Сторінка:Збір законів і розпоряджень робітничо-селянського уряду України за 1921.pdf/3

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка ще не вичитана


р-.мгннг або визнання моспйно» непрацездатності!, вмзлороніскпя нлп прісшлішя постоянной нетрудог->роходіпь па місцеві відповідні чілліні сон:я.ниого сиос<.бко:тн, переходы в соответствующие местиме огледі: соціального обеспечения ддб-.-зпече чім. ^ . Илродиы.му Комісаріатові Соціального Лнх'З5. Народному Комиссариату Социального Обес нсчсиня дозподястьсн поширити чказдішн п т. і печен)* предостан іяеіси распространить укачанный в порядок ииплати заробітку при тимчасовій иепраце* и. 1-м порядок выл ;атн заработка ори временном

иатік>е<іі також і к а иріптм: іиаири-змстнл, установи нетрудочзособиостн также и на ч.ктпмс предприятия,

учреждения и хозяйства. і господарства. •|. Выплата указанного в и. і м, 5-м заработка Цнодаги вказаної*» к т », >. Заробітку по* же переводитися тільки при иоснідчєиіію про нен-лшс- МОжеТ Производиться лшнь про удостоверении о не трудоспособности (больничных ЛПСТК'-В» от соответ ЛаЛТШСТІ. (іічипчнх ДІІСІКІв) ІіІД Ы «іІОВичИХ контроль на* медпчплх оргьніи і пр.і умові додержтваиия ствующих контрольных ментонских* органов и при непрацездатними и« станови Ради Паріииїх Комісарів условии соблюдения кетрулоснособнш-.и постановле ния Совета Н«родных Комиссаров от > июия 1920 г. р:д ^ червня 1920 р. „Про боротьбу з .ірої улнначіГ*, „О б«)р».Ое с прогулами", д по истечении двух меся > після 2-ох місяців віл дня ааксдужашім йе інакше, цев со дн>: заболевания нс пначс* как после осви >:»{ після оілядик пспранозАдпіого в впінлидшії Ко детельствован. Я нетрудоспособного в соответствуюмісії Злоронвідлілу. Постанова РНК я 2910 червня 1920 р. „Про шей Комиссии Здравоотдела. 5. Постановление ('ПК от 29 июия 1920 г. порядок видачі грошової лопомопі на вішалок тим часової втрап» праиеьлатности" (ча • •;» *тячі пер них „О порядке выдачи денежной помощи в случаях временной утраты трудоспособности*4 (в точение пер ■ п<-х місяців хвороби) кд.устюя. вых двух месяцев болезни) отменяется. м. Харків, дня 4 с»чви 1921 р. V V г. Харьков, 4 января 1 9 2 1 г. Заступник Голови Ради Наро.шіх Зам. Председателя Комісарів Мануі.іьськиіі 7 ( Совета Народных Комиссаров МануильскиИ. У Керуючий Справами Радиаркому О>.іо9 ;/й. ^ Управляющий Делами Совнаркома Со.юдуб.

ІО 9Ю

'НІ

Секретар Гаднарк'ьму Бутвин, Оі<нишіт> а «Вкгяь• Г». У. ІІ, ІІ. К з ;ил 12-і січні НІ2І р. ч 7.Постанова Центрального Виконавчого Комітету.
4. Про переміну назви Херсонської губернії на Миколаївську.

З огляду на те, що губерніяльні органи Херсонської губернії перебувають в Миколаїві, що викликує цілу низку незручностей, як в військовому так і адміністративному відношенню, Всеукраїнський Центральний Виконавчий комітет, згідно проханню про це Херсонського (Миколаївського) Губвиконкому, ухвалює: Херсонську губернію переназвати на „Миколаївську“.

За Голову Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету

Секретар Всеукр. Ц.В.К.

Кабаненко.

Оголошено в «Вістях» В. У. Ц. В. К. з дня 6-го січня 1921 р., ч. 4.


Постанови Ради Народніх Комісарів.
5. Про обов'язок предкладання Українській Комісії Використання матеріяльних кошторисів і відомостей про рух і існуючі лишки товарів.


Р»да Идродніх Комісарів ухвалила: і. Усі Украінські Центральні предукиігїш, лігот^вч!, сиощпич!. статистичні і ин. органи обов’язані давати 5 . К. В., но <|юрмі і в терміни, що встансидюються остасньоп ио .-годі з Укрстатбюром, як їй:рірдпчи: так і отночасч» ві домоет іі про рух товарів і існуючі днии.и я та*.ож »икон*8ДТ»і і^і завданих