Сторінка:«Вільна Україна». Число 4. 1906.pdf/92

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана

ІІ

ПЕРЕДПЛАТА а 1906 рік.
Рідний Край
Часопис політична, економічна, літературна і наукова

виходитиме в 1906 році раз на тиждень. в форматі тижневик

журналів по 8-16 сторін.

Передплата за журнал на рік З карбованці, на місяць 35 коп. з пересилкою, окремі числа по 8 коп., За кордон на рік 5 карб.

книгарям коміссіонних за передплату на рік 5% За продаж

окремих №№ — 25%

Листи і гроші засилати треба під адресою: Полтава, Протопоповсьна ул., будинок Оксюза, № 41,(біля пошти) до редакціі часописі "РІДНИЙ КРАЙ".

Редактори одвічальні: М. Дмитрієв и Гр. Коваленко

Видає Гр. Маркевич.


ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на еженедельную газету

"ГОЛОС ПРИКАЗЧИКА"

посвященную интересамъ приказчиновъ и другихъ служащихъ въ торговыхъ и промышленныхъ учрежденіяхъ.—

Задача газеты—выясненіе прикзчикамъ ихъ профессіональныхъ и гражданскихъ нуждъ и объединеніе ихъ силъ для дружной борьбы за улучшеніе ихъ экономнческаго, правового и культурнаго положенія.

№ 1-й вышелъ 16 Апръля 1906 года.

Подписная цъна (съ доставкой и пересылкой):

ВЪ С.-Петербургъ на годъ 2 руб., на полгода 1 руб. 10 коп.

ВЪ ПРОВИНЦІИ на годъ 3 руб., на полгода 1 руб. 60 коп.

Цъна отдъльнаго № 5 коп., въ провинціи 6 коп.

РЕДАКЦІЯ (Вознесенскій пр., 47, кв. 10) открыта ежедневно съ 7 до

11 ч. вечера, кромъ праздничныхъ дней.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:

Въ конторъ редакціи: Спб, Вознесенскій, 47, кв: 10 во всъхъ книжныхъ магазинахъ и кіоскахъ Російской Имперіи.


По состоявшемуся соглашеннію иэдателей „Приказчика“ и „Голосъ Приказчика” всъмъ подписчикамъ „Приказчика“ будетъ разсылаться газета „Голосъ Приказчика".