМ N 263 ( 263-2007-п ) від 21.02.2007 }
 4. На вимогу працівника міліції водій повинен зупинитися здотриманням вимог цих Правил, а також:
  1. передати для перевірки документи, зазначені в пункті 2.1;
  2. дати можливість перевірити технічний стан, номериагрегатів і комплектність транспортного засобу;
  3. дати можливість оглянути транспортний засіб відповідно дозаконодавства за наявності на те законних підстав.
 5. Водій повинен на вимогу працівника міліції пройти вустановленому порядку медичний огляд для визначення стануалкогольного сп'яніння, впливу наркотичних чи токсичних речовин.
 6. За рішенням уповноваженої на те посадової особиДержавтоінспекції, за наявності на те підстав, водій зобов'язанийпройти позачерговий медичний огляд з метою визначення здатностібезпечно керувати транспортним засобом і перевірку знання цихПравил та навичок водіння.
 7. Водій, крім водіїв транспортних засобів дипломатичних таінших представництв іноземних держав, міжнародних організацій,оперативних і спеціальних транспортних засобів, повинен надаватитранспортний засіб:
  1. працівникам міліції та охорони здоров'я для доставки донайближчого лікувального закладу осіб, які потребують негайноїмедичної допомоги;
  2. працівникам міліції для виконання непередбачених іневідкладних службових обов'язків, пов'язаних із переслідуваннямправопорушників, доставкою їх у міліцію, та для транспортування пошкоджених транспортних засобів.
 8. Дальнє світло слід перемикати на ближнє не менш як за250 м до зустрічного транспортного засобу, а також тоді, коли вономоже засліпити інших водіїв, зокрема тих, що рухаються в попутномунапрямку.

  Світло необхідно перемикати і на більшій відстані, якщо водійзустрічного транспортного засобу періодичним перемиканням світлафар покаже потребу в цьому.

 9. У разі погіршення видимості у напрямку руху,викликаного світлом фар зустрічних транспортних засобів, водійповинен зменшити швидкість до такої, яка б не перевищувалабезпечної за умовами фактичної видимості дороги в напрямку руху, ау разі засліплення - увімкнути аварійну світлову сигналізацію і,не змінюючи смуги руху, зупинитися. Відновлення руху дозволяєтьсялише після того, як пройдуть негативні наслідки засліплення.
 10. Під час зупинки на дорозі в темну пору доби і в умовахнедостатньої видимості на транспортному засобі мають бутиввімкнені габаритні або стоянкові ліхтарі, а при вимушеній зупинцідодатково - аварійна світлова сигналізація.

  В умовах недостатньої видимості дозволяється додатковоувімкнути ближнє світло або протитуманні фари та задні протитуманні ліхтарі.

  Якщо габаритні ліхтарі несправні, транспортний засіб слідприбрати за межі дороги, а якщо це неможливо, його необхідно позначити відповідно до вимог пунктів 9.10 і 9.11 цих Правил.

 11. Протитуманні фари можна використовувати в умовахнедостатньої видимості як окремо, так і з ближнім або дальнімсвітлом фар, а в темну пору доби на неосвітлених ділянках доріг -лише разом з ближнім або дальнім світлом фар.
 12. Фарою-прожектором і фарою-шукачем можуть користуватисялише водії оперативних транспортних засобів під час виконанняслужбових завдань, вживши заходів для того, щоб не засліплюватиінших учасників дорожнього руху.
 13. Забороняється підключати задні протитуманні ліхтарі досигналів гальмування.
 14. Знак автопоїзда, встановлений згідно з вимогамипідпункту "а" пункту 30.3 цих Правил, повинен бути постійноувімкнений під час руху, а в темну пору доби або в умовахнедостатньої видимості - і під час вимушеної зупинки, зупинки чистоянки на дорозі.
 15. Задній протитуманний ліхтар дозволяється використовувати в умовах недостатньої видимості як у світлу, так і в темну пору доби.

20. РУХ ЧЕРЕЗ ЗАЛІЗНИЧНІ ПЕРЕЇЗДИ[ред.]

  20.1. Водії транспортних засобів можуть перетинати залізничніколії лише на залізничних переїздах.
  20.2. Під'їжджаючи до переїзду, а також починаючи рух післязупинки перед ним, водій зобов'язаний керуватися вказівками ісигналами чергового по переїзду, положенням шлагбаума, світловоюта звуковою сигналізацією,  дорожніми  знаками  і  дорожньоюрозміткою, а також переконатися в тому, що не наближається поїзд(локомотив, дрезина).
  20.3. Для пропуску поїзда, що наближається, і в  іншихвипадках, коли рух через залізничний переїзд заборонено, водійповинен зупинитися перед дорожньою розміткою 1.12 (стоп-лінією)(див.  додаток  2),  дорожнім  знаком 2.2 (див. додаток 1)( 306а-2001-п ),  шлагбаумом чи світлофором так, щоб  бачитисигнали, а якщо засоби організації дорожнього руху відсутні - неближче 10 м до найближчої рейки.
  20.4. Якщо перед переїздом немає дорожньої розмітки абодорожніх знаків, що визначають  кількість  смуг  руху,  рухтранспортних засобів через переїзд дозволяється лише в один ряд.
  20.5. Рух через переїзд забороняється, якщо:
  а) черговий по переїзду подає сигнал заборони руху - стоїтьдо водія грудьми або спиною з піднятим над головою жезлом(червоним ліхтарем чи прапорцем) або з витягнутими в сторонируками;
  б) шлагбаум опущений або почав опускатися;
  в) увімкнено заборонний сигнал світлофора чи звуковий сигналнезалежно від наявності та положення шлагбаума;
  г) за  переїздом  утворився  затор,  який змусить водіязупинитися на переїзді;
  ґ) до переїзду в  межах  видимості  наближається  поїзд(локомотив, дрезина).
  20.6. Рух  через переїзд сільськогосподарських, дорожніх,будівельних та інших машин і механізмів дозволяється тільки втранспортному стані.
  20.7. Забороняється  самовільно  відкривати  шлагбаум абооб'їжджати його, а також об'їжджати транспортні засоби, які стоятьперед переїздом, коли рух через нього заборонено.
  20.8. У  разі вимушеної зупинки транспортного засобу напереїзді водій зобов'язаний негайно висадити людей і вжити заходівдля звільнення переїзду, а якщо це не вдається зробити, вінповинен:
  а) коли є можливість, послати двох чоловік уздовж колій вобидва боки від переїзду не менш як на 1000 м (якщо одного, то вбік ймовірної появи поїзда, а на одноколійних переїздах - у бікгіршої  видимості  залізничної  колії), пояснивши їм правилаподавання сигналу зупинки машиністу поїзда (локомотива, дрезини),що наближається;
  б) залишатися біля транспортного засобу і, подаючи сигнализагальної тривоги, вживати всіх заходів для звільнення переїзду;
  в) у разі появи поїзда бігти йому назустріч, подаючи сигналзупинки.
  20.9. Сигналом  зупинки  поїзда  (локомотива, дрезини) єкруговий рух руки (у світлу пору - із шматком яскравої тканини абобудь-яким добре помітним предметом, у темну пору доби і в умовахнедостатньої видимості - з факелом або ліхтарем).  Сигналомзагальної тривоги є серії звукових сигналів транспортного засобу,що складаються з одного довгого і трьох коротких сигналів.
  20.10. Стадо тварин дозволяється переганяти через переїздтільки за достатньої кількості погоничів, але не менше трьох.Переводити поодиноких тварин (не більше двох на одного погонича)необхідно лише за вуздечку, повід.

21. ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ[ред.]

  21.1. Дозволяється  перевозити  пасажирів у транспортномузасобі обладнаному місцями для сидіння в кількості, що передбаченатехнічною характеристикою так, щоб вони не заважали водієвікерувати транспортним засобом і не  обмежували  оглядовість,відповідно до правил перевезення.
  21.2. Водіям маршрутних транспортних засобів забороняєтьсяпід час перевезення пасажирів розмовляти з ними, їсти, пити,палити, а також перевозити пасажирів і вантаж у кабіні, якщо вонавідокремлена від салону.
  21.3. Під  час  перевезення  в  автобусі,  мікроавтобусіорганізованої групи дітей повинно бути не менше одного дорослогосупровідника. При цьому спереду і ззаду обов'язково встановлюєтьсязгідно  з  вимогами  підпункту  "в" пункту 30.3 цих Правилрозпізнавальний знак "Діти".
  21.4. Водію забороняється починати рух до повного зачиненнядверей та відчиняти їх до зупинки транспортного засобу.
  21.5. Перевезення пасажирів (до 8 чоловік, крім водія) упристосованому для цього вантажному  автомобілі  дозволяєтьсяводіям, які мають стаж керування транспортним засобом більше трьохроків і посвідчення водія категорії "С", а у разі перевезенняпонад  зазначену кількість (включаючи пасажирів у кабіні) -категорій "С" і "D".
  21.6. Вантажний  автомобіль,  що  використовується  дляперевезення  пасажирів,  повинен  бути  обладнаний сидіннями,закріпленими в кузові на відстані не менш як 0,3 м від верхньогокраю борту і 0,3-0,5 м від підлоги. Сидіння, що розташовані вздовжзаднього або бокового борту, повинні мати міцні спинки.
  21.7. Кількість пасажирів,  які  перевозяться  в  кузовівантажного  автомобіля,  не  повинна  перевищувати  кількостіобладнаних для сидіння місць.
  21.8. Військовослужбовці  строкової  служби,  які  маютьпосвідчення водія транспортного засобу категорії "С", допускаютьсядо перевезення пасажирів у кузові пристосованого для  цьоговантажного автомобіля згідно з кількістю обладнаних для сидіннямісць після проходження спеціальної підготовки і  стажуванняпротягом 6 місяців.
  21.9. Перед поїздкою водій вантажного автомобіля повиненпроінструктувати пасажирів про їх обов'язки та правила посадки,висадки, розміщення і поведінки в кузові.
  Починати рух можна, лише переконавшись, що створено умови длябезпечного перевезення пасажирів.
  21.10. Проїзд у кузові вантажного автомобіля, не обладнаногодля  перевезення  пасажирів,  дозволяється  лише особам, якісупроводжують вантаж або їдуть за ним, за умови, що  вонизабезпечені місцями для сидіння, розташованими згідно з вимогамипункту 21.5 цих Правил і техніки безпеки. Кількість пасажирів укузові та кабіні не повинна перевищувати 8 чоловік.
  21.11. Забороняється перевозити:
  а) пасажирів поза кабіною автомобіля (крім передбачених цимиПравилами випадків перевезення пасажирів у кузові вантажногоавтомобіля з бортовою платформою або в кузові-фургоні, призначенихдля перевезення пасажирів),  у  кузові  автомобіля-самоскида,трактора,  інших  самохідних  машин,  на вантажному причепі,напівпричепі, в причепі-дачі, в кузові вантажного мотоцикла;
  б) дітей, зріст яких менше 145 см або тих, що не досягли12-річного віку, - на передньому сидінні легкового автомобіля,мікроавтобуса (за відсутності спеціального дитячого сидіння) і назадньому сидінні мотоцикла;
  в) дітей до 16-річного віку в кузові будь-якого вантажногоавтомобіля;
  г) організовані групи дітей у темну пору доби.

22. ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖУ[ред.]

 1. Маса вантажу, що перевозиться, і розподіл навантаженняна осі не повинні перевищувати величин, визначених технічноюхарактеристикою даного транспортного засобу.
 2. Водій перед початком руху зобов'язаний перевіритинадійність розташування і кріплення вантажу, а під час руху -контролювати це, щоб запобігти його падінню, волочінню,травмуванню супроводжуючих осіб чи створенню перешкод для руху.
 3. Перевезення вантажу дозволяється за умови, що він:
  1. не наражає на небезпеку учасників дорожнього руху;
  2. не порушує стійкості транспортного засобу і не утруднюєкерування ним;
  3. не обмежує водієві оглядовості;
  4. не закриває зовнішніх світлових приладів,світлоповертачів, номерних і розпізнавальних знаків, а також неперешкоджає сприйманню сигналів, що подаються рукою;
  5. не створює шуму, не піднімає пилу та не забруднює проїзнучастину і навколишнє середовище.
 4. Вантаж, що виступає за габарити транспортного засобуспереду або ззаду більш як на 1 м, а за шириною перевищує 0,4 мвід зовнішнього краю переднього або заднього габаритного ліхтаря,повинен бути позначений відповідно до вимог підпункту "з" пункту30.3 цих Правил.
 5. За спеціальними правилами здійснюються перевезеннянебезпечних вантажів і незнешкодженої тари з-під них, рухтранспортних засобів та їх составів у разі, коли хоч один з їхгабаритів перевищує за шириною 2,65 м, за висотою від поверхнідороги - 4 м (для контейнеровозів на встановлених маршрутах -4,35 м), за довжиною - 22 м (для маршрутних транспортних засобів -25 м), фактична маса понад 38 т, навантаження на одиночну вісь -10 т, здвоєні осі - 16 т, строєні - 22 т (на встановленихМінтрансом і Державтоінспекцією маршрутах - 40 т, дляконтейнеровозів на встановлених маршрутах - 44 т, навантаження наодиночну вісь - 11 т, здвоєні осі - 18 т, строєні - 24 т) або якщовантаж виступає за задній габарит транспортного засобу більш як на 2 м.

  Осі слід вважати здвоєними або строєними, якщо відстань міжними (суміжними) не перевищує 2,5 м.

 6. Транспортний засіб, що здійснює перевезеннянегабаритних, великовагових чи небезпечних вантажів, повиненрухатись з увімкненим проблисковим маячком (проблисковимимаячками) оранжевого кольору, ближнім світлом фар, заднімигабаритними ліхтарями, нанесеними світлоповертальними елементами,встановленими розпізнавальними знаками, передбаченими пунктом 30.3цих Правил.

23. БУКСИРУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТРАНСПОРТНИХ СОСТАВІВ[ред.]

  23.1. Буксирування   повинно   виконуватися  механічнимтранспортним засобом без причепа і з технічно справними зчіпнимипристроями як у буксированого транспортного засобу, так і утранспортного засобу, що буксирує.
  Запускання двигуна із застосуванням жорсткого або гнучкогозчеплення повинно виконуватися згідно з вимогами цього розділу.
  Дозволяється буксирування одного механічного транспортногозасобу лише з одним причепом.
  23.2. Буксирування транспортних засобів здійснюється:
  а) із застосуванням жорсткого або гнучкого зчеплення;
  б) із частковим навантаженням буксированого транспортногозасобу на платформу або на спеціальне опорне пристосування.
  23.3. Жорстке зчеплення повинно забезпечувати відстань міжтранспортними засобами не більш як 4 м, гнучке - в межах 4 - 6 м.Гнучке  зчеплення через кожний метр позначається сигнальнимищитками або прапорцями згідно з вимогами пункту 30.5 цих Правил.
  23.4. У разі буксирування механічного транспортного засобу нагнучкому зчепленні в буксированому транспортному засобі повиннідіяти і бути справними робоча гальмова система  і  рульовекерування, а на жорсткому зчепленні - рульове керування.
  23.5. Буксирування  механічного  транспортного  засобу нажорсткому або гнучкому зчепленні повинно здійснюватися лише заумови, що за кермом буксированого транспортного засобу перебуваєводій (крім випадків, коли конструкція  жорсткого  зчепленнязабезпечує  буксированому  транспортному  засобу  повтореннятраєкторії руху транспортного засобу, що буксирує, незалежно відвеличини поворотів).
  23.6. Буксирування немеханічного транспортного засобу повинноздійснюватися лише на жорсткому зчепленні за умови, що йогоконструкція  забезпечує  буксируваному  транспортному  засобуповторення траєкторії руху транспортного засобу, що буксирує,незалежно від величини поворотів.
  23.7. Механічний транспортний засіб з рульовим керуванням, щоне діє, повинен буксируватися відповідно до вимог підпункту "б"пункту 23.2 цих Правил.
  23.8. Перед  початком  буксирування  водії  механічнихтранспортних засобів повинні узгодити порядок подачі сигналів,зокрема для зупинки транспортних засобів.
  23.9. Під  час  буксирування  на жорсткому або гнучкомузчепленні забороняється перевозити пасажирів у  буксированомутранспортному  засобі  (крім легкового автомобіля) та кузовівантажного автомобіля, що буксирує, а в разі буксирування способомчасткового навантаження цього засобу на платформу або спеціальнеопорне пристосування - в усіх транспортних засобах (крім кабінитранспортного засобу, що буксирує).
  23.10. Буксирування забороняється:
  а) якщо фактична маса буксированого транспортного засобу знесправною гальмовою системою (або за її відсутності) перевищуєполовину фактичної маси транспортного засобу, що буксирує;
  б) на гнучкому зчепленні під час ожеледиці;
  в) якщо  загальна довжина зчеплених транспортних засобівперевищує 22 м (маршрутних транспортних засобів - 30 м);
  г) мотоциклами без  бокового  причепа,  а  також  такихмотоциклів, мопедів чи велосипедів;
  ґ) більше  одного  транспортного засобу або транспортнимзасобом з причепом;
  д) причепів будь-якого типу автобусами.
  23.11. Експлуатація составів транспортних засобів у складіавтомобіля, трактора або іншого тягача і причепа дозволяється лишеза умови відповідності причепа тягачу та виконання вимог щодо їхексплуатації.
  23.12. Експлуатація состава транспортних засобів у складіавтобуса і причепа забороняється.

24. НАВЧАЛЬНА ЇЗДА[ред.]

  24.1. Навчати водінню транспортного засобу дозволяється лишеосіб, які не мають для цього медичних протипоказань, а у разіпідготовки  особою  відповідно  до  вимог  пункту  24.7  віндивідуальному  порядку - за наявності відповідної медичноїдовідки.
  24.2. Особам, котрі навчаються водінню автомобіля, повиннобути не менше 16 років, а мотоцикла - 14 років. Такі особизобов'язані мати при собі документ, що засвідчує їхній вік.
  24.3. Особа, яка навчається водінню транспортного засобу,зобов'язана знати і виконувати вимоги цих Правил.
  24.4. Початкове навчання водінню транспортного засобу повиннопроводитися на закритих майданчиках, автодромах або у місцях, девідсутні інші учасники дорожнього руху.
  24.5. Навчальна  їзда  на дорогах дозволяється тільки вприсутності майстра виробничого навчання водінню (особи, яканавчає) і за достатніх початкових навичок водіння у того, хтонавчається.
  24.6. Майстер виробничого  навчання  водінню  навчальногозакладу незалежно від його форми власності і господарюванняповинен мати при собі документ на право навчання водінню іпосвідчення на право керування транспортним засобом відповідноїкатегорії  і  несе  відповідальність  як  водій  згідно  іззаконодавством.
  24.7. Особа, яка навчає водінню в індивідуальному порядку,повинна мати стаж водія не менше 3 років і посвідчення на правокерування транспортним засобом відповідної категорії. Ця особатакож несе відповідальність як водій згідно із законодавством.
  24.8. Механічні транспортні засоби, на яких  проводитьсянавчання, повинні мати розпізнавальні знаки "Учбовий транспортнийзасіб" відповідно до вимог підпункту "к" пункту 30.3 цих Правил.Автомобілі навчальних закладів, які систематично використовуютьсядля навчання водінню, крім  того,  повинні  бути  обладнанідодатковими педалями зчеплення і гальмування, дзеркалом задньоговиду для майстра виробничого навчання.
  24.9. Забороняється навчання водінню транспортних засобів ужитловій зоні, на дорогах для автомобілів та на автомагістралях.Перелік доріг, на яких дозволяється навчання водінню транспортнихзасобів, погоджується з Державтоінспекцією.

25. РУХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ У КОЛОНАХ[ред.]

  25.1. На кожному транспортному засобі, що рухається в складіколони, встановлюється розпізнавальний знак "Колона", передбаченийпідпунктом "є" пункту 30.3 цих Правил, і вмикається ближнє світлофар.
  Розпізнавальний знак може не встановлюватися, якщо колонусупроводжують  оперативні  транспортні  засоби  з увімкненимичервоним, синім і червоним, зеленим або  синім  і  зеленимпроблисковими маячками та (або) спеціальними звуковими сигналами.
  25.2. Транспортні засоби повинні рухатися в колоні лише водин ряд якнайближче до правого краю проїзної частини, за виняткомвипадків, коли вони супроводжуються оперативними транспортнимизасобами.
  25.3. Швидкість руху колони та дистанція між транспортнимизасобами  встановлюються старшим колони або за режимом рухуголовної машини відповідно до вимог цих Правил.
  25.4. Колона, що рухається без супроводження оперативнимитранспортними засобами, повинна бути розділена на групи (не більшеп'яти транспортних засобів у кожній), дистанція між якими повинназабезпечувати  можливість  обгону  групи іншими транспортнимизасобами.
  25.5. У разі зупинки колони на дорозі на всіх транспортнихзасобах вмикається аварійна сигналізація.
  25.6. Іншим транспортним засобам забороняється займати місцедля постійного руху в колоні.

26. РУХ У ЖИТЛОВІЙ ТА ПІШОХІДНІЙ ЗОНІ[ред.]

  26.1. Пішоходам  дозволяється  рухатися  у  житловій  тапішохідній зоні як по тротуарах, так і по проїзній частині.Пішоходи мають перевагу перед транспортними засобами, але неповинні створювати безпідставних перешкод для їхнього руху.
  26.2. У житловій зоні забороняється:
  а) транзитний рух транспортних засобів;
  б) стоянка транспортних засобів поза спеціально відведенимимісцями і таке їх розташування, яке утруднює рух пішоходів іпроїзд оперативних чи спеціальних транспортних засобів;
  в) стоянка з працюючим двигуном;
  г) навчальна їзда;
  ґ) рух вантажних автомобілів, тракторів, самохідних машин імеханізмів (крім тих, що обслуговують об'єкти  і  громадян,виконують  технологічні  роботи  або належать громадянам, щопроживають у цій зоні).
  26.3. У пішохідну зону в'їзд дозволяється лише транспортнимзасобам, що обслуговують громадян і підприємства, які розташованіу зазначеній зоні, а також транспортним засобам, що належатьгромадянам, які проживають або працюють у цій зоні, чи автомобілям(мотоколяскам), позначеним розпізнавальним знаком "Інвалід", якимикерують водії-інваліди. Якщо до об'єктів, розташованих на ційтериторії, є інші під'їзди, водії повинні користуватися лише ними.
  26.4. Під час виїзду з житлової та пішохідної зони водіїповинні дати дорогу іншим учасникам дорожнього руху.

27. РУХ ПО АВТОМАГІСТРАЛЯХ І ДОРОГАХ ДЛЯ АВТОМОБІЛІВ[ред.]

  27.1. Під  час виїзду на автомагістраль або дорогу дляавтомобілів водії повинні дати дорогу транспортним засобам, щорухаються по них.
  27.2. На  автомагістралях  і  дорогах  для  автомобілівзабороняється:
  а) рух тракторів, самохідних машин і механізмів;
  б) рух  вантажних  транспортних  засобів  із  дозволеноюмаксимальною масою понад 3,5 т поза першою і другою смугами руху(за винятком повороту ліворуч чи розвороту на дорогах  дляавтомобілів);
  в) зупинка поза спеціальними місцями для стоянки, позначенимидорожніми знаками 5.38 або 6.15 (див. додаток 1) ( 306а-2001-п );
  г) розворот і в'їзд у технологічні розриви розділювальноїсмуги;
  ґ) рух заднім ходом;
  д) навчальна їзда.
  27.3. На автомагістралях, крім спеціально обладнаних дляцього місць, забороняється рух механічних транспортних засобів,швидкість яких за технічною характеристикою або їхнім станом менше40 км/год, а також перегін та випасання тварин у смузі відведеннядороги.
  27.4. На автомагістралях і дорогах для автомобілів пішоходиможуть переходити проїзну частину лише по підземних або надземнихпішохідних переходах.
  Дозволяється переходити  проїзну  частину  дороги  дляавтомобілів у спеціально позначених місцях.
  27.5. У разі  вимушеної  зупинки  на  проїзній  частиніавтомагістралі або дороги для автомобілів водій повинен позначититранспортний засіб відповідно до вимог пунктів 9.9-9.11 цих Правилі вжити заходів для того, щоб прибрати його за межі проїзноїчастини праворуч.

28. РУХ ПО ГІРСЬКИХ ДОРОГАХ І НА КРУТИХ СПУСКАХ[ред.]

_______________ * Вимоги цього розділу стосуються ділянок доріг, що позначені знаками 1.6 і 1.7.

  28.1. На гірських дорогах і крутих спусках, де зустрічнийроз'їзд утруднено, водій транспортного засобу, що рухається наспуск, повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаютьсявгору.
  28.2. На гірських дорогах і крутих спусках водій вантажногоавтомобіля, дозволена максимальна маса якого перевищує 3,5 т,трактора та автобуса повинен:
  а) користуватися спеціальними гірськими гальмами, якщо вонивстановлені на транспортному засобі заводом-виробником;
  б) під час зупинки або стоянки на підйомах і  спускахкористуватися противідкотними упорами.
  28.3. На гірських дорогах заборонено:
  а) рухатися з непрацюючим двигуном та вимкненими зчепленнямабо передачею;
  б) буксирування на гнучкому зчепленні;
  в) будь-яке буксирування під час ожеледиці.

29. МІЖНАРОДНИЙ РУХ[ред.]

  29.1. Водій механічного транспортного засобу, що прибуває доУкраїни з іншої країни, а також водій - громадянин України, якийвиїжджає за кордон, повинні мати:
  а) реєстраційні документи на транспортний засіб і посвідченняводія, що відповідають вимогам Конвенції  про  дорожній  рух( 995_041 ) (Відень, 1968);
  б) реєстраційний номерний знак на транспортному  засобі,літери  якого  відповідають  латинському  алфавіту,  а такожрозпізнавальний знак держави, в якій його зареєстровано.
  29.2. Транспортний засіб, що перебуває в міжнародному русі натериторії України більше двох місяців, повинен бути тимчасовозареєстрований у Державтоінспекції, крім транспортних засобів, щоналежать іноземним громадянам та особам без громадянства, якіперебувають в Україні на відпочинку чи лікуванні за відповіднимипутівками  або  іншими  документами  на  визначений органамиДержмитслужби термін.

30. НОМЕРНІ, РОЗПІЗНАВАЛЬНІ ЗНАКИ, НАПИСИ І ПОЗНАЧЕННЯ[ред.]

 1. Власники механічних транспортних засобів і причепів доних повинні зареєструвати (перереєструвати) їх у Державтоінспекціїнезалежно від їхнього технічного стану протягом 10 діб з моментупридбання (отримання), митного оформлення або переобладнання чиремонту, якщо необхідно внести зміни до реєстраційних документів.
 2. На механічних транспортних засобах (за виняткомтрамваїв і тролейбусів) і причепах у передбачених для цього місцяхвстановлюються номерні знаки відповідного зразка, а у правомунижньому кутку переднього вітрового скла транспортного засобузакріплюється талон про проходження технічного огляду.

  На трамваях і тролейбусах наносяться реєстраційні номери, щонадаються відповідними уповноваженими на те органами.

  За рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади чи органів місцевогосамоврядування може проводитися реєстрація мопедів, велосипедів ігужового транспорту.

  Забороняється змінювати розміри, форму, позначення, колір ірозміщення номерних знаків, наносити на них додаткові позначенняабо закривати їх, вони повинні бути чистими і достатньоосвітленими.

 3. . На відповідних транспортних засобах установлюються такірозпізнавальні знаки (додаток 4):
  1. "Автопоїзд" - три ліхтарі оранжевого кольору, розташованігоризонтально над передньою частиною кабіни (кузова) з проміжкамиміж ліхтарями від 150 до 300 мм - на вантажних автомобілях іколісних тракторах (класу 1.4 т і вище) з причепами, а також назчленованих автобусах і тролейбусах;
  2. "Глухий водій" - круг жовтого кольору діаметром 160 мм знанесеними всередині трьома чорними кружками діаметром 40 мм,розташованими по кутах уявного рівностороннього трикутника,вершина якого спрямована донизу. Знак розміщується спереду і ззадуна транспортних засобах, якими керують глухі або глухонімі водії;
  3. "Діти" - квадрат жовтого кольору з каймою червоногокольору і чорним зображенням символу дорожнього знака 1.33 (див.додаток 1) ( 306а-2001-п ) (сторона квадрата - не менше 250 мм,кайма - 1/10 цієї сторони). Знак розміщується спереду і ззаду натранспортних засобах, що перевозять організовані групи дітей;
  4. "Довгомірний транспортний засіб" - два прямокутникижовтого кольору розміром 500 х 200 мм з каймою червоного кольорузавширшки 40 мм із світлоповертального матеріалу. Знакрозміщується на транспортних засобах (крім маршрутних) ззадугоризонтально (чи вертикально) і симетрично до поздовжньої осі,довжина яких від 12 до 22 м.

   Довгомірні транспортні засоби, довжина яких з вантажем абобез нього перевищує 22 м, а також автопоїзди з двома і більшепричепами (незалежно від загальної довжини) повинні матирозміщений ззаду розпізнавальний знак (у формі прямокутникажовтого кольору розміром 1200 х 300 мм з каймою червоного кольорузавширшки 40 мм) із світлоповертального матеріалу. На знаковічорним кольором наноситься зображення вантажного автомобіля зпричепом і зазначається їхня загальна довжина в метрах;

  5. "Інвалід" - квадрат жовтого кольору із стороною 150 мм ічорним зображенням символу таблички 7.17 (див. додаток 1). Знакрозміщується спереду і ззаду на механічних транспортних засобах,якими керують водії-інваліди;
  6. "Інформаційна таблиця небезпечного вантажу" - прямокутникоранжевого кольору розміром 400 х 300 мм (300 х 120 мм) з каймоючорного кольору (ширина - 15 мм (10 мм), у верхній частині якогозазначається ідентифікаційний номер виду небезпеки, у нижній -ідентифікаційний номер небезпечної речовини за переліком ООН. Знакрозміщується з усіх боків на транспортних засобах, що перевозятьтаку речовину;
  7. "Знак небезпеки" - ромб із стороною 250 мм, зображенняякого повинно відповідати класу небезпечної речовини (згідно зЄвропейською угодою про міжнародне дорожнє перевезення небезпечнихвантажів ( 994_217 ). Знак розміщується з боків та ззаду натранспортних засобах, що перевозять таку речовину;
  8. "Колона" - квадрат жовтого кольору з каймою червоногокольору, в який вписано літеру "К" чорного кольору (сторонаквадрата - не менше 250 мм, ширина кайми - 1/10 цієї сторони).Знак розміщується спереду і ззаду на транспортних засобах, щорухаються в колоні;
  9. "Лікар" - квадрат синього кольору (сторона - 140 мм) ізвписаним зеленим кругом (діаметр - 125 мм), на який нанесено білийхрест (довжина штриха - 90 мм, ширина - 25 мм). Знак розміщуєтьсяспереду і ззаду на автомобілях, що належать водіям-лікарям (заїхньою згодою).

   Якщо на транспортному засобі розміщено розпізнавальний знак"Лікар", у ньому повинна бути спеціальна медична аптечка таінструментарій за переліком, визначеним МОЗ, для поданнякваліфікованої допомоги під час дорожньо-транспортної пригоди;

  10. "Негабаритний вантаж" - сигнальні щитки або прапорцірозміром 400 х 400 мм з нанесеними по діагоналі червоними і білимисмугами, що чергуються (ширина - 50 мм), а в темну пору доби та вумовах недостатньої видимості - світлоповертачами або ліхтарями:спереду білого кольору, ззаду - червоного, збоку - оранжевого.Знак розміщується на крайніх зовнішніх частинах вантажу, щовиступає за габарити транспортного засобу на відстань, більшу ніжце передбачено пунктом 22.4 цих Правил;
  11. "Обмеження максимальної швидкості" - зображення дорожньогознака 3.29 (див. додаток 1) ( 306а-2001-п ) із зазначеннямдозволеної швидкості (діаметр знака - не менше 160 мм, ширинакайми - 1/10 діаметра). Знак розміщується (наноситься) ззадуліворуч на механічних транспортних засобах, якими керують водії ізстажем до 2 років, у разі перевезення вантажним автомобілемпасажирів або небезпечних, великовагових чи великогабаритнихвантажів, а також у випадках, коли максимальна швидкістьтранспортного засобу згідно з його технічною характеристикою абоокремими умовами руху, визначеними Державтоінспекцією, нижчавстановленої в пунктах 12.6 і 12.7 цих Правил;
  12. "Розпізнавальний автомобільний знак України" - еліпсбілого кольору з чорною каймою і нанесеними усередині латинськимилітерами UA. Довжина осей еліпса повинна бути 175 і 115 мм.Розміщується ззаду на транспортних засобах, які перебувають уміжнародному русі;
  13. "Розпізнавальний знак транспортного засобу" - спеціальнастрічка із світлоповертальної плівки з нанесеними під кутом45 градусів червоними і білими смугами, що чергуються. Знакрозміщується на транспортних засобах ззаду горизонтально ісиметрично до поздовжньої осі якомога ближче до зовнішньогогабариту транспортного засобу, а на транспортних засобах, що маютькузов-фургон, - і вертикально. На транспортних засобах, щовикористовуються для дорожніх робіт, а також на засобах, що маютьособливу форму, і на їх обладнанні знак розміщується також спередуі по боках.

   Розпізнавальний знак розміщується обов'язково на транспортнихзасобах, що використовуються для дорожніх робіт, а також назасобах, що мають особливу форму. На інших транспортних засобахрозпізнавальний знак розміщується за бажанням їх власників;

  14. "Таксі" - квадрати контрастного кольору (сторона -щонайменше 20 мм), які розміщені у шаховому порядку у два ряди.Знак встановлюється на даху транспортних засобів або наноситься набоковій їх поверхні. При цьому повинно бути нанесено щонайменшеп'ять квадратів;
  15. "Учбовий транспортний засіб" - рівносторонній трикутникбілого кольору з вершиною догори і каймою червоного кольору, вякий вписано літеру "У" чорного кольору (сторона - не менше200 мм, ширина кайми - 1/10 цієї сторони). Знак розміщуєтьсяспереду і ззаду на транспортних засобах, що використовуються длянавчання водінню (допускається встановлення двостороннього знакана даху легкового автомобіля);
  16. "Шипи" - рівносторонній трикутник білого кольору звершиною догори і каймою червоного кольору, в який вписано літеру"Ш" чорного кольору (сторона трикутника - не менше 200 мм, ширинакайми - 1/10 сторони). Знак розміщується ззаду на транспортнихзасобах, на яких встановлено шини з шипами.
 4. Розпізнавальні знаки розміщуються на висоті 400-1600 ммвід поверхні дороги так, щоб вони не обмежували оглядовість і їхбуло добре видно іншим учасникам дорожнього руху.
 5. Для позначення гнучкого зчеплення під час буксируваннявикористовуються прапорці або щитки розміром 200 х 200 мм знанесеними на них по діагоналі червоними і білими смугами, щочергуються, із світлоповертального матеріалу завширшки 50 мм.
 6. Знак аварійної зупинки відповідно до ГОСТ 24333-97являє собою рівносторонній трикутник, виготовлений ізсвітлоповертальних планок червоного кольору з внутрішньоюфлуоресцентною вставкою червоного кольору.
 7. Забороняється наносити на зовнішні поверхнітранспортних засобів зображення чи написи, що не передбаченіпідприємством-виробником або збігаються з кольорографічнимисхемами, розпізнавальними знаками чи написами транспортних засобівоперативних і спеціальних служб, передбаченими ДСТУ 3849-99.

31. ТЕХНІЧНИЙ СТАН ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ТА ЇХ ОБЛАДНАННЯ[ред.]

 1. Технічний стан транспортних засобів та їх обладнанняповинні відповідати вимогам стандартів, що стосуються безпекидорожнього руху та охорони навколишнього середовища, а такожправил технічної експлуатації, інструкцій підприємств-виробниківта іншої нормативно-технічної документації.
 2. Забороняється експлуатація тролейбусів і трамваїв занаявності будь-якої несправності, зазначеної в правилах технічноїексплуатації цих транспортних засобів.
 3. Забороняється експлуатація транспортних засобів згідноіз законодавством:
  1. у разі їх виготовлення або переобладнання з порушеннямвимог стандартів, правил і нормативів, що стосуються безпекидорожнього руху;
  2. якщо вони не пройшли державного технічного огляду або немають талона про його проходження;
  3. якщо номерні знаки не відповідають вимогам відповіднихстандартів;
  4. у разі обладнання без дозволу Державтоінспекціїспеціальними звуковими та світловими сигналами.
 4. Забороняється експлуатація транспортних засобів згідноіз законодавством за наявності таких технічних несправностей іневідповідності таким вимогам:
  1. Гальмові системи:
   1. змінено конструкцію гальмових систем, застосовано гальмовурідину, вузли або окремі деталі, що не передбачені для даноїмоделі транспортного засобу або не відповідають вимогампідприємства-виробника;
   2. під час дорожніх випробувань робочої гальмової системиперевищуються такі значення:
Тип транспортного засобу Гальмовий шлях, м, не більше ніж
Легкові автомобілі та їхні модифікації дляперевезення вантажів 14,7
Автобуси 18,3
Вантажні автомобілі з дозволеною максимальноюмасою до 12 т включно 18,3
Вантажні автомобілі з дозволеною максимальноюмасою понад 12 т 19,5
Автопоїзди, тягачами яких є легкові автомобілі таїхні модифікації для перевезення вантажу 16,6
Автопоїзди, тягачами яких є вантажні автомобілі 19,5
Двоколісні мотоцикли і мопеди 7,5
Мотоцикли з причепом 8,2

Нормативне значення гальмового шляху для транспортних засобіввипуску до 1988 року допускається перевищувати не більше ніж на 10 відсотків значення, поданого в таблиці.

  в) порушено герметичність гідравлічного гальмового приводу;
  г) порушено    герметичність    пневматичного    абопневмогідравлічного гальмового приводу, що спричиняє зменшеннятиску повітря при непрацюючому двигуні більш як на 0,05 МПа(0,5 кГс/кв.см) за 15 хв у разі приведення в дію органів керуваннягальмовою системою;
  ґ) не працює манометр пневматичного або пневмогідравлічногогальмового приводу;
  д) стоянкова гальмова система при відключеному від трансмісіїдвигуні не забезпечує нерухомий стан:
  транспортних засобів з повним навантаженням - на уклоні неменше ніж 16 %;
  легкових автомобілів,  їхніх  модифікацій для перевезеннявантажів, а також автобусів у спорядженому стані - на уклоні неменше ніж 23 %;
  вантажних автомобілів і автопоїздів у спорядженому стані - науклоні не менше ніж 31 %;
  е) не замикається важіль (рукоятка) стоянкової гальмовоїсистеми в робочому положенні;
  31.4.2. Рульове керування:
  а) сумарний  люфт  у рульовому керуванні перевищує такіграничні значення:
Тип транспортного засобу Граничне значення сумарного люфту, град, не більше ніж
Легкові автомобілі та вантажні автомобілі здозволеною максимальною масою до 3,5 т 10
Автобуси з дозволеною максимальною масою до 5 т 10
Автобуси з дозволеною максимальною масою понад 5 т 20
Вантажні автомобілі з дозволеною максимальноюмасою понад 3,5 т 20
Автомобілі і автобуси, зняті з виробництва 25
  б) є не передбачені конструкцією відчутні взаємні переміщеннядеталей і вузлів рульового керування або переміщення їх відноснокузова (шасі, кабіни, рами)  транспортного  засобу;  нарізніз'єднання не затягнуті або надійно не зафіксовані;
  в) зіпсований  або  відсутній  передбачений  конструкцієюпідсилювач рульового  керування  або  рульовий  демпфер  (намотоциклах);
  г) у  рульовому керуванні встановлено деталі із слідамизалишкової деформації та іншими дефектами, а також застосованодеталі і робочі рідини, що не передбачені для даної моделітранспортного  засобу  або   не   відповідають   вимогампідприємства-виробника.
  31.4.3. Зовнішні світлові прилади:
  а) кількість, тип, колір, розміщення і режим роботи зовнішніхсвітлових  приладів  не  відповідають  вимогам  конструкціїтранспортного засобу;
  б) порушено регулювання фар;
  в) не горить лампа лівої фари в режимі ближнього світла;
  г) на  світлових  приладах  немає  розсіювачів  абовикористовуються розсіювачі і лампи, що не відповідають типуданого світлового приладу;
  ґ) на розсіювачах світлових приладів нанесено тонування абопокриття, що зменшує їх прозорість чи світлопропускання.
  Примітки: 1. Мотоцикли (мопеди)  можуть  бути  додатково        обладнані  однією  протитуманною  фарою,  інші        механічні транспортні засоби - двома. Протитуманні        фари повинні розміщуватися на висоті не  менше        250 мм  від поверхні дороги (але не вище фар        ближнього світла) симетрично до поздовжньої осі        транспортного  засобу  і  не далі 400 мм від        зовнішнього габариту за шириною.
       2. Дозволяється  встановлювати  на  транспортних        засобах один або два задні протитуманні ліхтарі        червоного кольору на висоті 400-1200 мм і не ближче        100 мм до ліхтарів сигналу гальмування.
       3. Увімкнення   протитуманних   фар,   задніх        протитуманних  ліхтарів  повинно  здійснюватися        одночасно з увімкненням  габаритних  вогнів  і        освітленням номерного знака (ближнім або дальнім        світлом фар).
       4. На легковому автомобілі і автобусі дозволяється        встановлювати один або два додаткові немиготливі        сигнали гальмування червоного кольору на висоті        1150-1400 мм від поверхні дороги;
  31.4.4. Склоочисники і склообмивачі вітрового скла:
  а) не працюють склоочисники;
  б) не працюють передбачені конструкцією транспортного засобусклообмивачі;
  31.4.5. Колеса і шини:
  а) шини легкових автомобілів та вантажних автомобілів здозволеною максимальною масою до 3,5 т мають залишкову висотумалюнка протектора менше 1,6 мм,  вантажних  автомобілів  здозволеною максимальною масою понад 3,5 т - 1,0 мм, автобусів -2,0 мм, мотоциклів і мопедів - 0,8 мм.
  Для причепів установлюються норми залишкової висоти малюнкапротектора шин, аналогічні нормам для шин автомобілів-тягачів;
  б) шини мають місцеві пошкодження (порізи, розриви тощо), щооголюють корд, а також  розшарування  каркаса,  відшаруванняпротектора і боковини;
  в) шини  за  розміром  або  допустимим навантаженням невідповідають моделі транспортного засобу;
  г) на одну вісь транспортного засобу встановлено діагональнішини разом з радіальними, ошиповані і неошиповані, морозостійкі інеморозостійкі, шини різних розмірів чи конструкцій, а також шинирізних  моделей з різними малюнками протектора для легковихавтомобілів, різними типами малюнків протектора - для вантажнихавтомобілів;
  ґ) на передню вісь транспортного засобу встановлено радіальнішини, а на іншу (інші) - діагональні;
  д) на передній осі  автобуса,  який  виконує  міжміськіперевезення, встановлено шини з відновленим протектором, а наінших осях - шини, відновлені за другим класом ремонту;
  е) на передній осі легкових автомобілів і автобусів (крімавтобусів, які виконують міжміські перевезення) встановлено шини,відновлені за другим класом ремонту;
  є) відсутній болт (гайка) кріплення або є тріщини диска іободів коліс;
  31.4.6. Двигун:
  а) вміст шкідливих речовин у відпрацьованих газах або їхдимність перевищують установлені стандартами норми;
  б) негерметична паливна система;
  в) несправна система випускання відпрацьованих газів;
  31.4.7. Інші елементи конструкції:
  а) немає передбачених конструкцією  транспортного  засобустекол, дзеркал заднього виду;
  б) не працює звуковий сигнал;
  в) встановлено  на скло додаткові предмети або нанесенопокриття, які обмежують оглядовість з місця водія, і погіршуютьйого прозорість.
  Примітка. На верхній частині вітрового скла автомобілів і        автобусів можуть бути прикріплені прозорі кольорові        плівки. Дозволяється застосовувати тоновані стекла        (крім  дзеркальних),  світлопропускання  яких        відповідає  вимогам  ГОСТ 5727-88. Дозволяється        застосовувати  занавіски  на  бокових  вікнах        автобусів;
  г) не працюють передбачені конструкцією замки дверей кузоваабо кабіни, запори бортів вантажної платформи, запори горловинцистерн і паливних баків, механізм регулювання положення сидінняводія, аварійні виходи, пристрої для приведення їх у дію, привідкерування дверима, спідометр, тахограф, пристрій для обігрівання іобдування скла;
  ґ) зруйновано корінний лист або центральний болт ресори;
  д) зіпсовано тягово-зчіпний або  опорно-зчіпний  пристрійтягача і причіпної ланки у складі автопоїзда, а також передбаченіїхньою конструкцією страхувальні троси (ланцюги). Є люфти вз'єднаннях рами мотоцикла з рамою бокового причепа;
  е) відсутній передбачений конструкцією бампер або заднійзахисний пристрій, грязезахисні фартухи і бризковики;
  є) відсутні:
  медична аптечка з нанесеними на неї відомостями про типтранспортного засобу, для якого вона призначена, - на мотоциклі збоковим причепом, легковому, вантажному автомобілі, колісномутракторі, автобусі, мікроавтобусів, тролейбусі, автомобілі, щоперевозить небезпечний вантаж;
  знак аварійної зупинки (миготливий червоний ліхтар), якийвідповідає вимогам стандарту, - на мотоциклі з боковим причепом,легковому, вантажному автомобілі, колісному тракторі, автобусі;
  на вантажних автомобілях з дозволеною максимальною масоюпонад 3,5 т і в автобусах з дозволеною максимальною масою понад5 т - противідкотні упори (щонайменше два);
  проблискові маячки оранжевого  кольору  на  транспортномузасобі, що перевозить великогабаритні, великовагові чи небезпечнівантажі;
  працездатний вогнегасник на легковому, вантажному автомобілі,автобусі.
  Примітки: 1.  Тип,  марка, місця встановлення додаткової        кількості  вогнегасників,  якими  обладнуються        транспортні засоби, що перевозять радіоактивні та        окремі небезпечні вантажі, визначаються умовами        безпечного  перевезення конкретного небезпечного        вантажу.
       2. Аптечка, перелік медикаментів якої відповідає        ДСТУ 3961-2000 для відповідного типу транспортного        засобу, і вогнегасник повинні бути в закріпленому        стані     у     місцях,     визначених        підприємством-виробником.   Якщо   конструкцією        транспортного  засобу ці місця не передбачено,        медична аптечка і вогнегасник повинні знаходитися в        легкодоступних місцях, крім багажника легкового        автомобіля. В автобусі один вогнегасник повинен        бути  в кабіні водія, другий - у салоні для        пасажирів;
  ж) відсутні ремені безпеки та підголовники в транспортнихзасобах, де їх установка передбачена конструкцією;
  з) ремені безпеки не в робочому стані або мають видимінадриви на лямках;
  и) на мотоциклі немає передбачених конструкцією дуг безпеки;
  і) на мотоциклах і мопедах немає передбачених конструкцієюпідніжок, на сідлі - поперечних рукояток для пасажира;
  ї) відсутні або несправні фари і задні габаритні ліхтарітранспортного  засобу,  що  перевозить   великогабаритний,великоваговий чи небезпечний вантаж, а також проблискові маячки,світлоповертальні елементи, розпізнавальні знаки,  передбаченіпунктом 30.3 цих Правил.
  31.5. У разі виникнення в дорозі несправностей, зазначених упункті 31.4 цих Правил, водій повинен вжити заходів для їхусунення, а якщо це зробити неможливо - рухатися якомога коротшимшляхом до місця стоянки або ремонту, дотримуючись запобіжнихзаходів з виконанням вимог пунктів 9.9 і 9.11 цих Правил.
  У разі виникнення в дорозі несправностей, зазначених у пункті31.4.7 ("ї"; "д" - у складі автопоїзда) подальший рух забороненодо їх усунення. Водій несправного транспортного засобу повиненвжити заходів для того, щоб прибрати його за межі проїзної частинидороги.
  31.6. Забороняється подальший рух транспортних засобів, уяких:
  а) робоча гальмова система чи рульове керування не даютьзмоги водієві зупинити транспортний засіб або здійснити маневр підчас руху з мінімальною швидкістю;
  б) у темну пору доби або в умовах недостатньої видимості негорять лампи фар чи задніх габаритних ліхтарів;
  в) під час дощу або снігопаду не працює склоочисник з бокурозміщення керма;
  г) зіпсований тягово-зчіпний пристрій автопоїзда.
  31.7. Забороняється експлуатація транспортного засобу шляхомдоставки  його  на  спеціальний  майданчик  чи  стоянкуДержавтоінспекції у випадках, передбачених законодавством.

32. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ДОРОЖНЬОГО РУХУ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ УЗГОДЖЕННЯ З ДЕРЖАВТОІНСПЕКЦІЄЮ[ред.]

 1. З органами Державтоінспекції узгоджуються:
  1. розміщення в смугах відведення автомобільних доріг абочервоних лініях міських вулиць і доріг та їх штучних спорудахкіосків, павільйонів, рекламоносіїв, пересувних торговельнихпунктів, а також на прилеглих територіях, будинках, спорудах -адміністративних приміщень підприємств, установ та організацій,місць торгівлі та надання послуг;
  2. маршрути та перелік доріг, на яких може проводитисянавчання водінню транспортними засобами;
  3. умови та порядок руху колон у складі більш як понад 5механічних транспортних засобів;
  4. правила, умови, режими та маршрути перевезення небезпечнихвантажів, оснащення, обладнання та стан транспортних засобів, якідля цього використовуються, умови супроводження та прикриття рухувеликогабаритних, великовагових транспортних засобів та знебезпечними вантажами або незнешкодженою тарою з-під них;
  5. рух транспортних засобів з вантажем або без нього, розмірияких перевищують хоча б один з параметрів, наведених у пункті 22.5цих Правил;
  6. порядок буксирування двох і більше транспортних засобів;
  7. технічні вимоги, конструкція та встановлення натранспортних засобах спеціальних звукових і світлових сигнальнихпристроїв (типу "Сирена", проблисковий маячок тощо), світловихпокажчиків та розпізнавальних знаків автомобілів аварійної служби,а також розміщення реклами та нанесення білих смуг під нахилом назовнішніх бокових поверхнях транспортних засобів;
  8. переобладнання транспортних засобів.

   З органами Державтоінспекції узгоджуються також інші питаннязабезпечення безпеки дорожнього руху, передбачені законодавчимиактами.

 2. Забороняється, у тому числі в умовах спеціалізованихпідприємств, які займаються ремонтом і технічним обслуговуваннямтранспортних засобів, внесення змін в ідентифікаційні номери іномерні таблички кузова чи шасі (рами), двигуна транспортногозасобу, а також їх знищення (перенесення, закріплення, відновленнятощо) без попереднього узгодження з Державтоінспекцією.

33. ДОРОЖНІ ЗНАКИ[ред.]

(Додаток 1) ( 306а-2001-п )

1. Попереджувальні знаки[ред.]

  1.1 "Небезпечний поворот праворуч".
  1.2 " Небезпечний поворот ліворуч".
  Знаки 1.1 і 1.2 попереджають про заокруглення дороги радіусомменше 500 м поза населеними пунктами і менше 150 м - у населенихпунктах або про заокруглення з обмеженою оглядовістю.
  1.3.1, 1.3.2 "Декілька поворотів". Ділянка дороги з двома ібільше розташованими  один  за одним небезпечними поворотами:1.3.1 - з першим поворотом праворуч, 1.3.2 - з першим поворотомліворуч.
  1.4.1 -  1.4.3 "Напрямок повороту". Знаки (1.4.1 - рухправоруч, 1.4.2 - рух ліворуч) показують напрямок повороту дороги,позначеної знаками 1.1 і 1.2, напрямок об'їзду перешкоди надорозі, а знак 1.4.1, крім того, - напрямок об'їзду центраперехрестя з круговим рухом; знак 1.4.3 (рух праворуч або ліворуч)показує напрямок руху на Т-подібних перехрестях, розгалуженняхдоріг або об'їзду ділянки дороги, що ремонтується.
  1.5.1-1.5.3 "Звуження дороги". Знак 1.5.1 - звуження дороги зобох боків, 1.5.2 - з правого, 1.5.3 - з лівого боку.
  1.6 "Крутий підйом".
  1.7 "Крутий спуск". Знаки 1.6 і 1.7  попереджають  пронаближення до підйому або спуску, на якому діють вимоги розділу 28цих Правил.
  1.8 "Виїзд на набережну або берег". Виїзд на берег водойми, утому числі на поромну переправу (застосовується з табличкою 7.11).
  1.9 "Тунель". Наближення до споруди, що не має штучногоосвітлення, оглядовість в'їзного порталу якої обмежена або напід'їзді до неї звужена проїзна частина.
  1.10 "Нерівна дорога". Ділянка дороги, що має нерівностіпроїзної частини - хвилястості, напливи, спучування.
  1.11 "Пагорб". Ділянка дороги з буграми,  напливами  чинеплавним  стикуванням  конструкцій  мостів. Знак також можезастосовуватися перед штучно створюваними буграми у місцях, денеобхідно примусово обмежити швидкість руху транспортних засобів(небезпечні виїзди з прилеглих територій, місця з інтенсивнимрухом дітей через дорогу тощо).
  1.12 "Вибоїна". Ділянка дороги з вибоїнами чи просіданнямидорожнього покриття на проїзній частині.
  1.13 "Слизька дорога". Ділянка дороги з підвищеною слизькістюпроїзної частини.
  1.14 "Викидання кам'яних матеріалів". Ділянка дороги, на якійможливе викидання гравію, щебеню тощо з-під коліс транспортнихзасобів.
  1.15 "Небезпечне узбіччя". Підвищене, занижене, зруйнованеузбіччя або узбіччя, на якому виконуються ремонтні роботи.
  1.16 "Падіння каміння". Ділянка дороги, на якій можуть бутипадіння каміння, обвали, зсуви.
  1.17 "Боковий  вітер". Ділянка дороги, на яких можливийсильний боковий вітер або його раптові пориви.
  1.18 "Низьколітаючі літаки". Ділянка дороги, яка проходитьпоблизу аеродрому або над якою літаки чи вертольоти пролітають наневеликій висоті.
  1.19 "Перехрещення з рухом по колу".
  1.20 "Перехрещення з трамвайною колією". Місце перетинаннядороги з трамвайною колією на перехресті з обмеженою оглядовістючи поза ним.
  1.21 "Перехрещення рівнозначних доріг".
  1.22 "Перехрещення з другорядною дорогою".
  1.23.1-1.23.4 "Прилягання другорядної дороги". Знак 1.23.1 -прилягання з правого боку, 1.23.2 - з лівого, 1.23.3 - з правого ілівого, 1.23.4 - з лівого і правого боку.
  1.24 "Світлофорне  регулювання".  Перехрестя,  пішохіднийперехід або ділянка дороги, рух на якій регулюється світлофором.
  1.25 "Розвідний міст". Наближення до розвідного моста.
  1.26 "Двосторонній рух". Початок ділянки дороги (проїзноїчастини) із зустрічним рухом після одностороннього.
  1.27 "Залізничний переїзд із шлагбаумом".
  1.28 "Залізничний переїзд без шлагбаума".
  1.29 "Одноколійна залізниця". Позначення  не  обладнаногошлагбаумом переїзду через залізницю з однією колією.
  1.30 "Багатоколійна залізниця". Позначення не обладнаногошлагбаумом переїзду через залізницю з двома і більше коліями.
  1.31.1-1.31.6 "Наближення  до  залізничного  переїзду".Додаткове попередження про наближення до залізничного переїздупоза населеними пунктами.
  1.32 "Пішохідний перехід". Наближення до  нерегульованогопішохідного переходу, позначеного відповідними дорожніми знакамиабо дорожньою розміткою.
  1.33 "Діти". Ділянка дороги, на якій можлива поява дітей зтериторії дитячого закладу (дошкільний заклад, школа, оздоровчийтабір тощо), що прилягає безпосередньо до дороги.
  1.34 "Виїзд велосипедистів". Ділянка дороги, на якій можливапоява  велосипедистів, або місце перехрещення з велосипедноюдоріжкою поза перехрестям.
  1.35 "Перегін худоби". Ділянка дороги, на якій можлива появахудоби.
  1.36 "Дикі тварини". Ділянка дороги, на якій можлива появадиких тварин.
  1.37 "Дорожні роботи". Ділянка дороги, на якій виконуютьсяроботи.
  1.38 "Затори в дорожньому русі". Ділянка дороги, де звуженняпроїзної частини спричиняє затори в дорожньому русі внаслідоквиконання дорожніх робіт чи з інших причин.
  1.39 "Інша  небезпека  (аварійно  небезпечна  ділянка)".Небезпечна ділянка дороги у місцях, де ширина проїзної частини,радіуси заокруглень тощо не відповідають вимогам будівельних норм,а також місце або ділянка концентрації дорожньо-транспортнихпригод.
  Попереджувальні знаки,  за  винятком  знаків 1.4.1-1.4.3,1.29-1.31.6, установлюються поза населеними пунктами на відстані150-300 м, у населених пунктах - на відстані 50-100 м до початкунебезпечної ділянки. У разі потреби знаки встановлюються і наіншій відстані, яка зазначається на табличці 7.1.1.
  Знаки 1.6 і 1.7 встановлюються безпосередньо перед початкомпідйомів або спусків, розташованих один за одним.
  На знаках 1.23.1-1.23.4 зображення  прилягань  відповідаєреальній конфігурації перехрестя.
  Знаки 1.23.3 і 1.23.4 встановлюються, коли відстань міжприляганнями другорядних доріг менше ніж 50 м у населених пунктахі 100 м - поза ними.
  Знаки 1.29  і  1.30  встановлюються  безпосередньо передзалізничним переїздом.
  Знак 1.31.1 установлюється з першим (головним) по ходу рухузнаком  1.27  або  1.28,  знак 1.31.4 - з дублюючим, якийвстановлюється на лівому боці проїзної частини, знаки 1.31.3 і1.31.6 - з другим знаком 1.27 або 1.28, знаки 1.31.2 і 1.31.5самостійно (на рівномірній відстані між першим і другим знаком1.27 або 1.28).
  Знак 1.37 може бути встановлено на відстані 10-15 м до місцявиконання короткотермінових робіт на проїзній частині в населеномупункті.
  Поза населеними пунктами знаки 1.8, 1.13-1.16, 1.25, 1.27,1.28, 1.33 і 1.37, а в населених пунктах знаки 1.33 і 1.37повторюються. Наступний знак встановлюється на відстані щонайменше50 м до початку небезпечної ділянки.
  Знаки 1.10, 1.12, 1.14, 1.15, 1.37 і 1.38 - тимчасові івстановлюються на період, необхідний для виконання відповіднихробіт на дорозі.

2. Знаки пріоритету[ред.]

 1. "Дати дорогу". Водій повинен дати дорогу транспортнимзасобам, що під'їжджають до нерегульованого перехрестя по головнійдорозі, а за наявності таблички 7.8 - транспортним засобам, щорухаються по головній дорозі.
 2. "Проїзд без зупинки заборонено". Забороняється проїзд беззупинки перед розміткою 1.12 (стоп-лінія) (див. додаток 2)( 306а-2001-п ), а якщо вона відсутня - перед знаком.
 3. "Головна дорога". Надається право першочергового проїздунерегульованих перехресть.
 4. "Кінець головної дороги". Скасовується правопершочергового проїзду нерегульованих перехресть.
 5. "Перевага зустрічного руху". Забороняється в'їзд навузьку ділянку дороги, якщо це може утруднити зустрічний рух.Водій повинен дати дорогу зустрічним транспортним засобам, щознаходяться на вузькій ділянці.
 6. "Перевага перед зустрічним рухом". Вузька ділянка дороги,під час руху якою водій має перевагу стосовно зустрічнихтранспортних засобів.

Знаки 2.1-2.3, 2.5 і 2.6 встановлюються безпосередньо передперехрестям або вузькою ділянкою дороги, крім того, знак 2.3 напочатку, а знак 2.4 - в кінці головної дороги. Знак 2.3 зтабличкою 7.8 обов'язково повторюється перед перехрестям, на якомуголовна дорога змінює свій напрямок.

Поза населеними пунктами на дорогах з твердим покриттям знак2.1 повторюється з додатковою табличкою 7.1.1.

Якщо безпосередньо перед перехрестям встановлено знак 2.2, тойому повинен передувати знак 2.1 з додатковою табличкою 7.1.2.

Якщо знак 2.2 встановлений перед залізничним переїздом, що неохороняється та не обладнаний світлофорною сигналізацією, водійповинен зупинитися перед стоп-лінією, а за її відсутності - передцим знаком.

3. Заборонні знаки[ред.]

 1. "Рух заборонено". Забороняється рух усіх транспортнихзасобів.
 2. "Рух механічних транспортних засобів заборонено".
 3. "Рух вантажних автомобілів заборонено". Забороняється рухвантажних автомобілів і составів транспортних засобів з дозволеноюмаксимальною масою понад 3,5 т (якщо на знакові не зазначена маса)або з такою, що перевищує зазначену на знакові, а також тракторів,самохідних машин і механізмів.
 4. "Рух з причепом заборонено". Забороняється рух вантажнихавтомобілів і тракторів з причепами будь-якого типу, а такожбуксирування механічних транспортних засобів.
 5. "Рух тракторів заборонено". Забороняється рух тракторів,самохідних машин і механізмів.
 6. "Рух мотоциклів заборонено".
 7. "Рух на мопедах заборонено". Забороняється рух на мопедахі велосипедах з підвісним двигуном.
 8. "Рух на велосипедах заборонено".
 9. "Рух пішоходів заборонено".
 10. "Рух з ручними візками заборонено".
 11. "Рух гужових возів (саней) заборонено". Забороняєтьсярух гужових возів (саней), тварин під сідлом або в'юком, а такожпрогін худоби.
 12. "Рух транспортних засобів, що перевозять небезпечнівантажі, заборонено".
 13. "Рух транспортних засобів, що перевозять вибухівку,заборонено".
 14. "Рух транспортних засобів, що перевозять речовини, якізабруднюють воду, заборонено".
 15. "Рух транспортних засобів, маса яких перевищує ...т,заборонено". Забороняється рух транспортних засобів, у тому числіїх составів, загальна фактична маса яких перевищує зазначену назнакові.
 16. "Рух транспортних засобів, навантаження на вісь якихперевищує ...т, заборонено". Забороняється рух транспортнихзасобів, у яких фактичне навантаження на будь-яку вісь більшезазначеної на знакові.
 17. "Рух транспортних засобів, ширина яких перевищує ...м, заборонено". Забороняється рух транспортних засобів,габаритна ширина яких (з вантажем чи без нього) більша зазначеноїна знакові.
 18. "Рух транспортних засобів, висота яких перевищує ...м,заборонено". Забороняється рух транспортних засобів, габаритнависота яких (з вантажем чи без нього) більша зазначеної назнакові.
 19. "Рух транспортних засобів, довжина яких перевищує ...м,заборонено". Забороняється рух транспортних засобів, габаритнадовжина яких (з вантажем чи без нього) більша зазначеної назнакові.
 20. "Рух транспортних засобів без дотримання дистанції ...мзаборонено". Забороняється рух транспортних засобів з дистанцієюміж ними менше зазначеної на знакові.
 21. "В'їзд заборонено". Забороняється в'їзд усіхтранспортних засобів.
 22. "Поворот праворуч заборонено".
 23. "Поворот ліворуч заборонено". Забороняється поворотліворуч транспортних засобів. При цьому розворот дозволяється.
 24. "Розворот заборонено". Забороняється розвороттранспортних засобів. При цьому поворот ліворуч дозволяється.
 25. "Обгін заборонено". Забороняється обгін усіхтранспортних засобів (крім поодиноких *, що рухаються із швидкістюменше 30 км/год). _______________ * Поодинокими вважаються одиночні транспортні засоби, автопоїзди, а також буксируючий транспортний засіб у зчепленні з буксированим.
 26. "Кінець заборони обгону".
 27. "Обгін вантажним автомобілям заборонено". Забороняєтьсявантажним автомобілям з дозволеною максимальною масою понад 3,5 тобганяти усі транспортні засоби (крім поодиноких, що рухаються ізшвидкістю менше 30 км/год). Тракторам забороняється обгін усіхтранспортних засобів, крім поодиноких велосипедів, гужових возів(саней).
 28. "Кінець заборони обгону вантажним автомобілям".
 29. "Обмеження максимальної швидкості". Забороняється рух ізшвидкістю, що перевищує зазначену на знакові.
 30. "Кінець обмеження максимальної швидкості".
 31. "Зона обмеження максимальної швидкості". Забороняється взоні (населений пункт, мікрорайон, зона відпочинку тощо) рух ізшвидкістю, яка перевищує зазначену на знакові.
 32. "Кінець зони обмеження максимальної швидкості".
 33. "Подачу звукового сигналу заборонено". Забороняєтьсякористування звуковими сигналами, крім випадків, коли без цьогонеможливо запобігти дорожньо-транспортній пригоді.
 34. "Зупинку заборонено". Забороняються зупинка і стоянкатранспортних засобів, крім таксі, що здійснює посадку або висадкупасажирів (розвантаження чи завантаження вантажу).
 35. "Стоянку заборонено". Забороняється стоянка усіхтранспортних засобів.
 36. "Стоянку заборонено в непарні числа місяця".
 37. "Стоянку заборонено в парні числа місяця".
 38. "Зона обмеженої стоянки". Визначає територію внаселеному пункті, на якій тривалість стоянки обмежена незалежновід того, чи справляється за це плата. У нижній частині знакаможуть бути зазначені умови обмеження стоянки. У відповіднихвипадках на знакові або додаткових табличках 7.4.1 - 7.4.7, 7.19зазначаються дні і час доби, протягом яких діє обмеження, а такожйого умови.

  Забороняється стоянка в позначеній зоні тривалістю більшетієї, яка зазначена на табличках 7.4.1-7.4.7, 7.19.

 39. "Кінець зони обмеженої стоянки".
 40. "Митниця". Забороняється проїзд без зупинки білямитниці.
 41. "Контроль". Забороняється проїзд без зупинки передконтрольними пунктами (пост міліції, карантинний пост, прикордонназона, закрита територія, пункт оплати проїзду на платних дорогахтощо).
 42. "Кінець усіх заборон і обмежень". Визначає одночаснокінець дії усіх заборон і обмежень, що запроваджені забороннимидорожніми знаками 3.20, 3.25, 3.27, 3.29, 3.33-3.37.
 43. "Небезпека". Забороняє рух усіх без винятку користувачівдоріг, вулиць, залізничних переїздів у зв'язку здорожньо-транспортною пригодою, аварією, проявом стихійного лихачи іншою небезпекою для руху (зсув грунту, падіння каміння,сильний снігопад, повінь тощо).

Не поширюється дія знаків:

  3.1, 3.2,  3.21-3.24, 3.34 - на транспортні засоби, щорухаються за встановленими маршрутами;
  3.1, 3.2, 3.35-3.38, а також знака 3.34 за наявності під нимтаблички 7.18 на водіїв-інвалідів, що керують мотоколяскою абоавтомобілем, позначеними розпізнавальним знаком "Інвалід";
  3.1-3.8, 3.11 - на транспортні засоби, що  обслуговуютьгромадян чи належать громадянам, які проживають або працюють у ційзоні, а також на транспортні засоби, що обслуговують підприємства,які розташовані у позначеній зоні. У таких випадках транспортнізасоби повинні в'їжджати до позначеної зони і виїжджати з неї нанайближчому перехресті до місця призначення;
  3.3 - на вантажні автомобілі, які мають похилу білу смугу назовнішній бічній поверхні або перевозять групи людей;
  3.35-3.38 - на таксі з увімкненим таксометром.
  Дія знаків 3.22-3.24 поширюється на перехрещення проїзнихчастин та інші місця, перед якими встановлено один з цих знаків.
  Зона дії  знаків 3.1-3.15, 3.19-3.21, 3.25, 3.27, 3.29,3.33-3.37 - від місця встановлення до найближчого перехрестя заним, а в населених пунктах, де немає перехресть, - до кінцянаселеного пункту. Дія знаків не переривається в місцях виїзду зприлеглих до дороги територій і в місцях перехрещення (прилягання)з польовими, лісовими та іншими дорогами без покриття, перед якимине встановлено знаки пріоритету.
  У разі заборони руху на ділянках доріг, позначених знаками3.17-3.19, об'їзд слід здійснювати за іншим маршрутом.
  Дія знаків 3.31 і 3.38 поширюється на всю відповідну зону.
  Дія знаків 3.9, 3.10, 3.34-3.37 поширюється лише на той бікдороги, на якому вони встановлені.
  Дія знака 3.16 поширюється на ту дорогу (ділянку дороги), напочатку якої встановлений цей знак.
  Дія знаків 3.17, 3.18 поширюється на те місце, перед якимвстановлений цей знак.
  Дія знака 3.29, що встановлений перед населеним пунктом,позначеним знаком 5.45, поширюється до цього знака.
  У разі одночасного застосування знаків 3.36 і 3.37 часперестановки транспортних засобів з одного боку дороги на другий -з 19 до 24 год.
  Зона дії знаків може бути зменшена:
  для знаків 3.20 і 3.33 - застосуванням таблички 7.2.1;
  для знаків 3.25, 3.27, 3.29, 3.31, 3.38 - установленням укінці зони їх дії відповідно знаків 3.26, 3.28, 3.30, 3.32, 3.39;
  для знака 3.29 - зміною на знакові величини максимальноїшвидкості руху;
  для знаків 3.34 -3.37 - табличкою 7.2.2 на початку зони дії,а також установленням у кінці їх зони дії дублюючих знаків3.34-3.37 з табличкою 7.2.3.
  Знак 3.34 може застосовуватися разом з розміткою 1.4, знак3.35 - з розміткою 1.10 (див. додаток 2) ( 306а-2001-п ), прицьому зона їх дії визначається за довжиною лінії розмітки.
  У разі заборони руху транспортних засобів і пішоходів знаками3.5-3.11 на одному знакові може бути нанесено не більше трьох їхсимволів, розділених між собою.

4. Наказові знаки[ред.]

 1. "Рух прямо".
 2. "Рух праворуч".
 3. "Рух ліворуч".
 4. "Рух прямо або праворуч".
 5. "Рух прямо або ліворуч".
 6. "Рух праворуч або ліворуч". Рух лише у напрямках,указаних стрілками на знаках 4.1-4.6.
 7. "Об'їзд перешкоди з правого боку".
 8. "Об'їзд перешкоди з лівого боку". Об'їзд лише з боку,показаного стрілкою на знаках 4.7 і 4.8.
 9. "Об'їзд перешкоди з правого або лівого боку".
 10. "Круговий рух". Вимагає об'їзду клумби (центральногоострівця) в напрямку, показаному стрілками на перехресті зкруговим рухом.
 11. "Рух легкових автомобілів". Дозволяється рух лишелегкових автомобілів, автобусів, мотоциклів, маршрутнихтранспортних засобів і вантажних автомобілів, дозволенамаксимальна маса яких не перевищує 3,5 т.
 12. "Доріжка для велосипедистів". Рух лише на велосипедах.Якщо немає тротуару або пішохідної доріжки, дозволяється також рухпішоходів.
 13. "Доріжка для пішоходів". Рух лише пішоходів.
 14. "Доріжка для пішоходів і велосипедистів". Рух пішоходіві велосипедистів.
 15. "Доріжка для вершників". Рух лише вершників.
 16. "Обмеження мінімальної швидкості". Рух із не меншоюшвидкістю, ніж зазначено на знакові, але й не більшою, ніж цепередбачено пунктами 12.4-12.7 цих Правил.
 17. "Кінець обмеження мінімальної швидкості".

Знаки 4.3, 4.5 і 4.6 дозволяють також розворот транспортнихзасобів. Дія знаків 4.1-4.6 не поширюється на транспортні засоби,що рухаються за встановленими маршрутами. Дія знаків 4.1-4.6поширюється на перехрещення проїзних частин, перед яким вонивстановлені. Дія знака 4.1, установленого на початку дороги або заперехрестям, поширюється на ділянку дороги до найближчогоперехрестя. Знак не забороняє поворот праворуч у двори та на іншіприлеглі до дороги території.

Дія знака 4.11 не поширюється на транспортні засоби, щообслуговують громадян чи належать громадянам, які проживають абопрацюють у позначеній зоні, а також на транспортні засоби, щообслуговують підприємства, які розташовані у цій зоні. У такихвипадках транспортні засоби повинні в'їжджати до позначеної зони івиїжджати з неї на найближчому перехресті до місця призначення.

5. Інформаційно-вказівні знаки[ред.]

 1. "Автомагістраль". Дорога, на якій діють особливі умовидорожнього руху, передбачені розділом 27 цих Правил.
 2. "Кінець автомагістралі".
 3. "Дорога для автомобілів". Дорога, на якій діють особливіумови дорожнього руху, передбачені розділом 27 цих Правил (завинятком пункту 27.3 цих Правил).
 4. "Кінець дороги для автомобілів".
 5. "Дорога з одностороннім рухом". Дорога або відокремленапроїзна частина, по якій рух транспортних засобів за всією шириноюздійснюється лише в одному напрямку.
 6. "Кінець дороги з одностороннім рухом".
 7. 5.7.1 і 5.7.2 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом".Вказують напрямок руху на перехрещуваній дорозі, якщо на нійорганізовано односторонній рух. Рух транспортних засобів по ційдорозі або проїзній частині дозволяється лише у напрямку стрілки.
 8. "Дорога із смугою для руху маршрутних транспортнихзасобів". Дорога, на якій рух транспортних засобів здійснюється завстановленим маршрутом по спеціально відведеній смузі назустрічзагальному потоку транспортних засобів.
 9. "Кінець дороги із смугою для руху маршрутних транспортнихзасобів".
 10. 5.10.1 і 5.10.2 "Виїзд на дорогу із смугою для рухумаршрутних транспортних засобів".
 11. "Смуга для руху маршрутних транспортних засобів". Смугапризначена лише для транспортних засобів, що рухаються завстановленими маршрутами попутно із загальним потоком транспортних засобів.

  Дія знака поширюється на смугу руху, над якою вінвстановлений. Дія знака, що встановлений праворуч від дороги,поширюється на праву смугу руху.

 12. "Кінець смуги для руху маршрутних транспортних засобів".
 13. "Дорога з реверсивним рухом". Початок ділянки дороги, наякій по одній або кількох смугах напрямок руху може змінюватися напротилежний.
 14. "Кінець дороги з реверсивним рухом".
 15. "Виїзд на дорогу з реверсивним рухом".
 16. "Напрямки руху по смугах". Показує кількість смуг наперехресті і дозволені напрямки руху по кожній з них.
 17. 5.17.1 і 5.17.2 "Напрямок руху по смугах".
 18. "Напрямок руху по смузі". Показує дозволений напрямокруху по смузі.

  Знак 5.18 із стрілкою, що зображає поворот ліворуч іншимчином, ніж це передбачено цими Правилами, означає, що на даномуперехресті поворот ліворуч або розворот здійснюється з виїздом замежі перехрестя направо і об'їздом клумби (розділювальногоострівця) у напрямку стрілки.

 19. "Використання смуги руху". Інформує водіїв провикористання смуги для руху тільки певних видів транспортнихзасобів у зазначених напрямках.

  Якщо на знакові зображено знак, який забороняє або дозволяєрух будь-яким транспортним засобам, рух цих транспортних засобівпо ній відповідно забороняється або дозволяється.

 20. 5.20.1-5.20.3 "Початок додаткової смуги руху". Початокдодаткової смуги руху на підйомі або смуги гальмування.

  Якщо на знакові, встановленому перед додатковою смугою,зображено знак 4.16, водій транспортного засобу, який не можепродовжувати рух по основній смузі із зазначеною або більшоюшвидкістю, повинен перестроїтися на додаткову смугу руху.

  Знак 5.20.3 позначає початок додаткової смуги зліва абопочаток смуги гальмування перед перехрестям для повороту ліворучабо розвороту.

 21. 5.21.1 і 5.21.2 "Кінець додаткової смуги руху". Знак 5.21.1указує на кінець додаткової смуги або смуги розгону, 5.21.2 - накінець смуги, призначеної для руху в даному напрямку.
 22. "Прилягання смуги для розгону транспортних засобів".Місце, де смуга для розгону прилягає до основної смуги руху наодному рівні з правого боку.
 23. "Прилягання додаткової смуги руху з правого боку".Вказує, що додаткова смуга руху прилягає до основної смуги руху надорозі з правого боку.
 24. 5.24.1 і 5.24.2 "Зміна напрямку руху на дорозі зрозділювальною смугою". Показує напрямок об'їзду закритої для рухуділянки проїзної частини на дорозі з розділювальною смугою абонапрямок руху для повернення на проїзну частину праворуч.
 25. "Смуга руху для аварійної зупинки". Інформує водія пророзташування смуги, спеціально підготовленої для аварійної зупинкитранспортних засобів у разі відмови гальмової системи.
 26. "Місце для розвороту". Позначає місце для розворотутранспортних засобів. Поворот ліворуч забороняється.
 27. "Зона для розвороту". Позначає зону за довжиною длярозвороту транспортних засобів. Поворот ліворуч забороняється.
 28. 5.28.1 і 5.28.2 "Напрямок руху для вантажних автомобілів".Показує рекомендований напрямок руху для вантажних автомобілів ісамохідних машин.
 29. 5.29.1-5.29.3 "Тупик". Дорога, що не має наскрізного проїзду.
 30. "Рекомендована швидкість". Зона дії знака поширюється донайближчого перехрестя.
 31. "Житлова зона". Інформує про в'їзд на територію, дедіють особливі умови дорожнього руху, передбачені цими Правилами.
 32. "Кінець житлової зони".
 33. "Пішохідна зона". Інформує про особливості і умовидорожнього руху, передбачені цими Правилами.
 34. "Кінець пішохідної зони".
 35. 5.35.1-5.35.2 "Пішохідний перехід". Знак 5.35.1встановлюється праворуч від дороги на ближній межі переходу, азнак 5.35.2 - ліворуч від дороги на дальній межі переходу.
 36. 5.36.1 і 5.36.2 "Підземний пішохідний перехід".
 37. 5.37.1 і 5.37.2 "Надземний пішохідний перехід".
 38. "Місце для стоянки".
 39. "Зона стоянки". Визначає зону, де дозволена стоянка, заумов, що зазначаються на знакові або додаткових табличках під ним.
 40. "Кінець зони стоянки".
 41. "Місце зупинки автобуса".
 42. "Місце зупинки трамвая".
 43. "Місце зупинки тролейбуса".
 44. "Місце зупинки таксі".
 45. "Початок населеного пункту". Найменування і початокзабудови населеного пункту, в якому діють вимоги цих Правил, щовизначають порядок руху в населених пунктах.
 46. "Кінець населеного пункту". Місце, з якого на данійдорозі втрачають чинність вимоги цих Правил, що визначають порядокруху в населених пунктах.

  Знаки 5.45 і 5.46 установлюються на фактичній межі забудови,яка прилягає до дороги.

 47. "Початок населеного пункту". Найменування і початокзабудови населеного пункту, в якому на даній дорозі не діютьвимоги цих Правил, що визначають порядок руху в населених пунктах.
 48. "Кінець населеного пункту". Кінець населеного пункту,позначеного знаком 5.47.
 49. "Покажчик загальних обмежень швидкості". Інформує прозагальні обмеження швидкості на території України.
 50. "Можливість використання дороги". Інформує проможливість руху по гірській дорозі, зокрема у разі переїзду черезперевал, назва якого зазначається у верхній частині знака.Таблички 1, 2 і 3 - змінні. Табличка 1 червоного кольору з написом"Закрито" забороняє рух, зеленого з написом "Відкрито" - дозволяє.Таблички 2 і 3 білого кольору з написами і позначеннями на них -чорного. У разі коли проїзд відкрито, на табличках 2 і 3 вказівкивідсутні, проїзд закрито - на табличці 3 зазначається населенийпункт, до якого дорога відкрита, а на табличці 2 робиться напис"Відкрито до....".
 51. "Попередній покажчик напрямків". Напрямок руху довказаних на знакові населених пунктів та інших об'єктів. На знакахможе бути нанесено зображення знаків 3.2-3.8, 3.11-3.20, 3.29,3.31, 5.1, 5.3, 5.28.1-5.30, 5.61.1, 6.1 6.24, символи аеропорту,спортивні та інші піктограми тощо. У нижній частині знака 5.51зазначається відстань від місця встановлення знака до перехрестяабо початку смуги гальмування.

  Знак 5.51 використовується також для того, щоб указати наоб'їзд ділянок доріг, на яких установлено один із забороннихзнаків 3.15-3.19.

 52. "Попередній покажчик напрямку".
 53. "Покажчик напрямку". Інформує про напрямок руху дозазначених на ньому пунктів.
 54. "Покажчик напрямків". Інформує про напрямки руху дозазначених на ньому пунктів.

  На знаках 5.53 і 5.54 може бути зазначено відстані допозначених на них об'єктів (км), нанесено зображення знаків3.2-3.8, 3.11-3.20, 3.29, 3.31, 5.1, 5.3, 5.28.1-5.30, 6.1-6.24,символи аеропорту, спортивні та інші піктограми.

 55. "Схема руху". Маршрут руху на перехресті в разі заборониокремих маневрів або дозволені напрямки руху на складномуперехресті.
 56. "Схема об'їзду". Маршрут об'їзду ділянки дороги, якатимчасово закрита для руху.
 57. 5.57.1 і 5.57.2 "Напрямок об'їзду". Напрямок об'їзду ділянкидороги, яка тимчасово закрита для руху.
 58. 5.58.1 і 5.58.2. "Назва об'єкта". Назва об'єкта іншого, ніжнаселений пункт (вулиця, річка, озеро, перевал, визначне місцета ін.).
 59. "Покажчик відстаней". Відстань до населених пунктів(км), розташованих на маршруті.
 60. "Кілометровий знак". Відстань від початку дороги (км).
 61. 5.61.1-5.61.3 "Номер маршруту". Знаки 5.61.1 - номер, наданийдорозі (маршруту); 5.61.2, 5.61.3 - номер і напрямок дороги(маршруту).
 62. "Місце зупинки". Місце зупинки транспортних засобів підчас дії заборонного сигналу світлофора (регулювальника) чи передзалізничними переїздами, рух через які регулюється світлофорами.

Знаки 5.17.1 і 5.17.2 з відповідною кількістю стрілоквикористовуються на дорогах, що мають три смуги і більше, коли вкожному напрямку налічується неоднакова кількість смуг руху.

За допомогою знаків 5.17.1 і 5.17.2 із змінним зображенняморганізовується реверсивний рух.

Знаки 5.16 і 5.18, що дозволяють поворот ліворуч з крайньоїлівої смуги, дозволяють і розворот з цієї смуги.

Дія знаків 5.16 і 5.18, встановлених перед перехрестям,поширюється на все перехрестя, якщо наступні знаки 5.16 і 5.18,установлені на ньому, не дають інших вказівок.

Дія знаків 5.31, 5.33 і 5.39 поширюється на всю позначенуними територію.

Окремі дворові території знаками 5.31 і 5.32 не позначаються,але на таких територіях діють вимоги розділу 26 цих Правил.

Знаки 5.51-5.54, що встановлені поза населеним пунктом, маютьзелений або синій фон, якщо вони встановлені відповідно наавтомагістралі чи іншій дорозі. Вставка на синьому або зеленомуфоні означає, що рух до зазначеного населеного пункту або об'єктаздійснюється відповідно по дорозі іншій, ніж автомагістраль, чи поавтомагістралі. Знаки 5.51-5.54, які встановлені в населеномупункті, повинні мати білий фон. Вставки на синьому або зеленомуфоні означають, що рух до зазначеного населеного пункту абооб'єкта здійснюється відповідно по дорозі іншій, ніжавтомагістраль, чи по автомагістралі.

6. Знаки сервісу[ред.]

 1. "Пункт першої медичної допомоги".
 2. "Лікарня".
 3. "Телефон для виклику аварійної служби".
 4. "Вогнегасник".
 5. "Пункт технічного обслуговування".
 6. "Пункт миття автомобілів".
 7. "Автозаправна станція".
 8. "Телефон".
 9. "Пункт довідкової служби".
 10. "Пост ДАІ".
 11. "Туалет".
 12. "Питна вода".
 13. "Ресторан або їдальня".
 14. "Кафе".
 15. "Місце відпочинку".
 16. "Готель або мотель".
 17. "Туристична база".
 18. "Кемпінг".
 19. "Місце стоянки причепів у кемпінгу".
 20. "Ділянка для табору автотуристів і місце стоянкипричепів у кемпінгу".
 21. "Будинки для відпочинку".
 22. "Початок пішохідного маршруту".
 23. "Пляж або басейн".
 24. "Визначні місця".

7. Таблички до дорожніх знаків[ред.]

 1. .1-7.1.4 "Відстань до об'єкта". Указують: 7.1.1 - відстаньвід знака до початку небезпечної ділянки, місця запровадженнявідповідного обмеження або певного об'єкта (місця), розташованогопопереду за ходом руху; 7.1.2 - відстань від знака 2.1 доперехрестя в тому разі, коли безпосередньо перед перехрестямустановлено знак 2.2; 7.1.3 і 7.1.4 - відстань до об'єкта, щознаходиться осторонь від дороги.
 2. .1-7.2.6 "Зона дії". Указують: 7.2.1 - довжину небезпечноїділянки, позначеної попереджувальними знаками, або зону діїзаборонних та інформаційно-вказівних знаків; 7.2.2 - зону діїзаборонних знаків 3.34-3.37, а також довжину одного або декількохрозташованих один за одним зупинкових майданчиків; 7.2.3 - кінецьзони дії знаків 3.34 - 3.37; 7.2.4 - на те, що транспортний засібзнаходиться в зоні дії знаків 3.34-3.37; 7.2.5, 7.2.6 - напрямок ізону дії знаків 3.34 - 3.37 у разі заборони зупинки або стоянкивздовж однієї сторони майдану, фасаду забудови та ін. У разізастосування разом із заборонними знаками таблички зменшують зонудії знаків.
 3. .1-7.3.3 "Напрямок дії". Показують напрямки дії знаків,розташованих перед перехрестям, або напрямки руху до позначенихоб'єктів, що розташовані безпосередньо біля дороги.
 4. .1-7.4.7 "Час дії". Табличка 7.4.1 - суботні, недільні ісвяткові дні, 7.4.2 - робочі дні, 7.4.3 - дні тижня, 7.4.4-7.4.7 -дні тижня і час доби, протягом яких діє знак.
 5. .1-7.5.8 "Вид транспортного засобу". Указують видтранспортного засобу, на який поширюється дія знака. Табличка7.5.1 поширює дію знака на вантажні автомобілі (у тому числі зпричепом) з дозволеною максимальною масою понад 3,5 т, 7.5.3 - налегкові автомобілі, а також вантажні автомобілі з дозволеноюмаксимальною масою до 3,5 т.
 6. .1-7.6.5 "Спосіб поставлення транспортного засобу настоянку". Указують: 7.6.1 - всі транспортні засоби повинні бутипоставлені на стоянку на проїзній частині вздовж тротуару,7.6.2-7.6.5 - спосіб поставлення легкових автомобілів і мотоциклівна стоянці біля тротуару та з його використанням. У населенихпунктах, де стоянка дозволена на лівому боці вулиці, можуть бутизастосовані таблички 7.6.1-7.6.5 із дзеркальним зображеннямсимволів.
 7. "Стоянка з непрацюючим двигуном". Указує, що на стоянці,позначеній знаками 5.38 або 5.39, дозволяється залишатитранспортні засоби лише з непрацюючим двигуном.
 8. "Напрямок головної дороги". Напрямок головної дороги наперехресті. Застосовується із знаками 2.1-2.3.
 9. "Смуга руху". Визначає смугу руху, на яку поширюється діязнака або світлофора.
 10. "Кількість поворотів". Застосовується із знаками 1.3.1 і1.3.2, якщо поворотів три і більше. Кількість поворотів можебезпосередньо позначатись і на знаках 1.3.1 і 1.3.2.
 11. "Поромна переправа". Вказує на наближення до поромноїпереправи і застосовується із знаком 1.8.
 12. "Ожеледиця". Означає, що дія знака поширюється назимовий період часу, коли проїзна частина може бути слизькою.
 13. "Вологе покриття". Вказує, що дія знака поширюється наперіод, коли покриття проїзної частини вологе чи мокре.

  Таблички 7.12 і 7.13 застосовуються із знаками 1.13, 1.38,1.39, 3.1-3.4, 3.6-3.14, 3.25, 3.27, 3.29, 3.31.

 14. "Платні послуги". Вказує, що послуги надаються лише заплату.
 15. "Місце для огляду автомобілів". Означає, що намайданчику, позначеному знаками 5.38 або 6.15, є естакада абооглядова канава.
 16. "Сліпі пішоходи". Вказує, що пішохідним переходомкористуються сліпі громадяни. Застосовується із знаками 1.32,5.35.1, 5.35.2 і світлофорами.
 17. "Інваліди". Вказує, що дія знака 5.38 поширюється лишена мотоколяски і автомобілі, на яких установлено розпізнавальнийзнак "Інвалід" відповідно до вимог цих Правил.
 18. "Крім інвалідів". Вказує, що дія знака не поширюється намотоколяски і автомобілі, на яких установлено розпізнавальний знак"Інвалід" відповідно до вимог цих Правил. Застосовується іззнаками 3.1, 3.34-3.38.
 19. "Обмеження тривалості стоянки". Визначає максимальнутривалість перебування транспортного засобу на стоянці, позначенійзнаками 5.38 і 5.39.
 20. "Діє від ...". Вказує дату (день, місяць, рік), з якоїнабувають чинності вимоги дорожнього знака. Табличкавстановлюється за 14 днів до початку дії знака і знімається черезмісяць після того, як почав діяти знак.

Таблички розміщуються безпосередньо під знаками, з якими вонизастосовуються. Таблички 7.2.2-7.2.4, 7.8 у разі розташуваннязнаків над проїзною частиною, узбіччям або тротуаром, розміщуютьсязбоку від знаків.

34. ДОРОЖНЯ РОЗМІТКА[ред.]

(Додаток 2) ( 306а-2001-п )

1. Горизонтальна розмітка[ред.]

Лінії горизонтальної розмітки мають білий колір. Жовтий колірмають лінії 1.4, 1.10, 1.17, а також 1.2, якщо нею позначаютьсямежі смуги для руху маршрутних транспортних засобів.

Горизонтальна розмітка має таке значення:

 1. (вузька суцільна лінія) - поділяє транспортні потокипротилежних напрямків і позначає межі смуг руху на дорогах;позначає межі проїзної частини, на які в'їзд заборонено; позначаємежі місць стоянки транспортних засобів і край проїзної частинидоріг, не віднесених за умовами руху до автомагістралей;
 2. (широка суцільна лінія) - позначає край проїзної частинина автомагістралях або межі смуги для руху маршрутних транспортнихзасобів. У місцях, де на смугу маршрутних транспортних засобівдозволено заїзд іншим транспортним засобам, ця лінія може бутипереривчастою;
 3. - поділяє транспортні потоки протилежних напрямків надорогах, які мають чотири і більше смуг руху;
 4. - позначає місця, де заборонено зупинку та стоянкутранспортних засобів. Застосовується самостійно або в поєднанні іззнаком 3.34 (див. додаток 1) ( 306а-2001-п ) і наноситься білякраю проїзної частини або по верху бордюру;
 5. - поділяє транспортні потоки протилежних напрямків надорогах, які мають дві або три смуги; позначає межі смуг руху, занаявності двох і більше смуг, призначених для руху в одномунапрямку;
 6. (лінія наближення - переривчаста лінія, в якій довжинаштрихів утричі перевищує проміжки між ними) - попереджає пронаближення до розмітки 1.1 або 1.11, яка поділяє транспортніпотоки протилежних або попутних напрямків;
 7. (переривчаста лінія з короткими штрихами і рівними їмпроміжками) - позначає смуги руху, а також напрямок головноїдороги в межах перехрестя;
 8. (широка переривчаста лінія) - позначає межу між смугоюрозгону або гальмування і основною смугою проїзної частини (наперехрестях, перехрещеннях доріг на різних рівнях, у зоніавтобусних зупинок тощо);
 9. - позначає межі смуг руху, на яких здійснюєтьсяреверсивне регулювання; поділяє транспортні потоки протилежнихнапрямків (при вимкнених реверсивних світлофорах) на дорогах, дездійснюється реверсивне регулювання;
 10. - позначає місця, де заборонено стоянку. Застосовуєтьсясамостійно або в сполученні із знаком 3.35 (див. додаток 1) інаноситься біля краю проїзної частини або по верху бордюру;
 11. - поділяє транспортні потоки протилежних або попутнихнапрямків на ділянках доріг, де перестроювання дозволено лише зоднієї смуги; позначає місця, призначені для розвороту, в'їзду івиїзду з майданчиків для стоянки тощо, де рух дозволено лише водин бік;
 12. (стоп-лінія) - вказує місце, де водій повинен зупинитисяза наявності знака 2.2 (див. додаток 1) або при сигналі світлофорачи регулювальника, що забороняє рух;
 13. - указує місце, де водій повинен у разі потребизупинитися і дати дорогу транспортним засобам, що рухаються поперехрещуваній дорозі;
  1.  
  2. ("зебра") - позначає нерегульований пішохіднийперехід; стрілки розмітки 1.14.2 указують напрямок руху дляпішоходів;
  3. - позначає пішохідний перехід, де рух регулюєтьсясвітлофором;
 14. - позначає місце, де велосипедна доріжка перетинаєпроїзну частину;
 15. .1-1.16.3 - позначає напрямні острівці в місцях поділу,розгалуження або злиття транспортних потоків;
 16. - позначає зупинки маршрутних транспортних засобів ітаксі;
 17. - указує дозволені на перехресті напрямки руху посмугах. Застосовується самостійно або в поєднанні із знаками 5.16, 5.18 (див. додаток 1); розмітка із зображенням тупика наноситьсядля зазначення того, що поворот на найближчу проїзну частинузаборонено; розмітка, яка дозволяє поворот ліворуч з крайньоїлівої смуги, дозволяє також розворот;
 18. - попереджає про наближення до звуження проїзної частини(ділянки, де зменшується кількість смуг руху в даному напрямку)або до лінії розмітки 1.1 чи 1.11, яка поділяє транспортні потокипротилежних напрямків. У першому випадку може застосовуватися впоєднанні із знаками 1.5.1-1.5.3 (див. додаток 1);
 19. - попереджає про наближення до розмітки 1.13;
 20. (напис "СТОП") - попереджає про наближення до розмітки1.12, коли вона застосовується в поєднанні із знаком 2.2 (див.додаток 1);
 21. - указує номер дороги (маршруту);
 22. - позначає смугу, призначену для руху лише маршрутнихтранспортних засобів.

Лінії 1.1 і 1.3 перетинати забороняється. Якщо лінією 1.1позначено місце стоянки або край проїзної частини, суміжний зузбіччям, цю лінію перетинати дозволяється.

Як виняток, за умови забезпечення безпеки дорожнього руху,дозволяється перетинати лінію 1.1 для об'їзду нерухомої перешкоди,розміри якої не дають змоги здійснити її безпечний об'їзд, неперетинаючи цю лінію, а також обгону поодиноких транспортнихзасобів, що рухаються із швидкістю менше 30 км/год.

Лінію 1.2 дозволяється перетинати в разі вимушеної зупинки,якщо цією лінією позначено край проїзної частини, суміжний зузбіччям.

Лінії 1.5-1.8 перетинати дозволяється з будь-якого боку.

На ділянці дороги між реверсивними світлофорами лінію 1.9 дозволяється перетинати, якщо вона розташована праворуч від водія.

При ввімкнених сигналах зеленого кольору у реверсивнихсвітлофорах лінію 1.9 дозволяється перетинати з будь-якого боку, якщо вона поділяє смуги, по яких рух дозволено в одному напрямку. У разі вимкнення реверсивних світлофорів водій повинен негайноперестроїтися праворуч за лінію розмітки 1.9.

Лінію 1.9, що знаходиться ліворуч, при вимкнених реверсивнихсвітлофорах перетинати забороняється. Лінію 1.11 дозволяєтьсяперетинати тільки з боку її переривчастої частини, а з бокусуцільної - лише по завершенні обгону чи об'їзду перешкоди.

2. Вертикальна розмітка[ред.]

(Рисунок) (див. додаток 2) (306а-2001-п)

Вертикальна розмітка позначає:

 1. - елементи дорожніх споруд (опор мостів, шляхопроводів,торцевих частин парапетів та ін.);
 2. - нижній край прогінної будови тунелів, мостів ішляхопроводів;
 3. - круглі тумби, встановлювані на розділювальних смугахабо острівцях безпеки;
 4. - напрямні стовпчики, надовби, опори огороджень тощо;
 5. - бокові поверхні огороджень доріг на заокругленняхмалого радіуса, крутих спусках, інших небезпечних ділянках;
 6. - бокові поверхні огороджень на інших ділянках;
 7. - бордюри на небезпечних ділянках і підвищені острівцібезпеки.

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. N 1306

ПЕРЕЛІК постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність[ред.]

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1993 р.N 1094 (1094-93-п) "Про затвердження Правил дорожнього руху" (ЗП України, 1994 р., N 5, ст. 119;
 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 1994 р.N 697 (697-94-п) "Про внесення змін до Правил дорожнього руху".
 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 грудня 1994 р.N 816 (816-94-п) "Про внесення доповнень до Правил дорожньогоруху".
 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 січня 1995 р.N 21 (21-95-п) "Про призупинення дії постанов Кабінету МіністрівУкраїни з питань обов'язкового страхування цивільноївідповідальності власників транспортних засобів" (ЗП України,1995 р., N 3, ст. 74).
 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 серпня 1995 р.N 619 (619-95-п) "Про внесення змін і доповнень до Правилдорожнього руху".
 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 квітня 1996 р.N 374 (374-96-п) "Про внесення змін і доповнень до Правилдорожнього руху".
 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 р.N 641 (641-97-п) "Про внесення змін і доповнень до пункту 31.7Правил дорожнього руху" (Офіційний вісник України, 1997 р., N 27,с. 98).
 8. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р.N 291 (291-99-п) "Про внесення зміни до постанови КабінетуМіністрів України від 31 грудня 1993 р. N 1094" (Офіційний вісникУкраїни, 1999 р., N 9, ст. 337).
 9. Пункт 2 змін і доповнень, затверджених постановою КабінетуМіністрів України від 18 серпня 2000 р. N 1276 ( 1276-2000-п )(Офіційний вісник України, 2000 р., N 34, ст. 1433).
 10. Зміни і доповнення, що вносяться до Правил дорожньогоруху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2001 р. N 30 (30-2001-п) "Про проїзд великогабаритнихта великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами,вулицями та залізничними переїздами" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 3, ст. 75).

Посилання[ред.]