Сторінка:Словник польських скорочень. 1959.pdf/74

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Цю сторінку схвалено
zam.
zamiast замість
zam.
zamiejski заміський
zam.
zamieszkały такий, що проживає
zap.
zapasowy резервний
zapewn.
zapewnienie гарантія
zarej.
zarejestrowany зареєстрований
zarz.
zarząd управа, zarządzający управитель
zarz. gł.
zarząd główny головна управа
ZASK
Związek Akademickich Stowarzyszeń Krajoznawczych Спілка студентських краєзнавчих об'єднань
ZASP
Związek Artystów Sceny Polskiej Спілка артистів польської сцени
zast.
zastępca заступник
zast.
zastępstwo (юр.) право представництва
zauł.
zaułek провулок
zaw.
zawarcie укладення
zaw.
zawód професія, zawodowy професійний
ZAWF
Związek Akademicki Wychowania Fizycznego Студентська спілка фізичного виховання
zawod.
zawodowy професійний
Zb.
zbiornik (топ.) збірник
zb.
zbiór зібрання, zbiorowy зібраний, колективний (договір)
ZB
sprawy pomocy lekarskiej dla pracowników państwowych (адм. воєв.) справи лікарської допомоги державним працівникам (у відділі здоров'я)
Zb. gaz.
zbiornik gazowy (топ.) газовий збірник
ZBH
Ziemski Bank Hipoteczny Земельний іпотечний банк
zbior.
zbiorowy збірний, колективний
Zb. nft.
zbiornik naftowy (топ.) нафтовий збірник
ZBP
Związek Bibliotekarzy Polskich Спілка польських бібліотекарів
zbr.
zbrodnia злочин
zbr.
zbrojny збройний, озброєний
Zb. w.
zbiornik wody (топ.) збірник води
ZBZ
Zjednoczony Bank Ziemiański Об'єднаний банк землевласників
ZC
sprawy nadzoru nad zakładami leczniczemi i szkołami (адм. воєв.) справи нагляду над лікувальними установами і школами (у відділі здоров'я)
z-ca
zastępca заступник
Z. Ch.
Związek Chłopski Селянська спілка
ZD
sprawy orzeczeń fachowo-lekarskich (адм. воєв.) справи лікарських висновків (у відділі здоров'я)
zdemob.
zdemobilizowany демобілізований
zdr.
zdrowie здоров'я
ZDRP
Związek Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej Спілка журналістів Польської Речі Посполитої
ZE
sprawy uzdrowisk (адм. воєв.) справи курортів (у відділі здоров'я)
ZF
sprawy walki z chorobami zakaźnemi, społecznemi i zawodowemi (адм. воєв.) справи боротьби з інфекційними, соціальними і професійними хворобами (у відділі здоров'я)