Перейти до вмісту

Воля (часопис)/1921/2/2/Майбутній лад на Україні

Матеріал з Вікіджерел

N. N.

Майбутній лад на Україні.[1]

Я мав можливість стежити за працею уряду У. Н. Р. під час його посовування на терріторію України і під час перебування на цій терріторії, коли він збірався встановити певний порядок державного управління. Це моє стежіння показало, що уряд не має ніякого конкретного пляну в цім напрямку, що дуже шкідливо відбивається як на праці уряду, так і на його авторітетові.

Бо й справді: що таке уряд Директорії, які в нього наміри, якими законами він керується зараз і яку має утворити систему управління на далі, — ніхто, навіть і сам уряд, ясно собі не уявляє.

Дехто каже, що наміри уряду ясно видні з його деклярації, але не треба забувати, що деклярації — це, взагалі, лише загальні обіцянки уряду певного складу, а не сталий закон, обов'язковий для кожного уряду, незалежно від того чи иншого його особистого складу.

Щоб уникнути усі помилки, на мою думку, необхідно затвердити тимчасовий основний плян систему управління на Україні і, на підставі цього пляну, відповідні пляни по окремим галузям управління; і з цими готовими плянами йти на Україну. В передбаченні нового походу влади У. Н. Р. на терріторію України, я взяв на себе працю накидати проєкт тимчасового основного пляну, якого прошу редакцію надрукувати в „Волі“ разом з оцим моїм листом.

Я був би дуже радий, коли б цей мій проєкт був обкритикований зі всіх боків. Коли критика покаже, що цей проєкт є те, що нам треба, то я візьму на себе працю виробити і прислати для надрукування в „Волі“ проєкти тих детальних плянів урядування по сільському, міському, повітовому, окружному та центральному управлінню, які витікають з цього основного проєкта.

Розуміється, я є далекий від думки, що мій проєкт бездоганний; тому, розуміється, дуже багато може бути зроблено поправок до нього. Головне, чого мені хотілось би від критиків, це критики схеми і разом з тим критики самої системи утворення державної влади з орґанів, вибраним населенням, це б то сполучення, так би мовити, в орґанах місцевого самоврядування функцій і місцевого самоврядування і державного управління.

Тимчасовий Основний Закон про державне Управління на терріторії У. Н. Р. на час до затвердження Установчими Зборами сталих основних законів.

1. Орґани державного Управління суть:

а) Сільські Збори і Комітети;
б) Волостні Ради і Управи;
в) Міські Збори, Ради і Управи;
г) Повітові Ради і Управи;

д) Окружні Сойми і Секретаріяти;
е) Установчі Збори, Президент Республіки і Рада Міністрів.

2. Зазначені в § 1, літ. а–д, орґани Управління, будучи орґанами місцевого Самоуправління, разом з тим являються і місцевими орґанами державної влади.

3. Цим законом затверджується лише схема орґанізації державного Управління; щож торкається порядка орґанізації окремих установ, способів виборів до них, прав і обов'язків цих установ та їх взаємовідносин, а також службової відповідальности, то все це регулюється особливими законами.

4. Кожне село, деревня, хутір, коли в ньому не менш 100 душ населення, зареґістровується як окрема адміністраційна одиниця, сільська громада, яка управляється сільськими Зборами і сільським Комітетом.

Примітка. Окремі населені пункти з числом мешканців менш 100 приписуються до одної з сусідніх сільських громад.

5. Право участи в сільських Зборах мають всі мешканці району сільської громади, котрі мають від роду не менш 20 років і котрі, на підставі істнуючих законів, особисто не позбавлені цього права.

6. Сільські Збори вибірають сільський Комітет в складі старости і двох радників.

Комітет є виконавчим орґаном сільської влади, відповідаючий за свою діяльність перед сільськими Зборами і перед законом в загальнім порядку.

7. Для об'єднання діяльности сільських Зборів і Комітетів і для керування цею діяльністю в напрямку, який вимагається відповідними законами, а також для ближчого контроля цеї діяльности, утворюються волостні Управління, які складаються з волостних Рад і Управ.

8. Волостні Ради складаються з уповноважених від сільських громад, вибраних сільськими Зборами.

9. Волостні Управи вибіраються волостними Радами і складаються з волостного старшини і двох його товаришів.

10. Волостні Управи відповідають за свою діяльність перед волостними Радами і, в загальнім порядку, перед законом.

11. Ті населенні пункти, котрі, по кількости свого населення і по свойому економічному положенню, відріжняються від звичайного села (містечка, великі села, міста) управляються, на підставі закона про міське управління, міськими Зборами, міськими Радами і міськими Управами.

12. В міських Зборах має право брати участь кожний громадянин данного поселення в вікові не нижче 20 років, котрий, на підставі істнуючих законів, особисто не позбавлений цього права.

13. Міські Збори вибірають Раду міста, а Рада вибірає Управу в складі голови і від 2 до 5 членів Управи.

14. За свою діяльність міські Ради відповідають перед міськими Зборами, а Управа перед Радами, а разом з тим і Ради і Управи перед законом, в загальному порядкові.

15. Для об'єднання діяльности волостних і міських Управлінь, в кожному повіті утворюються повітові Управління в складі повітових Рад і Управ.

16. Повітові Ради складаються з делєґатів, вибраних волостними і міськими Радами.

17. Повітові Управи вибіраються повітовими Радами і складаються з повітового комісара і від 2 до 5 депутатів.

18. Крім звичайної відповідальности перед законом, повітові Управи за свою діяльність відповідають перед повітовими Радами.

19. Вся діяльність сільських, волостних, міських і повітових Управлінь об'єднується в окружному Управліні, яке є автономним Управлінням округи по всіх справах місцевого життя.

20. Окружне Управління складається з окружного Сойму і з окружного Секретаріяту.

21. Сойм складається з послів, обраних на виборчих зборах населення округи, в яких зборах має право приймати участь все населення округи в вікові від 20 років, як то зазначено в §§ 5 і 12.

22. Сойм вибірає окружний Секретаріят в складі голови окружного Секретаріяту і від 5 до 11 окружних Секретарів.

23. Окружний Секретаріят за свою діяльність відповідає перед Соймом і в звичайному порядку — перед законом.

24. Верховне Управління У. Н. Р. складається з Установчих Зборів, Презідента Республіки і Ради Міністрів.

25. Установчі Збори складаються з окружних Соймів, так що кожен посол до Сойму разом з тим є і послом до Установчих Зборів.

26. Установчі Збори вибірають Презідента Республіки на час, доки в життя не будуть введені нові основні закони, затверджені Установчими Зборами.

27. Презідент Республіки призначає голову Ради Міністрів і доручає йому формування Міністерства, склад якого підлягає затвердженню Презідентом Республіки.

28. Міністерство за свою діяльність відповідає перед Установчими Зборами і може тримати в своїх руках владу тільки до того часу, поки користується довіррям Установчих Зборів.

29. Після закінчення всіх справ Установчими Зборами і після затвердження ними сталого основного закону, цей закон тратить силу, а вступає в силу закон, затвердженний Установчими Зборами, в тому порядкові, який буде Установчими Зборами вказаний.

30. До того часу, поки Установчі Збори виберуть Презідента У. Н. Р. вся повнота Верховної Влади належить колишньому голові Директорії С. В. Петлюрі.

31. Урядова Влада здійснюється в цей час через Раду Міністрів, затверджену Директорією і перед нею відповідальну.

32. Під час наступу на Україну військ У. Н. Р. цей тимчасовий основний закон вводиться в життя по мірі переходу терріторії до влади У. Н. Р., при чім у кожному населенному пунктові вибори відповідних орґанів Управління переводяться при допомозі спеціяльних комісарів уряду.

33. Ті орґани Управління (волостне, повітове, окружне), котрі об'єднують діяльність місцевих орґанів (сільських і міських Управлінь), засновуються по мірі того, як під владу У. Н. Р. переходить більшість терріторії з більшістю населення данного району, а саме: коли занята більшість терріторії волости з більшістю населення — засновується волостне Управління; коли занята більшість терріторії повіта з більшістю населення — засновується повітове Управління; коли занята більшість терріторії округи з більшістю населення — засновується окружне Управління.

Примітка. По особливому наказу Ради Міністрів, повітові і окружні Управління можна засновувати і тоді, коли занята меншість терріторії з меншістю населення.

34. Установчі Збори скликаються по постанові Ради Міністрів негайно, як тільки будуть вибрани і відбудуть свої перші засідання окружні Сойми на терріторії, населенній не менш як 15 міл. (15,000.000) мешканців.

35. До заняття терріторії, зазначенної в попередьньому (34) §-ві, по особливих наказах Ради Міністрів, затвердженних Директорією, можуть скликатись на об'єднанні засідання окружні Сойми для вирішення окремих питаннь, поставленних на таке вирішення тим наказом, котрим такі засідання скликаються.


Суспільне надбання

Ця робота перебуває в суспільному надбанні в усьому світі.


Цей твір перебуває в суспільному надбанні в усьому світі, тому що він опублікований до 1 січня 1929 року і автор помер щонайменше 100 років тому.

  1. Прим. ред.: В інтересах об'єктивности, не називаючи імені автора, ми все ж таки мусимо зауважити, що він майже все своє довге життя працював на селі, знає його теперішні настрої, як і всю Україну; і, не будучи по фаху юристом, висловлює в даному разі бажання широких селянських мас в їх юридично може і не зовсім добре зформулованім вигляді.