Сторінка:Ivan Ohienko Bible.djvu/127

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана

123

Книга Вихід 35

 6 і блаки́ть, і пу́рпур, і че́рвень, і віссо́н, і вовну кози́ну,

 7 і начервоно пофарбовані баранячі шкурки, і шкурки тахашеві, і акаційні дере́ва,

 8 і оливу на освітлення, і пахощі на оливу пома́зання, та пахощів на кадило,

 9 і камі́ння оніксове, і каміння на оправу до ефо́ду й до нагрудника.

 10 А кожен із вас мудросердий при́йде та зробить, що́ наказав був і Господь:

 11 скинію внутрішню та її намета зовнішнього, і покриття́ її, і гачки її, і дошки її, засуви її, стовпи її та підстави її;

 12 ковчега, і держаки його, віко й завісу заслони;

 13 стола, і держаки його, і всі речі його, і хліб показни́й;

 14 і свічника осві́тлення, і речі його, і лямпадки його, і оливу освітлення; І

 15 і жертівника кадила, і держаки його, і оливу пома́зання, і кадило пахощів та заслону входу і при вході;

 16 же́ртівника цілопа́лення, і мідяну його сітку, держаки його, і всі речі його, умивальницю й підставу її;

 17 запони подвір'я, стовпи його, і підстави його та заслону брами подвір'я;

 18 кілки скинії, і кілки подвір'я та шнури їхні;

 19 і ша́ти служебні на слу́ження в святині, свяще́нні шати для священика Аарона, та шати синів його, на священнослу́ження“.

 20 І вийшла вся громада Ізраїлевих синів від Мойсея.

Ізраїльтя́ни зносять потрібне для збудува́ння ски́нії

 21 І прихо́дили кожен чоловік, кого вело́ серце його, і кожен, кого дух його чинив щедрим, і прино́сили прино́шення Господе́ві для роботи скинії заповіту, і на кожну працю його, і на свяще́нні шати.

 22 І прихо́дили ті чоловіки з жінками, кожен щедросердий, і прино́сили гачка, і носову сережку, і пе́рсня, і сережку, всякі золоті речі, та все, що люди́на прино́сила, як золото прино́шення для Господа.

 23 І кожна люди́на прине́сла, що́ хто мав: блакить, і пурпур, і червень, і віссон, і вовна козина, і баранячі начервоно пофарбовані шкурки, і шкурки тахашеві.

 24 Кожен, хто жертвував срібне та мідяне прино́шення, прино́сив Господнє прино́шення, і кожен, хто мав, поприно́сили акаційне дерево, на всяке зайня́ття коло тієї роботи.

 25 І кожна мудросерда жінка пря́ла руками своїми, і прино́сила пряжу: блакить, і пурпур, і червень, і віссон.

 26 І всі жінки́, кого вело їхнє серце, пряли козину вовну.

 27 А начальники поприно́сили каміння оніксу, і каміння вста́влення для ефо́ду та для нагрудника,

 28 і пахощі, і оливу на освітлення, і для оливи пома́зання, і для запашно́го кадила.

 29 Кожен чоловік та жінка, кого їхнє серце схиляло прино́сити для кожної праці, яку Господь наказав робити рукою Мойсея, — Ізраїлеві сини прино́сили добровільний дар для Господа.

Майстер скинії Бецал'ї́л та його помічники

 30 І сказав Мойсей до Ізраїлевих синів: „Дивіться, — Господь назвав на ім'я Бецал'їла, сина Урієвого, сина Хура, Юдиного роду.