Архів:ДАХмО/315

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку


Укази Сенату і Синоду. Журнали засідань консисторії. Історичний опис поширення православ'я на Поділлі (1795–1888). Рапорти священнослужителів. Відомості про виділення монастирям землі, стан церков і забезпечення білого духовенства, кількість православного населення губернії, виділення коштів на будівництво церков і церковно-парафіяльних шкіл, перехід у православ'я та відхід від нього, боротьбу із забобонами, хрещення дітей православних за католицьким обрядом. Справи про боротьбу з унією, рукопокладення священиків і дияконів, дозвіл на шлюб дітям священиків, вибори церковних старост, шлюб із підданими інших держав та іновірцями. Статистичні відомості про церкви та причт Подільської єпархії (1885). Історичний опис Георгіївської церкви м. Кам'янця-Подільського. Мемуари священика Феодосія Левицького (1791–1845). Списки учнів церковно-парафіяльних шкіл. Клірові відомості по повітах губернії. Сповідальні відомості, метричні книги по церквах губернії. Листування з греко-уніатською духовною консисторією. Межові книги

Описи[ред.]

Назва Крайні дати кількість справ
1 Розпорядчий стіл

Укази Сенату.
Журнали засідань консисторії. Відомості про виділення монастирям землі, про стан церков і забезпечення білого духовенства, про кількість православного населення губернії, про виділення коштів на будівництво церков і церковнопарафіяльних шкіл. Історичний опис поширення православ'я на Поділлі (1795-1888). Справи про внесення до ревізьких казок духовенства та членів їхніх сімей. Відомості про призначення нагороди та звільнення службовців та священнослужителів. Рапорти священнослужителів.

Секретна частина (стіл 1)
Відомості про перехід у православ'я та відхід від нього, про боротьбу із забобонами, про хрещення дітей православних за католицьким обрядом. Справи про боротьбу з унією (1802-1833).

Шлюборозлучна частина (стіл 2)
Справи про рукопокладення священиків і дияконів, про дозвіл на шлюб дітям священиків, про вибори церковних старост, про шлюб із підданими інших держав та іновірцями. Клопотання щодо дозволу на другий шлюб. Справи про перевірку книг прибутків та видатків монастирів.

Господарська частина (стіл 3)
Відомості про стан церков. Справи про рукопокладення в священицький сан, особовий склад монастирів Подільської губернії. Справи про будівництво та ремонт церков і будинків священнослужителів. Справа про будівництво Приворотського духовного училища.

Стіл 4
Відомості про церкви, церковні землі й церковні землеволодіння по повітах Подільської губернії, про стан церковнопарафіяльних шкіл та особовий склад учителів по повітах губернії (1868). Списки учнів шкіл (1862). Справи про об'єднання церковнопарафіяльних шкіл з народними училищами (1862). Межові книги.

Судова частина (стіл 5)
Протоколи засідань про розгляд правопорушень священнослужителів. Скарги на зловживання духовних осіб. Відомості про осіб, що відбувають єпитимію в монастирях Подільської єпархії.

Розрахункова частина (стіл 5)
Відомості про виділення коштів на утримання духовних правлінь і церковнослужителів, про призначення пенсій та допомоги по повітах губернії. Справи про проведення фінансових ревізій. Книги прибутків та видатків консисторії.

Реєстратурне відділення
Відомості про випускників духовної академії та Подільської духовної семінарії, про дворян - службовців єпархії. Справи про відкриття класу іконопису в Подільській духовній семінарії, зведення будинку для учнів семінарії.
Реєстри вхідних і вихідних документів.

Архівне відділення
Клірові відомості по повітах губернії. Сповідальні відомості по церквах губернії. Метричні книги про народження, шлюб та смерть по церквах губернії. Копії ревізьких казок окремих населених пунктів.

1795–1920 13508
2 Укази Синоду. Розпорядження та журнали засідань консисторії.

Відомості про рукопокладення священнослужителів, про особовий склад монастирів.

Справи про будівництво і ремонт церков, про захоплення церковних земель.

Метричні книги про народження, шлюб та смерть по церквах губернії.

Книга видатків Почаївської Лаври (1832–1847).

Реєстри вхідних та вихідних документів.

1795–1918 407
3 Метричні книги. Реєстри вхідних та вихідних документів 1796–1918 22
4 Статистичні відомості про церкви та причет Подільської єпархії (1885).

Справи про будівництво церков.

Метричні книги про народження, шлюб та смерть по церквах губернії та виписи з клірових відомостей.

Історичний опис Георгіївської церкви м. Кам'янця-Подільського.

Мемуари священика Феодосія Левицького (1791–1845).

Листування з греко-уніатською духовною консисторією (1837–1839).

Літопис церкви с. Козачки Летичівського повіту Подільської губернії.

1796–1915 102