Сторінка:Словник польських скорочень. 1959.pdf/31

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Цю сторінку схвалено
KC ZZ
Komisja Centralna Związków Zawodowych Центральна комісія професійних спілок
KD
karne doniesienie кримінальне донесення
k. d.
kawaleria dywizyjna дивізійна кавалерія
KD
Komitet dzielnicowy Дільничний комітет
kda, k-da
komenda командування, команда
k-dt
komendant командуючий, комендант
K. FI. N.
Komitet Floty Narodowej Комітет національного флоту
kg
kilogram кілограм
KG
Komisja gospodarcza Економічна комісія
K. Gł. P. P.
Komenda Główna Policji Panstwowej Головна команда державної поліції
KGW
Koło Gospodyń Wiejskich Гурток сільських господарок
KH
kodeks handlowy торговельний кодекс
kier.
kierownik керівник
kier. eksp. pol. polit.
kierownik ekspozytury Policji politycznej керівник представництва політичної поліції
kier. ref.
kierownik referatu керівник реферату
kier. rej. int.
kierownik rejonu intendantury керівник району інтендантури
KIG
Karpacki Instytut Geologiczny Карпатський геологічний інститут
k. k.
kodeks karny кримінальний кодекс
k. k.
księga kasowa касова книга
KKO
Komunalna Kasa Oszczędności Комунальна ощадна каса
kl.
klasa клас, klasowy класовий, класний
KI.
klasztor (топ.) монастир
klas.
klasowy класовий, класний
klasz.
klasztor монастир
Klas. zw. zaw.
Klasowy związek zawodowy Класова професійна спілка
klg
kilogram кілограм
klm
kilometr кілометр
KI. zw. zaw.
Klasowy związek zawodowy Класова професійна спілка
k. m.
karabin maszynowy кулемет
km
kilometr кілометр
KM
komenda miasta командування міста
KM
konwencja międzynarodowa міжнародна конвенція
KM
koń mechaniczny кінська сила
kmda
komenda командування, команда
kmdt
komendant командуючий, комендант
KMh
koniogodzina кінських сил на годину
KMKO
Komisja międzyzwiązkowa kulturalno-oświatowa Міжспілкова культурно-освітня комісія
KN
Komitet Narodowy Національний комітет
kndor
komandor (мор.) капітан 1-го рангу
KO
Kolo oświatowe освітній гурток
KO
Komitet okręgowy окружний комітет
kob.
kobieta жінка
kod. hdl.
kodeks handlowy торговельний кодекс
kod. zob.
kodeks zobowiązań кодекс зобов'язань