Генеральне слідство про маєтності Лубенського полку 1729–1730 рр./147

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
[261 — Корнієва].

Копѣя.

15.

Его імператорского пресвѣтлого величества войска Запорожского полковъникъ лубенский Андрей Марковичъ.

Ознаймуемъ симъ нашимъ унѣверсаломъ п. урадовимъ городовим пира тинскимъ, также всему старшому и меншому тоей сотнѣ товариству и по сполству и кому бы колвекъ о томъ вѣдати надлежало, ижъ вѣдаючи мы и видячи предъ собою охочую пана Григорія Корнѣевича при урадѣ сотницства пиратинского во всякихъ полъкових дѣлехъ званію его прислушаючихъ, а барзѣй въ войсковихъ походахъ къ інтересу монаршому его імператорского пресвѣтлого величества стягаючуюся для которой и нинѣ зъ нами купно въ низовъский Терковъский походъ шествуетъ службу, опредѣляемъ ему для въҫпартя дому его до ласки Войсковой въ сотнѣ Пиратинъской же, обрѣтаючоеся Леляки село, этдавна за диспозиціею антацессоровь мойхъ за дер жавцами бывъшое и за моего на полъковъничомъ урадѣ правленія за послѣд нимъ уже владѣлъцемъ покойнимъ отцемъ протопопою пиратинъскимъ же най довавшоеся. Вѣдаючи прето о семъ нашомъ опредѣлений п. урадовіе сотнѣ Пиратинской, абы такъ они яко и iний никто въ держанню того села Леля қовъ не чинилъ ему пану Корнѣевичу сотниковѣ пиратинъскому препятия и переruъкоди. Войтъ бас лелякувcкий зъ додми тамошними, яко в маломъ числѣ, кромѣ козаковъ, жиючими отдавали бы ему пану сотниковѣ пиратинъскому, особливе нинѣ за его отлучкою на службу імператорскую до мовимъ его, и потомъ до волѣ нашой и диспозицій войсковой пристойное послушенство и повиновеніе безъ всякой противъности и ослушанія жадаемъ и приказуемъ. Данъ эъ обозу од Красной Яруги, року 1723, марта 11.

Звипъменованний полковник.

Сотник пиратинский Григорий Корнѣевъ.

[2576] Съ подлинними сводилъ полковий лубенский писаръ Степанъ Савіцкий.

(2646] Перемѣчено двѣсти пять листовъ Евстаффевъ.

[2656) В настоящей книге № 83/1810 перенумеровано писанных и неписанных листов: пять (:1 — V:) и двести шестьдесять пять ( 1 — 265:).

Архивист M. Pe.


Суспільне надбання

Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах та Україні.


  • Ця робота перебуває у суспільному надбанні у Сполучених Штатах, тому що вона була вперше опублікована в Україні і станом на 1 січня 1996 (дата URAA) перебувала у суспільному надбанні в Україні
  • Термін дії авторських прав на цей твір в Україні закінчився до 1 січня 2001 року, коли почала діяти нова редакція закону України про авторські й суміжні права, що збільшила термін дії копірайту з 50 до 70 років.
  • Автор помер у 1939 році, тому ця робота є у суспільному надбанні у тих країнах, де авторське право діє на протязі життя автора плюс 80 років чи менше. Ця робота може бути у суспільному надбанні також у країнах з довшим терміном дії авторського права, якщо вони застосовують правило коротшого терміну для іноземних робіт.