Сторінка:Микола Гнатишак. Історія української літератури, ч. I (1941).djvu/67

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана

В. Гнатюк: Похоронні звичаї й обряди. Етнографічний збірник 31 — 32.

X. Ящуржинскій: Остатки языческихъ обрядовъ въ малорусскомъ погребеніи. Кіевская Старина 1890, І.

В. Даниловъ: Символика птиці» и растеній вт» украинскихі» похоронньїхі» причитаніяхт». Кіевская Старина 1906, XI.


Г. Илькевичъ: Галицки приповѣдки и загадки. Відень 1841.

М. Номис: Українські приказки, прислівя і таке інше. Петербург 1864.

І. Франко: Галицько-руські народні приповідки І — VI. Етнографічний збірник 10, 16, 23 — 24, 27 — 28.

А. Семеновскій: Малороссійскія и галицкія загадки. Київ 1851.

H. Сумцовъ: Изъ исторіи малорусскихъ пословицъ. Сборникъ Харьковскаго Историч. Филол. Общества IX. Кіевская Старина 1887, VIII.

П. Иващенко: Религіозный культъ южнорусскаго народа въ его пословицахъ. Записки Юго-зап. Отдѣленія Русскаго Геогр. Общества 1875.

I. Франко: Останки первісного світогляду в загадках. Зоря 1884, ч. 15 — 20.


О. Роздольський: Галицькі народні казки. Етнографічний збірник 7.

B. Гнатюк: Казки з Бачки. Етнографічний збірник 29.

C. Савченко: Русская народная сказка. Исторія собиранія и изученія. Київ 1914.

Л. Колпачевскій: Животный эпосъ на Западѣ и у Славянъ. Казань 1882.