Універсал Івана Мазепи «Про підтвердження прав вдови березанського сотника Михайла на володіння селом Черевками»

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Універсали Івана Мазепи (1687-1709). Частина 2
Універсал Івана Мазепи «Про підтвердження прав вдови березанського сотника Михайла на володіння селом Черевками» від 7 квітня 1701 року (Звишменованный гетманъ, рукою власною) (1701

Его царского пресвѣтлого величества Войска Запорозкого гетманъ Іоанъ Мазепа.

Пану полковникови переясловскому, старшинѣ полковой, сотникови, особливо яготинскому и кождому, кому о томъ вѣдати належитъ, симъ унѣверсалнимъ нашимъ писанемъ ознаймуемъ: имъ, яко за живота небожчика Михаила, бившого сотника березанского, для прислуг его и працъ, в войсковихъ потребахъ і в иннихъ, надалисмо били селце Черевки, жебы люде тягліе, в ономъ мешкаючіе, послушенъство ему отдавали, такъ и тепер при позосталои женѣ небожчика Михайла тое до ласки нашой селце заховуемъ, позволяючи ей п: Михайловой тяглихъ того селца людій в своемъ имѣти послушенствѣ и вшелякіе належитие от тяглихъ тамошнихъ людей, опрочї козаковъ, пожитки отбирати, вѣдаючи теди о таковой волѣ нашой панъ полковникъ з старшиною полковою, а особливе сотникъ яготинский, в держаню помененного селца, и нихто иншій, аби жадной не чинили еи перешкоди, потягаючи тихъ людей до якихъ работизнъ, албо датковъ, войтъ зо всѣми тяглими селца Черевокъ людми, жеби без жаднои спреки, яко небожчикови Михайлу, такъ и еи п: Михайловой, отдавали послушенство, рейментарско приказуемъ.

Данъ в Батуринѣ, априля 7 д[ня], року 1701.

Вишшеіменований гетманъ, рукою власною.


Суспільне надбання

Ця робота перебуває в суспільному надбанні в Сполучених Штатах та Україні.


  • Ця робота перебуває в суспільному надбанні в Сполучених Штатах, тому що вона була вперше опублікована в Україні і станом на 1 січня 1996 (дата URAA) перебувала в суспільному надбанні в Україні
  • Ця робота перебуває в суспільному надбанні в Україні, де авторське право діє протягом життя автора плюс 70 років.
  • Автор помер у 1709 році, тому ця робота є в суспільному надбанні в тих країнах, де авторське право діє протягом життя автора плюс 100 років чи менше. Ця робота може бути в суспільному надбанні також у країнах з довшим терміном дії авторського права, якщо вони застосовують правило коротшого терміну для іноземних робіт.