Архів:ДАКО/1

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Архів:ДАКО
Фонд 1. Київське губернське правління, м. Київ

Описи[ред.]

Анотація Роки Справ
1 Перше відділення, 1-ий стіл. Укази Сенату. Рапорти поліцейських та судових органів, станових закладів про продаж і розподіл майна міщан, селян та малолітніх дітей сиріт. Клопотання Київської дворянської опіки та окремих осіб опікунів 1885 286
2 Перше відділення, 1-ий стіл. Рапорти суддів про продаж майна боржників, про психічно хворих та бездітних померлих. Справи про звільнення різних осіб від сплати відсоткових зборів. Справи за клопотаннями приватних осіб щодо оподаткування майна 1886 392
3 Перше відділення, 1-ий стіл. Укази Сенату. Справи за рапортами повітових дворянських опік, міських сирітських судів та за клопотаннями приватних осіб щодо опікунських питань. Відомості про видачу коштів опікунам 1887 377
4 Перше відділення, 1-ий стіл. Відомості про майно певних осіб та видачу свідоцтв вартості майна. Справи про вручення свідоцтв на почесне громадянство. Справи за рапортами поліцейських установ та клопотаннями приватних осіб щодо боргів, банкрутств, продажу майна. Справи щодо опікунських питань за рапортами повітових дворянських опік, міських сирітських судів та клопотаннями приватних осіб 1888 187
5 Перше відділення, 1-ий стіл. Справи про продаж маєтків та розшук майна певних осіб. Пропозиція Київського військового, Подільського та Волинського генерал-губернатора про заборону іноземним підданим купувати маєтки. Відомості про стягнення гербового збору 1889 278
6 Перше відділення, 1-ий стіл. Розпорядження про відчуження приватних маєтків під будівництво залізничних колій. Справи про вручення свідоцтв на почесне громадянство. Справи за клопотаннями різних осіб щодо боргів, банкрутства, продажу майна. Повідомлення про знахідки скарбів та надзвичайні ситуації 1890 444
7 Перше відділення, 1-ий стіл. Описи земель, які належать різним особам. Справи про заборону різним особам вести розкопки курганів у с. Мазепинцях Васильківського повіту. Справи щодо видачі свідоцтв про вартість та прибутковість маєтків. Клопотання різних осіб про надання дозволу на пошук скарбів 1891 518
8 Перше відділення, 1-ий стіл. Циркуляри про відчуження земель та продаж маєтків. Розпорядження про видачу коштів опікунам, висилання за кордон іноземних підданих. Справи щодо опису, оцінки вартості та відчуження земель під будівництво залізниць. Справи щодо опікунських питань за рапортами повітових дворянських опік, міських сирітських судів та клопотаннями приватних осіб 1892 468
9 Перше відділення, 1-ий стіл. Розпорядження про відчуження землі під будівництво залізниць. Відомості про вартість землі, про діяльність закладів опіки в губернії. Справи за клопотаннями різних осіб щодо боргів, банкрутств та продажу маєтків 1893 518
10 Перше відділення, 1-ий стіл. Розпорядження про відчуження землі під будівництво залізниць. Справи щодо опікунських питань за рапортами повітових дворянських опік, міських сирітських судів та клопотаннями приватних осіб. Відомості про винагороду за охорону майна 1894 501
11 Перше відділення, 1-ий стіл. Розпорядження про відчуження землі під будівництво залізниць та кладовища. Справи за рапортами поліцейських установ та клопотаннями приватних осіб щодо боргів, продажу маєтків. Відомості про діяльність закладів опіки 1895 402
12 Перше відділення, 1-ий стіл. Укази Сенату. Справи за рапортами поліцейських установ та клопотаннями приватних осіб щодо боргів, продажу маєтків. Клопотання різних осіб про видачу коштів опікунам, про призначення допомоги та пенсій. Відомості про відкриття, розширення та перенесення православних, римо-католицьких та єврейських кладовищ у селах губернії 1896 757
13 Перше відділення, 1-ий стіл. Справи щодо опікунських питань за рапортами повітових дворянських опік, міських сирітських судів та клопотаннями приватних осіб. Справи щодо описування, оцінки вартості та відчуження земель під будівництво залізниць. Відомості про службові зловживання, про відведення землі під кладовища. Клопотання про видачу свідоцтв почесним громадянам 1897 585
14 Перше відділення, 1-ий стіл. Відомості про відведення землі під кладовища та залізницю. Справи за відношеннями Комітету опіки заслужених цивільних чиновників та клопотаннями приватних осіб щодо призначення допомоги та пенсій. Справи за звинуваченнями чиновників міщанських управ у зловживанні службовим становищем. Клопотання окремих осіб-опікунів про опіку над майном різних осіб 1898 252
15 Перше відділення, 1-ий стіл. Справи щодо опікунських питань за рапортами повітових дворянських опік, міських сирітських судів та клопотаннями приватних осіб. Справи за скаргами різних осіб на міщанські управи про незаконне оподаткування. Клопотання приватних осіб про зменшення розміру податків та звільнення від податків. Відомості про відведення землі під кладовища 1899 781
16 Перше відділення, 1-ий стіл. Розпорядження про відчуження землі під пристань на правому березі р. Дніпро для з'єднання гілки з Курською залізницею, про відкриття кладовищ. Справи за клопотаннями приватних осіб щодо затвердження статутів, відкриття, діяльності та закриття контор з працевлаштування та найму квартир, позичкових кас, споживчих, ремісничих та дрібноторгівельних позичково-ощадних товариств, бюро з управління приватними маєтками. Справи щодо опікунських питань за рапортами повітових дворянських опік, міських сирітських судів та клопотаннями приватних осіб. Клопотання різних осіб щодо призначення пенсій та допомоги. Скарги різних осіб на міщанські управи щодо великих податків на нерухомість 1900 585
17 Перше відділення, 1-ий стіл. Справи за клопотаннями повітових справників щодо створення, переміщення та ліквідації поліцейських посад, найму на них, матеріального забезпечення та утримання поліцейських чиновників. Відомості про відведення землі під кладовища, про відкриття артілей шевців, чоботарів, булочників та кондитерів. Клопотання окремих осіб-опікунів про опіку над майном різних осіб. Скарги різних осіб на міщанські управи щодо великих податків на нерухомість 1901 728
18 Перше відділення, 1-ий стіл. Відомості про введення посади поліцейського чиновника при залізницях, про відкриття артілей у м. Києві. Скарги різних осіб на міщанські управи щодо великих податків на нерухомість. Клопотання про відведення землі під кладовища та оцінювання її вартості. Акти ревізії книг дворянської опіки 1902 752
19 Перше відділення, 1-ий стіл. Розпорядження про відчуження землі під будівництво залізниць та кладовища. Справи за клопотаннями приватних осіб щодо затвердження статутів, відкриття, діяльності та закриття споживчих товариств, банкірських, технічних контор, позичково-ощадних товариств, юридичного, тарифного, лісового та землевпорядного бюро, громадських пожежних команд. Клопотання осіб-опікунів про опіку над майном різних осіб. Відомості про звільнення від сплати податків на майно. Скарги на незаконне оподаткування 1903 792
20 Справи за скаргами на міщанські управи щодо незаконного оподаткування, за клопотаннями приватних осіб про зменшення розміру податків та звільнення від податків. Клопотання осіб-опікунів про опіку над майном різних осіб. Акти ревізії книг дворянської опіки та сирітських судів. Відомості про діяльність закладів опіки 1904 717
21 Перше відділення, 1-ий стіл. Справи про влаштування єврейських та лютеранських кладовищ, про відчуження земель під будівництво залізниць, про розширення залізничних станцій. Відомості про діяльність та ревізію документації закладів опіки. Клопотання осіб-опікунів про опіку над майном різних осіб 1905 599
22 Перше відділення, 1-ий стіл. Клопотання осіб-опікунів про опіку над майном різних осіб. Справи за клопотаннями приватних осіб щодо надання допомоги та призначення пенсій, звільнення від сплати за навчання. Справи за скаргами приватних осіб на міщанські управи щодо незаконного оподаткування, звільнення від штрафу. Справи про відведення земель під кладовища 1906 631
23 Перше відділення, 1-ий стіл. Справи про зміни та доповнення до уставів споживчих товариств, про відчуження земель під будівництво залізниць. Клопотання різних осіб про видачі видів на проживання. Відомості про продажу маєтків на поповнення казенних недоїмок 1907 798
24 Перше відділення, 1-ий стіл. Розпорядження про відчуження землі під будівництво залізниць та кладовища. Справи за скаргами приватних осіб на міщанські управи щодо незаконного оподаткування. Клопотання осіб-опікунів про опіку над майном різних осіб. Відомості про влаштування та закриття православних, римо-католицьких та інших кладовищ 1908 493
25 Перше відділення, 1-ий стіл. Справи щодо відчуження земель під будівництво залізниць та розширення залізничних станцій, про відкриття споживчих товариств та кладовищ. Клопотання осіб-опікунів про опіку над майном різних осіб. Акти ревізії книг дворянської опіки та сирітських судів 1909 1071
26 Перше відділення, 1-ий стіл. Відомості про відкриття споживчих товариств, цукрових заводів та кладовищ, приватних винних та пивних лавок, трактирів. Справи про відчуження земель для потреб та під будівництво залізниць. Клопотання осіб-опікунів про опіку над майном різних осіб 1910 1108
27 Перше відділення, 1-ий стіл. Справи по клопотанню різних осіб щодо призначення пенсій та допомоги. Скарги різних осіб на міщанські управи щодо великих податків на нерухомість. Клопотання осіб-опікунів про опіку над майном різних осіб 1911 676
28 Перше відділення, 1-ий стіл. Відомості про відкриття, діяльність та закриття казенних та приватних трактирів, винних та пивних лавок. Справи щодо виконання розвідок та відчуження земель під будівництво залізниць. Скарги про надмірне обкладання податками. Клопотання окремих осіб-опікунів про опіку над майном різних осіб 1912 663
29 Перше відділення, 1-ий стіл. Справи про продаж маєтків, про розшук майна різних осіб, про влаштування, розширення та закриття кладовищ. Відомості про відкриття споживчих товариств, артілей, довідкових бюро, заводів, фабрик 1913 581
30 Перше відділення, 1-ий стіл. Відомості про відкриття споживчих товариств, шкіл, кладовищ, про організацію пожежних дружин. Справи за ревізією книг сирітських судів 1914 792
31 Перше відділення, 1-ий стіл. Справи щодо розшуку майна та осіб. Клопотання приватних осіб про призначення пенсій. Відомості про відкриття споживчих товариств, кладовищ, про продаж маєтків 1915 642
32 Перше відділення, 1-ий стіл. Відомості про розшук майна певних осіб, про відкриття споживчих товариств, кладовищ. Справи щодо конфіскації майна у осіб німецького походження 1916 584
33 Перше відділення, 1-ий стіл. Відомості про розшук майна певних осіб, про відкриття споживчих товариств, кладовищ. Справи щодо відчуження земель під будівництво залізничних гілок Південно-Західної залізниці 1917 1445
34 Перше відділення, 2-ий стіл. Укази Сенату. Циркуляри Київського, Харківського, Подільського та Волинського губернських правлінь, канцелярії Київського губернатора, Київської та інших губернських казенних палат, Києво- Подільського управління Державним майном, контор Державного банку губерній Російської імперії. Справи про роботу ради лікарні Києво-Кирилівських богоугодних закладів, міських управ губернії з майнових питань. Рапорти повітових поліцейських управлінь Київської губернії про стягнення штрафів, недоїмок, повинностей із закладів, громадських об'єднань, місцевого населення та іноземців про розшук, продаж майна та капіталів у зв'язку з вирішенням правових, майнових питань 1886 250
35 Перше відділення, 2-ий стіл. Рапорти повітових поліцейських управлінь Київської губернії про стягнення штрафів та недоїмок, про надання кредитів, про розшук майна різних осіб. Справи про усиновлення дітей 1887 509
36 Перше відділення, 2-ий стіл. Рапорти повітових поліцейських управлінь Київської губернії про стягнення штрафів та недоїмок, про продаж та описування майна різних осіб. Справи про всиновлення дітей, про розшук поштової кореспонденції. Справи про встановлення опіки над майном малолітніх сиріт 1888 100
37 Перше відділення, 2-ий стіл. Рапорти повітових поліцейських управлінь Київської губернії про стягнення штрафів та недоїмок. Справи про усиновлення дітей. Спостережні справи щодо виконання духовних заповітів 1889 125
38 Перше відділення, 2-ий стіл. Рапорти повітових поліцейських управлінь Київської губернії про стягнення штрафів та недоїмок. Справи про надання свідоцтв про неперебування під судом та слідством, про усиновлення дітей. Справи з описування майна різних осіб 1890 160
39 Перше відділення, 2-ий стіл. Відомості про видачу свідоцтв про неперебування під судом та слідством, про благонадійність, віросповідання, зокрема, у дворянських справах та для отримання пенсії. Рапорти поліцейських управлінь щодо описування, оцінювання, зняття заборони продажу майна. Справи про усиновлення дітей. Клопотання селян про надання дозволу на проведення розкопок у різних місцях з метою відшукання скарбів 1891 252
40 Перше відділення, 2-ий стіл. Відомості про надання свідоцтв про неперебування під судом та слідством для набуття статусу дворянства. Рапорти поліцейських управлінь щодо описування, оцінювання та продажу майна про стягнення штрафів та недоїмок. Справи про встановлення опіки над майном приватних осіб внаслідок марнотратства та внаслідок психічних розладів. Справи про знахідки скарбів на території Київської губернії 1892 376
41 Перше відділення, 2-ий стіл. Відомості про видачу свідоцтв про російське підданство. Справи про встановлення благонадійності, віросповідання, про непозбавлення прав стану, про неперебування під судом та слідством, зокрема, для набуття статусу дворянства. Рапорти посадовців поліцейських установ про дозволи на продаж майна. Справи щодо встановлення опіки над майном приватних осіб внаслідок марнотратства та психічних розладів, про знахідки скарбів на території Київської губернії, про виконання духовних заповітів 1893 370
42 Перше відділення, 2-ий стіл. Відомості про видачу свідоцтв почесним громадянам. Рапорти поліцейських управлінь щодо описування, оцінювання та продажу майна, стягнення штрафів та недоїмок. Справи щодо надання дозволу різним особам на пошук скарбів та про знайдені старожитності. Клопотання приватних осіб про призначення допомоги та пенсій, влаштування до богадільні 1894 398
43 Перше відділення, 2-ий стіл. Відомості про розшук майна певних осіб, про надання свідоцтв про неперебування під судом та слідством. Справи про прийняття у російське підданство. Клопотання різних осіб про надання дозволу на проведення археологічних розкопок 1895 641
44 Перше відділення, 2-ий стіл. Відомості про розшук майна певних осіб, про видачу свідоцтв щодо неперебування під судом та слідством, про прийняття у російське підданство. Справи щодо продажу речей, які залишися після померлих без нащадків, про оцінювання та описування заводів, про розшук скарбів 1896 969
45 Перше відділення, 2-ий стіл. Розпорядження про стягнення лікарняних недоїмок. Справи про виконання духовних заповітів, про дозвіл на розкопки у пошуках скарбів. Клопотання різних осіб щодо видачі свідоцтв про неперебування під судом та слідством, віросповідання, соціальний статус та бідність 1897 713
46 Перше відділення, 2-ий стіл. Розпорядження про стягнення лікарняних недоїмок. Справи щодо надання дозволу на пошук скарбів, про знайдені старожитності. Клопотання приватних осіб про прийняття у російське підданство, про надання допомоги і призначення пенсій, про влаштування до богадільні 1898 783
47 Перше відділення, 2-ий стіл. Розпорядження про стягнення лікарняних недоїмок. Клопотання про прийняття у російське підданство. Рапорти поліцейських управлінь щодо розшуку різних осіб за цивільними та кримінальними справами, про опис, оцінювання та продажу майна, про стягнення штрафів 1899 969
48 Перше відділення, 2-ий стіл. Розпорядження про стягнення лікарняних недоїмок. Клопотання про прийняття у російське підданство. Справи за клопотаннями приватних осіб щодо надання допомоги і призначення пенсій, організації ярмарок, виконання духовних заповітів 1900 682
49 Перше відділення, 2-ий стіл. Розпорядження про перенесення строків ярмарків. Відомості про надзвичайні події, про ремонт церков. Справи з розгляду скарг на дії поліції при конфіскації документів та речей. Клопотання про прийняття у російське підданство, про видачу документів на проживання 1901 588
50 Перше відділення, 2-ий стіл. Розпорядження про проведення ярмарок. Справи за клопотаннями приватних осіб щодо видачі свідоцтв про неперебування під судом та слідством, майновий стан, на звання особистого почесного громадянства. Відомості про призначення пенсій, про розшук біглих арештантів та дезертирів, про прийняття російського підданства 1902 728
51 Перше відділення, 2-ий стіл. Справи про розшук майна різних осіб, виправлення метрик, відкриття поштово-телеграфних відділень, виконання духовних заповітів. Клопотання різних осіб про прийняття у російське підданство 1903 644
52 Перше відділення, 2-ий стіл. Справи про виконання духовних заповітів, стягнення штрафів та недоїмок з різних осіб, про надзвичайні події у Київській губернії. Клопотання про прийняття у російське підданство 1904 446
53 Перше відділення, 2-ий стіл. Розпорядження про стягнення лікарняних недоїмок. Клопотання про прийняття та звільнення з російського підданства 1905 425
54 Перше відділення, 2-ий стіл. Справи про надання видів на проживання, продаж майна, надзвичайні події, дезертирів з австрійського війська. Клопотання про прийняття у російське підданство 1906 249
55 Перше відділення, 2-ий стіл. Справи про надзвичайні події, про розшук різних осіб, про продаж майна. Клопотання про прийняття у російське підданство 1907 392
56 Перше відділення, 2-ий стіл. Розпорядження про стягнення лікарняних недоїмок. Клопотання про прийняття у російське підданство. Відомості про розшук боржників та майна, пожежі та смерть різних осіб 1908 585
57 Перше відділення, 2-ий стіл. Розпорядження про стягнення лікарняних недоїмок. Відомості про розшук боржників та майна різних осіб. Справи про надзвичайні події у Київській губернії. Клопотання про прийняття у російське підданство 1909 649
58 Перше відділення, 2-ий стіл. Розпорядження про стягнення лікарняних недоїмок. Клопотання про прийняття у російське підданство. Відомості про розшук боржників та майна різних осіб. Духовні заповіти 1911 402
59 Перше відділення, 2-ий стіл. Клопотання про прийняття та звільнення з російського підданства. Відомості про дезертирство з австрійського війська, про розшук осіб, звинувачених у вбивствах 1912 524
60 Перше відділення, 2-ий стіл. Клопотання про прийняття у російське підданство. Відомості про дезертирство з австрійського війська. Відомості про продаж майна, про надання свідоцтв на проживання 1914 1714
61 Перше відділення, 3-ій стіл. Скарги міщан та селян на посадових осіб щодо перевищення та порушення ними службових обов'язків, про невидачу посвідчень про несудимість та паспортів, про вимагання грошей 1891 282
62 Перше відділення, 3-ій стіл. Справи про розшук селян-утікачів. Справи про вимагання, хабарництво та інші зловживання посадових осіб, про притягнення до судової відповідальності чиновників поліції. Скарги сільських, міщанських старостів, офіцерів, купців, аптекарських помічників на посадових осіб щодо перевищення та порушення ними службових обов'язків 1892 230
63 Перше відділення, 3-ій стіл. Справи про розгляд скарг різних осіб на посадових осіб поліцейських установ щодо перевищення ними службових повноважень та хабарництво 1892 498
64 Перше відділення, 3-ій стіл. Справи про розгляд скарг різних осіб на посадових осіб поліцейських установ щодо перевищення ними службових повноважень та хабарництво 1893 79
64а Перше відділення, 3-й стіл. Справи про розгляд скарг на службових осіб слідчих органів Черкаського повіту щодо порушень при складання протоколів про смерть селян. Скарги селян на посадових осіб щодо перевищення та порушення ними службових повноважень 1893 174
65 Перше відділення, 3-ій стіл. Слідчі справи селян та міщан, звинувачених у крадіжках, побоях 1894 51
65а Перше відділення, 3-ій стіл. Справи про розгляд скарг селян, міщан щодо невидачі їм паспортів 1894 213
66 Перше відділення, 3-ій стіл. Справи селян, звинувачених у вбивствах, пограбуваннях, крадіжках, шахрайствах та бійках. Скарги селян, міщан, дворян, медичних фельдшерів на посадових осіб поліцейських установ щодо притягнення їх до карної відповідальності за бійки, пограбування, спекуляцію, хабарництво, наклепи 1895 77
66а Перше відділення, 3-й стіл. 1895 312
67 Перше відділення, 3-ій стіл. Справи про звинувачення посадових осіб поліцейських установ щодо перевищення та порушення ними службових обов'язків 1896 252
68 Перше відділення, 3-ій стіл. Скарги міщан на посадових осіб про відмову видачі посвідчень про смерть близьких родичів 1897 210
69 Перше відділення, 3-ій стіл. Справи про звинувачення посадових осіб поліцейських установ щодо перевищення та порушення ними службових обов'язків. Справи про розгляд скарг на посадових осіб щодо невидачі купцям посвідчень на проживання 1898 390
70 Перше відділення, 3-ій стіл. Справи про розгляд скарг на посадових осіб державних установ щодо відмови видачі посвідчень про сімейний стан та документів про смерть близьких родичів. Скарги на посадових осіб поліцейських установ щодо порушення ними службових обов'язків 1899 501
71 Перше відділення, 3-ій стіл. Справи про розгляд скарг на посадових осіб державних установ щодо відмови видачі посвідчень про сімейний стан та паспортів. Скарги селян, міщан, дворян на посадових осіб поліцейських закладів щодо заподіяння образ, вимагання грошей, хабарництво 1900 288
72 Перше відділення, 3-ій стіл. Справи про розгляд скарг селян, міщан на рабинів щодо порушень в оформленні записів у метричних книгах, видачі паспортів. Анонімні скарги селян, міщан, дворян на посадових осіб поліцейських установ щодо перевищення ними службових повноважень. Акти ревізій стану діловодства поліцейських установ Київської губернії 1899 423
73 Перше відділення, 3-ій стіл. Акти ревізій стану діловодства поліцейських установ Київської губернії. Рапорти посадових осіб щодо виконання розпоряджень за підсумками ревізій. Справи про порушення посадовими особами статуту про гербовий збір. Скарги міщан, купців, селян на посадових осіб щодо невиконання чи перевищення ними службових обов'язків 1902 448
74 Перше відділення, 3-ій стіл. Справи про розгляд скарг на посадових осіб поліцейських установ щодо невиконання ними службових обов'язків та нанесення образ, побоїв 1903 469
75 Перше відділення, 3-ій стіл. Справи про розгляд скарг на посадових осіб щодо хабарництва, порушень в оформленні та видачі різного роду свідоцтв, розтрату казенних коштів. Скарги міщан, селян, дворян на посадових осіб поліцейських установ щодо крадіжок майна, нанесення образ та побоїв, неправомірні затримання 1904 544
76 Перше відділення, 3-ій стіл. Справи про розгляд скарг на посадових осіб київських поліцейських установ щодо їх бездіяльності під час єврейських погромів. Скарги селян, міщан, дворян на посадових осіб щодо порушення статуту про гербовий збір, невидачу паспортів 1905 475
77 Перше відділення, 3-ій стіл. Справи про розгляд скарг на посадових осіб поліцейських установ щодо неправомірного затримання, про нанесення образ та побоїв, про крадіжки майна. Анонімні скарги на рабинів щодо зловживання ними службовим становищем, хабарництво, здирство. Скарги селян, міщан, дворян на рабинів щодо невидачі паспортів, свідоцтв, метрик про смерть 1906 440
78 Перше відділення, 3-ій стіл. Справи про розгляд скарг на посадових осіб поліцейських установ щодо розтрати казенного майна, про зловживання ними службовим становищем. Скарги селян, міщан, дворян на рабинів щодо невидачі метричних посвідчень, паспортів, свідоцтв про сімейне становище. Справи про порушення посадовими особами статуту про гербовий збір 1907 518
79 Перше відділення, 3-ій стіл. Справи про розгляд скарг на посадових осіб поліцейських установ щодо нанесення образ, про неправомірні обшуки домівок, про знущання та перевищення службових повноважень, про невидачу паспортів та посвідчень про сімейне становище 1908 493
80 Перше відділення, 3-ій стіл. Справи про звинувачення посадових осіб поліцейських установ в неналежному виконанні ними службових обов'язків, що спричинило втечі арештантів із в'язниць. Скарги на посадових осіб щодо перевищення ними службових повноважень 1909 725
81 Перше відділення, 3-ій стіл. Справи про порушення посадовими особами статуту про гербовий збір. Скарги на посадових осіб поліцейських установ щодо перевищення ними службових повноважень 1910 351
82 Перше відділення, 3-ій стіл. Анонімні скарги на посадових осіб щодо хабарництва, перевищення ними службових повноважень та невиконання службових обов'язків. Скарги на посадових осіб поліцейських установ за нанесення образ та побоїв, на неправомірні арешти, крадіжки майна 1911 545
83 Перше відділення, 3-ій стіл. Справи про розгляд скарг селян, міщан на посадових осіб щодо невиконання ними службових обов'язків, вимагання хабарів 1912 672
84 Перше відділення, 3-ій стіл. Справи про звинувачення посадових осіб поліцейських установ у розтраті казенного майна, про вимагання хабарів, про нанесення образ та побоїв. Клопотання різних осіб про повернення майна, арештованого під час затримання. Скарги селян, міщан на посадових осіб щодо перевищення ними службових повноважень 1913 542
85 Перше відділення, 3-ій стіл. Справи про звинувачення нижчих чинів поліцейських установ щодо неналежного виконання ними службових обов'язків, що спричинило втечу арештантів з-під варти. Скарги на посадових осіб поліцейських установ щодо невидачі паспортів та посвідчень про сімейне становище, порушень в оформленні протоколів при затриманні, неповерненні відібраного майна 1914 684
86 Друге відділення, 2-ий стіл. Розпорядження про притягнення до відповідальності посадових осіб за перевищення службових повноважень та хабарництво. Відомості про прийняття осіб у російське підданство, про визнання призначень консулів 1915–1916 88
87 Перше відділення, 3-ій стіл. Скарги на посадових осіб державних, поліцейських закладів щодо перевищення та порушення ними службових обов'язків 1916 617
88 Друге відділення, 4-ий стіл. Рапорти повітових військових та міських поліцейських органів про виконання судових вироків, про майновий та громадський статус осіб, на яких відкрито судові провадження. Відомості про події у громадському та політичному житті губернії 1885 242
88а Друге відділення, 4-ий стіл. Рапорти повітових військових та міських поліцейських органів про виконання судових вироків, про майновий та громадський статус осіб, на яких відкрито судові провадження 1885 74
89 Друге відділення, 4-ий стіл. Рапорти повітових військових та міських поліцейських органів про виконання судових вироків, про майновий та громадський статус осіб, на яких відкрито судові провадження. Відомості про події у громадському та політичному житті губернії 1886 132
90 Друге відділення, 4-ий стіл. Рапорти повітових військових та міських поліцейських органів про виконання судових вироків, про майновий та громадський статус осіб, на яких відкрито судові провадження. Відомості про події у громадському та політичному житті губернії 1887 404
91 Друге відділення, 4-ий стіл. Рапорти повітових військових та міських поліцейських органів про виконання судових вироків, про майновий та громадський статус осіб, на яких відкрито судові провадження. Відомості про події у громадському та політичному житті губернії 1888 462
92 Друге відділення, 4-ий стіл. Рапорти повітових військових та міських поліцейських органів про виконання судових вироків, про майновий та громадський статус осіб, на яких відкрито судові провадження 1889 641
93 Друге відділення, 4-ий стіл. Рапорти повітових військових та міських поліцейських органів про виконання судових вироків, про майновий та громадський статус осіб, на яких відкрито судові провадження. Відомості про події у громадському та політичному житті губернії 1890 443
94 Друге відділення, 4-ий стіл. Відомості про прийняття та позбавлення російського підданства. Акти ревізії стану діловодства міщанських управ 1891 565
95 Друге відділення, 4-ий стіл. Справи про результати виборів посадових осіб у міщанські управи. Відомості про прийняття та позбавлення російського підданства 1892 589
96 Друге відділення, 4-ий стіл. Скарги на посадових осіб щодо невидачі паспортів. Відомості про прийняття та позбавлення російського підданства. Справи про хрещених євреїв. Акти ревізії стану діловодства міщанських управ 1893 679
98 Друге відділення, 4-ий стіл. Розпорядження про проведення виборів посадових осіб у міщанські управи. Відомості про прийняття та позбавлення російського підданства. Скарги платників податків на їх високий розмір. Клопотання про відведення землі під кладовища, про видачу паспортів. Акти ревізії грошових книг міщанських управ. Справи про хрещених євреїв 1894 1315
100 Друге відділення, 4-ий стіл. Розпорядження про проведення виборів посадових осіб у міщанські управи. Скарги на посадових осіб щодо невидачі паспортів, порушення у зборах різного виду, в оформленні метричних записів. Клопотання селян про перенесення строків ярмарків 1895 368
102 Друге відділення, 4-ий стіл. Розпорядження про проведення виборів посадових осіб у міщанські управи. Скарги на посадових осіб про невидачу паспортів 1896 39
104 Друге відділення, 4-ий стіл. Скарги платників податків на їх високий розмір. Клопотання різних осіб про видачу паспортів 1891–1896 72
105 Друге відділення, 4-ий стіл. Розпорядження про встановлення розміру видатків по повітах. Скарги платників податків на їх високий розмір 1898 292
106 Друге відділення, 4-ий стіл. Розпорядження про проведення виборів посадових осіб у міщанські управи. Клопотання про видачу паспортів 1899 219
107 Друге відділення, 4-ий стіл. Розпорядження про проведення виборів посадових осіб у міщанські управи. Клопотання осіб про видачу паспортів, про внесення їх до посімейних списків. Відомості про хрещених євреїв 1900 247
108 Друге відділення, 4-ий стіл. Розпорядження про проведення виборів посадових осіб у міщанські управи. Клопотання осіб про видачу паспортів. Відомості про хрещених євреїв 1901 353
109 Друге відділення, 4-ий стіл. Розпорядження про устрій пожежних частин, про проведення виборів посадових осіб у міщанські управи. Відомості про встановлення розміру видатків по міщанських управах, про хрещених євреїв. Клопотання осіб про видачу свідоцтв про народження та паспортів 1902 447
110 Друге відділення, 4-ий стіл. Розпорядження про устрій пожежних частин, про проведення виборів посадових осіб у міщанські управи. Відомості про встановлення розміру видатків по міщанських управах, про хрещених євреїв. Клопотання осіб про видачу свідоцтв про народження. Скарги на невидачу паспортів 1903 724
111 Друге відділення, 4-ий стіл. Розпорядження про проведення виборів посадових осіб у міщанські управи. Відомості про встановлення розміру видатків по міщанських управах. Відомості про хрещених євреїв, про видачу свідоцтв про народження 1904 653
112 Друге відділення, 4-ий стіл. Розпорядження про проведення виборів посадових осіб у міщанські управи. Клопотання про видачу свідоцтв про народження та паспортів 1905 442
113 Друге відділення, 4-ий стіл. Розпорядження про проведення виборів посадових осіб у міщанські управи 1906 222
114 Друге відділення, 4-ий стіл. Розпорядження про проведення виборів посадових осіб у міщанські управи. Клопотання про дозвіл на зміну віросповідання 1907 197
115 Друге відділення, 4-ий стіл. Розпорядження про проведення виборів посадових осіб у міщанські управи. Справи про стягнення лікарняної недоїмки по повітах губернії 1908 322
116 Друге відділення, 4-ий стіл. Розпорядження про проведення виборів посадових осіб у міщанські управи. Справи про стягнення лікарняної недоїмки по повітах губернії. Акти ревізії фінансової звітності міщанських управ 1909 297
117 Друге відділення, 4-ий стіл. Розпорядження про проведення виборів посадових осіб у міщанські управи. Справи про стягнення лікарняної недоїмки по повітах губернії. Скарги на зловживання службовим становищем посадових осіб міщанських управ. Клопотання осіб про видачу паспортів. Акти ревізії фінанової звітності міщанських управ 1910 271
118 Друге відділення, 4-ий стіл. Розпорядження про проведення виборів посадових осіб у міщанські управи. Клопотання осіб про видачу паспортів 1911 365
119 Друге відділення, 4-ий стіл. Розпорядження про проведення виборів посадових осіб у міщанські управи. Клопотання осіб про видачу посвідчень на обрання роду діяльності 1912 286
119а Друге відділення, 5-ий стіл. Справи про виконання судових вироків. Справи про виконання рішень про переведення заарештованих в інші місця утримання. Рапорти про заворушення у тюрмах, про забезпечення тюрем усім необхідним для їх функціонування і утримання арештантів. Відомості про кількість заарештованих, які утримуються у тюрмах губернії 1884 63
120 Друге відділення, 5-ий стіл. Циркуляр міністра внутрішніх справ Російської імперії про створення тюремної інспекції по Київській губернії. Справи про виконання судових вироків 1884 24
121 Друге відділення, 5-ий стіл. Розпорядження головного тюремного управління про переведення арештантів в інші місця ув'язнення. Відомості про виконання судових вироків 1885 153
122 Друге відділення, 5-ий стіл. Розпорядження головного тюремного управління про переведення арештантів в інші місця ув'язнення. Відомості про виконання судових вироків. Справи про заслання в'язнів до Сибіру та до Сахаліну 1886 55
123 Друге відділення, 5-ий стіл. Розпорядження головного тюремного управління про переведення арештантів в інші місця ув'язнення. Відомості про виконання судових вироків. Справи про заслання в'язнів до Сибіру 1887 99
124 Друге відділення, 5-ий стіл. Відомості про виконання судових вироків. Справи про заслання в'язнів до Сибіру 1888 90
125 Друге відділення, 5-ий стіл. Відомості про виконання судових вироків. Справи про заслання в'язнів до Сибіру 1889 106
126 Друге відділення, 5-ий стіл. Розпорядження про встановлення зборів на облаштування пожежної частини та доріг, про фінансування училищ. Відомості про виконання судових вироків. Відомості про хрещених євреїв 1890 148
127 Друге відділення, 5-ий стіл. Відомості про єврейські метричні книги, виселення євреїв, про діяльність синагог та молитовних шкіл, про хрещених євреїв 1891 231
128 Друге відділення, 5-ий стіл. Розпорядження про стягнення коробочного та свічного збору. Відомості про виселення євреїв, про діяльність синагог та молитовних шкіл, про надання дозволу на побудову промислових підприємств євреями. Відомості про хрещених євреїв 1892 235
129 Друге відділення, 5-ий стіл. Розпорядження про стягнення коробочного збору. Відомості про синагоги, кладовища та молитовні школи, про виселення євреїв. Справи про хрещених євреїв 1893 407
131 Друге відділення, 5-ий стіл. Розпорядження про стягнення коробочного та свічного збору. Відомості про надання виписок з єврейських метричних книг, про надання дозволу на проживання євреїв, про вибори рабинів, про єврейське поховальне братерство 1894 681
132 Друге відділення, 5-ий стіл. Клопотання про відкриття молитовних шкіл, про вибори духовних правлінь молитовних будинків. Відомості про відкриття єврейських училищ. Справи про розкольників 1886–1895 510
134 Друге відділення, 5-ий стіл. Відомості про право на проживання та виселення євреїв. Справи про розкольників 1896 233
135 Друге відділення, 5-ий стіл. Розпорядження про стягнення лікарняної недоїмки. Відомості про право на проживання та виселення євреїв. Справи про старообрядців 1897 251
136 Друге відділення, 5-ий стіл. Розпорядження про стягнення лікарняних недоїмок, коробочного збору. Відомості про вибори рабинів, членів духовних правлінь молитовних шкіл. Клопотання про відкриття молитовних шкіл, про надання дозволу на проживання євреїв у м. Києві та містечках губернії 1898 684
137 Друге відділення, 5-ий стіл. Розпорядження про стягнення лікарняних недоїмок та коробочного збору. Відомості про право на проживання та виселення євреїв. Відомості про вибори рабинів, членів духовних правлінь молитовних шкіл. Скарги євреїв на відмову у зарахуванні їх до ремісників 1899 328
138 Друге відділення, 5-ий стіл. Розпорядження про стягнення коробочного збору та вибори рабинів. Відомості про прибутково-видаткові книги єврейських духовних правлінь при молитовних школах та синагогах. Відомості про виправлення записів у метричних книгах рабинатів 1900 714
139 Друге відділення, 5-ий стіл. Розпорядження про стягнення коробочного збору. Відомості про виправлення записів у метричних книгах рабинатів 1901 1023
140 Друге відділення, 5-ий стіл. Розпорядження про стягнення коробочного збору, про вибори рабинів і членів духовного правління молитовних шкіл. Відомості про надання дозволів на право проживання певних осіб. Акти ревізії метричних книг розкольників 1904 747
141 Друге відділення, 5-ий стіл. Розпорядження про стягнення коробочного збору, про вибори рабинів і членів духовного правління молитовних шкіл. Клопотання про виправлення у метричних книгах рабинатів 1907 534
142 Друге відділення, 5-ий стіл. Розпорядження про стягнення коробочного збору, про вибори рабинів і членів духовного правління молитовних шкіл. Клопотання про виправлення у метричних книгах рабинатів. Відомості про надання дозволів на право проживання певних осіб 1908 566
143 Перше відділення, 5-ий стіл. Розпорядження про стягнення коробочного збору. Відомості про виправлення записів у метричних книгах рабинатів 1909 962
144 Друге відділення, 5-ий стіл. Розпорядження про вибори рабинів і членів духовного правління молитовних шкіл. Клопотання про надання дозволу на право проживання певних осіб 1910 791
145 Друге відділення, 5-ий стіл. Розпорядження про вибори рабинів і членів духовного правління молитовних шкіл. Клопотання про надання дозволу на право проживання певних осіб 1911 841
146 Друге відділення, 5-ий стіл. Розпорядження про вибори членів духовного правління молитовних шкіл. Клопотання про виправлення у метричних книгах рабинатів, про надання дозволу євреям мати челядь 1912 609
147 Друге відділення, 5-ий стіл. Розпорядження про стягнення коробочного збору, про вибори членів духовного правління молитовних шкіл. Клопотання про виправлення у метричних книгах рабинатів, про надання дозволу євреям мати челядь 1913 562
148 Друге відділення, 5-ий стіл. Розпорядження про стягнення коробочного збору, про вибори членів духовного правління молитовних шкіл. Клопотання про виправлення у метричних книгах рабинатів, про надання дозволу євреям мати челядь 1914 444
149 Друге відділення, 5-ий стіл. Розпорядження про стягнення коробочного збору, про вибори членів духовного правління молитовних шкіл. Клопотання про виправлення у метричних книгах рабинатів, про надання дозволу євреям мати челядь 1915 252
150 Друге відділення, 5-ий стіл. Розпорядження про стягнення коробочного збору, про вибори членів духовного правління молитовних шкіл. Клопотання про виправлення у метричних книгах рабинатів, про надання дозволу євреям мати челядь 1916 351
151 Друге відділення, 5-ий стіл. Розпорядження про вибори членів духовних правлінь молитовних будинків та шкіл. Клопотання євреїв про отримання дозволу на проживання у м. Києві та містечках губернії 1917 42
152 Секретарська частина. Справи про приймання, переміщення, звільнення службовців, про отримання надбавок до посадових окладів та одноразової допомоги. Списки чиновників губернії по відомству Міністерства внутрішніх справ Російської імперії. Клопотання про видачу свідоцтв на почесне громадянство 1895 322
153 Секретарська частина. Клопотання про видачу свідоцтв на почесне громадянство 1896 462
154 Секретарська частина. Клопотання про видачу свідоцтв на почесне громадянство 1897 295
155 Секретарська частина. Документи з особового складу службовців губернського правління. Розпорядження про нагородження поліцейських та пожежних працівників 1898 235
156 Секретарська частина. Документи з особового складу службовців губернського правління. Відомості про кавалерів орденів, які померли. Клопотання про видачу свідоцтв на почесне громадянство. Заяви різних осіб про прийняття на службу до складу губернського правління 1899 505
157 Секретарська частина. Розпорядження про нагородження поліцейських та пожежних працівників. Документи з особового складу службовців губернського правління. Клопотання різних осіб про видачу свідоцтв про непідсудність 1900 506
158 Секретарська частина. Розпорядження про відкриття урядницької школи та підготовки до неї кандидатів на посади поліцейських урядників. Документи з особового складу службовців губернського правління. Клопотання різних осіб про видачу свідоцтв про непідсудність 1901 521
159 Секретарська частина. Розпорядження про нагородження поліцейських та пожежних працівників. Документи з особового складу службовців губернського правління. Клопотання про видачу свідоцтв на почесне громадянство. Заяви різних осіб про прийняття на службу до складу губернського правління 1902 469
160 Секретарська частина. Клопотання осіб про видачу свідоцтв про непідсудність. Особові справи службовців державних та поліцейських установ 1903 514
161 Секретарська частина. Документи з особового складу службовців губернського правління. Розпорядження про призначення пенсій, надання допомоги службовцям. Клопотання осіб про видачу свідоцтв про непідсудність 1904 454
162 Секретарська частина. Документи з особового складу службовців губернського правління. Відомості про стан архіву губернського правління. Листування про видачу довідок громадянам. Справи про видачу свідоцтв на почесне громадянство 1905 392
163 Секретарська частина. Розпорядження про нагородження поліцейських та пожежних працівників. Документи з особового складу службовців губернського правління. Клопотання про видачу свідоцтв на почесне громадянство 1906 239
164 Секретарська частина. Документи з особового складу службовців губернського правління. Клопотання осіб про прийняття на службу до складу губернського правління 1907 200
165 Секретарська частина. Документи з особового складу службовців губернського правління. Клопотання осіб про призначення одноразової допомоги, пенсій службовцям губернського правління, про прийняття на навчання дітей державним коштом 1908 205
166 Секретарська частина. Документи з особового складу службовців губернського правління. Справи про видачу свідоцтв на почесне громадянство. Клопотання осіб про призначення одноразової допомоги, пенсій 1909 195
167 Секретарська частина. Документи з особового складу службовців губернського правління. Справи про видачу свідоцтв на почесне громадянство 1910 217
168 Секретарська частина. Документи з особового складу службовців губернського правління. Клопотання осіб про прийняття на службу до державних та поліцейських установ 1911 375
169 Секретарська частина. Документи з особового складу службовців губернського правління. Справи про нагородження почесних громадян орденами та медалями. Клопотання осіб про надання свідоцтв про збереження їх прав на майно 1912 372
170 Секретарська частина. Документи з особового складу службовців губернського правління. Листування про видачу довідок громадянам. Справи про видачу свідоцтв на почесне громадянство 1913 256
171 Секретарська частина. Документи з особового складу службовців губернського правління. Справи про видачу свідоцтв на почесне громадянство 1914 293
172 Секретарська частина. Документи з особового складу службовців губернського правління. Клопотання осіб про видачу свідоцтв про непідсудність 1915 74
173 Секретарська частина. Документи з особового складу службовців губернського правління. Справи про нагородження почесних громадян 1916 160
174 Секретарська частина. Документи з особового складу службовців губернського правління 1917 582
175 Рахункова та екзекуторська частини. Бухгалтерські документи (відомості про грошові обіги, кошториси, рух кредитних коштів) 1885–1886 46
176 Рахункова та екзекуторська частини. Бухгалтерські документи (місячні звітні відомості, рух кредитних коштів). Реєстри документів з кошторисних витрат 1888 31
177 Рахункова та екзекуторська частина. Звітні відомості до губернського казначейства та Контрольної палати 1889 20
178 Рахункова та екзекуторська частина. Циркуляр Департаменту загальних справ Міністерства внутрішніх справ про порядок витрат на хімічно-мікроскопічні дослідження та винагороди лікарям. Бухгалтерські документи (справи про видатки, кошториси) 1890 29
179 Рахункова та екзекуторська частина. Кошториси витрат губернського правління на утримання лікарського відділення. Бухгалтерські документи (справи про видатки, кошториси) 1891 26
180 Рахункова та екзекуторська частина. Бухгалтерські документи (справи про видатки, кошториси). Відомості на зарплатню канцелярським чиновникам та писарям, службовцям за вільним наймом губернського правління, на видачу грошової допомоги хрещеним євреям 1892 33
181 Рахункова та екзекуторська частина. Бухгалтерські документи (справи про видатки, кошториси). Реєстри документів з кошторисних витрат 1893 36
182 Рахункова та екзекуторська частина. Бухгалтерські документи з нотаріального збору (щомісячні відомості, талони квитанцій, бланки асигнацій). Відомості на утримання особового складу лікарського відділення, київського повітового лікаря і ветеринарів 1894 48
183 Рахункова та екзекуторська частина. Бухгалтерські документи (справи про видатки, кошториси). Листування Луцько-Житомирської Римо-католицької духовної консисторії з Київським губернським правлінням з питань фінансування 1895 55
184 Рахункова та екзекуторська частина. Циркуляри Департаменту загальних справ Міністерства внутрішніх справ про правила звітування по боргах та недоїмках, про рапорти поліцейських управлінь. Звітні відомості по боргах та недоїмках по повітах губернії 1896 41
185 Рахункова та екзекуторська частина. Бухгалтерські документи (справи про видатки, кошториси). Відомості про надходження нотаріального збору від містечок губернії 1897 57
186 Рахункова та екзекуторська частина. Бухгалтерські документи (справи про видатки, кошториси). Відомості про надходження нотаріального збору від містечок губернії 1898 66
187 Рахункова та екзекуторська частина. Відомості по витратах на винагороди, допомоги та стипендії, що призначаються по Департаменту загальних справ Міністерства внутрішніх справ 1899 78
188 Рахункова та екзекуторська частина. Розпорядження про нотаріальний збір. Списки службовців губернського правління, з яких відраховують квартирний податок 1900 52
189 Рахункова та екзекуторська частина. Бухгалтерські документи (справи про видатки, кошториси). Відомості про надходження нотаріального збору від містечок губернії 1901 53
190 Рахункова та екзекуторська частина. Фінансово-бухгалтерські звіти губернського правління. Особові справи кур'єрів губернського правління. Реєстри документів з кошторисних витрат 1902 61
191 Рахункова та екзекуторська частина. Кошториси доходів та витрат губернського правління. Відомості про надходження нотаріального збору від містечок губернії 1903 78
192 Рахункова та екзекуторська частина. Бухгалтерські документи (справи про видатки, кошториси). Відомості про надходження нотаріального збору від містечок губернії 1904 75
193 Рахункова та екзекуторська частина. Відомості на виплату винагород, грошової допомоги та стипендій лікарям і ветеринарам. Особові справи кур'єрів губернського правління 1905 83
194 Рахункова та екзекуторська частина. Бухгалтерські документи (справи про видатки, кошториси). Відомості про надходження нотаріального збору від містечок губернії 1906 79
195 Рахункова та екзекуторська частина. Розпорядження про видачу винагород та допомоги служителям поліції та пожежних команд, нижчим чинам запасу, які брали участь у бойових діях з Японією. Бухгалтерські документи (справи про видатки, кошториси) 1907 77
196 Рахункова та екзекуторська частина. Відомості по витратах по кошторису Міністерства внутрішніх справ на утримання особового складу губернського правління, тюремних адміністрацій, на ремонт казенних будівель. Відомості про передачу бухгалтерських справ до архіву 1908 72
197 Рахункова та екзекуторська частина. Бухгалтерські документи (справи про видатки, кошториси). Відомості про надання грошової допомоги поліцейським урядовцям 1909 69
198 Рахункова та екзекуторська частина. Бухгалтерські документи (справи про видатки, кошториси). Відомості по витратах на канцелярські приладдя для губернського правління 1910 66
199 Рахункова та екзекуторська частина. Кошториси прибутків та видатків губернського правління. Розпорядження про видачу допомоги бідним вчителям м. Києва 1911 69
200 Рахункова та екзекуторська частина. Бухгалтерські документи (справи про видатки, кошториси). Облікові реєстри витратних документів 1912 57
201 Рахункова та екзекуторська частина. Розпорядження про передачу земським управам нотаріального збору. Справи про витрачання коштів на утримання особового складу губернського правління та поліції Київської губернії 1913 57
202 Рахункова та екзекуторська частина. Справи про витрачання коштів на утримання особового складу губернського правління та поліції Київської губернії 1914 48
203 Ветеринарна частина. Справи про надання дозволу на будівництво приватних заводів для обробки шкір тварин. Відомості про санітарний стан заводів, що займаються переробкою продукції тваринництва, торгівлею молочними та м'ясними продуктами. Вказівки про проведення щеплення тварин. Документи з особового складу працівників ветеринарної частини губернського правління 1897 36
204 Ветеринарна частина. Вказівки про проведення щеплення тварин. Відомості про санітарний стан заводів, що займаються переробкою продукції тваринництва 1898 63
205 Ветеринарна частина. Справи про надання дозволу на будівництво шкірзаводів. Вказівки про проведення щеплення тварин 1899 34
206 Ветеринарна частина. Клопотання про надання дозволу на будівництво шкірзаводів. Вказівки про проведення щеплення тварин 1900 42
207 Ветеринарна частина. Справи про надання дозволу на будівництво приватних заводів для обробки шкіри 1901 46
208 Ветеринарна частина. Справи про надання дозволу на будівництво маргаринового заводу. Вказівки про проведення щеплення тварин. Відомості про організацію роботи курсів при Київській ветеринарній бактеріологічній лабораторії 1902 55
209 Ветеринарна частина. Річні звіти ветеринарних лікарів про наявність ветеринарного персоналу, про хвороби худоби та проведення щеплення тварин. Клопотання різних осіб про надання дозволу на будівництво заводів з виготовлення шкір та кефіру 1903 52
210 Ветеринарна частина. Річні звіти ветеринарних лікарів про наявність ветеринарного персоналу, про хвороби худоби та проведення щеплення тварин. Клопотання про надання дозволу на будівництво шкірзаводів 1904 52
211 Ветеринарна частина. Вказівки про проведення щеплення тварин. Клопотання про надання дозволу на будівництво миловарних та шкірзаводів 1905 25
212 Ветеринарна частина. Клопотання про надання дозволу на будівництво шкірзаводів 1906 30
213 Ветеринарна частина. Циркулярні розпорядження Київського губернатора про ретельне очищення та дезинфекцію вагонів у випадках перевезення хворих або померлих тварин. Річні звіти ветеринарних лікарів про кількість забитих на бійнях тварин, про проведення щеплення тварин. Відомості ветеринарних лікарів про епідемічні хвороби худоби 1907 36
214 Ветеринарна частина. Річний звіт губернського ветеринарного інспектора про склад ветеринарного персоналу, про стан ветеринарних лікарень та хвороби худоби в губернії. Річні звіти ветеринарних лікарів про кількість забитих на бійнях тварин. Клопотання про надання дозволу на будівництво приватних заводів 1908 51
215 Ветеринарна частина. Річні звіти повітових ветеринарних лікарів про наявність ветеринарних лікарень та аптек, про кількість забитих на бійнях тварин. Клопотання про надання дозволу на будівництво шкірзаводів 1909 26
216 Ветеринарна частина. Щомісячні звіти повітових і дільничних ветеринарних лікарів про епідемічні хвороби тварин 1910 20
217 Ветеринарна частина. Рапорти Київського ветеринарного інспектора у Ветеринарне управління Міністерства внутрішніх справ про діяльність ветеринарних лікарів та фельдшерів. Відомості щодо поширеності у повітах губернії хвороб рогатої худоби 1911 41
218 Ветеринарна частина. Річні звіти міських управ по ветеринарно-санітарній частині про кількість ветеринарних лікарів по повітах, про витрати на утримання персоналу, про санітарний стан боєнь 1912 48
219 Ветеринарна частина. Річні звіти ветеринарних лікарів про кількість забитих на бійнях тварин. Клопотання про надання дозволу на будівництво кумисно-кефірного та цукрового заводів 1913 19
220 Будівельна частина. Справи про надання міським установам, організаціям, приватним особам дозволів на будівництво. Проектно-кошторисна документація на ремонт будівель та забудови території м. Києва і Київської губернії. Відомості про ціни на виконання ремонтних робіт. Справи про технічно-поліцейський нагляд за будівництвом приватних споруд 1884 88
221 Будівельна частина. Проектно-кошторисна документація на ремонт будівель та забудови території м. Києва і Київської губернії. Відомості про ціни на виконання ремонтних робіт 1885 89
222 Будівельна частина. Клопотання про надання міським установам, організаціям, приватним особам дозволів на будівництво 1886 103
223 Будівельна частина. Клопотання про надання міським установам, організаціям, приватним особам дозволів на будівництво 1887 109
224 Будівельна частина. Клопотання про надання міським установам, організаціям, приватним особам дозволів на будівництво 1888 96
225 Будівельна частина. Клопотання про надання міським установам, організаціям, приватним особам дозволів на будівництво 1889 145
226 Будівельна частина. Розпорядження про будівництво музею, лісопильних та шкірзаводів, тимчасових балаганів для цирку. Клопотання про боротьбу з вологістю в будинках, про ремонт вулиць та мостів, про облаштування каналізації та водопроводів 1890 222
227 Будівельна частина. Розпорядження про затвердження проектів будівництва церков. Клопотання про надання міським установам, організаціям, приватним особам дозволів на будівництво 1891 234
228 Будівельна частина. Розпорядження про затвердження проектів будівництва церков. Клопотання про надання міським установам, організаціям, приватним особам дозволів на будівництво 1892 165
229 Будівельна частина. Розпорядження про затвердження проектів будівництва церков. Клопотання про надання міським установам, організаціям, приватним особам дозволів на будівництво. Відомості про складання та затвердження проектів на будівництво 1893 206
230 Будівельна частина. Розпорядження про затвердження проектів будівництва церков. Клопотання про надання міським установам, організаціям, приватним особам дозволів на будівництво. Відомості про складання та затвердження проектів на будівництво 1894 273
231 Будівельна частина. Розпорядження про затвердження проектів будівництва церков. Протоколи будівельного відділення Київського губернського правління щодо встановлення довідкових цін на будівельні матеріали та робочу силу. Клопотання про надання міським установам, організаціям, приватним особам дозволів на будівництво. Відомості про складання та затвердження проектів на будівництво 1895 295
232 Будівельна частина. Клопотання про надання дозволів на встановлення парових котлів на цукрових та винокурних заводах 1896 305
233 Будівельна частина. Клопотання про надання дозволів на встановлення парових котлів на цукрових та винокурних заводах. Відомості про складання та затвердження проектів на будівництво 1897 335
234 Будівельна частина. Розпорядження про поліцейський нагляд за будівництвом. Клопотання про надання міським установам, організаціям, приватним особам дозволів на будівництво 1898 302
235 Будівельна частина. Клопотання про надання міським установам, організаціям, приватним особам дозволів на будівництво 1899 337
236 Будівельна частина. Клопотання про надання міським установам, організаціям, приватним особам дозволів на будівництво 1900 287
237 Будівельна частина. Розпорядження про затвердження проектів будівництва. Клопотання про надання міським установам, організаціям, приватним особам дозволів на будівництво 1901 319
238 Будівельна частина. Розпорядження про затвердження проектів будівництва. Клопотання про надання міським установам, організаціям, приватним особам дозволів на будівництво. Відомості про довідкові ціни на будівельні матеріали та робочу силу по повітах 1902 364
239 Будівельна частина. Затвердження планів будівництва церков у містах та містечках губернії. Відомості про відкриття єврейських молитовних шкіл 1903 352
240 Будівельна частина. Розпорядження про довідкові ціни на будівельні матеріали та робочу силу по повітах. Клопотання про надання міським установам, організаціям, приватним особам дозволів на будівництво 1904 324
241 Будівельна частина. Розпорядження про довідкові ціни на будівельні матеріали та робочу силу по повітах. Скарги на незаконне будівництво 1905 302
242 Будівельна частина. Розпорядження про довідкові ціни на будівельні матеріали та робочу силу по повітах. Клопотання про надання міським установам, організаціям, приватним особам дозволів на будівництво. Скарги на заборону на будівництво 1906 243
243 Будівельна частина. Розпорядження про довідкові ціни на будівельні матеріали та робочу силу по повітах. Клопотання про надання міським установам, організаціям, приватним особам дозволів на будівництво 1907 247
244 Будівельна частина. Розпорядження про зміни у планах міст та селищ губернії. Розпорядження про довідкові ціни на будівельні матеріали та робочу силу по повітах. Клопотання про надання міським установам, організаціям, приватним особам дозволів на будівництво 1908 312
245 Будівельна частина. Розпорядження про довідкові ціни на будівельні матеріали та робочу силу по повітах. Клопотання про надання міським установам, організаціям, приватним особам дозволів на будівництво 1909 381
246 Будівельна частина. Розпорядження про затвердження видатків на ремонт будівель. Розпорядження про довідкові ціни на будівельні матеріали та робочу силу по повітах. Клопотання про надання міським установам, організаціям, приватним особам дозволів на будівництво 1910 495
247 Будівельна частина. Розпорядження про зміни у планах міст губернії. Розпорядження про довідкові ціни на будівельні матеріали та робочу силу по повітах. Клопотання про надання міським установам, організаціям, приватним особам дозволів на будівництво 1911 427
248 Будівельна частина. Розпорядження про довідкові ціни на будівельні матеріали та робочу силу по повітах. Клопотання про надання міським установам, організаціям, приватним особам дозволів на ремонт та будівництво 1912 349
249 Будівельна частина. Розпорядження про зміни у планах міст губернії. Клопотання про надання міським установам, організаціям, приватним особам дозволів на ремонт та будівництво 1913 356
250 Будівельна частина. Розпорядження про зміни у планах міст губернії. Клопотання про надання міським установам, організаціям, приватним особам дозволів на ремонт та будівництво 1914 338
251 Будівельна частина. Розпорядження про зміни у планах міст губернії. Клопотання про надання міським установам, організаціям, приватним особам дозволів на ремонт та будівництво 1915 174
252 Будівельна частина. Розпорядження про зміни у планах міст губернії. Клопотання про надання міським установам, організаціям, приватним особам дозволів на ремонт та будівництво. Розпорядження про довідкові ціни на будівельні матеріали та робочу силу по повітах 1916 133
253 Будівельна частина. Розпорядження про зміни у планах міст губернії. Клопотання про надання міським установам, організаціям, приватним особам дозволів на ремонт та будівництво. Розпорядження про довідкові ціни на будівельні матеріали та робочу силу по повітах 1917 113
254 Будівельна частина. Розпорядження про зміни у планах міст губернії. Клопотання про надання міським установам, організаціям, приватним особам дозволів на ремонт та будівництво. Розпорядження про довідкові ціни на будівельні матеріали та робочу силу по повітах 1918 110
255 Будівельна частина. Розпорядження про зміни у планах міст губернії. Клопотання про надання міським установам, організаціям, приватним особам дозволів на ремонт та будівництво 1918–1919 88
256 Лікарське відділення. Відомості про медичні дослідження у розслідуванні справ про вбивства 1882 18
257 Лікарське відділення. Рапорти приставів про госпіталізацію психічно хворих. Відомості про медичні дослідження у розслідуванні справ про вбивства 1883 80
258 Лікарське відділення. Відомості про медичні дослідження трупів жертв злочинів 1884 83
259 Лікарське відділення. Відомості про захворювання людей тифом, віспою, скарлатиною, кором, дизентерією, сибіркою та ін. Документи про кількість хворих у лікарнях м. Києва. Документи про призначення на посади в медичних закладах та аптеках 1885 354
260 Лікарське відділення. Розпорядження щодо осіб, що прибули займатися лікарською практикою. Відомості про хвороби тварин 1886 287
261 Лікарське відділення. Циркуляри Медичного департаменту Міністерства внутрішніх справ про заходи щодо запобігання розповсюдженню різних хвороб людей та тварин. Рапорти власників аптек про працевлаштування аптекарів. Відомості про епідемічні хвороби худоби по повітах 1887 186
262 Лікарське відділення. Циркуляри Медичного департаменту Міністерства внутрішніх справ про встановлення санітарно-поліцейського нагляду у місцях торгівлі. Рапорти власників аптек про працевлаштування аптекарів 1888 143
263 Лікарське відділення. Циркуляри Медичного департаменту Міністерства внутрішніх справ про ветеринарно- санітарний нагляд за відправкою великої рогатої худоби за кордон, про порядок контролю за навчанням зуболікарняній справі. Рапорти власників аптек про працевлаштування аптекарів. Формулярні списки осіб медичного відомства. Відомості про хвороби худоби по повітах. Відомості про смертність у Київській губернії 1889 175
264 Лікарське відділення. Щорічні медичні звіти повітових лікарів та лікарень Київської губернії Медичному департаменту Міністерства внутрішніх справ. Клопотання різних осіб щодо надання дозволів на відкриття аптек. Рапорти власників аптек про працевлаштування аптекарів. Відомості про щеплення людей від віспи, про практичну діяльність повитух у губернії. Наряди на ревізію аптек та лікарняних закладів 1890 183
265 Лікарське відділення. Розпорядження про відрядження лікарів в якості експертів за вимогами суду. Відомості про медичні дослідження трупів жертв. Рапорти власників аптек про працевлаштування аптекарів. Клопотання про надання дозволу на відкриття аптек. Справи щодо звинувачень лікарів у відмові надати медичну допомогу. Формулярні списки осіб медичного відомства 1891 399
266 Лікарське відділення. Вказівки про заходи щодо запобігання епідемії холери. Розпорядження про надання Медичному департаменту Міністерства внутрішніх справ річних медичних звітів лікарями губернії. Клопотання про надання дозволу на відкриття аптек. Наряди на ревізію аптек та лікарняних закладів. Судово-медичні акти експертизи по зґвалтуванням та побиттям. 1892 511
267 Лікарське відділення. Циркуляри Медичного департаменту Міністерства внутрішніх справ про встановлення норми приймання євреїв у фельдшерські, повивальні, зуболікувальні та інші спеціальні школи, про правила та порядок упорядкування притулків годувальниць. Рапорти керівників аптек про працевлаштування аптекарів. Клопотання різних осіб про надання дозволів на відкриття заводів для виготовлення столових вод. Наради щодо ревізій аптек та лікарняних закладів губернії 1893 398
268 Лікарське відділення. Рапорти керівників аптек про працевлаштування аптекарів. Рапорти лікарів про стан захворюваності епідемічними хворобами населення губернії. Клопотання про працевлаштування фельдшерів 1894 415
269 Лікарське відділення. Рапорти керівників аптек про працевлаштування аптекарів. Рапорти лікарів і повітових поліцейських справників про епідемічні хвороби та вжиті заходи щодо запобігання їх розповсюдження. Судово-медичні акти розтинів небіжчиків. Вказівки про заходи щодо запобігання епідемії холери. Клопотання про працевлаштування фельдшерів, про надання дозволів на відкриття і роботу аптек 1895 374
270 Лікарське відділення. Розпорядження про забезпечення сільських лікарень медичним обладнанням та ліками. Рапорти лікарів і повітових поліцейських справників про епідемічні захворювання та вжиті заходи щодо запобігання їх розповсюдження. Рапорти керівників аптек про працевлаштування аптекарів. Клопотання про надання дозволів на відкриття заводів для виготовлення мінеральних та столових вод 1896 413
271 Лікарське відділення. Рапорти приставів про госпіталізацію психічно хворих. Рапорти керівників аптек про працевлаштування аптекарів. Клопотання про надання дозволів на відкриття зуболікувальних кабінетів 1897 494
272 Лікарське відділення. Рапорти дільничних лікарів про щеплення від віспи. Вказівка про подання Медичному департаменту Міністерства внутрішніх справ річних медичних звітів. Клопотання про надання дозволів на відкриття заводів для виготовлення столових вод. Клопотання про надання дозволів займатися повивальною справою 1898 472
273 Лікарське відділення. Розпорядження про відрядження лікарів в якості експертів за вимогами судів. Рапорти керівників аптек про працевлаштування аптекарів. Медичні довідки про стан здоров'я окремих осіб. Клопотання різних осіб про надання дозволу на відкриття миловарних та цукрових заводів 1899 652
274 Лікарське відділення. Рапорти керівників аптек про працевлаштування аптекарів. Розпорядження про забезпечення медикаментами лікарів. Клопотання про надання дозволів на відкриття заводів для виготовлення столових вод та лимонаду 1900 379
275 Лікарське відділення. Рапорти керівників аптек про працевлаштування аптекарів. Рапорти лікарів про стан захворювання епідемічними хворобами по повітах губернії. Клопотання про надання дозволів на відкриття аптек та зуболікувальних кабінетів 1901 469
276 Лікарське відділення. Рапорти керівників аптек про працевлаштування аптекарів. Клопотання про надання дозволів на відкриття аптек та зуболікувальних кабінетів. Акти ревізії аптек 1902 299
277 Лікарське відділення. Рапорти керівників аптек про працевлаштування аптекарів. Клопотання про відкриття аптек та зуболікувальних кабінетів. Відомості про стан захворюваності по повітах 1903 485
278 Лікарське відділення. Рапорти повітових лікарів про поширення епідемії тифу серед населення та її наслідки. Рапорти керівників аптек про працевлаштування аптекарів. Клопотання про надання дозволів на відкриття аптек та зуболікувальних кабінетів. Відомості про стан захворюваності по повітах 1904 410
279 Лікарське відділення. Клопотання про надання дозволів на відкриття аптек та зуболікувальних кабінетів. Особові справи повітових та міських лікарів. Відомості про смертність серед населення від епідемічних хвороб. Відомості з ревізії аптек та аптечних складів 1905 358
280 Лікарське відділення. Річні медичні звіти лікарів про стан захворюваності по повітах. Особові справи аптекарських учнів та аптекарських помічників. Відомості з ревізії аптек та аптечних складів. Клопотання різних осіб про надання дозволів на відкриття гінекологічних лікарень, хімічно- біологічних лабораторій та зуболікувальних кабінетів 1906 398
281 Лікарське відділення. Річні медичні звіти лікарів про стан захворюваності по повітах. Особові справи аптекарських учнів та аптекарських помічників. Клопотання про надання дозволів на відкриття аптек та зуболікувальних кабінетів 1907 366
282 Лікарське відділення. Особові справи аптекарських учнів та аптекарських помічників. Клопотання про надання дозволів на відкриття аптек та зуболікувальних кабінетів. Відомості про хворих на туберкульоз серед населення губернії. Наряди на ревізію аптек та лікарняних закладів 1908 400
283 Лікарське відділення. Річні медичні звіти лікарів про стан захворюваності по повітах. Особові справи аптекарських учнів та аптекарських помічників. Клопотання про надання дозволів на відкриття аптек та зуболікувальних кабінетів 1909 474
284 Лікарське відділення. Розпорядження про санітарні стягнення за антисанітарний стан маєтків. Рапорти повітових лікарів про поширення холери серед населення губернії та її наслідки. Справи щодо притягнення до відповідальності редакцій газет за опубліковані без дозволу рекламні матеріали про ліки та косметичні засоби 1910 557
285 Лікарське відділення. Розпорядження про заходи проти холери. Особові справи аптекарських учнів та аптекарських помічників. Скарги жителів Київської губернії на антисанітарний стан заводів. Клопотання про надання дозволів на відкриття родильних притулків та лікарень 1911 688
286 Лікарське відділення. Розпорядження про притягнення до відповідальності редакцій газет за опубліковані без дозволу рекламні матеріали про ліки та косметичні засоби. Справи щодо звинувачення лікарів за видачу фальшивих свідоцтв. Клопотання про надання дозволів на відкриття родильних притулків, гінекологічних лікарень та зуболікувальних кабінетів. Відомості про смертність унаслідок епідемічних хвороб. Особові справи повитух та фельдшерів 1912 796
287 Лікарське відділення. Розпорядження про притягнення до відповідальності редакцій газет за опубліковані без дозволу рекламні матеріали про ліки та косметичні засоби. Вказівки щодо матеріального забезпечення дітей-сиріт. Особові справи аптекарських учнів та аптекарських помічників. Клопотання про надання дозволів на відкриття аптек та зуболікувальних кабінетів. Відомості повітових лікарів про поширення епідемії скарлатини по повітах 1913 727
288 Лікарське відділення. Розпорядження про притягнення до відповідальності аптекарів за порушення лікарського статуту. Особові справи аптекарських учнів та аптекарських помічників. Відомості лікарів про поширення епідемій по повітах 1914 854
289 Лікарське відділення. Особові справи аптекарських учнів та аптекарських помічників. Клопотання про надання дозволів на відкриття аптек та зуболікувальних кабінетів 1915 593
290 Лікарське відділення. Особові справи аптекарських учнів та аптекарських помічників. Клопотання про надання дозволів на відкриття аптек та зуболікувальних кабінетів 1916 340
291 Лікарське відділення. Справа про засідання Київської губернської санітарно-виконавчої комісії. Розпорядження про вжиття заходів щодо попередження поширення епідемії тифу по повітах губернії. Справи щодо притягнення до відповідальності редакцій газет за опубліковані без дозволу рекламні матеріали про ліки та косметичні засоби 1917 446
292 Лікарське відділення. Відомості про санітарний стан цукрових заводів. Особові справи аптекарських учнів та аптекарських помічників. Справи щодо ревізії аптек та аптечних складів 1918 591
293 Лікарське відділення. Звіти про роботу повітових та міських лікарів, фельдшерів. Клопотання про надання дозволу на відкриття аптек 1919 1018
294 Газетний стіл. Переліки циркулярів, розпоряджень, вказівок міністра внутрішніх справ, опублікованих у газеті «Губернські відомості». Реєстри Київського губернського правління по газетному столу. Особові справи працівників губернської друкарні. Звіти про доходи та видатки 1834–1914 647
295 Загальнохронологічна частина. Протоколи засідань правління та реєстри на них. Рапорти Васильківського земського суду про встановлення відомостей щодо різних осіб. Рапорти київської поліції про видачу паспортів. Доповідні записки, щомісячні журнали загального присутствія. Справи Подільського губернського правління про встановлення відомостей щодо різних осіб та про їх бажання прописатися у м. Києві. Справи, відомості, доповідні записки з усіх відділень та частин Київського губернського правління 1780–1884 65070
296 Поліцейська варта. Розпорядження про формування казенної поліцейської варти. Накази про утримання та озброєння особового складу поліцейської варти. Особові справи вартових та списки вартових казенної і приватної поліцейської варти. Відомості про діяльність поліцейської варти у Київській губернії 1906 158
297 Поліцейська варта. Розпорядження про запровадження посад вартових у маєтках. Особові справи вартових 1907 85
298 Поліцейська варта. Особові справи вартових казенної і приватної поліцейської варти. Списки вартових поліцейської варти 1908 88
299 Поліцейська варта. Особові справи вартових поліцейської варти. Списки вартових поліцейської варти 1909 70
300 Поліцейська варта. Розпорядження про видатки на утримання вартових приватної поліцейської варти. Накази про призначення завідуючих загонами варти. Клопотання про видачу допомоги та пенсії за службу 1910 68
301 Поліцейська варта. Розпорядження про запровадження посад вартових 1911 36
302 Поліцейська варта. Розпорядження про запровадження посад вартових 1912 46
303 Поліцейська варта. Розпорядження про запровадження посад вартових. Особові справи вартових казенної і приватної поліцейської варти. Скарги колишніх вартових за неправомірне звільнення зі служби 1913 90
304 Поліцейська варта. Розпорядження про запровадження посад вартових. Особові справи вартових казенної і приватної поліцейської варти. Відомості про видатки на поліцейську варту по повітах 1914 71
305 Поліцейська варта. Розпорядження про запровадження посад вартових. Відомості про видатки на поліцейську варту по повітах 1915 47
306 Поліцейська варта. Розпорядження про запровадження посад вартових. Відомості про видатки на поліцейську варту по повітах 1916 43
307 Поліцейська варта. Клопотання вартових про надання коштів на купівлю коней 1917 6
315 Особові справи чиновників канцелярії Київського губернатора, Київського губернського правління, Київської дворянської опіки, повітових поліцейських управлінь роки не встановлено 801
316 Загальний хронологічний опис. Укази Сенату. Доповідні записки, реєстри, журнали, протоколи засідань загального присутствія Київського губернського правління 1797–1912 1932
317 Абетки до справ столів різних відділень 1851–1916 42
318 Відбіркові списки справ, призначених до знищення. Відомості та відбіркові списки справ, які виділені до знищення у структурних підрозділах правління по роках 1782–1917 587
319 Формулярні списки колезьких канцеляристів, чиновників Київського дворянського зібрання, Київської казенної палати, земських судів, службовців установ Київської губернії 1801–1917 990
320 Недіючі описи справ структурних підрозділів Київського губернського правління газетного, поліцейського, слідчого, позикового, опікунського, особового столів. Описи справ відділень господарського, лікарського, рекрутського, земського, колодничого повиття першого відділення 1-го, 3-го столів другого відділення 4-го, 2-го, 3-го, 6-го столів третього відділення 5-го, 7-го, 10-го столів. Описи справ публікаційної та вексельної частин 1855–1916 565
321 Друге відділення, 4-ий стіл. Справи іноземних підданих з питань набуття російського підданства 1906–1918 2652
322 Будівельне відділення. Справи про надання дозволу на будівництво міським установам, організаціям, приватним особам. Проектно-кошторисні документи на ремонт будівель та забудову території м. Києва і Київської губернії. Ціни на виконання ремонтних робіт. Документи технічно-поліцейського контролю з питань нагляду за будівництвом, здійснюваним приватними особами на території губернії 1833–1917 118
323 Будівельне відділення. Справи про надання дозволу на будівництво міським установам, організаціям, приватним особам. Проектно-кошторисні документи на ремонт будівель та будівництво домів, тюрем, бань, церков, молитовних шкіл, споруд промислових підприємств. Ціни на виконання ремонтних робіт. Документи технічно-поліцейського контролю з питань нагляду за будівництвом, здійснюваним приватними особами на території губернії 1860–1919 174
324 Лікарське відділення. Циркуляри Медичного департаменту Міністерства внутрішніх справ з питань продажу медикаментів. Розпорядження, циркуляри Міністерства внутрішніх справ. Листування про оплату праці медпрацівників, про огляд рекрутів, про епідеміологічний стан, боротьбу з епідеміологічними захворюваннями та профілактичну роботу. Документи про стан роботи аптечної мережі на території Київської губернії, про ревізію рецептних книг на місцях. Протоколи засідань губернського комітету громадського здоров'я, лікарського відділення губернського правління, спеціальних нарад з приводу епідемій, губернських та повітових нарад лікарів, провізорів. Документи (звіти, відомості, рапорти) спеціальних нарад з приводу епідемій та медико-санітарну роботу медичних закладів на місцях. Відомості про стан медичного обслуговування населення Київської губернії, про забезпечення медичними інструментами та медикаментами закладів медицини на місцях. Книги реєстрації протокольних журналів з характеристикою змісту протоколів. Описи медичних видань. Каталоги медикаментів. Списки запатентованих ліків, заборонених для лікування хворих, дозволених ліків, медичних закладів, аптечних магазинів та складів Київської губернії. Документи з особового складу працівників закладів охорони здоров'я 1860–1919 1109
325 Друге відділення, 4-ий стіл. Справи за відношеннями канцелярії Київського губернатора, Київського губернського та інших правлінь, прокурорів окружних судів Київської губернії, градоначальників міст Російської імперії. Рапорти міських поліцейських управлінь та повітових військових начальників про виконання судових вироків, про майновий та громадський статус осіб, які фігурують у судочинних справах. Клопотання різних осіб про надання права на проживання у селах повітів Київської губернії. Відомості про події у громадському, політичному житті губернії 1885–1919 3480
326 Перше відділення, 1-ий стіл. Протоколи засідань Київської тимчасової повітової комісії з оцінки земель. Листування губернських та повітових установ, канцелярії губернатора, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства торгівлі та промисловості про порядок евакуації з м. Києва, Васильківського та Канівського повітів. Справи про конфіскацію та продаж поміщицьких маєтків, власники яких втратили право на володіння нерухомим і рухомим майном, про відчуженім земель та конфіскацію нерухомого майна іноземних підданих у Київському повіті. Справи повітових дворянських опік з майнових, земельних питань їх підопічних, із клопотаннями про встановлення опікунства, про роботу споживчих товариств на місцях. Списки землевласників по волостях губернії. Відомості про надходження поземельного податку по Київській губернії 1884–1917 393
327 Перше відділення, 2-ий стіл. Циркуляри Міністерства внутрішніх cправ Київського губернського правління про стан іноземних підданих у Росії, про нагляд за адміністративно-засланими селянами на території Київської губернії. Листування з конкурсним управлінням Київського губернського правління про розрахунки з кредиторами неспроможних боржників. Справи про набуття російського підданства іноземцями, про продаж майна боржників, про стягнення аліментів з фізичних осіб, про стягнення чиншових недоїмок з міщан по повітах губернії. Відомості про надходження податків від приватних власників на території губернії, про обсяги недоїмок державного податку з нерухомого майна. Справи про переселення в Америку євреїв-міщан, жителів Київської губернії 1871–1919 418
328 Перше відділення, 3-ій стіл. Протоколи засідань відділення. Справи про звинувачення посадових осіб у скоєнні злочинів під час виконання службових обов'язків. Справи за скаргами населення на посадових осіб. Відомості про порядок утримання у тюрмах осіб з привілейованих станів 1884–1919 119
329 Рахункова частина. Циркуляри Міністерства внутрішніх справ та Київського губернатора про стан кредитування асигнувань за кошторисами губернського правління, повітових управ, про порядок витрачання грошових сум та необхідність грошової звітності. Звіти повітових справників про витрати на оперативну роботу. Звіти земських управ про витрати благодійних комітетів. Справи про виділення грошей для виробничих потреб установ, закладів Київської губернії. Рапорти Київського міського поліцмейстера і повітових справників про відкриття кредиту на утримання поліції за рахунок приватних закладів і осіб. Списки службовців та чиновників Київського губернського правління. Порівняльні відомості грошового обігу за кошторисами, спеціальними рахунками та сумами окремих надходжень. Головні кошторисні книги, книги обліку надходжень спеціальних рахунків, книги записів окремих надходжень. Справи про стан кредитування за кошторисами Міністерства внутрішніх справ по повітах губернії. Відомості отримання заробітної плати працівниками правління 1884–1919 498
330 Третє відділення, 6-ий стіл. Справи про затвердження посадових осіб у міщанських управах по повітах Київської губернії, про надання російського підданства іноземцям. Справи за скаргами заявників на неправомірні дії посадовців, про вибори членів правлінь, комісій у повітах, про надання права на відкриття приватних контор, бюро, майстерень, про стягнення податків з населення за приватну діяльність 1882–1890, 1903, 1914 2129
331 Друге відділення, 5-ий стіл. Циркуляри Київського губернатора з адміністративно-господарських питань. Протоколи засідань Київського губернського правління. Протоколи зборів членів Київської громади старообрядців. Рапорти поліцейських органів про надання та позбавлення дозволу міщанам на тимчасове проживання. Справи про заслання в'язнів у Сибір, на Сахалін. Справи про стягнення недоїмок, свічного та коробочного податків. Справи за скаргами населення про порушення громадянських прав з боку органів влади, поліцейських органів. Справи про відкриття молитовних шкіл для національних меншин. Відомості про кількість молитовних домів у Київській губернії 1890–1918 1058
332 Третє відділення, 7-ий стіл Відомості про надходження та використання свічного та коробочного податку, про продаж маєтків боржників. Справи за скаргами селян на роботу закладів з продажу спиртних напоїв, їхніх власників та на посадових осіб. Відомості про відкриття молитовних домів національних меншин, про лікування незаможного населення 1878–1890 178
333 Секретарська частина. Укази Сенату з соціальних питань. Циркуляри та листування Київського губернського правління з адміністративно-господарських питань по першому, газетному, будівельному відділеннях, канцелярії, загальному присутствію та рахунковій частині. Накази про прийняття, звільнення та переміщення чиновників Київського губернського правління. Відомості секретної частини про обсяги продовольчих припасів, перев'язувальних засобів, про кількість населення у губернії. Приписи повітовим предводителям дворянства про примусове відчуження земельних наділів для громадських потреб. Списки поліцейських чиновників. Книги реєстрації протоколів засідань відділень губернського правління з їх коротким змістом, книги реєстрації розпоряджень віце-губернатора. Книги реєстрації довідок, виданих губернським правлінням. Справи про вибори членів сирітських судів. Справи з особового складу чиновників губернського правління. Формулярні списки про службу реєстраторів дворянських депутатських зібрань по повітах Київської губернії. Справи про порядок розгляду скарг населення, про роботу архівів установ 1885–1919 722
334 Друге відділення, 3-ій стіл. Справи про звинувачення поліцейських чинів у перевищенні своїх повноважень, про притягнення до судової відповідальності за невиконання службовими особами своїх обов'язків. Відомості про поділ повітів Київської губернії на поліцейські сотні та десятки. Відомості про кількість населення, наявність землі у селян та поміщиків, кількість фабрик і заводів у Таращанському, Уманському та Чигиринському повітах. Справи про звинувачення державних службовців у порушенні правил при забудівлі земель. Справи про притягнення до відповідальності за перевищення строків проживання за кордоном, за невиконання судових рішень, розтрачання податкових коштів чиновниками, за зловживання під час стягнення свічного збору, здирництво 1863–1917 191
335 Поліцейське відділення. Циркуляр Комісара Тимчасового уряду про порядок передачі поліції функцій щодо стягнення податків органам міліції (1917 р.). Циркуляри Міністерства внутрішніх справ про організацію охорони залізниць та залізничних мостів. Накази Київського повітового справника про призначення, звільнення та переміщення поліцейських чиновників. Протоколи нарад про роботу поліцейської сторожі. Протоколи дізнань приставів поліцейських дільниць з питань володіння нерухомим майном. Положення про функції та комплектування поліцейських установ. Звіти повітових поліцейських управлінь про виконання доручень різних відомств. Звіти повітових справників про ревізію діловодства міських приставів. Рапорти міських поліцмейстерів та повітових поліцейських управлінь про розшук різних осіб. Відомості про грошові витрати органами карного розшуку по повітах Київської губернії. Формулярні списки поліцейських чиновників 1888–1917 683
336 Загальнохронологічний опис. Укази Сенату. Наказ про оренду казенних маєтків. Документи про приведення до присяги молодих рекрутів, про стан справ у дворянських опіках Київської губернії. Відомості про будівництво казенних будівель у м. Києві та на території губернії. Судові справи про розділ спадщини. Відомості про встановлення цін на продовольчі товари та фураж, про перевезенння по повітах губернії 1783–1885 6615
336дод
337 Ветеринарне відділення. Циркуляри Київського губернатора, Міністерства внутрішніх справ, губернського правління про встановлення причин появи виникнення епідеміологічних захворювань худоби. Протоколи засідань та доповіді ветеринарів про ветеринарно-санітарну діяльність у губернії. Річні звіти ветеринарних лікарів про санітарно-ветеринарний стан губернії, про наукову діяльність Південно-Західної спілки ветеринарних лікарів. Звіти про сплату податків з утримання худоби, постачання м'яса населенню. Справи про скликання та проведення з'їздів ветеринарів, про епідемічні захворювання домашніх тварин. Особові справи ветеринарних лікарів. Кошториси ветеринарних пунктів 1877–1919 220
338 Секретарська частина. Клопотання різних осіб та судових слідчих про стягнення боргів 1883–1884 5
339 Секретарська частина. Розпорядження про призначення службовців у штат губернського правління. Клопотання про надання свідоцтв почесних громадян 1885 95
340 Секретарська частина. Розпорядження про призначення службовців у штат губернського правління. Справи про видатки на утримання службових установ. Клопотання про призначення допомоги та пенсій, про зарахування на службу 1886 213
341 Секретарська частина. Клопотання про призначення допомоги та пенсій, про зарахування на службу 1887 183
342 Секретарська частина. Прохання про надання свідоцтв почесних громадян. Клопотання про призначення допомоги та пенсій, про зарахування на службу 1888 220
343 Секретарська частина. Розпорядження про призначення та звільнення службовців 1889 175
344 Секретарська частина. Розпорядження про призначення та звільнення службовців. Клопотання про видачу свідоцтв почесних громадян 1890 178
345 Секретарська частина. Розпорядження про призначення та звільнення службовців. Клопотання про видачу свідоцтв почесних громадян 1891 197
346 Секретарська частина. Розпорядження про призначення та звільнення службовців. Клопотання про видачу свідоцтв почесних громадян 1892 167
347 Секретарська частина. Розпорядження про призначення та звільнення службовців. Клопотання про видачу свідоцтв почесних громадян 1893 185
348 Секретарська частина. Розпорядження про призначення та звільнення службовців. Розпорядження про нагородження службовців. Клопотання про видачу свідоцтв почесних громадян 1894 200
349 Будівельне відділення. Листування з Київською міською думою про страхування прийнятих у заставу під грошові позики приватні споруди. Справи про реорганізацію структури губернського правління та упорядкування будівельного відділення. Справи про відведення земельних ділянок під будівництво, про надання позик для будівництва, про планування забудови вулиць та площ м. Києва, про будівництво та ремонт церковних споруд, дзвіниць, будівель адміністративно-судових та лікарських закладів у м. Києві та губернії, заводів та фабрик на території м. Києва. Книги записів прибутків та витрат коштів земського податку, надходжень і витрат на утримання арештантських рот цивільного відомства. Журнали засідань будівельного відділення. Відомості про ціни на будівельні матеріали і робочу силу у повітах 1859–1919 105
350 Лікарське відділення. Циркуляри медичного департаменту та лікарського відділення губернського правління. Постанови та положення Міністерства народного здоров'я та опіки про організацію судової експертизи в Україні у 1918 р. Річні журнали засідань відділення. Листування, рапорти, відомості про наявність медичних інструментів і перев'язочних матеріалів у лікарських закладах, про постачання аптечних закладів. Справи про ревізію аптекарських магазинів та складів. Відомості про кількість військовозобов'язаних лікарів, фармацевтів, ветеринарів. Списки медичних працівників, мобілізованих у діючу армію. Документи з особовими справами фельдшерів 1859–1919 130
351 Загальнохронологічна частина. Протоколи засідань губернського правління. Реєстри вхідних документів. Місячні журнали присутствія 1784–1884 689
352 Друге відділення, 3-ій стіл. Рапорти повітових справників та міських поліцмейстерів про втечу, розшук та затримання арештантів, про випадки та події у м. Києві та повітах Київської губернії. Справи про побиття селян поліцейськими чинами. Скарги про зловживання посадовим становищем службовими особами і поліцейськими чинами. Річні журнали засідань губернського правління 1882–1915 26
353 Друге відділення, 5-ий стіл. Циркуляри Міністерства внутрішніх справ, губернського правління і головного тюремного управління. Відомості про кількість єврейського населення та зареєстрованих цивільних актів євреями. Справи про надходження та витрати грошових сум із коробочного податку. Документи про надання дозволу на постійне і тимчасове проживання на території м. Києва та у населених пунктах Київської губернії. Справи про виділення грошей на відкриття, утримання, ремонт молитовних будинків і шкіл. Документи про затвердження казенних равинів у містах губернії, про вибори членів духовних правлінь. Клопотання міщан-євреїв про надання матеріальної допомоги потерпілим від погрому євреям. Відомості про виправлення у метричних книгах, що стосуються мешканців міста і губернії. Реєстри вихідних документів відділення з їх коротким змістом. Списки купців 1-ї гільдії м. Києва 1843–1916 765
354 Друге відділення, 4-ий стіл. Справи про надання почесного громадянства, про видачу свідоцтв про віросповідання, про належність до сектантських груп, про відсутність судимості. Справи про зарахування іноземних підданих до стану міщан, про надання матеріальної допомоги 1886–1918 55
355 Друге відділення, 2-ий стіл. Накази комісара Тимчасового уряду про розшук осіб, призваних на військову службу. Справи про відкриття релігійно-сектантських громад, про надання російського підданства іноземцям. Документи про надання дозволу на утримання мебльованих кімнат у м. Києві, про ревізію фінансової звітності домовласників. Справи про розшук арештантів, які втекли із каторги. Журнали засідань відділення. Списки службовців повітових судово-адміністративних закладів 1909–1918 35
356 Перше відділення, 1-ий стіл. Циркуляри Міністерства внутрішніх справ. Листування з Толеською експедицією про засланих. Справи про надання дозволу на відкриття приватних контор та умови найму робітників. Відомості про відведення земельних ділянок, про створення селянських споживспілок, про умови володіння майном Київського земельного банку 1885–1906 9
357 Перше відділення, 2-ий стіл. Циркуляр Департаменту духовних справ іноземних віросповідань для єврейського населення. Звіт про діяльність колонізаційної спілки євреїв. Справа про видавання свідоцтв на виїзд до Америки. Справи про продаж нерухомого майна спадкоємців, про нагляд за виконанням духовного заповіту, про надання російського підданства іноземцям. Відомості про надходження казенних і земських податків. Списки іноземців, які прийняли російське громадянство 1906–1916 14
358 Перше відділення, 3-ій стіл. Кошторис прибутків та видатків по м. Черкаси на 1916 рік 1916 1
359 Перше відділення, 4-ий стіл. Справи про надання права проживання та видавання паспортів особам жіночої статі, про списання недоїмок по податках, про вибори посадових осіб міщанських управ на місцях, про організацію кас взаємодопомоги. Справи про видавання свідоцтв на обрання роду діяльності, про зарахування до міщан. Журнали засідань відділення 1912–1917 182
360 Перше відділення, 5-ий стіл. Рапорт бердичівського поліцмейстера про неправомірність видавання свідоцтв ремісничою управою 1900 1
361 Ветеринарне відділення. Звіт про роботу лікарні при пансіоні Златопільської гімназії за 1899 рік. Особова справа фельдшера відділення Ковальова 1899, 1907 2
362 Секретарська частина. Циркуляри Київського губернатора підвідомчим установам. Рапорти станових приставів про селянські виступи та страйки робітників. Рапорти міських поліцмейстерів про опір арештантів тюремній владі. Акти обстежень богаділень. Листування з питань надання відомостей про розкольників. Справи про зарахування до Міністерства внутрішніх cправ губернаторів, про видачу свідоцтв почесного громадянина за спадком. Списки дворян-землевласників Київської губернії. Справи про запровадження посад поліцейських стражників у маєтках поміщиків їх коштом 1885–1919 55
363 Комісія народного продовольства. Рапорти повітових справників про показники очікуваного врожаю у повітах. Справи про порушення акцизного законодавства у виробництві та продажу тютюнових виробів 1887–1899 4
364 Відділення місцевого самоврядування. Протоколи засідань ради з питань місцевого самоврядування при губернаторі 1919 1
365 Юридичне відділення. Циркуляри Київського губернатора та губернського правління. Листування з прокурором Київського військово-польового суду за скаргою на дії кінно-партизанського загону. Справи про призначення ревізій ремісничих майстерень. Відомості про виселення з приміщень, зайнятих за ордерами радянськими установами. Справи про матеріальне забезпечення дітей-сиріт 1919 13
366 Ветеринарне відділення. Особові справи лікарів та фармацевтів за абеткою 1908–1909 132
367 Листування про надання російського підданства іноземцям. Рапорт земського справника про вибори церковного старости. Відношення Київської духовної консисторії про самовільну порубку лісу на церковній сіножаті власником с. Бурківці 1811, 1860 3
368 Конкурсні управління у справах боржника графа Ю. Дунін-Вонсовича 1794–1863 39
369 Конкурсні управління у справах боржників дворян Франца та Аліни Мезер 1878–1880 39
370 Конкурсні управління у справах боржника дворянина Ф. І. Уварова 1848–1889 61
371 Конкурсні управління у справах боржника поміщика В. П. Нікітіна 1867–1880 60
372 Конкурсні управління у справах боржника поміщика Я. П. Чайковського 1859–1885 58
373 Конкурсні управління у справах боржника поміщика О.М.Козловського 1874–1883 7
374 Конкурсні управління у справах боржниці поміщиці Г. Даховської 1875–1887 13
375 Конкурсні управління у справах боржника поміщика М. Д. Люценко 1880–1882 3
376 Конкурсні управління у справах боржника поміщика П. Цирини 1871–1879 4
377 Конкурсні управління у справах боржників, спадкоємців поміщика К. Шпака 1879–1885 6
378 Конкурсні управління у справах боржника дворянина Л. Марковського 1863–1879 2
379 Конкурсні управління у справах боржника надвірного радника К. Щукіна. Справи Житомирського міського поліцейського управління 1868–1884 1
380 Конкурсні управління у справах боржників поміщиків Удерських 1876–1880 1
381 Конкурсні управління у справах боржників колезького реєстратора Савицького та його дружини 1870–1873 1
382 Конкурсні управління у справах боржниці поміщиці С. Шпалинської 1879–1882 1
383 Конкурсні управління у справах боржниці поміщиці М. Непокойчицької 1871–1872 1
384 Конкурсні управління у справах боржника графа А. Бержинського 1876–1880 1
385 Конкурсне управління у справах боржника поміщика О.П.Красовського 1880–1881 1
386 Конкурсне управління у справах боржника поміщика А. Пеньковського 1874–1876 1
387 Конкурсні управління у справах боржника колезького асесора О. Пересвіт-Солтана 1876–1878 1
388 Конкурсні управління у справах боржника губернського секретаря К. Алфьорова 1878–1881 1
389 Конкурсні управління у справах боржниці Шульговської 1871–1872 1
390 Конкурсні управління у справах боржника поміщика В. Котовича 1862–1878 49
391 Конкурсні управління у справах боржниці поміщиці Є. Понтус 1866–1885 7
392 Конкурсні управління у справах боржниці поміщиці Є. Мікуловської 1870–1881 5
393 Конкурсні управління у справах боржниці поміщиці О. Стемповської 1877–1886 6
394 Конкурсні управління у справах боржників Пирожникових 1871–1872 1
395 Конкурсні управління у справах боржниці графині Ржевуської 1781, 1810–1864 3
397 Секретарська частина. Книги обліку пропозицій та розносні книги Київського губернського правління. Справа про підготовку межової граничної книги міст Тараща та Звенигородка 1848–1851 4
398 Розпорядчий стіл загального відділу. Накази Київської міської варти. Розпорядження, циркуляри Управління внутрішніх справ. Справи про стан охорони громадського порядку, про боротьбу із злочинністю, про право носіння вогнепальної зброї, про роботу благодійних закладів, про стягнення недоїмок і податків, про облік пожертвувань для добровольчої армії. Справи про надання позики міським та земським управам м. Києва, про використання будівель, які належать місцевим органам правління. Опікунські справи. Справи про організацію роботи повітових органів місцевого самоврядування, про роботу губернської земельної управи 1918–1919 92
399 Секретарська частина. Накази Головнокомандуючого добровольчою армією. Розпорядження губернського правління про мобілізацію у добровольчу армію. Списки лікарів повіту 1918–1919 7
400 Рахункова та екзекуторська частини. Справи про приведення до присяги чиновників. Звітні відомості губернському казначейству та Контрольній палаті з грошового обігу. Відомості про надходження та витрати коштів губернського правління 1887 15
402 Перше відділення, 1-ий стіл. Справи про виконання указів Сенату з питань боротьби з волоцюжництвом, про заготівлю продовольства для військових частин, про порядок звільнення неповнолітніх селян, про присвоення родових титулів законнонародженим дітям засуджених. Справи про розпоряджання майном неспроможних боржників, про вирішення питань щодо вилучення земельних ділянок у чиншовиків, про визнання чиншових прав, про орендні угоди. Справи про надання російського підданства іноземцям, про дезертирів австрійської армії, про витрати на утримання поліції, лікарів, духовенства, про роботу поліцейських правлінь у губернії 1856–1918 160
403 Перше відділення, 2-ий стіл. Справи про боротьбу з конокрадством, про проведення ярмарків та базарів 1898–1912 20
404 Паспортна частина. Метричні книги реєстрації актів народження, смерті, реєстрації шлюбів та їх розірвання євреїв Липовецького повіту 1859–1891 4