Тимчасовий Закон Ради Міністрів від 1.8.1918 «Про верховне управління Державою на випадок ознаки тяжкої хвороби..»

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Тимчасовий Закон Ради Міністрів від 1.8.1918
«Про верховне управління Державою на випадок ознаки тяжкої хвороби і перебування по-за межами Державами Ясневельможного Пана Гетьмана Всіеі України»

1918
УХВАЛЕНИЙ РАДОЮ МІНІСТРІВ
ТИМЧАСОВИЙ ЗАКОН

ПРО ВЕРХОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВОЮ НА ВИПАДОК СМЕРТИ, ТЯЖКОЇ ХВОРОБИ І ПЕРЕБУВАННЯ ПО-ЗА МЕЖАМИ ДЕРЖАВИ ЯСНОВЕЛЬМОЖНОГО ПАНА ГЕТЬМАНА ВСІЕІ УКРАЇНИ.


1. В разі тяжкої хвороби або смерти ЯСНОВЕЛЬМОЖНОГО ПАНА ГЕТЬМАНА Верховне Управління Державою, тимчасово, аж до одужання або до вступлення нового ГЕТЬМАНА, в порядкові, який встановлено буде окремим законом, належить Колегії Верховних Правителів Держави.

2. Колегія Верховних Правителів Держави складаеться з трьох осіб: одного правителя заздалегідь визначае сам ПАН ГЕТЬМАН /див. ст. З і 4/, одного вибірае Державний Сенат /див. ст. 7/ і одного вибірае Рада Міністрів /ст. 7/.

3. Про згадане в попередній /2/ статі заздалегідне визначення — ПАНОМ ГЕТЬМАНОМ власноручно складаеться грамота в трьох примірниках, які ПАН ГЕТЬМАН особисто вкладае в окремі конверти за власною і перстеневою Його ЯСНОВЕЛЬМОЖНОСТИ печатями, при чому перші два примірника для схову урочисто доручаються Державному Сенату і Голови Ради Міністрів, а третій примірник передається в Київський Катедральний Собор св. Софії.

4. В грамоті /ст. З/ ПАН ГЕТЬМАН визначає дві особи, а саме — першою визначеного ним Верховного Правителя, а другою — особу, яка мае стати Верховним Правителем, як що перша помре, тяжко занедужае або складе свої вповноваження.

5. Про передачу зазначених в ст. З примірників грамоти складаеться Державним Секретарем акт, який підписуеться ПАНОМ ГЕТЬМАНОМ і особою, що прийняла грамоту, і скріплюеться Державним Секретарем. Згадані тут акти переховуе Державний Сенат, а копії з їх Державний Секретарь.

6. Негайно, як тільки стане неможно для ПАНА ГЕТЬМАНА правити Державою через тяжку хворобу, або коли ПАН ГЕТЬМАН помре, Державний Сенат в складі на той час будучих сенаторів, під проводом Презідента, а за його відсутністю — старшого з Предсідателів Генеральних Судів або осіб, що їх заступають /ст. 29 закона 8 липня 1918 року про утворення Державного Сенату/, одкривае конверт з грамотою ПАНА ГЕТЬМАНА той, що переховується Державним Сенатом, а також і конверти, з двома другими примірниками грамоти, які негайно мають бути приставлені в Державний Сенат, і оголошуе наймення визначеного ПАНОМ ГЕТЬМАНОМ Верховного Правителя і його заступника /ст. 4/; відсутність котроїсь з грамот не спинае оголошення наймення визначеного ПАНОМ ГЕТЬМАНОМ Правителя та його заступника.

Примітка. Визначення моменту, коли сам ПАН ГЕТЬМАН через тяжку хворобу не матиме вже змоги правити Державою, належить самому ПАНУ ГЕТЬМАНУ, а як що воля ПАНА ГЕТЬМАНА через хворобу не може бути ним виявлена, то Державному Сенату в купі з Радою Міністрів.

7. Два инші члени Колегії Верховних Правителів після зазначеного в попередній /6/ статі оголошення, негайно вибіраються Державним Сенатом і Радою Міністрів /ст. 2/ закритим голосуванням, звичайною більшістю присутніх.

8. Про склад Колегії Верховних Правителів Державний Сенат того ж самого дня оповіщае до загального відома.

9. Колегія Верховних Правителів вступае в правління Державою негайно, не дожидаючись оповіщення Державного Сенату. /ст. 8/

10. Колегія Верховних Правителів вступае в усі законом встановлені права й обов'язки ПАНА ГЕТЬМАНА, одначе Колегії Верховних Правителів не належить право знимати питання про зміну законів, виложених в грамоті ПАНА ГЕТЬМАНА від 29 Квітня 1918 року.

11. Головою Колегії Верховних Правителів е правитель, визначений ПАНОМ ГЕТЬМАНОМ.

12. Всі справи в Колегії Верховних Правителів вирішуються більшістю голосів.

13. На випадок смерти, або тяжкої хвороби Верховного Правителя, визначеного ПАНОМ ГЕТЬМАНОМ, або зложення цим Правителем в себе уповноважень, в Колегію вступає його заступник /ст. 4/. На випадок же смерти або тяжкої хвороби прочих Верховних Правителів, або зложення ними своїх уповноважень, заступники їх вибіраються в порядкові, встановленному в ст. 7 цього закону.

14. На випадок смерти, або тяжкої хвороби котрого з наступників Верховних Правителів, новий його заступник негайно вибіраеться в порядкові ст. 7 цього закону, при чому вибори робляться або Державним Сенатом, як що вибув з Колегії обібраний ним заступник, або Радою Міністрів в иншіх випадках.

15. Про вступлення кожного заступника до Колегії Державний Сенат незабаром оповіщає до загального відома, але заступники вступають до Колегії негайно не дожидаючись цього оповіщення.

16. При виїзді по-за межи Держави ПАН ГЕТЬМАН, як-що знайде потрібним, передае на час своєї відсутности управління Державою Колегії з трьох осіб, з яких одну визначає сам ПАН ГЕТЬМАН, а два иншіх вибіраються в порядкові, зазначеному в ст. 7 цього закону.-


ГОЛОВА РАДИ МІНІСТРІВ /підпис/

ДЕРЖАВНИЙ СЕКРЕТАРЬ /підпис/

Ця робота перебуває у суспільному надбанні згідно зі статтею 10 Закону України від 23 грудня 1993 року № 3792-XII «Про авторське право і суміжні права» де зазначається, що не є об'єктом авторського права:

  • твори народної творчості (фольклор);
  • видані органами державної влади у межах їх повноважень офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного характеру (закони, укази, постанови, судові рішення, державні стандарти тощо) та їх офіційні переклади;
  • розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності і на які поширюється право sui-generis (своєрідне право, право особливого роду).