Сторінка:Словник польських скорочень. 1959.pdf/69

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана


UNP
Unia Narodowo-Panstwo-wa Національно-державна унія
UOS
Urzad oplat stemplowych Управління штемпельних оплат
u. o. s.
ustawa o oplatach stemplowych закон про штемпельні оплати
UOW
(укр.) Українська військова організація
up.
upowaznienie повноваження
UP
Urzad probierczy Пробірне управління
u. р.
ustawa prasowa закон про пресу
u. р.
ustawa przemyslowa промисловий закон
u. p. c.
ustawa postepowania cywilnego цивільно-процесуальний закон
u. р. k.
ustawa postepowania karnego кримінально-процесуальний закон
uprz.
uprzejmie ввічливо
UPSD
(укр.) Українська со-ціал-демократична партія
UPT
(укр.) Українське педагогічне товариство
u. r.
ubiegly rok минулий рік
UR
Ukraina Radziecka Радянська Україна
Ur.
uroczysko (топ.) урочище
ur.
urodzony народжений
ur.
urolog уролог
urocz.
uroczysko урочище
urz.
urzad управління, управа, уряд; urzednik урядовець
Urz. targ.
Urzad targowy торгова управа
Urz. sl.
Urzad sledczy слідче управління
urz. w.
urzednik wojskowy військовий урядовець
Urz. Woj.
Urzad wojewodzki воєводське управління
urz.
wojsk, urzednik wojskowy військовий урядовець
US
Ubezpieczalnia Spoleczna Товариство соціального страхування
US
Urzad skarbowy фінансове управління
us.
ustawa закон
USA
i MP Urzad skarbowy akcyz i monopoli panstwowych фінансове управління акцизів і державних монополій
USDP
(укр.) Українська соціал-демократична партія
USM
(укр.) Українська соціалістична молодь
USRP
(укр.) Українська соціалістично-радикальна партія
UST
(укр.) Українське спортивне товариство
ust.
ustawa закон ust. ustep (юр.) абзац
ust.
ustroj лад
ust. bud.
ustawa budowlana будівельний закон
ust. kar.
ustawa karna кримінальний закон
ust. ost.
ustep ostatni останній абзац
ust. prz.
ustawa przemyslowa промисловий закон
ust. przem.
ustawa przemyslowa промисловий закон
UTP
(укр.) Українське педагогічне товариство
u. w.
ustawa wekslowa вексельний закон
uw.
uwaga примітка
UZ
Ukraina Zachodnia Західна Україна