Сторінка:Словник польських скорочень. 1959.pdf/69

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Цю сторінку схвалено
UNP
Unia Narodowo-Państwowa Національно-державна унія
UOS
Urząd opłat stemplowych Управління штемпельних оплат
u. o. s.
ustawa o opłatach stemplowych закон про штемпельні оплати
UOW
(укр.) Українська військова організація
up.
upoważnienie повноваження
UP
Urząd probierczy Пробірне управління
u. p.
ustawa prasowa закон про пресу
u. p.
ustawa przemysłowa промисловий закон
u. p. c.
ustawa postępowania cywilnego цивільно-процесуальний закон
u. p. k.
ustawa postępowania karnego кримінально-процесуальний закон
uprz.
uprzejmie ввічливо
UPSD
(укр.) Українська соціал-демократична партія
UPT
(укр.) Українське педагогічне товариство
u. r.
ubiegly rok минулий рік
UR
Ukraina Radziecka Радянська Україна
Ur.
uroczysko (топ.) урочище
ur.
urodzony народжений
ur.
urolog уролог
urocz.
uroczysko урочище
urz.
urząd управління, управа, уряд; urzędnik урядовець
Urz. targ.
Urząd targowy торгова управа
Urz. śl.
Urząd śledczy слідче управління
urz. w.
urzędnik wojskowy військовий урядовець
Urz. Woj.
Urząd wojewódzki воєводське управління
urz. wojsk.
urzędnik wojskowy військовий урядовець
US
Ubezpieczalnia Społeczna Товариство соціального страхування
US
Urząd skarbowy фінансове управління
us.
ustawa закон
USA i MP
Urząd skarbowy akcyz i monopoli państwowych фінансове управління акцизів і державних монополій
USDP
(укр.) Українська соціал-демократична партія
USM
(укр.) Українська соціалістична молодь
USRP
(укр.) Українська соціалістично-радикальна партія
UST
(укр.) Українське спортивне товариство
ust.
ustawa закон
ust.
ustęp (юр.) абзац
ust.
ustrój лад
ust. bud.
ustawa budowlana будівельний закон
ust. kar.
ustawa karna кримінальний закон
ust. ost.
ustęp ostatni останній абзац
ust. prz.
ustawa przemysłowa промисловий закон
ust. przem.
ustawa przemysłowa промисловий закон
UTP
(укр.) Українське педагогічне товариство
u. w.
ustawa wekslowa вексельний закон
uw.
uwaga примітка
UZ
Ukraina Zachodnia Західна Україна