Із звітної доповіді голови Лубенської округової комісії ОЗЕТ про діяльність за 1925-1926 рр.

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Із звітної доповіді голови Лубенської округової комісії ОЗЕТ про діяльність за 1925-1926 рр.
1926
Джерело: Чиркова М. Ю. Документи Держархіву Полтавської області про переселення євреїв на південь України (20-ті рр. ХХ ст.) / М. Ю. Чиркова // Архіви України. — 2000. — № 4-6(244). — С. 18-34.

Листопад 1926 р.

В результаті роботи окркомісії проведена реєстрація на Лубенщині, яка виявила кількість бажаючих перейти на хліборобство, а саме:

Крім реєстрації комісія проводила роботу шляхом пропаганди серед єврейського населення, виїздом на місця, розсилкою обіжників по районах, утворенням загальних зібрань і т. ін.

Внаслідок цієї роботи почали організовуватись єврейські переселенські товариства та колективи задля переселення на землі колфонду в межах України, які перебувають у такому стані:

1. Чорнухинське єврейське переселенське товариство "Наєр Лебн“ заснувалося в грудні 1924 р. з 16 членів при 98 їдцях. 13 червня 1925 р. послані були ходаки в Криворізьку округу, але ж 13 липня того ж року ходацьке свідоцтво було повернуто до ОЗВ з заявою, що призначений участок далеко від міста та залізниці; для оселення на ньому необхідні великі кошти, а тому товариство відмовляється від участку.

2. Лубенський єврейський переселенський колектив "Дифраэ Млухе“ заснувався 20 лютого 1926 р. з 9 членів колективу при 50 їдцях з забезпеченням 300 крб. на кожну родину. Переселилося в Криворізьку округу 8 членів.

3. Хорольський єврейський переселенський колектив "Ємес“ з 7 родин при 33 їдцях з забезпеченням 300 крб. на родину. В 1926 р. послані на відведений участок на Криворіжжі робочі дружини. Остаточно не переселився.

4. Єврейське переселенське товариство в м. Хоролі "Об'єднання праці“ з 12 членів, статут затверджено, ходаків не послано.

Лубенський єврейський переселенський колектив "Єхи Галехем“ з 11 членів при 65 їдцях. Підняло клопотання про переселення 15 листопада 1926 р. НКЗС 18 квітня ц.р. за 4.19/176 дозволено переселити до Криворізької округи 15 єврейських родин з матеріальним забезпеченням:

  • з забезпеченням 150 крб. - 7 родин;
  • з забезпеченням 300 крб. - 8 родин;

Разом - 15 родин.

Таким чином переселившимся з Лубенської округи на Криворіжжя двома єврейськими переселенськими колективами з 15 родинами цілком заповнено наряд, виданий НКЗС на 1926 рік. Вновь утворені переселенські колективи можуть переселятися по одержанні наряду на переселення на 1927 рік...

[Голова окркомісії ОЗЕТ]

Хильченко

Ця робота перебуває у суспільному надбанні згідно зі статтею 10 Закону України від 23 грудня 1993 року № 3792-XII «Про авторське право і суміжні права» де зазначається, що не є об'єктом авторського права:

  • твори народної творчості (фольклор);
  • видані органами державної влади у межах їх повноважень офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного характеру (закони, укази, постанови, судові рішення, державні стандарти тощо) та їх офіційні переклади;
  • розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності і на які поширюється право sui-generis (своєрідне право, право особливого роду).