Сторінка:Ivan Ohienko Bible.djvu/611

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка вичитана

607

Книга Неемії 11, 12

із синів Зераха, сина Юдиного, був при руці царя́ для всіх справ наро́ду.

Осе́лення по інших містах

 25 А по двора́х на поля́х своїх з Юдиних синів сиділи: в Кір'ят-Арбі та зале́жних її містах, і в Дівоні та залежних його містах, і в Єкавцеїлі та залежних його містах,

 26 і в Єшуї, і в Моладі, і в Бет-Пелеті,

 27 і в Хасар-Шуалі, і в Беер-Шеві та залежних його містах,

 28 і в Ціклаґу, і в Мехоні та в залежних її містах,

 29 і в Ен-Ріммоні, і в Цор'ї, і в Ярмуті,

 30 Заноаху, Адулламі та двора́х її, в Лахішу та поля́х його, в Азці та залежних її містах. І таборува́ли вони від Беер-Шеви аж до долини Гінном.

 31 А Веніяминові сини, починаючи від Ґеви, заселили оці міста: Міхмаш, і Айя, і Бет-Ел та залежні його міста,

 32 Анатот, Нов, Ананія,

 33 Хацор, Рама, Ґіттаїм,

 34 Хадід, Цевоїм, Неваллат,

 35 Лод і Оно, долина Харашім.

 36 А з Левитів Юдині відділи жили в краю́ Веніямина.

Вихо́дьки священики та Левити

12 А оце священики та Левити, що прийшли з Зоровавелем, сином Шеалтіїловим, та з Ісусом: Серая, Їрмея, Ездра,

 2 Амарія, Маллух, Хаттуш,

 3 Шеханія, Рехум, Меремот,

 4 Іддо, Ґіннетой, Авійя,

 5 Мійямін, Маадія, Білґа,

 6 Шемая, і Йоярів, Єдая,

 7 Саллу, Амок, Хілкійя, Єдая. Це го́лови священиків та брати́ їхні за днів Ісуса.

 8 А Левити: Ісус, Біннуй, Кадміїл, Шеревея, Юда, Матанія, головний над славосло́в'ям він та брати́ його.

 9 І Бакбукія та Унні, їхні брати, були навпроти них на сторо́жі.

 10 А Ісус породив Йоякима, а Йояким породив Ел'яшіва, а Ел'яшів породив Йояду,

 11 а Йояда породив Йонатана, а Йонатан породив Яддуя.

 12 А за Йоякимових днів були священики, го́лови ба́тьківських родів: з роду Сераїного — Мерая, з Їрмеїного — Хананія,

 13 з Ездриного — Мешуллам, з Амаріїного — Єгоханан,

 14 з Меліхового — Йонатан, з Шеваніїного — Йо́сип,

 15 з Харімового — Адна, з Мерайотового — Хелкай,

 16 з Іддового — Захарій, з Ґіннетонового — Мешуллам,

 17 з Авійїного — Зіхрі, з Мін'ямінового та з Моадеїного — Пілтай,

 18 з Білґиного — Шаммуя, з Шемаїного — Йонатан,

 19 а з Йоярівового — Маттенай, з Єдаїного — Уззі,

 20 з Саллаєвого — Каллай, з Амокового — Евер,

 21 з Хілкійїного — Хашавія, з Єдаїного — Натанаїл.

 22 Левити, го́лови ба́тьківських ро́дів, були записані за днів Ел'яшіва, Йояди, і Йоханана, і Яддуя, а священики — за царюва́ння Дарія перського.

 23 Сини Леві́я, го́лови ба́тьківських родів, записані в Книгу Хронік, і аж до днів Йоханана, сина Ел'яшівового.

 24 А го́лови Левитів: Хашавія, Шеревія, і Ісус, син Кадміїлів, та брати́ їхні були навпроти них, щоб хвалити та сла́вити за нака́зом Давида, Божого чоловіка, черга́ за черго́ю.

 25 Матанія, і Бакбукія, Овадія,