Вістник ДЗР ЗОУНР/4

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Вістник державних законів і розпорядків Західної Области Української Народної Республики
Закон з дня 4. січня 1919 р. про Виділ Української Національної Ради
1919
з дня 4. січня 1919 р. про Виділ Української Національної Ради.

Українська Національна Рада постановила:

§ 1.

Українська Національна Рада вибирає з посеред себе Виділ з 9 членів, якому проводить як десятий член, Президент Української Національної Ради, а на случай його перешкоди, найстарший віком його заступник.

§ 2.

До компетенції Виділу Української Національної Ради належить:

а) іменувати членів правительства,
б) приймати і уділяти їм димісії,
в) виконувати право амнестії, і аболіції, а то на внесенє Державного Секретаріату судівництва. В справах війскового судівництва може Виділ Української Національної Ради перенести право виконуваня амнестії на Раду Державних Секретарів;
г) іменувати начальників верховних державних урядів цивільних і війскових,
д) удостовіряти і оповіщувати закони.
§ 3.

Виділ Української Національної Ради скликує в міру потреби Президент Української Національної Ради, а в случаю його перешкоди найстарший віком його заступник. Він репрезентує Виділ і підписує його письма.

§ 4.

Виділ Української Національної Ради вибирає ся на час її каденції, а влада його гасне з хвилею вибору нового виділу новою Радою.

§ 5.

Рішеня Виділу западають більшостю голосів, а в случаю рівности голосів стає рішенєм те внесенє, за котрим голосував Президент.

До важности рішень треба присутности що найменше шести членів Виділу.

§ 6.

Отсей закон входить в силу з днем його ухваленя.


За Виділ Української Національної Ради:

Др Петрушевич, в. р.


Ця робота перебуває у суспільному надбанні згідно зі статтею 10 Закону України від 23 грудня 1993 року № 3792-XII «Про авторське право і суміжні права» де зазначається, що не є об'єктом авторського права:

  • твори народної творчості (фольклор);
  • видані органами державної влади у межах їх повноважень офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного характеру (закони, укази, постанови, судові рішення, державні стандарти тощо) та їх офіційні переклади;
  • розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності і на які поширюється право sui-generis (своєрідне право, право особливого роду).