Гей, не дивуйте, добриї люде

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Гей, не дивуйте, добриї люде
художник А. Ждаха
Київ: видавництво «Час», 1911
• Інші версії цієї роботи див. Гей, не дивуйте, добрії люди
 
 
Гей, не дивуйте, добриї люде.
 

<<
\relative c'' {
\autoBeamOff
\omit Score.BarNumber
\key b \minor
\time 2/4
\tempo 4 = 90
\hide Score.MetronomeMark
%1
\override TextScript.extra-offset = #'(-6 . 1)
\override DynamicText.extra-offset = #'(-2 . -1)
\dynamicUp
%1
e4^\markup {\italic "Sostenuto."}\f-> \once \stemUp b8.^> cis16 | d4-> b-> | e4-> \once \stemUp b8.^> cis16 | d4-> b-> | e4-> b8.-> cis16 \break
%2
d4-> e8.-> e16 | fis2->( b,4) r \bar ".|:"  g4^>\ff b8.-> c16 | d4-> e-> | d-> c8. b16 \break
%3
a4^> c-> |
<<
\autoBeamOff
{s4 e8. e16 | e4-> a,8.^> a16 } \\
\autoBeamOff
{ b4^> g8. g16 | a4 s } >>
b2^>( e,4) r \bar ":|."
}

\new Lyrics \lyricmode {
\override LyricText.font-size = #0
Гей,4 не8. ди16 -- вуй4 -- те, до -- бри8. -- ї16 лю4 -- де, що на8. Вкра16
ї4 -- ні8. по16 -- вста2 -- -_ло!2 Там4 за8. Да16 -- ше4 -- вим під Со8. -- ро16
чи́4 -- ном мно -- же8. -- ство16 ля4 -- хів8. про16 -- па2 -- -_ло.2
}
>>


Суспільне надбання

Ця робота перебуває в суспільному надбанні в Сполучених Штатах та Україні.


  • Робота перебуває в суспільному надбанні в Сполучених Штатах, тому що вона опублікована до 1 січня 1928 року.
  • Ця робота перебуває в суспільному надбанні в Україні, де авторське право діє протягом життя автора плюс 70 років.
  • Автор помер у 1927 році, тому ця робота є в суспільному надбанні в тих країнах, де авторське право діє протягом життя автора плюс 80 років чи менше. Ця робота може бути в суспільному надбанні також у країнах з довшим терміном дії авторського права, якщо вони застосовують правило коротшого терміну для іноземних робіт.