Сторінка:Записки Наукового товариства імени Шевченка. Том 122. 1915.djvu/37

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Цю сторінку схвалено


Towarzysz nasz Wasili Czornomaz z Mirogroda, nie wiedzieć za iakim vdaniem, a znać niewinnym, iest oddanym nam do więzienia, który ma świadectwo od Iego MPana dzierżawcy y wszytkich obywatelow mirogrodzskich poczciwego y przystoynego pomieszkania swego ze na żadne bunty nie zarabiał y wiernym się sługą Iego KM y RP naydował, iako WM nasz Mwi Pan z samych tych listów swiadecznych zrozumieć bęndziesz raczył, prosił mie o przyczynę do WM naszego MPana. A yż Pan Bog y prawo pospolite nam roskazuie niewinnych ludzi wyzwalać y za niemi się przyczyniać, wiedząc, że wprzód ta sprawa po Bogu na WM naszym miłościwym Panu polega, nie czuiąc nic takowego po tym człowieku, iako niewinnym przy świadectwach mianowanych, śmiem za nim do WM mego MPana prozbę moie wnieść, yniżenie prosząc, aby był vwolniony, iakoby z Mwey łaski WM naszego MPana zdrowia y chudoby swey całym został, który Pana Boga za dobre zdrowie WM naszego MPana prosic, a my vnizoną służbą naszą zaslugowac winni bęndziemy. O co powtore vniżenie prosząc, Mwey sie łasce WM naszego MPana poruczamy. Datum w Pereasławiu, d. 23. february A. 1638.


To tesz WM swemu Mwemu Panu do wiadomości donoszę, że zaraz dnia iutrzeiszego w drogę za porohi wychodzę.
WM naszego MPana y dobrodzieia vnizeni słudzy Illasz Karaymowicz z polecenia WM mego MPana, pułkownik starszy woyska Iego K. M zaporozskiego.

Лист писаний на аркуші; на 4 стор. адреса:

Iasnie Wielmożnemu Panu Iego MPanu Mikołaiowi z Potoka Potockiemu, Woiewodzie bracławskiemu, Hetmanowi Polnemu Coronnemu, Generałowi Podolskiemu, latyczowskiemu, niezynskiemu etc. etc. staroście, Panu nam wielce mwemu.

Печать.

Біблїотека Пшездзєцких у Варшаві, кореспонденції К.

II.
Iasnie Wielmożny Mci Panie Woiewodo bracławsky moy Mci Panie y Dobrodzieiu

Ziachawszy z roskazania WM M. M. Pana na te rewizyą kozakow Zaporowskich, przychodzili do mnie wszytka starszyna woyskowa, wy-