Українсько-японська угода 1994

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Проголошена:
2 березня 1994 року
Набула чинності:
14 березня 1994 року
Flag of Ukraine.svg     Flag of Japan.svg

УГОДА
між Урядом України та Урядом Японії
ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО В ГАЛУЗІ ЛІКВІДАЦІЇ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ,
що підлягає скороченню в Україні, і створенні
Комітету зі співробітництва в цих цілях
Уряд України й Уряд Японії,
бажаючи співробітничати з метою забезпечення безпечної ліквідації ядерної зброї, що підлягає скороченню в Україні на підставі відповідних договорів і інших заходів,
підкреслюючи важливість нерозповсюдження ядерної зброї і прагнучи погоджено працювати в зазначеному напрямку,
бажаючи також сприяти рішенню проблем охорони навколишнього середовища, що стосуються ліквідації ядерної зброї,
вважаючи необхідним створити відповідний міжурядовий орган для співробітництва з метою забезпечення ліквідації ядерної зброї, що підлягає скороченню в Україні,
домовилися про таке:
Стаття 1
1. Уряд України й Уряд Японії (далі «Сторони») сприяють співробітництву з метою: забезпечення безпечної і надійної ліквідації ядерної зброї, що підлягає скороченню на основі двосторонніх і багатосторонніх договорів про скорочення й обмеження ядерної зброї, учасником яких є Україна, або ж інших заходів; забезпечення заходів для нерозповсюдження ядерної зброї; рішення відповідних екологічних проблем (далі «співробітництво в галузі ліквідації ядерної зброї, що підлягає скороченню в Україні»).
2. Для досягнення цілей, передбачених у п. 1 цієї статті, Сторони створюють Комітет з питань співробітництва в галузі ліквідації ядерної зброї, що підлягає скороченню в Україні (далі «Комітет»), як міжурядовий орган.
Стаття 2
1. Для досягнення цілей, передбачених у п. 1 Статті 1, Комітет здійснює наступні задачі:
(a) визначення пріоритетних /напрямів/ співробітництва в галузі ліквідації ядерної зброї, що підлягає скороченню в Україні, включаючи обмін інформацією, думками і результатами відповідних досліджень. Це завдання здійснюється на підставі потреб Української Сторони;
(b) розробка конкретних програм співробітництва в галузі ліквідації ядерної зброї, що підлягає скороченню в Україні. Це завдання здійснюється на підставі потреб Української Сторони;
(c) висновок з органами, призначеними Українською Стороною, угод, що визначають відповідно до підпунктів (a) і (b) цього пункту конкретні параметри і процедури співробітництва в галузі ліквідації ядерної зброї, що підлягає скороченню в Україні. Такі угоди містять, серед іншого, плани заходів, положення про форми перевірки, згаданих у Статті 8, і, у разі потреби, положення про привілеї і імунітети на підставі Статті 9. У тому випадку, якщо які-небудь положення угод розходяться з положеннями даної Угоди, переважну силу мають положення даної Угоди;
(d) здійснення і сприяння здійсненню конкретних програм, розроблених відповідно до підпункту (b) цього пункту, відповідно до угод, згаданими в підпункті (c) цього пункту;
(e) одержання внесків від Урядів, міжурядових або неурядових організацій (далі «донорами») і розпорядження цими внесками і отриманими з них відсотками (далі «кошти Комітету»), винятково для досягнення цілей, передбачених пунктом 1 Статті 1, і здійснення задач Комітету, передбачених у цій Статті;
(f) проведення через свій технічний Секретаріат платежів, необхідних для діяльності Комітету;
(g) аналіз діяльності Комітету та інформування донорів відповідно до правил процедури роботи Комітету, згаданих в підпункті (i) даного пункту, про використання коштів Комітету;
(h) прийняття, з урахуванням думки згаданих у підпункті (g) цього пункту донорів, що відповідають заходам у тому випадку, якщо Комітетом визнано, що положення даної Угоди, не дотримуються при здійсненні конкретних програм, розроблених відповідно до підпункту (b) цього пункту, відповідно до угод, згаданими в підпункті (c) цього пункту. У разі потреби ці заходи можуть включати припинення використання коштів Комітету при здійсненні однієї або кількох передбачених підпунктом (b) цього пункту конкретних програм;
(i) прийняття правил процедури роботи Комітету;
(j) здійснення іншої діяльності, необхідної для досягнення цілей даної Угоди.
2. У разі здійснення завдань, згаданих у підпункті (d) пункту 1 цієї Статті, Комітет може в рамках цієї Угоди співробітничати у відповідних формах, включаючи висновок угод про співробітництво, з урядами інших держав, міжурядовими і неурядовими організаціями.
Стаття 3
Комітет складається з Правління і технічного Секретаріату.
Стаття 4
1. До складу Правління входять представники Сторін. Кожна Сторона призначає по одному представнику (далі «Представники Сторін»). У разі необхідних випадків Представники Сторін мають на засіданнях Правління радників і експертів.
2. Правління уповноважене здійснювати завдання Комітету, згадані в Статті 2.
3. Терміни і місце скликання засідань Правління визначаються Представниками Сторін.
4. Рішення Правління приймаються на підставі консенсусу. Такі рішення є рішеннями Комітету.
Стаття 5
Технічний Секретаріат, очолюваний Виконавчим директором, знаходиться в Японії. Виконавчого директора і співробітників технічний Секретаріат за узгодженням із Правлінням призначає Японська Сторона.
Стаття 6
1. Японська Сторона, у рамках законодавства Японії і у межах виділених нею /Українській Стороні/ фінансових ресурсів, надає Комітетові коштів для здійснення співробітництва на основі цієї Угоди. Ці кошти стають частиною коштів Комітету і витрачаються винятково для досягнення цілей, передбачених пунктом 1 Статті 1, а також для виконання завдань Комітету, згаданих у Статті 2.
2. Розподіл коштів Комітету, необхідних для здійснення співробітництва відповідно до цієї Угоди, здійснюється Японською Стороною на підставі конкретних програм, згаданих у підпункті (b) пункту 1 Статті 2 і угод, згаданих у підпункті (c) пункту 1 Статті 2. Про такий розподіл Японська Сторона повідомляє Комітетові. Після одержання Комітетом такого повідомлення, Правління відповідно до підпункту (f) пункту 1 Статті 2 дає вказівку технічному Секретаріатові зробити необхідні платежі.
3. Кошти, необхідні для здійснення співробітництва на основі цієї Угоди і виплачені технічним Секретаріатом не підлягають відшкодуванню.
(5)4. /Українська Сторона зобов'язана відразу після прибуття в Україну матеріально-технічних коштів, наданих відповідно до цієї Угоди, одержати ці матеріально-технічні кошти і взяти їх під свій фізичний контроль. З цього моменту зазначені матеріально-технічні кошти, за винятком таких, що передані Українській Стороні в оренду або лізинг, становлять власність України/.
Стаття 7
1.У японському банку, уповноваженому для проведення валютних операцій, визначеному Японською Стороною, Комітет відкриває на своє ім'я рахунок для одержання коштів відповідно до положень підпункту (e) пункту 1 Статті 2 і здійснення розрахунків або платежів, необхідних для діяльності Комітету.
2. Адміністративне розпорядження коштами Комітету, включаючи розпорядження рахунком, передбаченим пунктом 1 цієї Статті, здійснюється технічним Секретаріатом, з доручення Правління.
/3. Використання коштів, що можуть виділятися в розпорядження Комітету іншими донорами, чим Японський уряд, здійснюється за рішенням Комітету./
Стаття 8
1. У зв'язку зі співробітництвом, що здійснюється у відповідності в цій Угоді, Українська Сторона забезпечує в Україні для цілей, передбачених пунктом 1 Статті 1, використання наданих матеріально-технічних коштів і послуг, а також коштів Комітету, що надійшли в Україну, відповідно до угод, згаданих в підпункті (c) пункту 1 Статті 2. Українська Сторона, з урахуванням законодавства України, забезпечує Японській Стороні можливість перевірки зазначеного в цій Статті використання.
2. Японська Сторона дає запит щодо мінімальної інформації і матеріалів, що необхідні для перевірки, згаданої в пункті 1 цієї Статті, що може здійснюватися, якщо це можливо, у формі огляду в місцях використання матеріально-технічних коштів і послуг, зазначених у пункті 1 цієї Статті, ознайомлення з документацією або іншим способом.
Стаття 9
1. Японська Сторона відповідно до законодавства Японії всіляко сприяє ефективному співробітництву на підставі цієї Угоди.
2. Для забезпечення ефективного здійснення співробітництва на основі цієї Угоди Українська Сторона відповідно до законодавства України буде приймати всі необхідні адміністративні, податкові і митні заходи у відношенні осіб, що виконують функції, пов'язані зі здійсненням співробітництва на основі цієї Угоди. Крім громадян України, осіб, що постійно проживають в Україні, а також юридичних осіб, зареєстрованих на основі законодавства України (далі «особи здійснюючі цю Угоду») і матеріально-технічних коштів, необхідних для здійснення співробітництва на основі цієї Угоди.
3. Особам, що здійснюють цю Угоду, Українською Стороною надаються привілеї та імунітети, рівнозначні тим, що надають адміністративному і технічному персоналові відповідно до Віденської Конвенції про дипломатичні відносини від 18 квітня 1961 року.
4. Незважаючи на положення п. 3, особам, що здійснюють цю Угоду, Українською Стороною дозволяється ввозити в Україну без сплати будь-якого мита, податків або відповідних зборів, предмети особистого користування, за винятком предметів, ввіз або вивіз яких заборонений відповідним законодавством України або регулюється її карантинними правилами.
5. При ввозі в Україну, вивозі з неї або використанні, придбанні в ній, матеріально-технічні кошти, необхідні для здійснення співробітництва на основі цієї Угоди, звільняються від тарифів, мита, податків на імпорт і експорт та аналогічні податки й інші збори, що стягуються відповідно до законодавства України.
6. Японська Сторона може здобувати в Україні і вивозити з неї будь-які матеріально-технічні кошти, що за згодою Сторін необхідні для здійснення цієї Угоди. Такі матеріально-технічні кошти при їхньому вивозі з території України не підлягають ліцензуванню, іншим обмеженням, не обкладається митом, податками на експорт або будь-якими іншими видами зборів, що стягуються на території України, а також звільняються від митного огляду.
Стаття 10
1. Українська Сторона бере на себе відповідальність з врегулювання претензій у зв'язку зі збитком, заподіяним в Україні Комітетом або особами, що здійснюють цю Угоду, при здійсненні ними діяльності або в результаті їхньої діяльності у виконання цієї Угоди.
2. Положення пункту 1 цієї Статті не застосовується, якщо згаданий у ньому збиток є наслідком навмисних дій Комітету або осіб, що здійснюють цю Угоду.
Стаття 11
Можливі суперечки, зв'язані з тлумаченням і застосуванням цієї Угоди, стають предметом консультацій Сторін.
Стаття 12
Жодне з положень цієї Угоди не стосується прав і зобов'язань Сторін щодо інших діючих двосторонніх і багатосторонніх договорів і угод, учасниками яких є Україна або Японія.
Стаття 13
1. Ця Угода набуває чинності для Японської Сторони з моменту підписання, а для Української Сторони після виконання усіх внутрідержавних процедур, необхідних для її набуття чинності. При цьому безпосереднє виконання зобов'язань здійснюється Японською Стороною, після одержання повідомлення від Української Сторони про виконання внутрідержавних процедур, необхідних для набуття цієї Угоди чинності.
2. Кожна зі Сторін може перервати її дію шляхом письмового повідомлення іншої Сторони. У цьому випадку дія Угоди припиняється через шість місяців від дати одержання кожної зі Сторін такого повідомлення.
3. У цій Угоді можуть бути внесені виправлення з письмової згоди Сторін.Вчинено в Києві 2 березня 1994 року в двох примірниках англійською мовою.
За Уряд України           За Уряд Японії
(підпис) (підпис)

Джерела[ред.]