Сторінка:Мыкола Костомаров. Руина І. Гетьманованє Бруховецкого (1892).djvu/7

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана


Родимцѣ!


Выдавництво „Рускои Историчнои Бібліотеки“ поклало собѣ задачу, подати Вп. Родимцямъ енцикльопедію историчну, нашои бувальщины во̂дъ найдавнѣйшихъ часо̂въ ажь до теперѣшныхъ, зложену съ творо̂въ найлучшихъ историко̂въ. Зъ XIV-мъ томомъ матимуть Вп. Родимцѣ вже 12 томо̂въ, котри̂ сягають въ другу половину XVII. ст. (небавомъ буде выповнена прогалина VII. и VIII. томомъ). Однакожь вже теперь, коли выдавництво ледве доходить половины, перши̂ томы вычерпуються такъ, що по̂знѣйши̂ передплатники ледви зможуть зложити собѣ комплєты. Такъ съ I. и II. тому лишилося ще по 130 примѣрнико̂въ и задля того заявляємо на многи̂ запытаня, що лише до 1. руск. марця 1892 р. можна буде набувати си̂ томы разомъ съ слѣдуючими 10-ма за 14 р. (брошуровани̂), а съ 1-ымъ марця 1892 р. I. и II. томъ „Руск. Ист. Бібліотеки“ можна буде до̂стати лише по цѣнѣ книгарско̂й 3 р. 50 кр. Просимо отже тыхъ Вп. Родимцѣвъ, котри̂ бажали бы набути комплєтъ „Рускои Историчнои Бібліотеки“ по цѣнѣ пренумераційно̂й о скори̂ замовленя. Передплату и всяки̂ залеглости, о котрыхъ найскорше выро̂внанє укло̂нно просимо, найлучше надсылати (можна и мѣсячными ратами по̂сля власнои декляраціи) по̂дъ адресою:

Олександеръ Барвѣньскій
професоръ семінаріи учит.
у Львовѣ, ул. св. Миколая 13, II.