Сторінка:Bukovsky Soviet Archives 599-1 ideology ct10a90.pdf/1

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана


Таємно

ЦК КПРС
Про прийом на навчання в Інстутит суспільних наук при ЦК КПРС
представників комуністичних, соціалістичних та революційно-
демократичних партій у другому півріччі 1990/1991
навчального року


Відповідно із затвердженими ЦК КПРС планами міжпартійних зв'язків та окремими проханнями керівництв комуністичних, соціалістичних та революційно-демократичних партій пропонується прийняти на навчання в ІСН при ЦК КПРС з лютого 1991 року на курси (терміном від двох тижнів до п'яти місяців) 325 представників 64 партій з 55 країн.

Порівняно з прийомом минулого року кількість слухачів скорочено більше ніж наполовину.

Повідомляється у порядку інформації.

Заст.зав. Міжнародним відділом ЦК КПРС

В. Мусатов

"12" грудня 1990 року

№06/2-544

О приеме на учебу в Институт общественных наук при Ж КПСС представителей коммунистических, социалистических и рвводюциоппо-дсмократичесйизЕ ішотий а u втором uwiv ічщии Д990/1991 учебного года

ü соответствии с утве]рвденными ЦК КПСС планами межпартий­ ных связей и отдельными просьбами руководства коммунистических, социалистических и революционно-демократических партий пред­ полагает оя Принять на у ч еб у в ИШ при ЦК КПСС с февраля 1991 года на курсы (сроком от двух недель до пяти месяцев) 325 представителей 64 партий из 55 етран. По сравнению с приемов прошлого года количество слушате­ лей сокращается более чем інадоловину. Сообщается в порядке ^информации.

Зам .зав.Me отделом

” 12 ” декабря 1990 года

  1. 06/2-544