Указ Президії ВР УРСР від 28.8.1951 «Про порядок проведення виборів до … Рад … УРСР по окремих виборчих округах замість вибулих депутатів»

Матеріал з Вікіджерел
ВВР/1951/4
Президія Верховної Ради Української РСР
1951
Про порядок проведення виборів до обласних, окружних, районних, міських, сільських і селищних Рад депутатів трудящих Української РСР по окремих виборчих округах замість вибулих депутатів
Відомості Верховної Ради УРСР, 1951, № 4, с. 10–12
УКАЗ
Президії Верховної Ради Української РСР
Про порядок проведення виборів до обласних, окружних, районних, міських, сільських і селищних Рад депутатів трудящих Української РСР по окремих виборчих округах замість вибулих депутатів

1. Установити, що у відповідності з статтею 119 «Положення про вибори до обласних, окружних, районних, міських, сільських і селищних Рад депутатів трудящих Української РСР», призначення виборів депутатів місцевих Рад замість вибулих депутатів провадиться виконавчими комітетами вищестоящих Рад депутатів трудящих по представленню виконавчих комітетів Рад, з складу яких вибули депутати.

2. При проведенні виборів депутатів до обласних, окружних, районних, міських, сільських і селищних Рад депутатів трудящих по окремих виборчих округах замість вибулих депутатів виборча кампанія повинна розпочинатися за два тижні до дня виборів, замість двох місяців, передбачених «Положенням про вибори до обласних, окружних, районних, міських, сільських і селищних Рад депутатів трудящих Української РСР».

У відповідності з цим:

а) затвердження Окружних і Дільничних комісій, а також утворення виборчих дільниць провадиться не пізніше, ніж за 12 днів до виборів;
б) списки виборців вивішуються для загального огляду за 10 днів до виборів;
в) кандидати в депутати повинні бути зареєстровані в Окружних виборчих комісіях не пізніше, ніж за 7 днів до виборів, а дані про зареєстрованих кандидатів у депутати і найменування громадських організацій, які висунули кандидатів, опубліковуються не пізніше, ніж за 5 днів до виборів.

3. В тих випадках, коли територія виборчої дільниці більша території виборчого округу або рівна цій території, виборчі дільниці і Дільничні виборчі комісії не утворюються, приймання виборчих бюлетенів і підрахунок голосів, поданих за кожного кандидата в депутати по округу, покладається на Окружну виборчу комісію.

Списки виборців у цих випадках складаються по виборчих округах.

4. При проведенні виборів депутатів по окремих виборчих округах замість вибулих депутатів Обласні, Окружні (адміністративних округів), Районні, Міські, Сільські і Селищні виборчі комісії не утворюються. Нагляд за неухильним виконанням у ході виборів Положення про вибори, розгляд скарг на неправильні дії виборчих комісій покладається на виконавчі комітети відповідних Рад депутатів трудящих, а виготовлення виборчих бюлетенів за встановленою формою провадиться відповідними Окружними виборчими комісіями.

5. Видачу «Посвідок на право голосування» при зміні виборцями місця свого перебування не провадити, у зв'язку з чим подача голосів може бути оголошена закінченою і раніше 12 години ночі, якщо на цей час з'явились на вибори всі виборці, включені в списки виборців.

6. Вважати таким, що втратив силу, Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 6 січня 1941 року «Про строк виборчої кампанії при виборах депутатів в обласні, районні, міські, сільські і селищні Ради депутатів трудящих УРСР по окремих виборчих округах замість депутатів, що вибули».


Голова Президії Верховної Ради Української РСР

Секретар Президії Верховної Ради Української РСР

м. Київ,
28 серпня 1951 р.


Ця робота перебуває у суспільному надбанні відповідно до статті 8 Закону України від 1 грудня 2022 року № 2811-IX «Про авторське право і суміжні права», де зазначається, що не є об'єктами авторського права:

  • вираження народної творчості (фольклор);
  • акти органів державної влади, органів місцевого самоврядування, офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного і судового характеру (закони, укази, постанови, рішення, державні стандарти тощо), а також їх проекти та офіційні переклади;
  • розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності і на які поширюється право особливого роду (sui generis).