Суспільна будова/З літератури про суспільство

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
З літератури про суспільство.

Українською мовою книжок про суспільство мало, хоч українці чимало досліджували суспільне життя, але більше звертали уваги або на політику або на якусь окрему сторону суспільства (чи литературу, історію, мову, право і ин.). Зате є де-які перекладні книжки. Низче подаю спис книжок українською мовою або писані українцями. Цей спис далеко не повний

I. До загальної теорії суспільства:

Проф. Др. Т. Ахеліс: Начерк соціології. Переклад з німецького Якименка. В-во Оренштайна в Коломиї. (Це слабенька книжечка, з якої можна довідатись дуже мало) з р. 1910-го.

Н. Бухарін: Історичний матеріялізм. Нарис марксівської соціології. Переклад з російського. Держ. Вид. України в Харькові.

М. Г. Вольфсон: Нариси суспільнознавства. 1- 2 част. Д.В.У. 1927 р.

І. Гордон і М. Зотлій: Підручник суспільство знавства. Для шкіл фабрично-заводського учеництва. 1-2 ч. Харьків 1927 р.

Ю. Делевський: Суспільні антагонізми. Вид. Укр. Соціол. Інституту, Прага, 1928 р.

Акад. Б. Кистляковскій: Соціальные науки и право, 1916 р.

Т. Осадчий: Общественньїй бьтт, Вид. в Москві, 1903р.

Проф. В. Протопопов Вступ до вивчення рефлексології Київ, 1924 р.

Др. Е. Халупний: Система соціології (в нарисі). Прага, 1927 р. Вид-во Укр. Соціолоґичного Інституту.

Др. М. Шаповал: Загальна соціологія (Лекції в Укр. Робітничім Університеті). Прага, 1928-29 р, 2- ге видання 1934 р.

його-ж: Ляхоманія (суспільно-політичний нарис). В-во »Вільна Спілка« Прага, 1931 р.

його-ж: Міжнаціональне становище українського народу, Україн, Соціол. Інстит. в Празі, 1935.

його-ж: Soudoba ukrajinska sociologicka myślenka а prace. „Sociologickd Revue“ v Brnę za 1930-31- 32-33-34 r. r. 2. 3 Генетичної соціології;

Проф. Н. И. Зибер: Очерки первобытной человеческой культуры.

Проф. М. Грушевський: Початки громадянства (генетична соціологія). Відень, 1921 р.

Вейле: Первобутня культура.

3. Про державу і націю:

Проф. Др В. Старосольський: Теорія нації. Відень, 1921 р.

його-ж: Наука про державу, 1-2 т. Подєбради.

В. Левинський; Держава і народність.

його-ж: Поневолені народи і Інтернаціонал.

4. Місто й село:

Проф. Л. Бич: Місцева самоуправа, 1-2 т. Подєбради.

Др М. Шаповал: Місто й село, Прага, 1926 р, (Укр, Соціол. Інститут).

його-ж: Програма вивчення села і міста, Прага, 1928 р. Звіт з діяльности Укр. Інституту Громадознавства за 1926-28 р. (Иншу літературу див. в моїй »Програмі вивчення села і міста«), М. Śapoual: Problem venkova a mesta, Vestnik ćeskoslo- venske Akademie zemedelske v Praze 1931, ć, 6-7.

5. Економика:

Проф. M. Туган-Бараноеський: Політична економія (вид. Укр. Селоспілки) А. Бах: Економичні нариси, 1-3 ч. Львів, 1909 р.

Проф. О. Мицюк: Історія економичних доктрин, Подєбради, 6. Право;

Проф. Др Cт. Дністрянський: Наука права і політика, Прага, 1922 р.

7. Про релігію:

Г. Кунов: Про релігію (переклад з німецького) Берлін, 1920 р. 8, Суспільство України:

Проф, С. Остапенко: Демографія України, Кам'янець 1919 р.

його-ж: Енергетика.

Інж. Л. Безручко: Соціоґрафія України (Лекції УРУ), Прага, 1927 р.

Др С. Подолинський: Ремесла і фабрики на Україні.

його-ж: Життя і здоровля людей на Україні.

А. Хоменко: Сучасне українське місто, Харьків, 1925 р.

Др, М. Шаповал: Система суспільних наук і соціоґрафія (Народознавство) Прага, Україн.

Соціол. Інститут, 1932

його-ж: Соціоґрафія України.І. Соціальна структура України. Прага, Україн. Соціол. Інститут, 1933 p.