Сторінка:Олександра Єфименко. Історія українського народу. 1922.pdf/185

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана

Митр. Макарій, „Исторія русской церкви“; „Кіевская Старина“ з 1882 р.; „Записки Наукового Товариства імени Шевченка“. „Opowiadania historyczne“ dr. Antoni J.; „Мемуары осносящиеся къ історіи Южной Руси“; Костомаровъ, „Историческія монографіи и изслѣдованія“; „Архивъ юго-западной Россіи“; „Акты изд. виленской комиссеій“; Szasnocha Karol, „Dzieła“; „Жизнь кн. Курбскскаго въ Литвѣ и на Волыни“; „Записки Эриха Ляссоты“; „Pisma Stanisława Żółkiewskiego“; Иванишевъ, „Собраніе сочиненій“; „Историческія пѣсни малорусскаго народа“, Антоновича и Драгоманова; Соловьевъ „Исторія козачества“; Максимовичъ „Собраніе сочиненій“; „Бібліотека иностранныхъ писателей“; (записки Барбара, Контарини й инш.); „Сулимовский Архивъ“; Lubomirski Tadeusz, książę „Ludność rolnicza w Polsce od XVI do XVII wieki ; Czacki Tadeusz „O litewskich u polskich prawach“; „Документы Московского Архива“; „Volumina legum“; Kubala „Szkice historyczne“; Gurski „Historya piechoty polskiej“; „Historya jazdy polskiej“.