Сторінка:Ivan Ohienko Bible.djvu/609

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана

605

Книга Неемії 10

 9 Маазія, Білґай, Шемая, — оце священики.

 10 А Леви́ти: Ісус, син Азаніїн, Біннуй, з Хенададових синів, Кадміїл.

 11 А їхні брати: Шеванія, Годійя, Келіта, Пелая, Ханан,

 12 Міха, Рехов, Хашавія,

 13 Заккур, Шеревія, Шеванія,

 14 Годійя, Бані, Беніну.

 15 Го́лови наро́ду: Пар'ош, Пахат-Моав, Елам, Затту, Бані,

 16 Бунні, Аз'дад, Бевай,

 17 Адонійя, Біґвай, Адін,

 18 Атер, Хізкійя, Аззур,

 19 Годійя, Хашум, Бецай,

 20 Харіф, Анатот, Невай,

 21 Маґпіяш, Мешуллам, Хезір,

 22 Мешезав'їл, Садок, Яддуя,

 23 Пелатія, Ханан, Аная,

 24 Осі́я, Хананія, Хашшув,

 25 Галлохеш, Пілха, Шовек,

 26 Рехум, Хашавна, Маасея,

 27 і Ахійя, Ханан, Анан,

 28 Маллух, Харім, Баана.

 29 І решта наро́ду, священики, Левити, придве́рні, співаки́, храмові́ підда́нці, і кожен, відділений від наро́дів кра́ю до Божого Зако́ну, їхні жінки́, їхні сини́, та їхні до́чки, кожен знаю́чий та розуміючий,

 30 зміцня́ють прися́гу при браттях своїх, при своїх шляхе́тних, і вступили в клятву та прися́гу, щоб ходити в Божому Зако́ні, що був да́ний через Мойсея, Божого раба, і щоб дотри́муватися, і щоб вико́нувати всі заповіді Господа, нашого Бога, і права Його, і постано́ви Його,

 31 і що не дамо́ наших синів наро́дам кра́ю, а їхніх дочо́к не ві́зьмемо для наших синів.

 32 А від наро́дів цього Кра́ю, що спрова́джують това́ри та всяке збі́жжя в день субо́тній на про́даж, не ві́зьмемо від них у суботу та в святі дні, і сьо́мого року понеха́ємо землю та всякого роду борги́.

 33 І поставили ми собі за обов'я́зок, щоб давати нам третину шекля в рік на службу дому нашого Бога,

 34 на хліб показни́й, і на пості́йний дар, і на пості́йне цілопа́лення, на суботи, на молодики́, на свята, і на освячені речі, і на же́ртви за гріх на оку́плення за Ізраїля, і на всяку працю дому нашого Бога.

 35 І кинули ми жеребки́ про пожертву дров, священики, Левити та наро́д, щоб прино́сити до дому нашого Бога, за домом наших батьків, на озна́чені часи́ рік-річно, щоб палити на же́ртівнику Господа, нашого Бога, як напи́сано в Зако́ні,

 36 і щоб прино́сити первопло́ди нашої землі та первопло́ди всякого пло́ду зо всякого де́рева рік-річно до Господнього до́му,

 37 і перворо́джених синів наших та нашої худоби, як написано в Зако́ні, і перворо́джених худоби нашої великої та худоби нашої дрібно́ї, щоб прино́сити до дому нашого Бога до священиків, що служать у домі нашого Бога,

 38 і первопоча́ток наших діж, і наші прино́шення, і плід усякого де́рева, молоде́ вино та оливу спрова́димо священикам до кімна́т дому нашого Бога, а десятину нашої землі — Левитам. А вони, Левити, будуть збирати десятину по всіх містах нашої роботи.

 39 І буде священик, син Ааронів, із Левитами, коли Левити будуть збирати десятину, і Левити віднесу́ть десятину від десятини до дому нашого Бога до комір, до скарбни́ці.

 40 Бо до комір будуть зно́сити сини Ізраїлеві та сини Левитів прино́шення збіжжя, молодо́го