Сторінка:Микола Гнатишак. Історія української літератури, ч. I (1941).djvu/128

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Цю сторінку схвалено


А. Яцимирскій: Григорій Цамвлакъ. Очеркъ его жизни, административной и книжной дѣятельности. Петербургъ 1904.

A. Петрушевичъ: Пославніє Мисаїла (текст). Литературный Сборникъ Галицко-русской Матицы 1869, III.

Б. Бучинський: Грамота Мисаїла і грамота Ніфонта. Записки Українського Наукового Товариства в Києві XIII.

П. Симони: Къ исторіи обихода книгописца, переплетчика и иконнаго писца при книжномъ и иконномъ строеніи. Матеріалы для истроіи техники книжнаго дѣла и иконописи. Петербургъ 1906.

B. Стасовъ: Картины и композиціи скрытыя въ заглавныхъ буквахъ древнихъ русскихъ рукописей. Памятники Общества любителей древней письменности Петербургъ 1884.

Ю. Тиховскій: Такъ называемая краткая кіевская лѣтопись. Кіевская Старина 42.

Е. Карскій: Западно-русскія лѣтописи. Русскій филологическій Вѣстникъ 59.

И. Тихомировъ: О составѣ западно-русскихъ такъ называемыхъ литовскихъ лѣтописей. Журналъ Министерства нар. просвѣщенія 334, 335.

В. Антоновичъ и М. Драгомановъ: Историческія пѣсни малорусскаго народа. 1874—75.


127