Сторінка:Ivan Ohienko Bible.djvu/177

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана

173

Книга Числа 2

Військове ота́борення Ізраїля

2 Господь промовляв до Мойсея та до Аарона, говорячи:

 2 „Ота́боряться Ізраїлеві сини кожен при пра́порі своїм за ознаками домів своїх батьків, — навпроти скинії заповіту навколо ота́боряться.

 3 Напереді на схід ота́боряться: пра́пор Юдиного табо́ру за своїми військо́вими відділами, а начальник Юдиних синів — Нахшон, син Аммінадавів;

 4 а його військо та його пере́лік — сімдеся́т і чотири тисячі й шістсо́т.

 5 А при ньому ота́бориться Іссаха́рове пле́м'я, а начальник Іссахарових синів — Натанаїл, син Цуарів;

 6 а його військо та його пере́лік — п'ятдеся́т і чотири тисячі й чоти́риста.

 7 Пле́м'я Завуло́нове, а начальник Завулонових синів — Еліяв, син Хелонів;

 8 а його військо та його пере́лік — п'ятдеся́т і сім тисяч і чоти́риста.

 9 Усіх перелічених Юдиного табо́ру — сто тисяч і вісімдеся́т тисяч і шість тисяч і чотириста за своїми військо́вими відділами. Вони рушать найперше.

 10 Пра́пор Рувимового табо́ру — на пі́вдень, за військо́вими відділами своїми, а начальник Рувимових синів — Еліцур, син Шедеурів;

 11 а його ві́йсько та його перелік — сорок і шість тисяч і п'ятсо́т.

 12 А при ньому ота́бориться Симеонове пле́м'я, а начальник Симеонових синів — Шелуміїл, син Цурішаддаїв;

 13 а його військо та його пере; лік — п'ятдеся́т і дев'ять тисяч і три́ста.

 14 І Ґадове пле́м'я, а начальник Ґадових синів — Ел'ясаф, син Реуїлів;

 15 а його ві́йсько та його перелік — сорок і п'ять тисяч і шістсо́т і п'ятдеся́т.

 16 Усіх перелічених Рувимового табо́ру — сто тисяч і п'ятдеся́т і одна тисяча й чотириста й п'ятдесят за своїми військовими відділами. Вони рушать другі.

 17 І як рушить скинія заповіту, то та́бір Леви́тів буде серед табо́рів. Як вони ота́боряться, так вирушать, — кожен на своїм місці за своїми прапора́ми.

 18 Пра́пор Єфре́мового табо́ру за військо́вими відділами своїми — на за́хід, а начальник Єфремових синів — Елішама, син Аммігудів;

 19 а його військо та їхній пере́лік — сорок тисяч і п'ятсо́т.

 20 А при ньому плем'я Манасіїне, а начальник синів Манасіїних — Гамаліїл, син Педацурів;

 21 а його ві́йсько та їхній пере́лік — тридцять і дві тисячі й двісті.

 22 І Веніяминове пле́м'я, а начальник Веніяминових синів — Авідан, син Ґід'оніїв;

 23 а його ві́йсько та їхній пере́лік — тридцять і п'ять тисяч і чоти́риста.

 24 Усіх перелічених Єфремового табо́ру — сто тисяч і вісім тисяч і сто за своїми військо́вими відділами. Вони рушать треті.

 25 Пра́пор Да́нового табо́ру — пі́вніч, за своїми військо́вими відділами, а начальник Данових синів — Ахіезер, син Аммішаддаїв;

 26 а його ві́йсько та їхній перелік — шістдеся́т і дві тисячі й сімсо́т.

 27 А при ньому ота́бориться Асирове пле́м'я, а начальник Асирових синів — Паґ'іїл, син Охранів;