Генеральне слідство про маєтності Лубенського полку 1729–1730 рр./103

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Копій унѣверсаловъ.

[1956] 25.

Пресвѣтлѣйшого и державнѣйшого великого государа нашего его царского пресвѣтлѣйшаго величества войска Запорозкаго гетманъ Іоанъ Скоропадский, Пану полковниковѣ лубенскому, старшинѣ полковой, а зъособна пану сот никовѣ глинскому тепер и в потомніе часи будучому и каждому кому колвекъ о томъ вѣдати належить ознаймуемъ, іжъ панъ Андрѣй Михайловичъ, сот никъ глинский, просилъ насъ остверженю маeтнoсти его села Волошиновки въ полку Лубенскомъ въ околичности Глинской положеніе свое ѣмѣючой, и на седмъ колъ млива на рецѣ Сиѣ, и на пять колъ млинових же на рецѣ Чеберацкой построеннихъ; якое его пана сотника глинского прошеніе ми при нявши, а респектуючи на услуги его пана сотника глинского въ войску за порозком вѣрнерощенніе и впред ронитися имѣючie, ствержаемъ ему якъ село Волошиновку, такъ и млини о дванадцяти қолахъ построенніе его власніе, поз воляючи ему всякіе зъ млиновъ онихъ розмѣровіе доходи и пожитки кувъ спартю своего господарства отбѣрати, и владѣти спокойне селомъ поменен нимъ Волошиновкою. Зачимъ мѣти хочемъ и рейментарско варуемъ, аби ему пану сотниковѣ глинскому во владѣній того села Волошиновки и во отбѣ ранню зъ тихъ млиновъ на рецѣ Сулѣ и на рецѣ Чеберацкой построеннихъ всѣхъ розмѣровихъ приходовъ, такъ мелницкихъ частей, яко и на войско (на) лежних, нѣхто из старшины и чернѣ войскових и посполитих людей жодной не важился чинити трудно[сти], [196] кривди и перешкоди. Войтъ теж села Воло шиновъқи з посполитими того села Людми (: кромѣ козаковъ, котрихъ волность ненарушне захована бати мѣетъ:) повиненъ отдавати ему пану сотниковѣ глинскому послушенство и повинность Пилно повагою сего унѣверсалу наше го приказуемъ. Зъособна теж приказуемъ, аба нѣхто покабанщини, поколѣ щини, анѣ те жъ панщини зъ млиновъ помененного пана сотника глинского вимагати под срокгою варуемъ карнoстю.

Дан въ Глуховѣ ноевр. 17, pоку 1720.

На подлинномъ подписано тако: Звишменованній гетман рукою власною.

Мѣсто печати рейментарской.


Суспільне надбання

Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах та Україні.


  • Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах, тому що вона була вперше опублікована в Україні і станом на 1 січня 1996 (дата URAA) перебувала у суспільному надбанні в Україні
  • Термін дії авторських прав на цей твір в Україні закінчився до 1 січня 2001 року, коли почала діяти нова редакція закону України про авторські й суміжні права, що збільшила термін дії копірайту з 50 до 70 років.
  • Автор помер у 1939 році, тому ця робота є у суспільному надбанні у тих країнах, де авторське право діє на протязі життя автора плюс 80 років чи менше. Ця робота може бути у суспільному надбанні також у країнах з довшим терміном дії авторського права, якщо вони застосовують правило коротшого терміну для іноземних робіт.