Архів:ДАХмО/315/1

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку


Анотація[ред.]

Розпорядчий стіл

Укази Сенату.
Журнали засідань консисторії. Відомості про виділення монастирям землі, про стан церков і забезпечення білого духовенства, про кількість православного населення губернії, про виділення коштів на будівництво церков і церковнопарафіяльних шкіл. Історичний опис поширення православ'я на Поділлі (1795-1888). Справи про внесення до ревізьких казок духовенства та членів їхніх сімей. Відомості про призначення нагороди та звільнення службовців та священнослужителів. Рапорти священнослужителів.

Секретна частина (стіл 1)

Відомості про перехід у православ'я та відхід від нього, про боротьбу із забобонами, про хрещення дітей православних за католицьким обрядом. Справи про боротьбу з унією (1802-1833).

Шлюборозлучна частина (стіл 2)

Справи про рукопокладення священиків і дияконів, про дозвіл на шлюб дітям священиків, про вибори церковних старост, про шлюб із підданими інших держав та іновірцями. Клопотання щодо дозволу на другий шлюб. Справи про перевірку книг прибутків та видатків монастирів.

Господарська частина (стіл 3)

Відомості про стан церков. Справи про рукопокладення в священицький сан, особовий склад монастирів Подільської губернії. Справи про будівництво та ремонт церков і будинків священнослужителів. Справа про будівництво Приворотського духовного училища.

Стіл 4

Відомості про церкви, церковні землі й церковні землеволодіння по повітах Подільської губернії, про стан церковнопарафіяльних шкіл та особовий склад учителів по повітах губернії (1868). Списки учнів шкіл (1862). Справи про об'єднання церковнопарафіяльних шкіл з народними училищами (1862). Межові книги.

Судова частина (стіл 5)

Протоколи засідань про розгляд правопорушень священнослужителів. Скарги на зловживання духовних осіб. Відомості про осіб, що відбувають єпитимію в монастирях Подільської єпархії.

Розрахункова частина (стіл 5)

Відомості про виділення коштів на утримання духовних правлінь і церковнослужителів, про призначення пенсій та допомоги по повітах губернії. Справи про проведення фінансових ревізій. Книги прибутків та видатків консисторії.

Реєстратурне відділення

Відомості про випускників духовної академії та Подільської духовної семінарії, про дворян - службовців єпархії. Справи про відкриття класу іконопису в Подільській духовній семінарії, зведення будинку для учнів семінарії.
Реєстри вхідних і вихідних документів.

Архівне відділення

Клірові відомості по повітах губернії. Сповідальні відомості по церквах губернії. Метричні книги про народження, шлюб та смерть по церквах губернії. Копії ревізьких казок окремих населених пунктів.

Справи[ред.]

Назва Роки Арк.
4397 Дело по жалобе крестьян с. Жабокрича Ольгопольского уезда на дьячка Жуковского о потравле их посевов 1855-1857 33
4401 Дело о порубке церковного леса в с. Стрижовцах Ушицкого уезда помещиком Хемжицким 1855-1856 9
4402 Переписка с Подольским губернским правлением, одесским стряпчим и одесским уездным судом о выполнении духовными правлениями требований и запросов разных гражданских учреждений и лиц 1855-1856 38
4403 Рапорты благочинных об утверждении графика чтения проповедей на 1856 год и графики представленные благочинными 1855-1858 28
4404 Дело по ходатайству священника с. Завадовки Гайсинского уезда Шостаковского о начислении ему жалованья 1855-1856 24
4405 Дело о положении взысканий по клировым ведомостям на церковнослужителей военного поселения за 1854 год 1855 4
4408 Об отчуждении церковной земли с. Теремковцы Каменецкого уезда под дорогу 1856-1863 32
4409 Об отчуждении церковной земли с. Чернокозинец Каменецкого уезда под шоссейную дорогу из м. Жванца в м. Гусятин 1856-1860 11
4410 О посеве и сборе хлеба по монастырям за 1856 год 1856-1858 11
4411 О разделе Брацлавских соборных церковных земель между членами причта 1856 8
4412 По ходатайству церковного причта с. Смолянки Балтского уезда об увеличении земельных наделов 1856-1859 15
4413 Журналы заседания консистории, сообщения Могилевского уездного предводителя дворянства о предоставлении планов и межевых книг на церковные земли 1856-1863 60
4414 О составлении планов на церковные земли церкви с. Дернямы Могилевского уезда 1856-1860 26
4415 Межевая книга на церковные земли с. Слободки Шишковецкой Могилевского уезда 1856 19
4416 Межевая книга и геометрический план на церковные земли с. Тарасовки Ямпольского уезда 1856 17
4417 Межевая книга и геометрический план на церковные земли с. Луки Молчанской Ямпольского уезда 1856 11
4418 Межевая книга и геометрический план на церковные земли с. Копестьерина Ямпольского уезда 1856 10
4419 О получении планов на церковные земли м. Деражня Летичевского уезда 1856-1857 8
4420 О получении консисторией планов на церковные земли сел Чудиновец и Торчин Литинского уезда 1856 7
4421 Рапорт Могилевского духовного правления о предоставлении Ямпольским уездным землемером планов и межевой книги на церковные земли г. Ямполя 1856 2
4422 О получении плана и межевой книги на церковные земли м. Кривчика Ушицкого уезда 1856-1858 4
4423 О получении от Брацлавского уездного предводителя дворянства планов на церковные земли 1856-1858 5
4424 Об обмежевании церковных земель церкви сел Долинян и Кривонежинец Могилевского уезда 1856-1880 43
4425 Об отмежевании церковных земель церкви сел Волчка и Бушинки Брацлавского уезда 1856-1857 10
4426 Об обмежевании церковных земель церкви села Ройтмистровка Ольгопольского уезда 1856-1860 16
4427 Об размежевании церковных земель церкви села Череновой Проскуровского уезда 1856-1857 14
4428 Про заміну садиби церковної села Слобода-Яришівська 1856 5
4429 О замене земельного участка с лесом на сенокосную землю с. Михайловки Ушицкого уезда 1856-1859 42
4430 Рапорт Ольгопольского духовного правления консистории от 26 марта 1856 года об увеличении более выгодной церковной земли села Слободы Христищ за счет крестьянских наделов 1856 2
4431 По жалобе прихожан церкви села Нараевки Гайсинского уезда на дьячка Квасницкого о жестоком обращении с ними 1856-1861 65
4432 Ведомости об обеспечении сльского православного духовенства 1856-1857 27
4945 По спору благочинного 4-го округа Гайсинского уезда Ефремовича с помещиком Опальским о церковном сенокосе 1865-1870 23
4946 Об отводе земельного участка для постройки церкви в с. Голенищах Ямпольского уезда 1865 6
4947 Ведомость о церквях и духовенстве Подольксой губернии 1864 15
4948 Ведомости о количестве школ и учащихся по уездам Подольской губернии 1865 92
4949 Ведомости о количестве школ и учащихся по уездам епархии за апрель-май 1865 года 1865 69
4950 Ведомости о количестве школ и учащихся по уездам епархии за январь 1865 года 1865 96
4951 Рапорты благочинных и ведомости о количестве учащихся и состоянии школьных зданий по уездам Подольской епархии за 1865 год. 1865 179
4952 Ведомости о состоянии церковно-приходских училищ Подольской епархии за 1865 год 1865 151
4953 Статистические сведения о состоянии церковно-приходских школ за август 1865 года 1865 7
4954 Статистические сведения о состоянии церковно-приходских школ за март-апрель 1865 года 1865 100
4955 О состоянии народного образования по уездам епархии за 1865 год 1865 63
4956 О распределении книг и учебников в сельских школах Подольской губернии 1867-1873 47
4957 Об организации сельских попечительств при церквях епархии 1865-1873 158
5184 О наложении эпистимии и церковного положения на разных лиц 1823-1836 147
5186 Прикодно-расходовая книга церкви с. Охримовец Летичевского уезда 1824-1839 56
5193 Ведомости о приходе и расходе денежных сумм по церквям Балтского уезда 1828 25
5196 О злоупотреблении по службе настоятелей Шаргородского монастыря 1872 144
5204 отчет о приходе и расходе денежных сумм попечительства по епархии за 1841 год 1842 15
5205 Списки униатов Брацлавского уезда бывших и не бывших на исповеди 1842-1851 16
5210 О выступлении крестьян с. Ражеп Литинского уезда против помещиков 1845-1858 12
5214 По ходатайству помещика с. Воньковец Ушицкого уезда Черника о запрещении жить на церковной земле Янкелю и отводе еврейского кладбища в более отдаленном месте от церкви 1845-1847 16
5225 Рапорты Гайсинского, Ушицкого и Винницкого духовных правлений о предоставлении ведомостей в консисторию и ведомства о нерешенных делах за 1846 год 1846 33
5247 Рапорты столоначальников духовных правлений об отсутствии колодников в уездах 1848-1850 25
5248 Рапорты столоначальников духовных правлений о предоставлении ведомостей и ведомости о нерешенных делах за 1848 1848 181
5249 Рапорты духовных правлений о предоставлении ведомостей и ведомости о нерешенных делах за 1848 1848 72
5301 Журнал заседания консистории о рассмотрении прошения крестьянина м. Крутых Балтского уезда о взыскании средств на содержание ребенка с инспектора Крутянских училищ Афанасьева В. 1851 2
5302 Ежемесячные ведомости о приходе, расходе и остатке денежных сумм Ушицкого духовного правления за 1851 год 1851-1852 51
5303 Ведомости о приходе, расходе и остатке денежных сумм Балтского духовного правления за 1851 год 1851-1852 73
5304 О выдаче пособия и содержания лицам духовного правления 1851-1853 5
6001а Про звинувачення священика м. Соболівки Гайсинського повіту Розова Василя у вимаганні грошей з селян за вчинення релігійних обрядів 1869–1871 150
6032 Ведомости об отпуске денежных сумм на содержание штатов церквей Подольской епархии 1847 84
6033 О выплате жалованья священникам и церковным служителям Подольской епархии 1847-1848 323
6035 Приходно-расходная книга свечного сбора 1847 17
6036 Приходно-расходная книга записи штатных сумм консистории 1847 29
6037 Реестр входящих документов 1847-1848 13
6038 О ревизии отчетности духовных правлений переходящих денежных сумм на содержание штатов 1848-1849 102
6044 Ведомости об остатках денежных средств, ассигнуемых на выдачу жалованья священникам и церковным служителям Подольской губернии 1848 316
6046 Об отпуске денежных сумм на содержание штатов духовных правлений Подольской губернии 1849 32
6047 Отчеты епархии о приходе, расходе и остатке денежных сумм 1849-1850 112
6174 О высылке свечных сумм в коммерческий банк и в отделение Подольской семнарии за 1859 год 1860 29
6175 Указы консистории приходо-расходчику 1861-1864 80
6176 Отчетные ведомости о приходе и расходе церковных денежных сумм по благочинным округам Подольской епархии за 1860 1861 166
6661 Метричні книги с. Борсуківка Ушицького повіту 1795-1823 294
6662 Метричні книги с. Лопатинець 1744-1822 182
6664 Сповідальні розписи церков Вознесенського повіту 1796 866
6668 Сповідальний розпис с. Чемеровець Кам'янецького повіту 1796 8
6671 Сповідальні відомості церков Ольгопольського повіту 1796 924
6673а Метричні книги церков Вінницького повіту 1796 501
6687в Метричні книги церков Брацлавського повіту 1796 142
6690 Метричні книги церков Брацлавського повіту 1796 500
6675 Метричні книги церков Брацлавського повіту 1796 545
6701 Клірові відомості церков Ушицького повіту (Вербовецьке відомство) 1797 89
6707 Метричні книги церков Ушицького повіту 1797 554
6709 Метричні книги церков Брацлавського повіту 1797 555
6712 Метричні книги церков Ушицького повіту 1797 382
6713 Сповідальні розписи церков Проскурівського повіту 1797 610
6714 Метричні книги православних церков Вінницького повіту 1797 489
6717 Сповідальні відомості церков Могилівського повіту 1797 147
6719 Сповідальні відомості церков Могилівського повіту 1797 147
6720 Сповідальні відомості Миколаївської церкви м. Вінниця 1797-1822 348
6721 Сповідальні відомості церков Могилівського повіту 1797 138
6731 Метричні книги церков Ушицького повіту 1798 778
6732 Метричні книги церков Вінницького повіту 1798 744
6736 Метричні книги церков Балтського повіту 1798-1799 736
6737 Метричні книги церков Брацлавського повіту 1798-1799 513
6738 Метричні книги церков Брацлавського повіту 1798-1799 378
6740 Сповідальні відомості церков Ушицького повіту 1798 988
6750 Метричні книги церков Могилівського духовного правління 1799 591
6754 Сповідальні відомості села Метлинець Гайсинського повіту 1799-1833 544
6762 Метричні книги церков Гайсинського повіту 1800 701
6763 Метричні книги церков Вінницького повіту 1800 626
6775 Метричні книги церков Ольгопольського повіту 1800 516
6779 Сповідальні відомості церков Брацлавського повіту 1800 536
6787 Метричні книги церков Гайсинського повіту 1801 691
6788 Метричні книги церков Летичівського повіту 1801 578
6791 Метричні книги церков Вінницького повіту 1801 701
6793 Сповідальні відомості церков Гайсинського повіту (Адамівка-Зятковець) 1801 409
6794 Сповідальні відомості церков Гайсинського повіту (Пущинець, Кузьминець) 1801 40
6795 Сповідальні відомості церков Кам'янецького повіту 1801 483
6797 Сповідальні відомості церков Літинського повіту 1801 645
6809 Метричні книги церков Ольгопольського повіту 1802 562
6811 Метричні книги церков Вінницького повіту 1802 734
6813 Метричні книги церков Могилівського повіту 1802 635
6815 Метричні книги церков Ольгопольського повіту 1802 1274
6816 Сповідальні відомості православних церков Вінницького повіту 1802 1280
6823 Метричні книги церков Вінницького повіту 1803 1216
6826 Метрична книга с. Гути Брацлавського повіту 1803-1821 82
6843 Сповідальні відомості с. Мельниковець Гайсинського повіту 1804-1859 566
6856 Метричні книги церков Вінницького повіту 1806 1054
6860 Метричні книги церков Гайсинського повіту 1806 1075
6862 Метричні книги церков Ольгопольського повіту 1806 1183
6863 Метричні книги церков Летичівського повіту 1806 889
6865 Сповідальні відомості церков Брацлавського повіту 1806 1272
6875 Метричні книги церков Летичівського повіту 1807 1392
6879 Метричні книги церков Вінницького повіту 1807 1549
6891 Метричні книги православних церков м. Станіславчик Вінницького повіту 1808-1833 85
6901 Клірові відомості про духовенство Могилівського повіту 1809 110
6935 Клірові відомості про духовенство Могилівського повіту 1811 110
6941 Сповідний розпис с. Нетребівка Ямпільського повіту та ревізькі казки духовенства 1811-1836 51
6942 Ревізькі казки духовенства Летичівського повіту 1811 110
6946 Метричні книги церков Балтського повіту 1811 868
6949 Сповідальні відомості церков Балтського повіту. Села Гержев, Гедерим, Гараба, Гонараба 1811 29
6960 Метричні книги церков Гайсинського повіту 1812 977
6993 Метричні книги церков Ольгопольського повіту 1814 956
6995 Метричні книги церков Гайсинського повіту 1814 856
7028 Метричні книги церков Вінницького повіту 1816 59
7029 Сповідальні відомості церков Ушицького повіту 1816 1244
7036 Сповідальні відомості церков м. Вінниця 1817-1848 888
7037 Сповідальні відомості православних церков Вінницького повіту 1817 1228
7049 Сповідальні відомості церков Балтського повіту 1818 1630
7059 Сповідальні відомості церков Кам'янецького повіту 1819 1202
7070 Сповідальні відомості церков Гайсинського повіту 1820 1140
7071 Сповідальні відомості церков Ямпільського повіту 1820 1403
7086 Сповідальні відомості церков Балтського повіту 1821 1755
7166 Метричні книги церкви м. Ялтушкова та с. Михайловець (1826) 1822–1831 207
7195 Сповідальні відомості церков Ямпільського повіту 1823 1437
7240 Клірові відомості про духовенство Могилівського повіту 1825 92
7257 Сповідальні відомості церков Могилівського повіту 1825 1616
7289 Метричні книги церкви м. Ялтушкова 1827–1855 295
7297 Сповідальні відомості церков Гайсинського повіту 1827 916
7298 Сповідальні відомості церков Ямпільського повіту 1827 1354
7299 Сповідальні відомості церков Гайсинського повіту 1827 863
7300 Сповідальні відомості церков Проскурівського повіту 1827 1601
7337 Клірові відомості церков Могилівського повіту 1830 439
7338 Метричні книги православних церков Балтського повіту. Р-Я. 1830-1831 796
7342 Метричні книги православних церков Вінницького повіту 1830 135
7344 Метричні книги православних церков Літинського повіту. К-С. 1830 686
7345 Сповідальні відомості церков Гайсинського повіту 1830 1900
7357 Метричні книги православних церков Гайсинського повіту 1830 1158
7358 Сповідальні відомості церков Балтського повіту. С-Я 1831 505
7359 Сповідальні відомості церков Ямпільського повіту 1831 1792
7360 Сповідальні відомості церков Балтського повіту. Л-Ю 1831 513
7369 Метричні книги церкви м. Ялтушкова 1832–1843 269
7389 Клірові відомості церков Могилівського повіту 1833 521
7391 Сповідальні відомості церков Вінницького повіту 1833 1330
7398 Метричні книги м. Станіславчика Вінницького повіту 1834-1841 317
7401 Сповідальні відомості церков Могилівського повіту 1834 1330
7428 Метричні книги православних церков Проскурівського повіту. Села А-Н. 1837-1838 556
7445 Метричні книги православних церков Вінницького повіту 1838 1269
7446 Метричні книги православних церков Проскурівського повіту 1838 1149
7514 Метричні книги православних церков м. Станіславчик Вінницького повіту 1840-1850 286
7515 Сповідальні відомості церков Могилівського повіту 1840 1642
7516 Сповідальні відомості церков Вінницького повіту 1840 1623
7652 Сповідальні відомості церков Кам'янецького повіту 1843 1064
7695 Метричні книги церкви м. Ялтушкова 1844–1850 289
7709 Сповідальні відомості церков Кам'янецького повіту 1844 1002
7772 Сповідальні відомості церков Ушицького повіту 1845 1919
7864 Сповідальні відомості церков Ольгопольського повіту 1846 1998
7946 Клірові відомості церков Брацлавського повіту 1848 83
7964 Сповідальні відомості церков Балтського повіту 1848 1207
7965 Сповідальні відомості церков Балтського повіту 1848 70
7966 Сповідальні відомості церков Могилівського повіту 1848 1888
7967 Сповідальні відомості церков Балтського повіту 1848 954
8053 Метричні книги церков 3, 4, 5 округів військових поселень Подільської губернії 1849 1753
8059 Метричні книги православних церков Балтського повіту 1848 1235
8060 Метричні книги православних церков с. Любомирка Ольгопільського повіту 1849-1853 241
8061а Метричні книги православних церков Брацлавського повіту. Села А-М. 1849 1502
8063 Сповідальні розписи церков Вінницького повіту 1849 1344
8084 Метричні книги православних церков м. Станіславчик Вінницького повіту 1850-1865 506
8087 Метричні книги м. Станіславчика Вінницького повіту 1852-1860 339
8152 Клірові відомості церков Могилівського повіту 1851 464
8171 Метрична книга м. Ялтушкова Могилівського повіту 1851-1956 377
8269 Сповідальні розписи церков Літинського повіту 1853 2122
8295 Сповідальні відомості церковнослужителів Могилівського повіту 1853 59
8316 Метрична книга с. Іванівка Ямпольського повіту 1855 36
8330 Сповідальні розписи церков Вінницького повіту 1855 1782
8333 Сповідальні розписи церков Летичівського повіту 1855 1494
8359 Сповідальні розписи церков Вінницького повіту 1856 912
8464 Метричні книги церков Проскурівського повіту. Села А-М. 1859 1519
8468 Метричні книги церков Могилівського повіту 1859 1427
8469 Сповідальні відомості церков Ямпільського повіту 1859 999
8470 Сповідальні відомості церков Ушицького повіту 1859 1934
8472 Сповідальні відомості Покровської церкви казеного села Юзефівка Балтського повіту 1859 45
8534 Сповідальні відомості церков Гайсинського повіту 1860 1962
8559 Сповідальні відомості церков Проскурівського повіту. Села М-Я. 1861 580
8560 Сповідальні відомості церков Могилівського повіту 1861 1086
8561 Сповідальні відомості церков Гайсинського повіту. Села Б-Н. 1861 1008
8563 Сповідальні розписи церков Ямпільського повіту. Села А–М 1861 1332
8564 Сповідальні розписи церков Брацлавського повіту. 1861 895
8565 Сповідальні відомості церков Проскурівського повіту. Села А-М. 1861-1862 867
8585 Метричні книги церков Ямпільського повіту. Села Д-Л. 1862 1472
8587 Метричні книги церков Ямпільського повіту. Села А-Г. 1862 1398
8589 Сповідальні відомості церков Могилівського повіту 1862 1003
8591 Сповідальні відомості церков Балтського повіту 1862 1003
8684 Метричні книги церков Ямпільського повіту. Села Д-Л. 1864-1865 1400
8724 Метричні книги церков Ямпільського повіту 1865 616
8738 Сповідальні відомості церков Кам'янецького повіту 1866 1234
8792 Сповідальні відомості церков Летичівського повіту. Села М-Я. 1867 703
8815 Метричні книги церков Летичівського повіту 1868 755
8817 Сповідальні відомості церков Кам'янецького повіту. Села А-К. 1868 1165
8827 Метричні книги церков Ямпольського повіту. Села Т-Я 1868 623
11817 Сповідальні відомості церков Ольгопольського повіту 1870 1275
11818 Сповідальні відомості церков Могилівського повіту 1870 2054
11821 Сповідальні відомості церков Балтського повіту. Села Т-Я 1871 411
11827 Клірові відомості православних церков Ольгопільського повіту 1872 160
11836 Сповідальні розписи церков Проскурівського повіту. Села А–М 1872 822
11837 Сповідальні розписи церков Літинського повіту. Села А–М 1872 1078
11839 Сповідальні розписи церков Брацлавського повіту 1873 1524
11846 Сповідальні розписи церков Ушицького повіту. Села М-Я 1873 927
11862 Метричні книги православних церков Ямпольського повіту. Села С-Я 1874 953
11874 Клірові відомості православних церков Ольгопільського повіту 1875 740
11879 Метричні книги православних церков Літинського повіту. Села К-С 1875 1360
11908 Сповідальні відомості церков Кам'янецького повіту. Села А-К 1875 1177
11910 Сповідальні відомості церков Ушицького повіту 1875 964
11911 Сповідальні відомості церков Літинського повіту. Села П-Щ 1875 858
11912 Сповідальні відомості церков Вінницького повіту. Села М-Я 1875 973
12011 Сповідальні відомості церков Ольгопольського повіту. Села П-Ш. 1876 1028
12012 Сповідальні відомості церков Літинського повіту. 1876 738
12142 Метричні книги православних церков Вінницького повіту. Села Б-К 1877 251
12143 Сповідальні відомості церков Ольгопольського повіту за 1886 рік + виписи про народження церков Кам'янецького повіту. 1877-1905 285
12158 Клірові відомості православних церков Ольгопільського повіту 1878 746
12173 Метричні книги розсипом. Ободовецький костел шлюб 1878. с. Вороб'ївка шлюб смерть 1878,с. Остапковець шлюб смерть 1876-1878 1876-1878 56
12190 Метричні книги православних церков Вінницького повіту. Села С-Я 1878 1394
12194 Клірові відомості православних церков Ольгопільського повіту 1879 6
12233 Метричні книги православних церков Вінницького повіту. 1879 1872
12283 Метричні книги православних церков Кам'янецького повіту. Села А-З. 1880 1821
12345 Сповідальні відомості церков Могилівського повіту. Могилів і села Б–Л 1883 970
12354 Метричні книги православних церков Вінницького повіту. Села Н-С 1884 1269
12373 Метричні книги православних церков Літинського повіту. Села Л-О 1885-1886 567
12388 Метричні книги православних церков Вінницького повіту. Села Б-І 1887-1888 1214
12396 Метричні книги православних церков Вінницького повіту. Села А-Ж 1888 1082
12398 Метричні книги православних церков Вінницького повіту. Села Т-Я 1888 837
12416 Метричні книги православних церков Вінницького повіту. Села Б-Ж 1889 1048
12482 Сповідальний розпис села Чечелівка Гайсинського повіту 1890 22
12486 Сповідальний розпис села Севастянівка Гайсинського повіту 1890 77
12585 Сповідальний розпис села Левків Ольгопільського повіту 1903 28
12664 Сповідальні розписи православних церков Балтського повіту 1905 49
12667 Сповідальний розпис села Карижин Ушицького повіту 1905 13
12822 Метрична книга с. Дранки Ямпольського повіту 1913 66
12850 Сповідальний розпис села Привороття Ушицького повіту 1915 24