Архів:ДАКО/1/333

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
ДАКО/1
333. Секретарська частина. Укази Сенату з соціальних питань. Циркуляри та листування Київського губернського правління з адміністративно-господарських питань по першому, газетному, будівельному відділеннях, канцелярії, загальному присутствію та рахунковій частині. Накази про прийняття, звільнення та переміщення чиновників Київського губернського правління. Відомості секретної частини про обсяги продовольчих припасів, перев'язувальних засобів, про кількість населення у губернії. Приписи повітовим предводителям дворянства про примусове відчуження земельних наділів для громадських потреб. Списки поліцейських чиновників. Книги реєстрації протоколів засідань відділень губернського правління з їх коротким змістом, книги реєстрації розпоряджень віце-губернатора. Книги реєстрації довідок, виданих губернським правлінням. Справи про вибори членів сирітських судів. Справи з особового складу чиновників губернського правління. Формулярні списки про службу реєстраторів дворянських депутатських зібрань по повітах Київської губернії. Справи про порядок розгляду скарг населення, про роботу архівів установ


Назва Роки Сторінки
33 Ведомость о движении населения по Васильковскому уезду 1895 16
52 Договор, заключенный между Таращанским еврейским обществом и врачом Бяликом о медицинкском обслуживании населения 1900 1
154 Дело по ходатайству полицмейстра Молчанова о зачислении на службу 1909 23
236 Список купцов и мещан евреев, владеющих недвижимостью по Бульварному участку г. Киева 1913 2