Сторінка:Історія міст і сіл Української РСР. Полтавська область.djvu/10

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана


знавчих музеях, як найдорожчі реліквії. В написанні нарисів найактивнішу участь узяли також викладачі вузів області. Велика творча робота по дослідженню історії міст і сіл Полтавщини сприяла підвищенню кваліфікації колективу авторів.

Досліджено велику кількість архівних документів, періодичних видань, історичних праць. Зокрема, широко використані фонди Центрального державного історичного архіву СРСР, Центрального державного архіву Жовтневої революції, вищих органів державної влади і органів державного управління СРСР, Центрального державного архіву народного господарства СРСР. Вивчено чимало матеріалів Центрального державного архіву Радянської Армії СРСР та Архіву Міністерства оборони СРСР. Найрізноманітніші відомості взято з матеріалів Центрального державного історичного архіву УРСР та його філіалу в м. Харкові, Центрального державного архіву Жовтневої революції та соціалістичного будівництва УРСР.

Автори користувалися також документами архіву Інституту історії партії ЦК КП України — філіалу Інституту марксизму-ленінізму при ЦК КПРС та Полтавського обласного партійного архіву. Багато цікавого матеріалу було виявлено в Полтавському обласному державному архіві. Крім того, використано історико-статистичні відомості, збірники по господарській статистиці, матеріали господарських переписів.

Чимало цінних відомостей взято із матеріалів поточних архівів та діловодства Полтавського обласного виконавчого комітету, статистичного управління, обласного управління сільського господарства тощо.

Велику допомогу авторським колективам у виявленні історичних джерел подали Державна історична бібліотека УРСР, Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка, Полтавська обласна бібліотека ім. І. П. Котляревського, наукові бібліотеки Полтавського краєзнавчого музею та Полтавського державного педагогічного інституту ім. В. Г. Короленка.

Автори широко використовували друковані праці Полтавської вченої архівної комісії (1905—1917 роки), монографії та інші дослідження відомих дореволюційних істориків Полтавщини — П. І. Бодянського, В. О. Бучневича, І. Ф. Павловського, Л. В. Падалки та інших. Висвітленню радянського періоду допомогли друковані та усні спогади активних учасників революційних подій і соціалістичного будівництва на Полтавщині.

Для ілюстрування тома використано фотодокументи Центрального державного архіву кіно-фото-фонодокументів УРСР та Полтавського краєзнавчого музею. Значну кількість фото одержано від старожилів, учасників революційних подій на Полтавщині, ветеранів Великої Вітчизняної війни і праці, від сільських народних музеїв.

Всю свою роботу авторські колективи проводили під безпосереднім керівництвом Головної редакційної колегії. Велику науково-методичну допомогу подавав їм Інститут історії Академії наук УРСР, інші інститути Секції суспільних наук АН УРСР та редакція історії міст і сіл Української РСР Головної редакції УРЕ АН УРСР.

Редакційна колегія тома висловлює глибоку подяку всім товаришам, які взяли участь у підготовці та виданні тома, і чекає зауважень, пропозицій та порад щодо дальшого розгортання роботи по вивченню історії області.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ ТОМА