Сторінка:Воля. – 1920. – Т. 2, Рік 2. – Ч. 1-10.djvu/255

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка ще не вичитана


ками проти Росії. Так говорять кадети і всякі їх прихвостні. Знову комуністи Росіяне скрізь ведуть закордоном аґітацію проти суверенности України, посилаючись на те, що наш народ власне висловлюється за спілку Радянської України з Совітською Росією.

А українські комуністи, так само як і деякі наші праві ґрупи наївно вірять цим російським імперіялістам, які вживають всіх заходів, щоб розбити наші сили, щоб ми пересварились і не змогли нічого створити на Україні. Нам правда не дивно, коли українські комуністи орієнтуються на Совітську Росію (за останній час правда в пресі зявилися відомости, що большевики роспочали переслідування навіть наших комуністїв, і не тільки Галичан, а всіх прихильників суверенности України) але ми не можемо зрозуміти, як деякі наші праві ґрупи можуть сподіватися чогось від Росіян. В своїй сліпій ненависти до Поляків — вони не бачуть, що як раз це їм нині треба було-б взяти найактивнійшу участь в орґанізації влади та тoгo державного ладу і тих соціяльних реформ, які вони вважають реальними і користними, як для народу так і держави.

Я не раз чув і читав у пресі випади проти нашої верховної влади і уряду від всяких людей але відносини поміж окремими ґрупами нашого суспільства свідчать, що наше громадянство може ще в більшій мірі заслуговує тих нарікань, які направляються так часто по адресі влади.

І дійсно після великих зусиль уряду прийшло нарешті до згоди з Польщею, польське військо допомагає нам в боротьбі проти Росії і т. д. А наше суспільство, лишилося або за кордоном, або, перебуваючи на батьківщині, вирішило спокійнісенько чекати, що з нього порозуміння вийде за 2 до 3 місяці, а поки що рішило або не втручатися у справи, або виступає навіть проти.

І мимоволі насуваються думки, що дійсно Українці ще. не доросли до ідеї дepжавности, що дійсно немає поміж нами серйозних державних діячів — а більшість або дрібні урядовці, або заїлі партійники.

Це правда, що договір від 22. квітня не може викликати ні в кого щирого признання але тоді необхідно рішучо взятися за орґанізацію наших сил, щоб добитися згодом його ревізії. Сподіватися на те, що Росіянє розіб'ють Польщу і таким чином все зміниться по меншій мірі — наївно. А як би до цього прийшло, то очевидно, що Україна ще в більшій мірі буде безсильна оборонити свою державність від такого сильного вopoгa, який перемагає всіх своїх. супротивників.

Фаталістична віра, що Росія всіх переможе, не менш шкідлива для нашої державности, ніж думки про необхідність активно поборювати польсько-українську згоду, щоб таким чином переможцем вийшла знову таки Росія. І навпаки творча праця в державному маштабі, консолідація національних сил і порозуміння поміж ріжними ґpyпами нашого суспільства моглиби вратувати ідею нашої державности, привелиби до утворення такої влади, державного ладу і армії на Україні, спіраючись на які ми змоглиби захистити і ті наші землі, на які неситим оком поглядають і Росіяне і Поляки.Лист в Царrероду.

(Од власноrо кореспондента.) Судячи' по закордонним І'азетам, Туреччина уявляе з себе хаос, в якому ніхто не мае змоrи розібратися, і, користуючись її становищем, держави Антанти змож,уть П розібрати, поділити, як захотять. В дійсности справа цілком не так.

Після TaI званої побіди, Туреччина являеться одинокою з переможених держав, яка захоронила в цілости свое військо. Більшість здемобілізовано, частина увійшла в нові арабсь кі військові ор І'ані зації, а частиаа склала так звані "націо нальні сили“ під проводом Мустафа КемальПаші. . Вся старОВИН,на турецька адмініС'rрація істнуе, і ЧИМ більш оюзники стараються її шкодити, тим більш вона Rористуетья поваrою.

Взаrалі перемоrа і прихід союзників викликали при деякій Оllозіції до Пантура нїзму бувших уніонисrів спалахкотіння національноrо почуття у всіх народів qTTO Ійанської імперії, а rоловно у Турків та Арабів. Це не перешкоджаEt зростати І за rальній мусульмаНСЬRій солідарно сти. Кажучи більш конкретно, всі партії ТуреЧЧIІНИ схояться на одному перешкодити поділові Туреччини поміж істнуючих сусідів,