Генеральне слідство про маєтності Лубенського полку 1729–1730 рр./127

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
[227-Корнієвої.]

Копіа.

68.

Его царского пресвѣтлаго величества войск, Запорожскихъ обоих стороны Днѣпра гетманъ Іоанъ Скоропадскій.

Пану полковниковѣ лубенскому, старшинѣ его полковой, и всѣмъ кому бы колвекъ отомъ вѣдати надлежало сим нашимъ ознаймуем унѣверсаломъ, поневаж здавна право козацкое опѣвает, жебы жоны козаковъ посполитих повинностей въ вдовствѣ найдуючийся потоль до жаднихъ не были потяганы Посполитих повинностей, покол не війдет замужъ, далеко барзѣй тим, которих мужъ на урядѣ и годности якой значне служили должно той являти респектъ. Теди з тих мѣръ и панюю Марину Івановую, бывшую сотниковую лубенскую, окриваючи гетманскою нашою протекціею, село прозиваемое Денисовка, яким покойній муж ей владѣлъ, въ сотнѣ Ператинской будучое, до ласки нашой вой сковой при ней заховуем, и пилно мѣти хочем, абы панъ полковникъ лубен скій, а особливе п. сотникъ перятинскій въ владѣнію того села ей паней сотни ковой не важилъся чинити найменшого препятія. Тутъже докладаем, абы урядовіе лубенскіе Подсусѣдковъ въ дворах ей власнихъ мешкаючихъ до Посполитих не потягали повинностей, въ дворѣ, где сама овдовѣлая панѣ сот ниқова лубенская мешкает, станцій переижжаючим людем не показовали, а най менших обидъ и долегливостей не чинили подесяте Пилно приказуем. Данъ въ Глуховѣ, януар. 12 д., року 1713.

Въ подленномъ подписано тако: Звишъменованій гетманъ рукою власною

Мѣсто печати рейментарской.


Суспільне надбання

Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах та Україні.


  • Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах, тому що вона була вперше опублікована в Україні і станом на 1 січня 1996 (дата URAA) перебувала у суспільному надбанні в Україні
  • Термін дії авторських прав на цей твір в Україні закінчився до 1 січня 2001 року, коли почала діяти нова редакція закону України про авторські й суміжні права, що збільшила термін дії копірайту з 50 до 70 років.
  • Автор помер у 1939 році, тому ця робота є у суспільному надбанні у тих країнах, де авторське право діє на протязі життя автора плюс 80 років чи менше. Ця робота може бути у суспільному надбанні також у країнах з довшим терміном дії авторського права, якщо вони застосовують правило коротшого терміну для іноземних робіт.