Перейти до вмісту

Резолюція пленуму ЦК КПУ від 31.03.1990 «Про політичний і економічний суверенітет України»

Матеріал з Вікіджерел
Резолюція пленуму ЦК КПУ від 31 березня 1990 року
«Про політичний і економічний суверенітет України»

Центральний Комітет Комуністичної партії України
Київ: 1990
ДАЛО. П-3. Оп. 62. Спр. 750. Арк. 25
ПРО ПОЛІТИЧНИЙ І ЕКОНОМІЧНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ
РЕЗОЛЮЦІЯ ПЛЕНУМУ ЦК КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ

Пленум вважає одним з найважливіших завдань Компартії України послідовне утвердження політичного та економічного суверенітету Української РСР в оновленій радянській федерації. Цей курс має стати надійною основою для консолідації усіх прогресивних сил, подолання кризових явищ в соціально-політичній та економічній сферах і створення для всіх людей, що населяють республіку, достойних умов життя.

Пленум визначає такі принципові моменти політичного і економічного суверенітету України:

— повновладдя народу України на своїй території, виразником його волі є Ради народних депутатів;

— державна цілісність, територіальна єдність і територіальне верховенство Української РСР;

— самостійність у визначенні інститутів і символів державності, адміністративно-територіального устрою;

— право республіки визначати, вирішення яких питань вона передає в компетенцію союзних органів;

— пріоритет законів республіки над нормативними актами органів управління Союзу РСР;

— створення правової основи і механізму захисту економічних інтересів республіки, розширення і зміцнення зв'язків з союзними республіками;

— становлення Української РСР як реального суб'єкта міжнародного права; створення необхідних умов для широкого розвитку економічних. наукових та культурних зв'язків із зарубіжними країнами.

Пленум доручає комуністам народним депутатам СРСР від республіки, народним депутатам Української РСР взяти активну участь У розробці нового Союзного договору СРСР та Закону про компетенцію союзних республік і Союзу РСР.

З урахуванням важливості реалізації постанови лютневого (1990 р.) Пленуму ЦК Компартії України про розробку проекту Закону «Про економічну самостійність України» Пленум виступає за його Розгляд у Верховній Раді Української РСР нового скликання і доручає комуністам, які працюють у Раді Міністрів УРСР і державних органах республіки, підготувати необхідні пропозиції.

Висловлюючись за політичний і економічний суверенітет Української РСР, Пленум ЦК Компартії України виступає проти будь-яких спроб сепаратистських сил використати цю ситуацію у націоналістичних цілях, для розпалювання національного егоїзму і ворожнечі.

Пленум рішуче виступає проти закликів екстремістських елементів до виходу республіки із СРСР. Комуністи республіки будуть зміцнювати дружбу, співробітництво і взаємодопомогу народів Союзу РСР, не відступлять від ленінських принципів Інтернаціоналізму.

Пленум ЦК закликає партійні організації повести широку агітаційно-роз'яснювальну роботу, спрямовану на зміцнення дисципліни і організованості, виключення анархії на виробництві і безвідповідальності в управлінні економікою, як важливої умови підвищення добробуту народу республіки.

Секретар ЦК Компартії України

№ Пл-17/8

31 березня 1990 року.


Ця робота перебуває у суспільному надбанні відповідно до статті 8 Закону України від 1 грудня 2022 року № 2811-IX «Про авторське право і суміжні права», де зазначається, що не є об'єктами авторського права:

  • вираження народної творчості (фольклор);
  • акти органів державної влади, органів місцевого самоврядування, офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного і судового характеру (закони, укази, постанови, рішення, державні стандарти тощо), а також їх проекти та офіційні переклади;
  • розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності і на які поширюється право особливого роду (sui generis).