Сторінка:Жерела до істориї України-Руси. Том 4. Материяли до істориї Галичини. Акти з р. 1648-1649. 1898.pdf/60

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана


I.
Ухвала соймику і Белзї 15 н. ст. червня 1648.

My dignitarze, urzędnicy y rycerstwo woiewodztwa Bełzkiego, przychylaiąc się do vniwersalu iasnie wielmoznego imci pana wojewody belzkiego y ich mciow panow commisarzow decima quinta ianuarii anno millesimo sexcentmo quadrmo septimo uchwalą woiewodztwa naszego, seymom approbowaną, obranych na to, aby nam imminentia pericula reipub. do wiadomoscj podawali, ziechalizmy się do Bełza pro die decima quinta iunii anno millemo sexcentmo quadrmo octauo na mieysce publicznym consullaciom do całosci rzeczyptey nalezącym zwyczaynie, a mając od ich meiow dobrze wiadome wszystkie in visceribus patriae szerzące się niebespieczenstwa, ktore za rebellią Kozakow Zaporowskich per coniunctionem armorum z Ordą tak dalece gorę biorą, ze zniosszy wprzod wszystko kwarciane rzeczyptey woysko, za całosc oyczyzny zastawiaiące się, spolnie z ich mciami pany hetmany, Ukrainę, Podole y insze pograniczne woiewodztwa ogniem y mieczem pustoszą y co dzien clades cladibus, incendia incendiis accumulant, — zaczym my obywalele wojewodztwa tego obuiando imminenti oyczyznie periculo y chcąc zabiezec temu, aby to wyuzdałe na wszystko złe y krew chrzescianską swawolenstwo od dalszey deuastacyey rzeczyptey wstręt wzięło, a integritas patriae aby ad pristinum pzywrocona była statum, za zgodą spolną vchwalilizmy zolnierza powiatowego koni czterysta z woiewodztwa swego, to iest: vsarza koni sto, kozakow koni