Станиславівський Голос/1918/5/Тимчасовий основний закон

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Тимчасовий основний закон

про державну самостійність українських земель бувшої австро-угорської Монархії, ухвалений Українською Національною Радою на засїданю дня 13. падолиста 1918.

Артикул I.
Назва.

Держава, проголошена на підставі права самоозначеня народів Укр. Нац. Радою у Львові дня 19. жовтня 1918 р, обнимаюча весь простір бувшої австро-угорської Монархії, заселений переважно Українцями, мав назву Західно-українська Народня Република.

Артикул II.
Границї

Простір Західно української Народньої Републики покриваєть ся з українською суцїльною етноґрафічною областю в межах бувшої австро-угорської монархії, — то є з українською частиною бувших австрійських коронних країв Галичини з Володимирією, і Буковиною та українськими частими бувших угорських столиць (комітатів) Спиш, Шариш, Земляни, Уг, Берег, Угоча і Мараморош, як вона означена на етноґрафічній картї австрійської монархії Карла барона Чернїґа.

Артикул III.
Державна суверенність.

Отся державна територія творить самостійну Західно-українську Народню Републику.

Артикул IV.
Державне заступництво.

Права влади іменем Західноукраїнської Народньої Републики виконує весь її народ через своє заступництво, вибране на основі загального, рівного, безпосередного, тайного і пропоріонального права голосованя без ріжницї пола. На сїй самій основі мають бути вибрані Установчі Збори Західно-української Народньої Републики. До часу зібраня Установчих зборів виконує всю власть Українська Національна Рада і Державний Секретаріят.

Артикул V.
Герб і прапор.

Гербом Західно-української Народньої Републики є: Золотий лев на синьому полї, обернений у свою праву сторону, державний прапор є синьо-жовтий, державна печать мав докола гербу напись „Західноукраїнська Народня Република.

Ця робота перебуває у суспільному надбанні згідно зі статтею 10 Закону України від 23 грудня 1993 року № 3792-XII «Про авторське право і суміжні права» де зазначається, що не є об'єктом авторського права:

  • твори народної творчості (фольклор);
  • видані органами державної влади у межах їх повноважень офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного характеру (закони, укази, постанови, судові рішення, державні стандарти тощо) та їх офіційні переклади;
  • розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності і на які поширюється право sui-generis (своєрідне право, право особливого роду).