Сторінка:Юрій Отрошенко. П'єси і переклади співаної поезії.djvu/396

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана
Юрій Отрошенко


П'єси і переклади співаної поезії


Підписано до друку 01.11.2012.
Формат 60x84 1/16. Папір офсет. Друк офсетний.
Ум. друк. арк. 21,0. Зам. №283.


Видавець
Видавництво «Арт Економі»
Свідоцтво про внесення до державного реєстру видавців,
виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції
Серія ДК № 3911 від 05.11.2010 р.
Тел./факс: (044) 361-7-361
www.knygar.com.ua
e-mail: admin@knygar.com.ua