Сторінка:Збірник Хліборобської України, Том 1 (1931).djvu/22

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка ще не вичитана


завчасу оттаким намірам покласти, п. Скоропадський вступив на цей шлях від часу.мого виїзду з Берліну, в осени 1927 р. За всі ним від того часу зроблені політичні кроки та акти — назначую і підкреслюю це для-тих, що колись про ці річи довідаються — він сам несе повну відповідальність.[1]

Отже від осени 1927 р. почалась боротьба між п. Скоропадським і мною за долю гетьманського руху. Бажаючи найбільшу для своїх плянів перепону — в лиці моєї особи і моєї політичної лінії — усунути, п. Скоропадський зпочатку пробував

 1. Одним в таких актів в т. ав. „Будапештенський договір“. Важний він не як такий — як договір — бо яку реальну вартість можуть мати міжнародні акти підписувані тепер п. П. Скоропадським? — а важний як документ політичної безхарактерности її. Скоропадського й як ілюстрація, на які беадоріжжя авантюризму зводить його використовування гетьманської ідеї для Його персональних цілей „гетьманський рух“. Згідно я волею бл. и. В. Липинського подаються тут до публичного відома слідуючі документи про „Будапештенську справу":
  ВИПИСКА З ЛИСТА П. П. СКОРОПАДСЬКОГО ДО В. К. ЛИПИНСЬКОГО З Д. 16.III.1929 р.
  (Лист цей був переданий черед М. П. Ципріяновича, що їхав тоді з Берліна до Бадеґу).

  В цім листі я хочу з'ясувати Вам ті головні пункти нашої зовнішньої політичної праці про котру може Ви трохи чули, але не знаете но всіх подробицях, позаяк вони таємни й передавати їх Вам листовно поштою було-би не обережно.

  Ще літом минулого року я відновим знайомство в Берліні з Бароном №. Цей пан — сенатор Угорського Сенату, богатий чоловік, йому головно належить більшість токайського вина, брат його одружений з архікняжною М. А. сестрою архікнязя А., претендента на Угорський престол. IV. чоловік дуже серьозний, впливовий, близький до гр. Бетлема. Він був в Київі за мої часи старшиною для звязку австрійської армії з германською, там він бував у мене.

  Літом ще я балакав я ним про нашу справу, він зацікавився і взянся зробити мені побачення з Бетлемом в Будапешті. Ще в Жовтні було вирішено це побачення, але діло затягнулось і я зміг бути прийнятим лише в Січні.

  А великий приятель W, й був, так казати, маклером між ним іі мною. 5-го січня А. і я виїхали до Будапешту. Для кращого уяснення Вами цієї справи, надсилаю Вам виписки а мого дневника, викинув там усе що не торкається прямо переговорів, але зараз можу сказати кратко, що я там був принятий виключно добре, як гетьман інкогніто; мені робили богато ріжних прийомів, полювань, обідів тай іньше.}}

  ВЫДЕРЖКИ ИЗЪ МОЕГО ДНЕВНИКА.

  {{smaller|6.1.1929. Въ 4 ч. благополучно пріѣхалъ въ Б. Безконечные разговоры съ В. Онъ нашъ человѣкъ. Говорит., что Б-мъ очень заинтересованъ мною, но что онъ получилъ донесеніе, что я не имѣю шансонъ на успѣхъ. Во вторникъ сниданіе съ Б-мь. В-ту дано на прочтеніе и критику всѣ меморандумы.

  7.1.1929.... продолженіе вьінсненіе черезъ В-та личности Б-ма.

  8.1.1929.... въ 3 вернулся домой, огдыхалъ. Продумалъ о томъ, что буду говорить съ Б-мъ. Послѣдній вызвалъ къ себѣ. В-та въ 5 часові,. Ровно в 6 ч. я и А-нъ входили въ парадную дверь прелестнаго дома въ стилі ампіф-ь, занимаемаго Предсідателемь Совета Министровъ... На основаній всего, что я слыша ль, онъ въ В-іи является просто диктаторомъ въ нисколько замаскированной формі;. Фактически вся власть у него въ рукахъ. Онъ суміль объединить три гланныхъ партій; Соціальхристлихе, хлѣборобовъ и партію свою Б-ма въ одну называемую: „Еінганипартай“. Въ этой партія объединено 85 ироцентовъ иарламентскихъ, голосовь. Править страною уже 5 літъ. Видимо сидить прочно. Въ прекрасныхъ отношеніяхъ съ Х-ти, который совершенно отстранился отъ діль и лишь представляетъ страну. Первымъ насъ встрітнль Управляющій Канцеляріє« Председателя Совета Мпнистровъ... — молодой человї.кь, ч/резвычайно любезный; В-тъ говорить, что онъ убежденный нашъ стороннПкъ... Черезъ минуту я быль въ кабинет-); Б-ма... Поел); прииітственныхъ словъ мы сіли... я съ міста, беаъ всякихъ прелеминарій начаЛъ излагать причину моего пріізда. Я его иредупредилъ, что не знаю на сколько онъ освідомлень вообще въ украинскихъ д);лахъ и потому постараюсь дать ему въ сжатой формі общую картину, при чемъ для сокращенія бісіаьі просилъ его въ томъ случаі, если онъ что либо ивъ того, что я ему буду говорить уже знаетъ, прерывать и задавать вопросы, которые ему неясны. Началъ я съ русскаго большевизма, онъ черезъ минуту меня перебилъ и сказалъ: „я съ Вами совершенно соглясенъ, большевизмъ въ Россін падетъ, нужно думать о томъ что ирійдеть послі него.“ Я началъ ему говорить тогда о единой Россін, о Ромяновыхъ, о республіці россійскои, о причннахъ, которыя мішають осуществленію этнхъ планові, и перешелъ къ разл. національностям!., населяющимъ быьш. Россію и, конечно, остановился на Украйні уже во всіхь подробностяхъ, онъ слушалъ внимательно, потомъ неребнлъ: „да, говорить онъ, это все вірно, но какъ Вы думаете овладіть властью на Украйні? Відь Вы себі ясно пр-.дставлиете картшіу, что не Вы же одинъ будете туда стремиться. Відь вмісгЬ съ Вами явятся и другие; Поляки двинуть петлюровцевъ и будуть сыпать деньгами для того, чтобы Васъ сбить. Безъ сомнінія явятся и другіе“. „Безъ сомненія, говорю я, но мы это и предвидим!. и готовимся къ этой борьбі; по нашему мнінію для этой борьбы л нужно иміть ті прочныя організацій, которыя суміли бы увлечь за нами укрзинскій хліборобскій классъ, именно объ этихъ организаціяхь я только что Вамъ докладывал!.; при чемъ въ нихъ должны преимущественно быть не плат.ные люди, не агенты, а люди, которыхъ міровоззрініе подходить къ нашему. Единственная группа украинская, которая такь понимает» діло, это мы. Поэтому то мы и расчитываемъ на то, что, когда среди анархій появится и будетъ активно дійствовать сбитая, сильная организапія, спаянная дисциплиною и управляемая одною волею, то эта органиаапія и возьметъ перевісь“. „Не могли бы Вы уже теперь найти пути къ объелинешю съ другими группам.і?“ „Мы, конечно будемъ стараться это с.іілать, но удастся ли намъ, не знаю, такъ какъ можно объединять группы, жііаушія самостоятельными принципами и иміичція самостоятельное міооноззрініе, здісь же, какъ напримТ.ръ, съ группой петлюровцевъ, идегь діло о людяхъ, которые живуть несамостоятельно, в идутъ на поводу у Польши, сл+.донательно, обт.единеніе съ »тими людьми возможно лишь по столько, по сколько можно съ Польшею, договориться. Возможно ли »то теперь, не думаю.“ Онъ согласился. Я продолжала. ему говорить о нашей »ідеологій, о нашнхъ оргашаашяхъ и т. подобное. Вдругь онъ меня остановилъ, говоря: „Ваши мысли мало равннтся оп> моихъ, думаю, Вы правы, но вотъ что, конечно нее, что Вы говорите имЄеть для В. громадное вначеніе. Если бы Вамъ удалось создать ту Украину, о которой Вы говорите, В-ія была бы очень счастлива, но, какъ Вы относитесь къ вопросу Карпатской Руси? Нельзя же въ самомъ д+.л+. думать, что, беря отъ насъ руку помощи, Вы одновременно посягали бы на наши тьісячел+.тніе границы. Прежде нежели дать Вамъ категорический отвЄть на Ваше желаніе, я долженъ знать ясно, какъ Вы о»носитесь къ этому вопросу.“ „Конечно, говорю я, Подкарнитская Русь — украинцы, но на пріобіценіе ихъ къ будущей Украйні мы въ данное время не посягаемъ“. „Я понимаю, что теперь Вы не посягаете, но впосл+.дствіи, если Вы будете Гетьманомь Украины, какъ Вы будете относиться къ этому вопросу? Они несомненно будутъ стремиться къ соединенно съ Кіеномь, а мы этого ни при какихъ услов1яхъ никогда допустить не можемъ, это наше тысячелетнее право. Карпаты — естественная грашща и Ваша и наша. Вообще, повторяю, если Вы желаете имЄть съ нами дЄло. то Вамъ слЄдуеі ь решить вопросъ Подкариатской Руси въ томъ смысле, что Вы уже теперь дадите иамъ обязательство письменное, что Вы никакихъ посягательств!, на наши сгарыя границы не будете имЄть.“ Я после некоторой паузы ему отвЬтилъ: „Мы посяі'атсльствъ на Ваши границы, ввиду того яначенія которое имЄєтх для насъ зближеніе Украины съ Венгріей, не будемъ имЄть. Но Вы должны понять, что ііЄгь ничего тайного, чтобы не стало явнымъ, если я дамъ Вамъ письменное обязательсто п оно станетъ известнымъ мопмъ врагамъ, это будетъ использовано противъ насъ съ болыиимъ уснЬхомъ; поэтому я дамъ Вамъ слово и Вы этимъ должны удовлетвориться.“ „Я Вамъ вЄрю> но я офиціальное лицо, я могу умереть, долженъ остаться слЄдь, на письменномъ обязатеш.стнЄ я настаиваю. Но даю Вамъ слово, что оно не будетъ передано въ канцелярію, а будетъ храниться въ моемъ лячномъ письменномъ столЄ“, при этомъ онъ показаль на столъ. „Если я уйду, я передамъ бумагу моему заместителю и буду настаивать на томъ, чтобъ.

  онъ также посгупилъ съ нею, какъ и я.“ Я обе.щалъ дать бумагу въ томъ смысле, что я признаю прежніе границы Венгріи и не заинтересован!. нъ странахъ, лежнщихъ внутри ея границь. Онъ спросилъ меня, сколько мнё. нужно денегъ. „ЧЄм ь больше, гкмъ лучше, не менЄе пятидесяти тысячъ пенго въ мЄсяцт..“ „Теперь я понимаю.* „Прошу лишь, чтобы срокъ был ь не менЄе 3-хъ л Ьть.“ Я ему объяснилъ, что при такомъ сроке я могу пригласить людей, отрывая ихъ отъ тЄх’ь мЄсть, которі.ія они теперь аанимаюгь и который ихъ кормятъ.“ „Я могу уйти, а на основаній конституцій, я не могу связывать своего заместителя долюсрочными платежами, но обЄіцаю Вамъ, что я все сдЄлпю для того, чтобы мой вамі.ститель продолжал!, мою политику по отношенію къ Вамъ“. „Нельзя ля скорее определить точно сумму?“ „Можно, какъ долго Вы адЬсь останетесь?“ „Диа дня у барона В-та“. „Прекрасно, я ему дамь отв’Ьгь“.

  Масса взаимных!, любезностей, добрыхъ иожеланій и г. п. Пронодилъ до дверей, я вышель изъ кабинета. За мною вышель Б. и пригласилъкъсебЬ А., который остался у него всего нисколько минуть. ГрафъД.

  аагЬмъ показалъ намъ внутренность дворца...

  9.1.1929. Въ сем_т/часовъ мьу'т. е., А., В-тъ и я ныЬхали въ нмЬніе В-а... В-тъ намъ разсказывалъ про м+.с гнуто жизнь... Съ Польшею отношенія хороши...

  11. Января 1929 г.... А. рано утромъ сегодня у-Ьхалъ. В-тъ по телефону сговаривался съ Б-мъ, прося его принять его или меня для полученія окончательного ответа...

  12. Января 1929. Получилъ огвЬтъ огь Б., что нослЬдній просить В-та пргЬхать къ нему 14-го въ 11 часові, утра/ для окончательного різшенія вопроса... ' 14.1.1929. Въ Б-гй.... Къ часу дня вернулся огь Б-ма В-тъ. Онь сндйлъ у него полтора часа. Б-мъ по мнЬнію В-та сильно заинтересовать нашимъ движежемъ, соображалъ съ В-мъ нсЬ нічий шансы на усп'Ьхъ. Чрезвычайно сожалЬль, что не можетъ широко пойти намъ на всгрйчу и долженъ ограничится значительно меньшей суммой... В-тъ, думаю онъ не лжетъ, сказалъ мтгЬ, что Б-мъ ему нысказалъ, что изъ всЬхъ лицъ русскихъ и украинцев!., когорыхъ онъ видЬлъ у себя, я на него произвелъ наибольшее и найлучшее впечатленіе... Ненавидить Руммміїо. Нелюбигь Польшу, но иолагаетъ, что съ нею не слЬдуетъ намъ обострять огношенія. Интересовался знать, какъ мы думаемъ решить воиросъ наишхъ взаимоотношенін съ великороссами, этимт, оітіошеніямь онъ придаетъ въ нашемъ ді.лй большое значеніе. Онъ сторонникъ не блефа, а уиорной тягучей подготовительной работы. Готовь не только денежно, но и морально и всякими другими средствами насъ поддерживать. На вопросъ В-та, нельзя ли немедленно закончить дЬло, онь заянилъ, что ему нужно имйгь наші, меморандуму а кром'Ь тою составить договоръ, въ когоромъ онъ указывав п> на согласіе дать поддержку В-іи денежную и моральную, съ другой стороны я признаю границы В-ін 14-го года. Договоръ подписывается нмъ и мною. По полученіи и подписаны итого договора онъ отдаетъ деньги. Я же могу спокойно ітхаїь обратно, такъ какъ онъ даетъ слово, что, если такой договоръ онъ будетъ мЬгь, то желаніс наше онъ исполнит!,. Сумму онъ назначнлъ въ полоиинномъ размЬр'й той, которую я просилъ, но при агомъ указал!., что надеется ее при мерной возможности увеличить, кром1; того въ конкретнмхъ важныхъ случаяхъ онъ, если будетъ нм'Ьіь малі.йніую возможность, пойдетъ мн+, на нстр-Ьчу. Вотъ, кажется, все, что сказал!. мнЬ В-ъ... послЬ завтрака мы до десяти часовь вечера пересоставляли меморандумі,, согласуя его съ высказанными нь разговор-}; ст Б-ъ мыслями... составили длань договора... Договоръ я подписала, взявши слово, что В-т, ею нередастъ Б-у только въ случай его'согласіи на наши требованія... В-ъ завтра передастъ Б-у копію договора...

  23. января 1929.... въ 3 часа я былт. въ... въ вилЄ барона Ф, та, онъ женатъ на сестре В-а... я нерегонорилъ съ В-мъ. Онъ согласился съ моими нредложеніями объ намішеній договора, нрннялъ новую редакцію йгого договора для представленій ее Б-му. В-ъ думаетъ, что Б-ъ булетъ тоже на нее согласенъ. В-тъ мнТ. заявилъ, что считаетъ д1:ло сделанными. В-ъ со слов Б-ма сонЄгуетт. намъ не обострять пока нашихъ отношеній съ Польшею, наоборотъ, идеаль былъ бы получить возможность зближеній съ нею. Онъ говорить, что ключи теперешней европейской политики въ рукахъ Францій, что, если мы получимъ холь къ ея союзнице, — Польше, мы нъ общемъ облегчимъ себе серіоано работу, а, когда досгнгнемъ опредЄленні.іхх результатонъ, т. е, будемъ на Украине и ночуистнуемъ силу, тогда можемъ смЄло предъявлять наши законный требонанія... (Замітка Видавництва).