Архів:ДАКрО/18/1

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
ДАКрО/18
1. Укази, накази та обіжники Імператора, Херсонського губернського правління. Розпорядження начальника штабу Новоросійських військових поселень (1847). Постанови та журнали засідань Єлисаветградської міської думи. Указ Імператора і листування зі штабом резервного кавалерійського корпусу про затвердження герба м. Єлисаветграда (1845–1846). Короткий історичний опис м. Єлисаветграда (1799). Справи із зарахування осіб до стану купців та міщан. Відомості про врожай, промислові підприємства і чисельність населення міста (1807), про ціни на продовольчі товари, про збори, які надійшли з міських ярмарок. Документи про виділення земельних ділянок під забудову. Окладні книги та книги обліку стягнення податків з купців, міщан, ремісників і робітників, записів зборів, відправлених до Херсонської казенної палати. Книги обліку надходження та витрат коштів міської думи, її військового відомства, а також обліку витрат церковних коштів. Книги видачі купцям і міщанам міста паспортів і свідоцтв (1841). Книги реєстрації осіб, бажаючих найнятися у рекрути, та гласних, які брали участь у засіданнях думи. Ревізькі казки купців, міщан, робітників, євреїв. Списки купців і міщан (1811), членів єврейського товариства (1841), євреїв-рекрутів, прийнятих на військову службу, почесних громадян міста. Алфавітні посімейні списки мешканців міста та відомості про їх громадський стан (1866). Алфавітні списки обліку рекрутів - членів єврейського товариства (1844) та міщан-християн (1849). Заяви громадян про виділення земельних ділянок і кредитів, про звільнення від рекрутського набору та заяви посадових осіб про звільнення з посад. Формулярні списки працівників поліції та сирітського суду (1807), відомості на видачу заробітної плати службовцям міської думи та працівникам поліції і сирітського суду (1815). Листування з питань відкриття міської лікарні (1823–1825), проведення рекрутських наборів, ремонту Преображенської церкви (1833), встановлення цін на продовольчі товари, підготовки відомостей про народонаселення міста (1846), виборів членів думи, розташування військових частин та з адміністративно-господарських питань
ДАКрО фонд 18 опис 1


Справи[ред.]

Назва Крайні дати Аркуші Примітки
10 Уведомление землемера о купцах и мещанах, имеющих землю в г. Елисаветграде 1799 3
35 Клопотання різних осіб про зарахування до Єлисаветградських міщан 1801-1856 107
78 Ревізька казка євреїв Єлисаветграда 1811
100 Ревізька казка євреїв Єлисаветграда 1816
145 Материалы о причислении Сумских купцов в Елисаветградское купеческое звание 1826 13
165 О причислении Новомиргородских мещан в Елисаветградские 1826-1827 72
167 Прошения и другие материалы о причислении в Елисаветградские посадские Волька 1834 19
170 Прошения и другие материалы о причислении из Петриковских в Елисаветградские посадские мещане Е. Я. Гершковича 1828 6
171 Прошение и постановление о причислении Животовского Р. И. в Елисаветградские посадские 1826-1827 12
178 Прошение и переписка с Херсонской казенной палатой о перечислении Немировского из Новомиргородских в Елисаветградские посадские мещане 1827 9
181 Указы Херсонской казеной палаты городовых магистрата и Думы о причислении в Елисаветградское сословие мещан евреев с других городов и мест 1827-1837 65
195 Свидетельства о приписке в Елисаветградские мещане лиц, зашедших в Новоросийский край 1828 8
221 Рекрутський список євреїв Єлисаветграда 1829
233 О причислении в Елисаветградские мещане еврейку Балтянскую с семьей 1830 5
235 О причислении из Новомиргородских мещан в Елисаветградские 1830-1832 25
288 Об исключении из списков мещан евреев умерших, сосланых в Сибирь, выкрестившихся бежавших и отданных в рекруты 1834 18
295 Прошение Новомиргородского мещанина Лейбы Бродского о причислении его в Елисаветградские мещане 1834-1835 8
317 О причислении в Елисаветградское купечество 3-й гильдии Чигиринского мещанина Чечельницкого Ю. А. 1835-1836 10
396 О причислении в Одесские 2-й гильдии купцов Елисаветградской 1-й гильдии купчихи Дали Таминской 1840 4
398 О причислении из Елисаветградских купцов в Одесские 1840 4
402 Алфавіт Єлисаветградського єврейського товариства 1841
429 Отношения и указы о выкрестившихся евреях и перечислении их в другое местожительство 1844-1850 15
437 Переписка с военным ведомством о скрывающихся от рекрутства мещан евреях г. Елисаветграда 1844-1850 45
456 О причислении евреев в Елисаветградские мещане 1849 11
491 Ревизские сказки купцов и мещан г. Елисаветграда 1858 618
492 Ревизские сказки купцов и мещан г. Елисаветграда 1858 537
494 Ревизские сказки крестьян и дворовых Бобринецкого уезда Херсонской губернии 1858-1878 177
500 Ревізькі казки євреїв міста Єлисаветграда та містечка Кам'янки Чигиринського повіту 1861-1887
509 Список лиц, причисляющихся по прошениям в сословные мещане г. Елисаветграда 1865-1875 218
515 Прошение, свидетельства и приемный приговор о причислении в Елисаветградские мещане еврея Ярошевича 1866-1868 15
528 Отношене, постановление и указ о подсудимом Гейнахове о выселении его из общества мещан евреев 1869 31
531 Постановления Думы об увольнении членов в кратковременный отпуск и выдаче заграничного паспорта купцу Трестеру 1871 15