Сторінка:Малоросійскій гербовникъ (1914).djvu/29

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана

СПИСОКЪ ПРИНЯТЫХЪ СОКРАЩЕНІЙ А. Ч. Д. —Архивъ Черниговскаго Дворянскаго Депутатскаго Собранія. Гр. М. —(Графъ Г. А. Милорадовичъ), «Гербы малороссійскихъ дворян¬ скихъ фамилій». Черниговъ. 1892 г. М. Р. — Малороссійскій Родословникъ, В. Л. Модзалевскаго, т. і — IV, Кіевъ. 1908 —1914. Милор. — Милорадовичъ, графъ Г. А., Родословная книга Черниговскаго Дворянства. Т. I—II, С.-Пб. 1901. М. Т. — Музей Украинскихъ Древностей В. В. Тарновскаго въ Черниговѣ. О. Г. — «Общій Гербовникъ дворянскихъ родовъ Всероссійской Импе¬ ріи», ч. I — XIX. В. К. Л. — Владислава Крескентьевича Лукомскаго въ Петербургѣ. Собр. В. Л. М. — Вадима Львовича Модзалевскаго въ Черниговѣ. П. Я. Д. — Петра Яковлевича Дорошенка въ Черниговѣ. Черн. сб. —Сборникъ гербовъ Малороссійскаго дворянства, представлен¬ ныхъ въ 1797 — 1800 гг. въ Малороссійское Дворянское Депутатское Собраніе, хранящійся въ Архивѣ Черниговскаго Дворянскаго Депутатскаго Собранія. Ч. И. М. —Историческій Музей (Городской и Губернской Ученой Архив¬ ной Коммиссіи) въ Черниговѣ.


ПЕРЕЛІК ПРИЙНЯТИХ СКОРОЧЕНЬ

А. Ч. Д. — Архів Чернігівських Дворянських Депутатських Зібрань

Гр. М. — (Графъ Г. А. Милорадовичъ), «Гербы малороссійскихъ дворянскихъ фамилій». Черниговъ. 1892 г.

М. Р. — Малороссійскій Родословникъ, В. Л. Модзалевскаго, т. I — IV, Кіевъ. 1908 —1914.

Милор. — Милорадовичъ, графъ Г. А., Родословная книга Черниговскаго Дворянства. Т. I—II, С.-Пб. 1901.

М. Т. — Музей Українських Старожитностей В. В. Тарновського в Чернігові.

О. Г. — «Общій Гербовникъ дворянскихъ родовъ Всероссійской Имперіи», ч. I — XIX.

 В. К. Л. — Владислава Крискентійовича Лукомського в Петербурзі.
Збір. В. Л. М. — Вадима Львовича Модзалевського в Чернігові.
 П. Я. Д. — Петра Яковлевича Дорошенка в Чернігові.

Черн. зб. — Збірник гербів Малоросійського дворянства, представлених в 1797 — 1800 рр. в Малоросійському Дворянському Депутатському Зібранні Малороссійское Дворянское, зберігаючись Депутатское Собраніе, що зберігається в Архіві Чернігівському Дворянському Депутатському Зібранні.

Ч. І. М. — Історичний Музей (Міської та Губернської Наукової Архівної Комісії) в Чернігові.