Сторінка:Ivan Ohienko Bible.djvu/301

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана

297

Книга Ісуса Навина 18, 19

жеребка між синами Юдиними та між синами Йо́сиповими.

 12 І була́ їм границя на півні́чну сто́рону від Йорда́ну. І підіймається та границя до кра́ю Єрихо́ну з пі́вночі, і підіймається на го́ру на за́хід, і закінчується при пустині Бет-Евен.

 13 А звідти перехо́дить та границя до Лузу, до кра́ю Лузу на пі́вдень, це — Бет-Ел. І схо́дить та границя до Атрот-Аддару на го́ру, що з пі́вдня до до́лішнього Бет-Хорону.

 14 І тягнеться та границя, і поверта́ється на за́хідній бік, на пі́вдень від гори, що навпроти Бет-Хорону на пі́вдень, і закінчується при Кір'ят-Баалі, це — Кір'ят-Єарім, місті Юдиних синів. Це за́хідня сторона́.

 15 А півде́нна сторона — від кінця Кір'ят-Єаріму. І виходить та границя на за́хід, і виходить до джерела́ Ме-Нефтоаху.

 16 І сходить та границя до кінця́ гори, що навпроти Ґе-Бен-Гіннома,[1] що в долині Рефаїм на пі́вніч. І сходить Ґе-Гінном побіч євусе́янина на пі́вдень, і сходить до Ен-Роґелу,

 17 і тягнеться вона з пі́вночі, і виходить до Ен-Шемешу, і виходить до Ґелілоту, що навпроти Маале-Адуммім. І схо́дить вона до Евен-Боган-Бен-Реувену.[2]

 18 І переходить побіч навпроти Арави на пі́вніч, та й схо́дить до Арави.

 19 І перехо́дить та границя побіч Бет-Хоґли на пі́вніч, і закінчується границя при зато́ці Солоного моря на пі́вніч, до кінця Йорда́ну з пі́вдня. Це границя півде́нна.

 20 А Йорда́н грани́чить його зо схі́дньої сторони. Це спа́док Веніями́нових синів за границями його навко́ло, за ро́дами його.

 21 І були міста для пле́мени Веніями́нових синів за їхніми ро́дами: Єрихон, і Бет-Хоґла, і Емек-Кеціц,

 22 і Бет-Гаарава, і Цемараїм, і Бет-Ел,

 23 і Аввім, і Пара, і Офра,

 24 і Кефар-Гааммоні, і Офні, і Ґева, — дванадцять міст та їхні оселі.

 25 Ґів'он, і Рама, і Беерот,

 26 і Міцпе, і Кефіра, і Моца,

 27 і Рекем, і їрпеїл, і Пар'ала,

 28 і Цела, Елеф, і Євусі, воно Єрусалим, Ґів'ат, Кір'ят-Єарім, — чотирна́дцять міст та їхні оселі. Це спа́док Веніями́нових синів за їхніми ро́дами.

Спа́док позосталих шости племен

19 А другий жеребо́к вийшов Симеонові, племені Симеонових синів за їхніми ро́дами. І був їхній спа́док серед спа́дку Юдиних синів.

 2 І був їм у спа́дку: Беер-Шева, і Молада,

 3 і Хацар-Шуал, і Бала, і Ецем,

 4 і Елтолад, і Бетул, і Хорма,

 5 і Ціклаґ, і Бет-Гаммаркавот, і Хацар-Суса,

 6 і Бет-Леваот, і Шарухен, — тринадцять міст та їхні оселі.

 7 Аїн, Ріммон, і Етер, і Ашан, — чотири місті та їхні оселі.

 8 А всі оселі, що навколо тих міст аж до Баалат-Беер-Рамат-Неґеву, це спа́док племени Симеонових синів за їхніми ро́дами.

 9 З наділу Юдиних синів — спадок синів Симеонових, бо наділ Юдиних синів був численні́ший від них. І посіли Симеонові сини в сере́дині їхнього спа́дку.

 10 А третій жеребо́к вийшов

  1. Ґе-Бен-Гінном — долина сина Гіннома.
  2. Евен-Боган-Бен-Рувен — камінь Богана, сина Рувима.