Угода між Головним архівним управлінням при Кабінеті Міністрів України та Генеалогічним товариством Юта, Сполучені Штати Америки

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Угода між
Головним архівним управлінням при Кабінеті Міністрів України та
Генеалогічним товариством Юта, Сполучені Штати Америки

1996
УГОДА

між Головним архівним управлінням при Кабінеті Міністрів України та Генеалогічним товариством Юта, Сполучені Штати Америки

На основі попередніх переговорів Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів України, що надалі іменується «Головархів», та Генеалогічне товариство штата Юти, Сполучені Штати Америки, що надалі іменується «Товариство», домовились про таке:
– У спільних інтересах Головархіву і Товариства замікрофільмувати документи генеалогічного характеру за період до 1917 р., які знаходяться у віданні Головархіву.

1. 3 цією метою Головархів:

– визначає архіви, в яких провадитиметься копіювання документів. Допомагає в створенні переліків матеріалів генеалогічного характеру із зазначенням номера і назви фонду, кількості і крайніх дат документів по архівах, де проводиться копіювання;
– надає архівам у кожному конкретному випадку у відповідності із заявкою Товариства дозвіл на здійснення копіювання документів, при чому кожен з архівів укладає з Товариством окремий договір, що базується на пунктах цієї угоди;
– дозволяє мікрофільмувати описи документів, які будуть копіюватись Товариством;
– забезпечує проходження через митницю мікрофільмуючого обладнання і матеріалів, дає дозвіл на відправку до Німеччини проявленої негативної плівки;
– дозволяє операторам Товариства доступ до архівів протягом офіційного робочого дня.

2. У випадку необхідності перезйомки кадрів, які не відповідають стандартам, встановленим Товариством, повторно матеріали надаються безкоштовно.

3. У рамках цієї домовленості Товариство:

– забезпечує виконання робіт відповідним мікрофільмуючим обладнанням, плівкою та хімікаліями і оплачує видатки на його транспортування до кожного з архівів, у якому буде здійснюватись зйомка документів, після завершення робіт обладнання повертається Товариству;
– надсилає спеціалістів для установки мікрофільмуючого обладнання та інструктажу операторів до кожного з архівів, де проводитиметься зйомка;
– на початку кожного рулону плівки зобов'язується знімати «застереження щодо використання» такого змісту «Всі права застережені. Мікрофільм або жодна з його частин не може бути скопійована, включена до пошукових систем або передана в будь-якій формі через електронні, механічні, фотокопіювальні, записуючі засоби або в інший спосіб без письмового дозволу Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України за виключенням Генеалогічного товариства Юти»;
– безкоштовно надає Головархіву одну срібну негативну копію кожного рулону, вироблено і одержаного Товариством, або одну позитивну копію за бажанням архіву;
– сплачує аренду приміщення, в якому буде встановлено мікрофільмуюче обладнання, за окремою домовленістю з кожним архівом;
– здійснює оплату за копіювання матеріалів генеалогічного характеру із розрахунку не менше 10 центів за кадр плівки. При цьому кадр складає 2 сторінки справи у розвороті, у тих випадках, де це можливо. Оплата оператору узгоджується безпосередньо з архівом і Товариством;
– надасть Головархіву в одноразовому порядку ту частину будь-якого каталога або покажчика зробленого Товариством до 1996 р., яка стосується України.

4. Сторони домовились, що Товариство може робити і розповсюджувати копії цих мікрофільмів всередені своєї генеалогічної дослідницької мережі і для своїх членів. Товариство також може використовувати мікрофільм для створення покажчиків та інших пошукових засобів. Товариство не може продавати або обмінювати копії мікрофільмів якійсь іншій організації або особі без письмового дозволу Головархіву.

5. Ця угода діє протягом 2 років і може бути продовжена на наступні три роки, якщо одна з сторін не повідомить іншу у письмовій формі про намір розірвати угоду не пізніше ніж за 3 місяці.

6. Ця угода складена як англійською, так і українською мовам, обидва тексти мають однакову силу.

На свідчення цього Сторони поставили свої підписи 25 квітня 1996 р.


Головархів
(печатка підпис)

Генеалогічне Товариство Юти
(печатка підпис)


Ця робота перебуває у суспільному надбанні згідно зі статтею 10 Закону України від 23 грудня 1993 року № 3792-XII «Про авторське право і суміжні права» де зазначається, що не є об'єктом авторського права:

  • твори народної творчості (фольклор);
  • видані органами державної влади у межах їх повноважень офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного характеру (закони, укази, постанови, судові рішення, державні стандарти тощо) та їх офіційні переклади;
  • розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності і на які поширюється право sui-generis (своєрідне право, право особливого роду).