Сторінка:Мыкола Костомаров. Руина І. Гетьманованє Бруховецкого (1892).djvu/143

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана
— 135 —

єму попадалось по̂дъ-руку, безъ найменшои критики, и самъ признається, що въ єго тво̂ръ во̂йшло багато непевного. Навѣть єсть цѣли̂ акты и документы чисто по̂дроблени̂, тому нимъ користуватися то̂лько вельми осторожно).

10) Лѣт. Граб.: Лѣтопись Григорія Грабянки. Издана кіевскою временною коммиссіею 1854 г. (Авторъ живъ на початку XVIII. вѣку, черпавъ багато съ чужоземныхъ творо̂въ свого часу, але подає такожь багато краєвыхъ вѣдомостей. Нею користувався найбо̂льше Ригельманъ въ своѣмъ оповѣданю).

11) Л. П. Риг.: Лѣтописное повѣствованіе о малороссійскомъ народѣ Ригельмана. Изд. Моск. общ. ист. и древ., 1846 г.

12) Л. С. 1846 г., и Л. С. 1878 г.: Лѣтопись самовидца о войнахъ Богдана Хмельницкаго и о междоусобіяхъ, бывшихъ въ Малороссіи по его смерти. Издано моск. общ. ист. и древ., 1846 г., и кіевскою временною коммиссіею, 1878 г. по новооткрытымъ спискамъ. (Добре певне оповѣданє съ краєвыхъ).

13) Мил.: Историческія сочиненія о Малороссіи и малороссіянахъ — Миллера. Изд. въ Чтеніяхъ Моск. общ. ист. и древ., 1847 г.

14) П. К. К.: Памятники, изданные кіевскою временною коммиссіею для разбора древнихъ актовъ.

15) П. Кор. М.: Дѣла польской коронной метрики, заключающія сношенія польской Рѣчи Посполитой съ иностранными державами, хранящіяся въ моск. глав. архивѣ иностр. дѣлъ.

16) П. С. 3.: Полное собраніе законовъ Россійской имперіи. Томы I—IV.

17) С. Г. Г. Д.: Собраніе государственныхъ граматъ и договоровъ, хранящихся въ государственной коллегіи иностр. дѣлъ.

18) Симон.: Краткое описаніе о козацкомъ малороссійскомъ народѣ — Петра Симоновскаго. Издано въ Чтеніяхъ Моск. общ. ист. и древ. 1847 г. (Збо̂рникъ вѣстій, зачерпнутыхъ найбо̂льшь зъ ро̂зныхъ чужоземныхъ творо̂въ).

19) Сол.: Исторія Россіи — Сергія Соловьева. Томы XII—XIV.